Topbanner

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Tema: Påskestrejkerne 1985

Se også: Se også: Faglig kamp 1981-1990; Overenskomst 1985

Påskestrejkerne 1985
Se også: Faglig kamp 1981-1990; Overenskomst 1985
Sigurd Sejer Skov: Påskestrejken – ti dage der rystede Danmark
Socialistisk Arbejderavis nr. 365, apr 18 – side 4
Note: Påskestrejken 1985 kaldes de ti dage, der rystede Danmark, fordi den i et kort øjeblik vendte Danmark på hovedet og viste den egentlige magt, som den organiserede arbejderklasse besidder.
 
Hans Erik Madsen: En venstrefløj, der gør en forskel i klassekampen
Socialistisk Arbejderavis nr. 336, feb 14 – side 8
Note: Den store udfordring for venstrefløjen er at skabe et parti, som gør en forskel i den daglige klassekamp. Flere mandater og flere medlemmer er godt, men ikke godt nok.
 
Hans Jørgen Vad: Påskestrejkerne 1985: Da Danmark blev lukket
Socialistisk Arbejderavis nr. 277, mar 08 – side 7
Note: Den 22. april 1985 var statsminister Poul Schlüter på besøg i Vestjylland, hvilket ikke var så mærkeligt. Mere usædvanligt var det, at han ifølge Holstebro Dagblad blev mødt af en demonstration på 300 mennesker med »fagforeningsfaner i massevis, også faner fra andre vestjyske byer«. Det var ikke bare protester og ukvemsord, han blev mødt med, men også æg »regnede ned over Schlüter«.
 
Hans Jørgen Vad: Påskestrejkerne 1985: Da Danmark blev lukket
Socialistisk Arbejderavis nr. 240, mar 05 – side 8
Note: Den 22. april 1985 var statsminister Poul Schlüter på besøg i Vestjylland, hvilket ikke var så mærkeligt. Mere usædvanligt var det, at han ifølge Holstebro Dagblad blev mødt af en demonstration på 300 mennesker med »fagforeningsfaner i massevis, også faner fra andre vestjyske byer«. Det var ikke bare protester og ukvemsord, han blev mødt med, men også æg »regnede ned over Schlüter«.
 
Freddie Nielsen: Læren af påskestrejkerne i 1985
Socialistisk Arbejderavis nr. 226, mar 04 – side 8
Note: “Strejker er noget der hører fortiden til.” “Arbejderklassen er død – eller den er i hvert fald ved at forsvinde.” Argumenter af den type har igen og igen mødt de sidste mange generationer af socialister og fagforeningsaktivister.
 
Jørn Andersen + Jørn Andersen + Anders Schou + Anders Schou: Særnummer om storkonflikten: Ti dage der rystede Danmark
Socialistisk Revy nr. 4, maj 98 – side 35
Note: Folk, der havde afskrevet storstrejker, har en kort hukommelse. Så sent som i 1985 fandt den hidtil største strejke i Danmarkshistorien sted. Jørn Andersen og Anders Schou beretter om Påskestrejken, der i ti dage vendte op og ned på samfundet.
 
Jan Storgaard: Påskestrejkerne 1985: De 10 dage, som magthaverne aldrig glemmer
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 12
Note: Påskestrejkerne i 1985 er et overset kapitel i den officielle historie, selv om strejken i 10 dage satte landet på den anden ende.
 
Påskestrejkerne 1985
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 13
Note: Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, har netop udgivet bogen om “Påskestrejkerne 1995 – 10 dage der rystede Schlüter” skrevet af Hans Jørgen Vad.
 
Ellen Christensen: Overenskomsten ‘95: Storstrejke – ja tak
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 8
Note: Traditionen tro er der op til overenskomstforhandlingerne en masse teatertorden fra arbejdsgivere og fagtoppen. Men på trods af al bragesnakken ender det ofte i forlig, hvor fagbureaukraterne sælger gevaldigt ud af kravene.
 
