Topbanner

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Tema: DK: Historie

DK Historie: Indtil 1900
Christine Kyndi: Udstilling: Danmarks kolonihistorie
Socialistisk Arbejderavis nr. 362, nov 17 – side 7
Note: I år er 100-året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer til USA. I den anledning har Arbejdermuseet en særudstilling om slaveri og Danmarks koloni-historie på De Vestindiske Øer.
 
Caf’ (ActOne.dk): Interview med Shelley Moorhead fra de tidligere Dansk Vestindiske Øer: Reparation – Genopretning for slaveriet
Socialistisk Arbejderavis nr. 301, sep 10 – side 16
Note: Shelley Moorhead er i Danmark på en meget speciel mission. I årevis har han kæmpet en brav kamp for at få danskerne til at få et dybere forhold til vores fortid som kolonimagt og slaveudnyttere. Glemt af de fleste danskere, lever han og beboerne på US Virgin Islands, i dag et liv i bitter konsekvens af vores fælles fortid.
Det handler om Reparation, genopretning for slaveriet.
 
Freddie Nielsen: Septemberforliget 1899: Den store kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 299, jul 10 – side 15
Note: 40.000 fagorganiserede arbejdere i konflikt. Det lyder måske ikke særlig voldsomt, men hvis vi så siger: Året er 1899, stedet er Danmark og det samlede antal medlemmer organiseret under DsF (De samvirkende Forbund (LO)) kun var godt 70.000, så har vi ikke bare den første landsdækkende arbejdskamp i Danmark, men også den hidtil største i Europa.
 
Jakob Nerup: Frederik Dreier: Danmarks første socialist
Socialistisk Arbejderavis nr. 216, jul 03 – side 8
Note: Mens nutidens politikere debaterer om der skal ændres komaer i Grundloven, kan man læse et anderledes mere radikalt og visionært svar hos Frederik Dreier.
 
Bertel Nygaard: Septemberforliget 1899
Socialistisk Information nr. 134, sep 99 – side 25
Note: Grundstenen til den Hovedaftale, som endnu i dag fungerer som en slags grundlov for arbejdsmarkedet, blev lagt i 1899 med Septemberforliget.
 
Poul Erik Kristensen: Frederik Dreier: Danmarks første socialist
Socialistisk Arbejderavis nr. 167, sep 97 – side 6
Note: Allerede fra kapitalismens gennembrud i Danmark begyndte socialistiske ideer at spire frem. Den unge medicinstuderende Frederik Dreier (1827-53) var den første, som både i teori og praksis gennemskuede, at kapitalismen var et undertrykkende klassesamfund, som kun fortjente en kort levetid.
 
Ole Mølholm Jensen: Louis Pio 1841-1894: “Med loven eller – uden den!”
Socialistisk Arbejderavis nr. 139, aug 96 – side 6
Note: Louis Pio opbyggede 1. Internationale og den socialistiske bevægelse i Danmark, og hans ideer lå langt fra Socialdemokratiets reformisme.
 
Ole Mølholm Jensen: Fra dengang (Christian IV)
Socialistisk Arbejderavis nr. 38, mar 88 – side 8
Note: FOR 400 ÅR SIDEN blev et lille barn kronet til konge al Danmark og Norge. Barnet hed Christian og er for eftertiden blevet kendt som Christian d. 4.
 
DK Historie: 1900-1939
Jason Meyler: Syndikalisterne 1910-20: Den praktiske klassekamps bevægelse
Socialistisk Revy nr. 9, nov 98 – side 10
Note: Revolutionære bevægelser er ikke ukendt i dansk historie. Fra 1910-20 var syndikalisterne den hidtil største revolutionære udfordring af Socialdemokratiets herredømme i arbejderbevægelsen.
 
Dorte Lange: Sønderjylland 1918: Revolutionen stod for døren
Socialistisk Arbejderavis nr. 150, jan 97 – side 6
Note: Rådsbevægelsen i slutningen af 1. verdenskrig skabte skræk for en revolution blandt de europæiske borgerskaber. I Sønderjylland dannede arbejdere og soldater råd og overtog magten i flere byer.
 
Jørgen Lund: Klassekampens historie i Danmark: Marie Nielsen: Den første kommunist
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 6
Note: Marie Nielsen betegnede sig selv som Danmarks eneste kommunist. Hun blev ekskluderet fra kommunistpartiet tre gange, fordi hun var for kritisk.
 
Hans Jakob Funch: 1920-25: Lyngsie: Datidens Hardy og den første arbejderregering
Socialistisk Arbejderavis nr. 25, dec 86 – side 9
Note: Opsvinget i klassekampen efter 1. verdenskrig blev hurtigt vendt til et frontangreb på arbejderklassen og de faglige organisationer. Perioden med en socialdemokratisk regering under storstrejken i 1925 var ingen undtagelse. Man havde også dengang en formand for arbejdsmændene, der var mester i de store armsving.
 
