[ Socialistisk Arbejderavis nr. 297 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 34 artikler

Fra Socialistisk Arbejderavis nr. 297

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Nedskæringer, fyringer, racisme, arbejdsløshed, krig: Der er brug for et alternativ

297

1

apr 10

 

Hvad de dog siger

297

2

apr 10

 

Carsten Andersen: Exit Afghanistan

297

2

apr 10

 

Efter mere end 8 års krig har alle, måske på nær Søren Espersen, erkendt, at krigen i Afghanistan ikke kan vindes, og alle taler om en exitstrategi, men det er kun fredsbevægelsen, der har en strategi, som reelt kan få de danske soldater hjem.

 

Christine Kyndi: Demonstration mod USA og FN

297

3

apr 10

 

Den 13. april demonstrerede Den Eritreanske Komite for Fred og Udvikling.

 

Det mener vi: Bliver Mærsk Mc-Kinney Møller hovedtaler på SF’s næste årsmøde?

297

3

apr 10

 

Novozymes tale på SF’s landsmøde beskrives af SF som visionær med hensyn til velfærd, klima og arbejdspladser. Når et parti der kalder sig socialistisk giver ukritisk ros til en af Danmarks største kapitalister giver ordet socialisme ikke længere mening.

 

Anders Schou: På kanten: En gang problembarn ...

297

4

apr 10

 

Mange blev meget overraskede, da statsminister Lars Løkke Rasmussens regeringsrokade gjorde Venstres problembarn nummer et, superliberalisten Søren Pind til udviklingsminister.

 

Jakob L. Krogh: Engelske universiteter kæmper imod nedskæringer

297

4

apr 10

 

De massive nedskæringer i den offentlige sektor rammer alle steder. I England bliver der skåret voldsomt ned på universiteterne. Heldigvis bliver der samtidig organiseret modstand mod nedskæringerne. På flere universiteter har undervisere og lærere været i fælles aktion.

 

Den frie forskning til salg på Københavns Universitet

297

4

apr 10

 

Novo Nordisk har med en donation på 885 millioner kroner købt sig ind på Københavns Universitet.

 

Demonstration: USA ud af Latinamerika!

297

4

apr 10

 

Den 13. april blev der holdt en demonstration foran den amerikanske ambassade mod USA’s imperialisme i Latinamerika.

 

Lene Junker: Forventninger til en ny regering?

297

5

apr 10

 

- Stil krav, men tag kampen nu og opbyg solidariteten

 

Jakob L. Krogh: Dårlig overenskomst uden opbakning

297

5

apr 10

 

Selvom 63,8 procent stemte ja til overenskomstforliget er det ikke udtryk for overvældende opbakning. Med en stemmeprocent på 33,9 procent, den laveste siden 1997 betyder det at kun 21,6 procent har stemt ja til overenskomsten.

 

Robert Lange: Muslimer er vor tids jøder

297

6

apr 10

 

Havde man spurgt en normal tysk arbejder i 1933 om vedkommende ville kunne forestille sig Krystalnatten og efterfølgende Holocaust blot fem år efter, ville vedkommende have holdt det for umuligt.

 

Tidsskriftet Arbejderhistorie: Fokus på klasseanalyse

297

6

apr 10

 

Tidsskriftet Arbejderhistorie har gennem flere år leveret relevante historiske og aktuelle analyser af den politiske og kulturelle udvikling i arbejderklassen og arbejderbevægelsen med udgangspunkt i en klasseforståelse. I første nr. i 2010 leverer tidsskriftet med sit fokus på klasse glimrende argumenter til alle der mener klasse er afgørende for forståelsen af samfundet.

 

Jakob L. Krogh: Bedsteforældre for Asyl: Barndommens land. Tidens mælketand. Verden er ny for dit øje ...

297

7

apr 10

 

Sådan lød det fra tilskuerpladserne da 30 bedsteforældre rejste sig op og brød ud i protestsang i forbindelse med førstebehandlingen af regeringens nyeste lovgivning mod udlændinge.

 

Jens Andersen: Racisme og klasse

297

7

apr 10

 

Racisme hænger tæt sammen med klassespørgsmålet. Herskende klasser har altid brugt et del og hersk-princip til at holde sig på magten ved at få de lavere klasser til at slås indbyrdes. Allerede i det gamle Grækenland og i Romerriget fik man de lavere klasser til at føle at det var „os“ mod „barbarerne“.

 

Martin B. Johansen: Findes der stadig arbejdere i Danmark

297

8

apr 10

 

Skal man tro medierne, de politiske partier og akademikere er begrebet arbejderklasse noget fremmed og gammeldags. Disse barske mænd i blå overalls, som arbejder på beskidte fabrikker, eksisterer ikke længere. I dag findes der kun en meget stor middelklasse og en lille gruppe af fattige – hvis vi overhovedet taler om klasse.

 

Jakob Nerup: Hvem er den herskende klasse?

297

9

apr 10

 

I nutidens samfund er de to største klasser defineret ud fra deres position i kapitalismens produktionsproces: hvem udnyttes, og hvem udnytter.

 

Hans Erik Madsen: Kapitalismens ’svage led’ er arbejderklassen

297

10

apr 10

 

Enhver nok så lille strejke gi’r glimtvis en forklaring på, hvorfor arbejderklassen er central. Og i det øjeblik arbejderklassen sætter samfundet i stå gennem massestrejker er vi tæt på en simpel, men fundamental forklaring: den herskende klasses afgørende svaghed er, at den er dybt afhængig af arbejderklassens hænder og hjerner. Det er arbejderne der skaber værdierne i samfundet, og det er arbejderne, der er de mange.

 

Freddie Nielsen: Klassekamp og klassebevidsthed

297

10

apr 10

 

Når socialister som noget ganske givet siger, at arbejderklassen er den revolutionære klasse, og samtidig siger, at socialisme er er arbejderklassens objektive interesser – så rejser det ganske naturligt spørgsmålet: Hvorfor har den så ikke lavet socialisme for længe siden?

 

Lars Henrik Carlskov: SF’s retspolitik: – et overraskende skridt til venstre?

297

11

apr 10

 

Retspolitikken er et af de områder, hvor SF er blevet kritiseret mest for at dreje til højre. Alligevel har højtstående SF’ere ved flere lejligheder hævdet, at den nye linje faktisk er mere venstreorienteret og „klassebevidst“.

 

Christine Kyndi: Byggefagenes Samvirke kræver klimajobs

297

11

apr 10

 

Socialistisk Arbejderavis har talt med Anders Olesen om Byggefagenes Samvirkes plan. Planen vil være med til at løse arbejdsløsheden og klimakrisen.

 

Jakob L. Krogh: De multinationale selskaber betaler ikke skat

297

11

apr 10

 

Kellogs, Nestlé, IBM og mange flere multinationale selskaber betaler ikke skat i Danmark. I alt snyder de multinationale for mellem 7 og 14 milliarder i skat.

 

FOA i front mod fyringsplaner

297

12

apr 10

 

FOA indkalder alle afdelinger og tillidsrepræsentanter til stormøde om regeringens plan om at fyre 8000 – forbundet opfordrer den øvrige fagbevægelse til at gå med i samlet front mod nedskæringer. Det ser foreløbigt ud til, at blandt andre DLF, BUPL, HK-Kommunal og SL bliver medarrangører.

 

Christine Kyndi: Stop nedskæringerne – lad de rige betale for krisen

297

12

apr 10

 

Nu er krisen over os, og ifølge Lars Løkke er det nu, vi skal udvise „økonomisk ansvarlighed“. Derfor fortalte han efter et regeringsseminar om sin plan om at smide i alt 20.000 kommunalt- og statsansatte bag i arbejdsløshedskøen, hvorfra håbet om at finde et nyt job er forsvindende lille.

 

Peter Schjerning: Anmeldelse af Malalai Joya: Min lykkes fjender – Afghanistans modigste kvinde: En kvinde blandt krigsherrer

297

13

apr 10

 

I sin erindringsbog „Min lykkes fjender“ retter den kompromisløse og fantastisk modige kvinde Malalai Joya fra Afghanistan et angreb mod alt hvad hun mener er galt med situationen i Afghanistan.

 

Sara Peghinelli Schumacker: Anmeldelse af: Kampen om den danske model: – da sosu’erne rystede det etablerede system

297

13

apr 10

 

Overenskomstforhandlingerne i 2008 betegnes som historisk skelsættende. Dette er udgangspunktet for Kurt Jacobsen og Dorthe Pedersens bog, der ser på hvilken betydning bl.a. sosu-strejkerne har haft på „den danske model“, altså hvordan arbejdsmarkedets parter forhandler overenskomst.

 

Sara Buur Christensen: Årsmøde i PLS – Pædagogstuderendes Landssammenslutning

297

14

apr 10

 

Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) har været i store økonomiske problemer, især pga. et faldende medlemstal. Så dette årsmøde stod i krisens tegn.

 

Bekæmp kriminalitet – gå imod hårdere straffe

297

14

apr 10

 

En læge der i 8 år har behandlet en patient uden resultater ville begynde at kigge efter en anden behandling.

 

Jonathan Neale: Klimakonferencen i Bolivia: De fattige i spidsen i kampen for klodens fremtid

297

15

apr 10

 

Kort efter det fejlslagne klimatopmøde i København inviterede Bolivias præsident, Evo Morales, oprindelige folk, sociale bevægelser, miljøaktivister, videnskabsfolk og regeringsrepræsentanter, „som ønsker at samarbejde med deres folk“, til en Verdenskonference om klimaforandringer og Moder Jords rettigheder. Den fandt sted 19.-22. april i Cochabamba, Bolivia.

 

Peter Iversen: Den falske grønne bølge

297

15

apr 10

 

De store energiselskaber i USA er ved at løbe tør for fossile brændstoffer – nu vil de igen kaste sig over atomkraft.

 

Viv Smith: Sydafrika: Venter stadig på frihed

297

16

apr 10

 

Tyve år efter Nelson Mandelas løsladelse kommer verdensmesterskaberne i fodbold til Sydafrika. Viv Smith går bag glamouren for at undersøge betydningen for almindelige mennesker.

 

Sportens nådesløse profit

297

16

apr 10

 

Arrangøren af verdensmesterskaberne, Fifa, får 94% af sin indtægt fra sponsor-aftaler – og står skruppelløst fast på sine „rettigheder“.

 

Begrænsning i børnecheck er racistisk

297

 

apr 10

 

VKO’s nedskæringer rammer børnefamilierne, og især indvandrere. Begrænsningen i børnechecken til max 30.000 om året kom efter Dansk Folkepartis ønske. Den vil ramme alle der får tre børn eller flere, men formålet er især at ramme indvandrere fra ikke vestlige lande.

 

Genopretningsplanen lig med dårligere løn og arbejdsforhold

297

 

apr 10

 

Halveringen af dagpengeperioden vil sparer statskassen for omkring 1,5 milliarder kroner. Hvis halveringen trådte i kraft med det samme ville ca. 10.000 miste dagpengene. Det vil sandsynligvis komme til at ramme langt flere, fordi krisen fortsætter. At gå fra dagpenge til kontakthjælp betyder typisk, at man tvinges til at flytte.

 

Der blev fundet 34 artikler

< Nr. 296 –– Nr. 298 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 30. januar 2023 kl. 23:07