Hans Jørgen Vad: Påskestrejkerne i 1985
International Socialisme nr. 4, feb 93 – side 17
Note: Siden Internationale Socialisters start har læren af påskestrejkerne indgået næsten som en del af vores "politiske grundlag". For en meget lille gruppe, der i en periode med højredrejning og flugt fra revolutionær politik frejdigt prædikede "arbejderklassens selvorganisering" var det ikke mindre end en foræring at blive bekræftet i dette.
 
Harald Lillevang: Tillidsmandskonference: I armene på DKP
Socialistisk Arbejderavis nr. 19, maj 86 – side 2
Note: 400 tillidsfolk fra fagbevægelsens venstrefløj var samlet i Århus en weekend i april til en faglig landskonference, arrangeret af den storkøbenhavnske tillidsmandsring.
 
Karin Marcussen: Hvem sagde ytringsfrihed?
Socialistisk Arbejderavis nr. 18, mar 86 – side 3
Note: Lokalradioerne er andet end hilsner til tante Hilda på fødselsdagen og dårlig popmusik. Lokalradioerne kan også lave farlig radio. To radioer i Århus blev under påskestrejkerne sidste år lidt for farlige for magthaverne. Det måtte 5 medarbejdere og aktivister ved de to radioer sande, da Århus Byret afsagde dom over dem.
 
Hans Jørgen Vad: SiD’s knæfald
Socialistisk Arbejderavis nr. 12, sep 85 – side 3
Note: Sidst der var en situation, som blot kan sammenlignes med påskestrejkerne, var bededagsstrejkerne i 1974. Da lykkedes det ikke for arbejdsgiverne at få folk idømt bøder for deltagelse i strejkerne.
 
Spræng rammerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 1
Note: Bryd 2%-rammen – Ingen fyring af fagligt aktive – Nej til overarbejde – Koordinering af strejkerne
 
Ågot Berger: Arbejderne på Århus Olie: Tabte slaget, men kampen fortsætter
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 2
Note: De 550 timelønnede på Århus Olie blev ligesom folk på alle andre arbejdspladser overladt til sig selv, efter at de faglige ledere havde slagtet strejkebevægelsen mod Schlüter. Men strejkeviljen var ikke knust.
 
Michael Mogensen: Fagforeningsbestyrelser væltet: Hovederne hænger løst
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 3
Note: Efter påskestrejkernes massive strejkeaktivitet hænger mange fagforeningsbureaukraters stilling i en tynd tråd.
 
Bodil Nielsen: Fagligt aktive til salg
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 3
Note: Arbejdsgiverne er gået i offensiven for at rense ud efter strejkebevægelsen. En mængde fagligt aktive landet over er blevet fyret.
 
Hvad påskestrejkerne ikke kunne, kan et arbejderflertal slet ikke
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 4
Note: Ud med Schlüter og fasthold kravene om 35 timer, fuld dyrtid og højere løn. Det var fællesnævnerne for den bevægelse, der voksede frem i aprildagene.
Denne bevægelse blev effektivt stoppet af de faglige ledere. Socialdemokraterne var bange for at komme til taburetterne på ryggen af en strejkebevægelse. Især en bevægelse der rejste krav, som de »ansvarlige« socialdemokratiske politikere ikke har i sinde at gennemføre på denne side af århundredskiftet.
 
Pia Larsen: Regeringsindgreb og forhandlingsretten: Når ret skal være ret, må der kæmpes
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 5
Note: Den borgerlige regerings indgreb i overenskomsterne og løndiktatet på 2% har vakt megen vrede på arbejdspladserne og langt ind i fagbevægelsen.
 
Pete Clark: Pete Clark reports from Denmark: The strike that shook a country
Socialist Review nr. 76, maj 85 – side 9
Note: Denmark on the Monday before Easter was like no other country in the world. A million workers, from a population of just five millions, were on strike.
 
De sked på os!
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 1
Note: Vi har magten til at feje regeringsindgrebet af bordet og vælte Schlüter. Men denne magt er blevet sendt i arbejde igen af de faglige ledere.
 
Tom Christiansen: Påskestrejkerne (Kbh.): Efterladt på Slotspladsen
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 2
Note: 100.000 forvirrede mennesker på Christiansborg slotsplads – og en masse mennesker på vej, der ikke engang nåede at opleve fællesskabet. Onsdagen demonstration i København var ultrakort, og der var intet tillidsmandsmøde bagefter.
 