Steen Bille Larsen: Marie Nielsen mod Moskvaprocesserne: Kampen om Trotskij
Socialistisk Arbejderavis nr. 24, nov 86 – side 9
Note: Den første Moskvaproces åbnedes i august 1936. Her blev nogle af de revolutionære ledere fra oktoberrevolutionen, blandt andre Zinoviev og Kamenev anklaget for at være med i et trotskistisk komplot.
 
Jason Meyler: Syndikalismen i Danmark 1910-20, II
Socialistisk Arbejderavis nr. 23, okt 86 – side 9
Note: Revolutionen i Rusland og Tyskland i 1918 smittede af på klassekampen i Danmark. Borgerskabet rystede i erindringen om opstanden syd for grænsen.
 
Jason Meyler: Syndikalismen i Danmark 1910-20, I
Socialistisk Arbejderavis nr. 22, sep 86 – side 9
Note: I december 1908 gik en lille gruppe socialister fra det socialdemokratiske ungdomsforbund sammen om at danne Syndikalistisk Forbund. Formålet var, som det udtryktes af deres leder Christian Christensen "en genrejsning af den revolutionære socialistiske bevægelse".
 
Jørn Andersen: Påskekrise 1920: Syndikalismens seje dødskamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 7, apr 85 – side 6
Note: Den 29. marts 1920 afskedigede kong Christian d. 10. den radikale Zahle-regering. Socialdemokratiet beskyldte kongen for at have begået »statskup«, og DsF (det daværende LO) varslede generalstrejke.
 
DK Historie: 1940-1945
Jakob Nerup: Bog beviser A.P.Møllers nazi-handel: Penge lugter ikke – hvis man er rig nok
Socialistisk Arbejderavis nr. 189, jan 01 – side 8
Note: I en ny bog dokumenterer tre journalister, hvordan Danmarks mægtigste erhvervsfolk producerede for nazisterne for et beløb, der i dag ville svare til cirka 200 mia. kroner.
 
Freddie Nielsen: Danmark under 2. verdenskrig: Myterne krakelerer
Socialistisk Arbejderavis nr. 182, maj 00 – side 10
Note: Myterne om Danmarks indsats under 2. verdenskrig har floreret i mere end 50 år. Nu smuldrer billedet. Freddie Nielsen viser her, at den danske stat førte en umenneskelig flygtningepolitik, og at Danmark førte en nationalistisk anti-tysk kamp og ikke en kamp mod nazismen.
 
Ida H. Jakobsen: Boganmeldelse: Tyske flygtninge var forhadte i Danmark
Socialistisk Arbejderavis nr. 182, maj 00 – side 10
Note: Martin Petersens nyeste ungdomsbog Med ilden i ryggen er en gribende beretning om en tysk drengs tilværelse som flygtning under og efter 2. verdenskrig.
 
Freddie Nielsen: Slaget ved “Den lille Hornblæser” 1940: Nazi-drømme blev knust
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 4
Note: Da folk i Roskilde i august sidste år jog nazisterne på flugt ud af byen, var det ikke første gang, at nazister i Danmark blev fordrevet på den måde. 17. november 1940 jagtede og gennembankede titusinder af vrede københavnere nazister, som forsøgte at demonstrere.
 
Freddie Nielsen: Myter og sandhed om besættelsen
Socialistisk Arbejderavis nr. 115, maj 95 – side 12
Note: Debatten om besættelsen og kampen mod nazisme skal trækkes væk fra det nationalistiske udgangspunkt.
 
Freddie Nielsen: Auguststrejkerne i 1943
International Socialisme nr. 6, okt 93 – side 23
Note: Der findes næppe en periode i Danmarkshistorien, som er beskrevet mere end besættelsestiden fra 1940-45, og næppe en periode med flere myter. Samtidig er det en periode man vender tilbage til gang på gang, og myter vendes og drejes, dannes og punkteres.
 
Jan Storgaard: Storstrejkerne i 1943
Socialistisk Arbejderavis nr. 94, aug 93 – side 11
 
Ellen Christensen + Jan Storgaard: SD under besættelsen: Samarbejde frem for alt
Socialistisk Arbejderavis nr. 79, mar 92 – side 11
Note: ”Det er mit indtryk, at Tyskland har visse planer, der ikke blot sigter efter øjeblikkelige nyordninger, men efter en blivende europæiske nyordning ... Denne nyordning vil kræve et samarbejde inden for Europa, og linjen vil være den fra Tyskland kendte planøkonomi, der sikkert rummer betydelige fordele frem for planløshed, som har været rådende hidtil som bestanddel af det liberalistiske samfund.”
Stauning i Studenterforeningen, 8. marts 1941
 
Jan Storgaard + Ellen Christensen: Arbejderklassen i Danmark 1940-46: Modstand, håb og nederlag
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 10
Note: Historieskrivningen ynder at fremstille besættelsen i Danmark som en ond og mørk tid – de fem forbandede år. Men årene var mere forbandede for nogle end for andre. Nazisternes tilstedeværelse betød skærpet klassekamp, reaktionær politik og arbejdermodstand. Hverken før eller senere i dansk arbejderbevægelses historie har fronterne været trukket så skarpt op.
 
