[ Socialistisk Arbejderavis nr. 309 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 29 artikler

Fra Socialistisk Arbejderavis nr. 309

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Nedskæringer nej tak

309

1

maj 11

Om

Bevar efterløn, pension & SU – Kortere arbejdstid – ja tak

 

Jakob L. Krogh: Blokader og strejker på Frøbel Seminarium og muligheder for flere protester

309

2

maj 11

 

”De studerende har blokeret seminariet og de ansatte her nedlagt arbejdet for at holde fagligt møde. Der er blevet sendt masser af skriftlige indsigelser til de ansvarlige i UCC og det har givet pote. Johnny som er sikkerhedsrepræsentant, er alligevel ikke blevet fyret... ”

 

Det mener vi: En ny regering skal betyde en ny politik

309

2

maj 11

 

Fremlægningen af S og SF’s økonomiske plan ”Fair Løsning 2020” gjorde det klart, at valget stadig er mellem 12 minutter eller efterløn. Under valgkampen får vi vil lov til at vælge, hvordan vi vil arbejde mere.

 

Jakob L. Krogh: Ti år med reaktionær uddannelsespolitik

309

3

maj 11

 

Ti år med VKO har accelereret omformningen og forringelserne af de videregående uddannelser. Det er endnu ikke lykkedes at skabe de nødvendige modsvar. Der mangler netværk og alliancer mellem studerende og arbejdere for at kunne stoppe forringelserne.

 

Christine Kyndi: Kæmpe besparelser på professionshøjskoler

309

3

maj 11

 

Professionshøjskolerne skal spare – igen. På landsplan skal professionshøjskolerne spare 144 millioner kroner i 2011 – svarende til 3000 kr. pr. elev.

 

Alen Stefanovski: Ny PLS-afdeling på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn

309

3

maj 11

 

Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn er et helt nyt seminarium, en sammenlægning af pædagoguddannelsen Højvang og Ballerup. Sammenlægningen har betydet, at det studenterpolitiske arbejde har været ikke-eksisterende. Men nu har gode kræfter har sat sig ned og fået opbygget et funktionelt DSR, De Studenternes Råd, og starter en PLS afdeling.

 

Christine Kyndi: CSC og Prosa’s konflikt: Union-busting?

309

4

maj 11

 

I juni 2009 startede forhandlingerne om ny overenskomst for de af de ansatte i CSC Danmark, der er organiseret i PROSA – det er 700 eller 1/3 af firmaets ansatte. Forhandlingerne brød sammen, men blev genoptaget i januar i år.

 

Pernille Cauchi: Indvandrerrapport er et forsøg på at splitte arbejderklassen

309

5

maj 11

 

Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en udredning af indvandringens økonomiske konsekvenser. Den delrapport, som nu er offentliggjort, bygger bl.a på et notat, som CEPOS, den borgerligt-liberale tænketank, udarbejdede i februar 2011.

 

Søren Steen Hansen: De Radikales felttog mod rød bloks vælgere

309

5

maj 11

 

Radikale Venstre har med Dansk Folkeparti og regeringen indgået en aftale om at amputere efterlønnen og udskyde folkepensionen. Dette vil få store konsekvenser for almindelige lønmodtagere og især de lavestlønnede.

 

Jesper Juul Mikkelsen: Den 3. palæstinensiske Intifada

309

6

maj 11

 

I det meste af verden var der demonstrationer for den 3. intifada d. 15. maj. I Syrien, Libanon, Palæstina og Egypten kom det til store sammenstød. Vi har talt med en fredsvagt, der i øjeblikket er på Vetsbredden.

 

Dennis Strøm Petersen: Det er mennesker, der laver revolutioner – ikke sociale medier

309

6

maj 11

 

Internettet er ofte blevet tildelt en ganske særlig og stor betydning for udviklingen af demokrati og frihed på verdensplan. I de seneste år har flere borgerlige medier ofte omtalt især de sociale medier, fx YouTube, Facebook og Twitter, som helt centrale i f.eks. den iranske opstand i 2009 og de arabiske revolutioner i år.

 

Hans Jørgen Vad: Arabiens anden revolution i perspektiv

309

7

maj 11

 

Både blandt borgerlige og marxistiske analytikere har det "arabiske forår" været sammenlignet med epokegørende hændelser som de borgerlige revolutioner i 1848, opbruddet i 1968 og omvæltningerne i Østeuropa i 1989. Således også Alex Callinicos, som i en baggrundsartikel i "International Socialism" sætter den arabiske revolution ind i et større perspektiv.

 

Frank Rasmussen: Lønfest for direktøren

309

7

maj 11

 

Noget af det, der ændrer sig mest dramatisk under den finansielle krise er, at regningen for den uansvarlige kasinoøkonomi lægges entydigt over på det store flertal af almindelige arbejdere. Det betyder, at almindelige menneskers livsvilkår ændres voldsomt. Hvad der derimod ikke ændrer sig, er de stadigt stigende lønforhøjelser i erhvervslivets top.

 

Jakob L. Krogh: Bevar velfærden – nationalisér Nordsøolien

309

8

maj 11

 

I 2003 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om beskatning for udvinding af Nodsøolien med Dansk Undergrunds Konsortium.

 

Hans Jørgen Vad: Årsmødet: Enhedslisten ved en skillevej?

309

8

maj 11

 

For mange Enhedslistemedlemmer var det en markant udskridning, da Folketingsgruppen med Hovedbestyrelsens opbakning stemte for Libyen-aktionen i marts. For nogle så graverende, at de valgte at melde sig ud. Mens andre, som normalt er stærkt imod både FN- og NATO-aktioner, har været for eller i meget stor tvivl.

 

Jens F Andersen: Radikalt bedrageri mod efterlønsmodtagere

309

9

maj 11

 

Nu kan kun et rent rødt flertal redde efterlønnen. Det blev klart efter Radikale stemte for VKs 2020-plan. Kun et flertal efter et valg bestående af S, SF og EL kan sikre fremtiden for rigtig mange mennesker.

 

Christine Kyndi + Jesper Juul Mikkelsen: Vores magt ligger uden for folketinget

309

9

maj 11

 

”Vi vil ind i maskinrummet,” sagde Kasper Bjerring fra SF på en debat på Marxisme 2010. Logikken hos S og SF er, at de nedskæringer og effektiviseringer, der i den kapitalistiske konkurrencelogik er nødvendige og dermed ansvarlige at lave, vil være mere humane med røde politikere ved roret.

 

Richard Seymour: Baggrunden for Libyen-krigen: Imperialisme og revolution i Mellemøsten

309

10

maj 11

 

Vesten har en lang og blodig historie i Mellemøsten. Richard Seymour afdækker, hvordan de seneste revolutioner har fremtvunget en ny strategi fra imperialistiske magter i deres forsøg på at styre regionen.

 

Justits- og udenrigsministeriet tillader våbensalg til Gaddafi

309

10

maj 11

 

Ved at søge aktindsigt har Information fået adgang til papirer, der viser, at i hvert fald 3 danske våbenfirmaer fik tilladelse til at sælge våben til Libyen kort tid før revolutionerne i Mellemøsten og Nordafrika begyndte. Det drejer sig om Terma, CompoShield og Systematic.

 

Tim Northover: Den marxistiske teori om imperialisme

309

11

maj 11

 

Udviklingen af den marxistiske teori om imperialisme er en stor bedrift, der giver et uvurderligt bidrag til vores forståelse af verden.

 

Jesper Juul Mikkelsen: Christianias sidste krampetrækning?

309

12

maj 11

 

Christiania er blevet presset til at indgå en aftale med regeringen.

 

Jens Andersen: Vindmøller Ja tak, men ikke i fredede områder

309

12

maj 11

 

Regeringens planer om et testcenter for vindmøller, i Østerild i Thy, møder stor modstand blandt lokale, som kender området og dets unikke natur, der er udpeget af Miljøministeriet til Naturkanon 2009.

 

Simon Assaf: NATO giver næring til Libyens humanitære krise

309

13

maj 11

 

61 mennesker omkom, da de flygtede med båd fra Libyen i slutningen af marts. Europæiske militærskibe nægtede at hjælpe. Kun 11 flygtninge overlevede, resten døde af sult og tørst – også små børn. De overlevende hævder, at mindst et NATO-skib ignorerede deres bønner om hjælp og derved brød den internationale maritime lov.

 

Morten Rasmussen: ISU’s medlemskampagne i hus

309

13

maj 11

 

Igen i år lykkedes det at nå over de 300 medlemmer af ISU, der gør at vi kan få vores støtte fra DUF. Dette skyldes en stor indsats fra gamle såvel som nye medlemmer, så en stor tak til jer alle og velkommen til alle de nye.

 

Jørgen Lund: Enhedslisten: I Socialdemokratiets fodspor?

309

13

maj 11

 

Med Enhedslistens tilslutning til Folketingets beslutning d. 19. marts i år om deltagelse i krig Libyen, tilsluttede det yderste parlamentariske venstre sig den forkerte lejr.

 

Mikkel Birk Jespersen: Anmeldelse: Gør oprør: en opfordring til modstand

309

15

maj 11

 

En lille pamflet, der opfordrer til, at folk gør oprør for at ændre verden, er blevet en international bestseller. Stéphane Hessels korte tekst udkom sidste år på fransk og har i sin danske oversættelse fået titlen Gør oprør. På verdensplan har den solgt over en million eksemplarer.

 

Anders Bæk Simonsen: Anmeldelse: Det politiske forår – også i dansk rap?

309

15

maj 11

 

Rap-gruppen/kollektivet Sort Stue har udgivet deres 5. album på bare 5 år. Tonen er (stadig) kontant og eksplicit politisk hip hop. Over en række solide og ret varierende beats folder rapperne sig ud med sikker autonom rap.

 

Jørn Andersen: Krise og modstand under en ”rød” regering

309

16

maj 11

 

Håbet om at komme af med VKO-regeringen ved næste valg er langt større end forventningerne til, hvad S-SF kan levere.

 

Andy Durgan: Kampen for ”En fremtid uden kapitalisme” i Spanien

309

 

maj 11

 

Andy Durgan talte med Socialist Worker fra Barcelona om det igangværende spanske oprør mod den økonomiske krise.
Alt. url: Oversat fra Socialist Worker 2254, 4. juni 2011

 

Der blev fundet 29 artikler

< Nr. 308 –– Nr. 310 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 28. januar 2023 kl. 05:30