Jørn Andersen: Påskestrejkerne: Aalborg
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 3
Note: Onsdag, som var udråbt til den store aktionsdag, blev markant i Ålborg. Omkring 15.000 demonstrerede, omtrent lige så mange som før påske. Der var mange arbejdsnedlæggelser og busserne blev forsøgt blokeret
 
Påskestrejkerne (Silkeborg/Randers): Aktive kørt af sporet
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 2
Note: I Silkeborg blev det aktive strejkeudvalg kørt godt og grundigt af sporet, da DKP repræsenteret ved formanden for PMF hellere ville være sammen med socialdemokraterne end bygge på de aktive.
 
Påskestrejkerne (Århus): Schlüter reddet – i første omgang
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 2
Note: Tirsdag efter påsken dykkede strejken som ventet kraftigt. Det betød, at det ikke længere var muligt med nemme blokader som i opsvinget før påske.
 
Connie Christensen: Påskestrejkerne: Odense
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 2
Note: Odense kom ikke på mærkerne onsdag efter påske. Men demonstrationen samlede færre end inden påske på trods af, at det meste af den offentlige sektor var med.
 
IS mener: Sådan blev strejken slagtet
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 3
Note: Strejkebevægelsen viste, at arbejderklassen kan handle samlet. Men vi blev splittet af fagtoppen, derfor blev Schlüter ikke fejet til side i denne omgang. Men han vandt heller ikke. Styrkeprøven stoppede med remis.
 
Hvad lærte vi af strejken?
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 3
Note: Tillidsmandsmøderne var det bedste udtryk for stemningen på arbejdspladserne. De forsøgte at bygge bro over offentligt og privat ansatte, faglærte og ufaglærte.
 
Demokrati hvert fjerde år
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 3
Note: Mange folk føler sig med rette brugt af socialdemokraterne i en paradeforestilling for at sætte et nyt kryds ved næste valg. Eller af DKP’erne, som også snakker om, at generalstrejken var en forkert parole.
 
Politiet ventede på chancen
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 3
Note: Politiet var i begyndelsen af strejkebevægelsen meget tilbageholdende med at gribe ind. Mange steder nægtede de at rydde blokader, medmindre der var garanti for, at arbejderne ville arbejde under politibeskyttelse.
 
Pia Færing + Hans Jørgen Vad: Bevægelsen der kan vælte Schlüter
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 4
Note: Schlüter-regeringens indgreb mod overenskomsterne blev mandag L april mødt af en arbejderklasse, der for første gang i lang tid viste sin styrke. Det viste et glimt af den styrke, der kan kæmpe for et nyt samfund.
 
Vi må handle selv
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 6
Note: Socialdemokratiet havde ikke meget at byde på i generalstrejkens første dage. De ville ikke engang snakke om at vælte regeringen. I stedet havde de travlt med at snakke om en lovlig valgt regering, der ikke måtte anfægtes af uparlamentariske metoder – dvs. strejker og blokader.
 
Med nærradio på blokader
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 6
Note: Mens Danmarks Radio spillede non-stop musik og radioaviserne blev begrænsede til meget korte meldinger, så boltrede flere alternative radiostationer sig i æteren i konfliktens første dage.
 
-organiser kampen fra neden: Vi har styrken
Socialistisk Arbejderavis nr. 7, apr 85 – side 1
Note: De stakkels danske lønmodtagere blev kastet ud i en storkonflikt. Som passive brikker i et spil mellem arbejdsmarkedets parter – LO og DA – og med Schlüter som redningsmanden, der nok skulle sørge for at gribe ind, før det var for sent.
 
IS mener: Kampen efter indgrebet
Socialistisk Arbejderavis nr. 7, apr 85 – side 3
Note: Det er længe siden, at LO har brugt strejkevåbenet i en overenskomstforhandling. Denne gang følte de sig presset til det. Mange års indkomstpolitik har udhulet reallønnen så meget, at arbejdspladserne har stillet store lønkrav. Samtidig har nedsat arbejdstid været et oplagt krav i ly af den massive arbejdsløshed.
 

Der blev fundet 35 artikler

 

 

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside