Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 280

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 280 – 3. juli 2008

Økonomisk nedtur, fødevarekrise, krig, sult ...

Mellem krise og modstand

Økonomisk nedtur, fødevarekrise, krig, sult, ensretning – Strejker, protester, fristeder, klassekamp, venstrefløj Den politiske situation i dag er markant anderledes end blot for et år siden. Valget mellem krise og modstand har skærpet situationen. Både internationalt og i Danmark. » Læs mere

Kommentar

OK-08: Kampviljen på gulvet blev afledt af sololøb i toppen

Var det samlede resultat af OK-08 en sejr eller et nederlag? Dette spørgsmål kan ikke besvares entydigt pt., da det afhænger af, hvordan det vil påvirke kampviljen fremover. » Læs mere

Irland

Nej til et nyliberalistisk Europa

Ved at stemme nej til Lissabon-traktaten har irske vælgere slået et afgørende slag imod forsøgene på at skabe en korporativ, militariseret EU-superstat. Traktaten er i sin essens, magen til den EU-forfatning som blev forkastet ved folkeafstemningerne i Frankrig og Holland i 2005. » Læs mere

EUs angreb på konfliktretten

De seneste måneder har tydeligt vist EUs klasseansigt: En række domme ved EF-Domstolen har gjort det klart, at kapitalens interesser vejer tungere end arbejdernes og fagbevægelsens. Princippet er, at intet må stå i vejen for kapitalens frie bevægelighed – heller ikke lige og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. » Læs mere

OK08: Et afgørende skifte

Dag efter dag fyldte begejstrede SOSU’er og sygeplejersker gaderne med deres skilte og T-shirts. De råbte slogans og modtog opbakningen fra næsten alle de mødte. Selv medierne var for en stund nødt til at behandle de strejkende positivt. Spørgsmålet er om det blot var en enlig svale og resultatet af en dygtig kommunikationsstrategi eller noget helt andet og mere afgørende. » Læs mere

Hvorfor vil de så nødig strejke

Spørgsmålet rejser sig igen og igen: – Hvordan kan det være at fagbevægelsens top ikke frisætter medlemmerne og den kollektive styrke i en åben konfrontation med arbejdsgiverne? Og, – hvordan kan det være at fagtoppen ikke udnytter en historisk mulighed for at tage et grundlæggende opgør om udviklingen og retningen af samfundet? » Læs mere

Brev fra Libanon

De begivenheder der for nylig har fundet sted i Libanon har vist de svagheder den USA-støttede regering har, men også hvilke styrker og svagheder den Hizbollah-ledede opposition besidder, argumenterer Bassem Chit. » Læs mere

Afghanistan – Krigen NATO ikke kan vinde

Ifølge udtalelser fra britiske og amerikanske ministre og NATO-generaler er krigen i Afghanistan næsten slut. Alt som skal gøres er en sidste offensiv og så vil Taliban opgive kampen, bliver vi fortalt. » Læs mere

Fort Europa på Samos

En græsk tragedie

Da den britiske akademiker, Chris Jones, anerkendt for sine skrifter om radikalt socialt arbejde, flyttede til den lille græske ø Samos, opdagede han at han befandt sig ved en frontlinie. Han fortæller her om forholdene for desperate flygtninge, der sætter deres liv på spil for at flygte til Europa, og lokalsamfundets reaktioner. » Læs mere

Krise-tema

Krise-ABC for socialister

Hvad betyder krise? I en kapitalistisk økonomi er der to former for krise: Cykliske kriser opstår med jævne mellemrum. Bag dem ligger en mere grundlæggende profitratekrise. » Læs mere

Krise-tema

Fra efterkrigs-boom til krise

Den krise vi er på vej ind i handler om globale økonomiske “ubalancer“ – men også om over 30 års forfejlet krisepolitik. » Læs mere

Krise-tema

Krise og politik

Krisen er ikke længere kun et spørgsmål for økonomer og spekulanter. Den bør også være et centralt spørgsmål for venstrefløjen og fagforeninger. » Læs mere

Marx og den globale miljøkrise

Det er almindeligt at betragte marxismen som en miljøfjendtlig filosofi. Men i virkeligheden var Marx og Engels pionerer inden for den økologiske tænkning, forklarer John Bellamy Foster i denne artikel. » Læs mere

Krig, krise og oprør

Sommertræf 23.-24. august

Verden står midt i en økonomisk krise, krige raser i Irak og Afghanistan. Overalt i verden ulmer oprøret mod magthavernes politik – også i Danmark. » Læs mere

Sundhed til alle – hvis du har råd

Det er blevet særdeles attraktivt at drive privathospitaler i Danmark. Men hvorfor er det overhovedet at vi ser en udvikling med en øget brug af private løsninger på sundhedsområdet som jo netop er et kerneområde i den danske velfærdsstat? Og er det overhovedet et problem at det private alternativ vinder frem? » Læs mere

European Social Forum 2008

Europas Sociale Forum (ESF) kommer næsten til København – nærmere bestemt Malmø. Fra den 17. til den 21. september løber begivenheden af stablen. » Læs mere

Kan imperiet slå igen?

På trods af hans modstand mod Irakkrigen er Obama stadigvæk tilhænger af amerikansk imperialisme, skriver Alex Callinicos. » Læs mere

« Nr. 279   –   Nr. 281 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside