[ Socialistisk Arbejderavis nr. 44 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 21 artikler

Fra Socialistisk Arbejderavis nr. 44

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Nej til brugerbetaling: Vi har betalt

44

1

nov 88

 

Der bliver tovet rent flag fra Venstres finanspolitiske ordfører Jens Skrumsager Skau, med lysen­de logik argumenterer han for, at de der ved de forrige års fi­nanslovsforlig fik forbedret deres økonomiske forhold, nu skal til at betale en endnu større del tilbage til staten.

 

Modstand vokser

44

2

nov 88

 

Der er gang i verden. Ikke kun i Østeuropa, men også i Burma, Sydkorea, Algeriet, Gaza og Vestbredden og en del andre steder har der i det sidste halve år været oprør og massekampe.

 

Ulrik Olsen: Budgetforliget i Odense: Den grimme ælling ...

44

2

nov 88

 

SF er kommet på banen og er blevet et parti, som man kan stole på. De borgerlige kan stole på SF som medspiller, og derfor kan protester, demon­strationer og strejker fremover lige såvel være rettet mod SF som mod mere tradi­tionelle nedskærings­partier.

 

Inge-Lise Bjørn: Kvindepartiet: Kvinder, ikke klasser

44

2

nov 88

 

Den 12. oktober blev der holdt møde om stiftelse af et nyt parti i Danmark – et kvindeparti. Selv om det ikke er kvindekampen, der står i centrum i 80’erne, så afspejler dannelsen af kvindepartiet alligevel nogle tidstypiske kendetegn.

 

Tom Christiansen: Hitlers norske brødre

44

3

nov 88

 

En af den racistiske bevægelses ledere, Arne Myrdal, har klart afsløret sine fascistiske perspektiver med følgende ud­talelse: “I slutningen af oktober vil vi begynde at organisere kampgrupper forskel­lige steder i Norge... Vi har tusindvis af våben blandt vore folk.” (Det Fri Aktuelt, 15. okto­ber 88).

 

Marianne Bülow: Pis på McDonald

44

3

nov 88

 

Nu står hunden igen og pisser med veltilfreds mine. Siden 21. september har Hotel- og Restaurationspersonalets fagforening (HRF) kørt en landsdækkende konflikt mod McDonald. Tak­tisk satser HRF på sympatikon­flikter, mens blokaderne bliver brugt til at gøre de burger­ædende danskere opmærksom på konflikten.

 

Dorthe Nielsen: Incest er et symptom

44

3

nov 88

 

Så er der igen gang i debatten og forar­gelsen. En norsk film viser, at seksuelt misbrug af børn i og uden for familien, samt ved prostitution, er udbredt verden o­ver.

 

Anders Schou: På kanten: Gode venner

44

4

nov 88

 

Blandt socialister er det efterhånden en kendt sag, at både USA og Sovjet ønsker at under­trykke andre nationer. Det har krigene i Viet­nam og Afghanistan været tydelige beviser på.

 

Martin B. Johansen: Spørgsmål vi ofte møder: Borgerlige rettigheder: Deres sandhed og vores

44

4

nov 88

 

“Vi mener, at følgende sandheder må være åbenlyse, at alle men­nesker er skabt lige, og at deres skaber har skænket dem visse uafhændelige rettigheder, iblandt disse er livet, friheden og stræben efter lykke.”

 

Joan Hansen: Penge i de riges lommer

44

5

nov 88

 

Der er sandelig perspektiver i regeringens politik, hvis du er rig. En omvendt Robin Hood vil vi kalde det. Regeringen fremlægger det ene overgreb efter det andet og maner om, at vi alle må bidrage til at rette op på landets dårlige økonomi. Samtidigt fremlægger de ufortrødent et forslag om lempelser i formueskatten.

 

Joan Hansen: Skuespil i folketinget: Oppositionen klar til kompromis

44

5

nov 88

 

Efter folketingsvalget i maj er det blevet tydeligere og tydeligere, at regeringen står dybt splittet. Venstre ønsker for alvor at kører kanonerne i stilling overfor arbejderbefolkningen.

 

Harald Lillevang: De retter skytset mod de svage

44

5

nov 88

 

Endnu engang har de Radikale vist sig som absolut værdige til at sidde i Schlüters borgerlige regering. På det sidste er det den radikale socialminister Aase Olesen, der i bedste konservative stil retter skytset mod de absolut svageste i samfundet – bistandsmodtagerne.

 

Harald Lillevang: Ingen unge nyder på bistand

44

5

nov 88

 

Socialministeren Aase Olesen ynder at give sine reaktionære lovforslag et progressivt islæt.

 

Jens Peter Koldborg: Brundtland-rapport: Klodens overlevelse

44

6

nov 88

 

Brundtlandrapporten har vundet stort gehør. For rapporten er klodens overlevelse utænkelig uden et stop for den blinde vækst. Men det er ikke teknologi, der truer miljøet som sådan. Det er det kapitalistisk system, der kontrollerer den teknologiske udvikling i sin stræben efter profit.

 

Michael Mogensen: Jan Guillou: “Den demokratiske terrorist”: Infiltration i Rote Arme

44

8

nov 88

 

I sin nye bog “Den de­mokratiske terrorist” sætter den svenske for­fatter Jan Guillou sin hemmelige agent Carl Hamilton på en ny op­gave: infiltration og op­trevling af 2 RAF-celler i Hamborg.

 

Marianne Bülow: Martin Scorsese: “Kristus’ sidste fristelse”: Den sidste fristelse

44

8

nov 88

 

Martin Scorseses nye film “Kristus’ sidste fris­telse” har vakt vild harme og oprør i den kristne bevægelse. Fil­men, der seriøst om­handler den kristne tro, bliver af de højkirkelige bevægelser i USA og Eu­ropa dømt som blasfem­isk.

 

Hans Erik Madsen: Nikolai Bukharin: Stalins bydreng

44

9

nov 88

 

Nikolai Bukharin er blevet rehabiliteret af Gobatjov, der mener, at Bukharins ideer var, og er, et alternativ til stalinismen. Men det meste af sit liv støttede Bukharin Stalin, skriver Hans Erik Madsen.

 

IS/U: IS årsmøde: Alternativet til opløsning

44

10

nov 88

 

Vi bringer på denne og den næste side et uddrag af beretningen til IS’ fjerde årsmøde. Hovedvægten i uddraget går på en vurdering af venstrefløjens kollaps og IS’ alternativ.

 

IS/U: IS årsmøde: Borgerskabet udfordres

44

11

nov 88

 

Meget kortfattet indeholder vores karakteristik af den internationale situation følgende dele.

 

Per Jensen: Pinochet på røven

44

12

nov 88

 

Den 5. oktober stemte et flertal af Chiles syv mil­lioner vælgere nej til Pino­chet.

 

Poul Erik Kristensen: Støt oprørene i øst

44

12

nov 88

 

De sidste måneder har tydeligt vist, at lande som Polen, Jugo­slavien, Sovjet og Rumænien er bygget op på samme måde som landene i Vesteuropa.

 

Der blev fundet 21 artikler

< Nr. 43 –– Nr. 45 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 27. maj 2024 kl. 07:39