DK Historie: Efter 1945
Jan Storgaard: Majstrejkerne 1974: Borgerlige regeringer kan væltes
Socialistisk Arbejderavis nr. 349, nov 15 – side 13
Note: 400.000 arbejdere deltog i majstrejkerne i ‘74. Strejkerne sammenkædede arbejderbevægelsens krav mod staten og kapitalen.
 
Hans Jørgen Vad: Ud med Hartling
Socialistisk Arbejderavis nr. 301, sep 10 – side 11
Note: I 1974/75 lykkedes det en stærk arbejderbevægelse at vælte Hartlings Venstre-regering, der kun kom til at holde lidt mere end et år. Det skete ikke direkte pga. én generalstrejke, men mere indirekte over et længere forløb.
 
Hans Erik Madsen: Folketingsvalg 1994: 10 år med Schlüter var nok
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 12
Note: 10 års borgerligt styre i firserne forgyldte de rige og gjorde de fattige fattigere. VKZ vil forsøge samme voldsomme angreb på velfærdssamfundet.
 
Jan Storgaard: Majstrejkerne 1974
Socialistisk Arbejderavis nr. 103, maj 94 – side 10
Note: 400.000 arbejdere deltog i majstrejkerne i ‘74. Strejkerne sammenkædede arbejderbevægelsens krav mod staten og kapitalen.
 
Ole Mølholm Jensen: Socialdemokratiet sidste gang
International Socialisme nr. 5, jun 93 – side 5
Note: Vi har igen fået en socialdemokratisk ledet regering. Efter 10 år med Schlüter generobrede Socialdemokratiet regeringstaburetterne. For at forstå hvad vi mere præcist kan forvente af den nye regering, er det nyttigt, at gå lidt tilbage i tiden, til dengang Socialdemokratiet sidste gang sad på regeringsmagten.
 
Ole Mølholm Jensen: Socialdemokratiet i 60’erne og 70’erne: Nedskæringer var hverdagskost
Socialistisk Arbejderavis nr. 24, nov 86 – side 6
Note: Efter 4 år under Schlüters benhårde arbejdsgiver-politik, har mange glemt, hvordan det var under Krag og Anker i 60’erne og 70’erne
 
Ole Mølholm Jensen: SD 1961-82: Et langt synderegister
Socialistisk Arbejderavis nr. 24, nov 86 – side 6
Note: Hvis Socialdemokratiet idag skulle stilles for en arbejderret og dømmes for deres handlinger i 60’erne og 70’erne, ville følgende udsnit af Socialdemokratiets indgreb/overgreb mod arbejderklassen være en del af et imponerende stort anklageskrift.
 
Martin B. Johansen: Arbejderflertallet 1966-67: Det ‘røde’ kabinet
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 4
Note: Folketingsvalget i november 1966 resulterede i en hidtil ukendt situation i Danmark. Socialdemokratiet og SF opnåede tilsammen 89 mandater og kunne dermed mønstre historiens største »arbejderflertal«.
 
Jørgen Lund: DKP i 1945: Fra krig til klassefred
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 6
Note: Når DKP i foråret 1985 bruger sin indflydelse til at få drejet massestrejker og forventninger på arbejdspladserne ind på et sidespor under DKPs kontrol, til brug for den faglige og politiske bejlen til socialdemokratiet, er det ikke første gang det sker.
 
Påskestrejkerne 1985
Se også: Faglig kamp 1981-1990; Overenskomst 1985
Sigurd Sejer Skov: Påskestrejken – ti dage der rystede Danmark
Socialistisk Arbejderavis nr. 365, apr 18 – side 4
Note: Påskestrejken 1985 kaldes de ti dage, der rystede Danmark, fordi den i et kort øjeblik vendte Danmark på hovedet og viste den egentlige magt, som den organiserede arbejderklasse besidder.
 
Hans Erik Madsen: En venstrefløj, der gør en forskel i klassekampen
Socialistisk Arbejderavis nr. 336, feb 14 – side 8
Note: Den store udfordring for venstrefløjen er at skabe et parti, som gør en forskel i den daglige klassekamp. Flere mandater og flere medlemmer er godt, men ikke godt nok.
 
Hans Jørgen Vad: Påskestrejkerne 1985: Da Danmark blev lukket
Socialistisk Arbejderavis nr. 277, mar 08 – side 7
Note: Den 22. april 1985 var statsminister Poul Schlüter på besøg i Vestjylland, hvilket ikke var så mærkeligt. Mere usædvanligt var det, at han ifølge Holstebro Dagblad blev mødt af en demonstration på 300 mennesker med »fagforeningsfaner i massevis, også faner fra andre vestjyske byer«. Det var ikke bare protester og ukvemsord, han blev mødt med, men også æg »regnede ned over Schlüter«.
 
Hans Jørgen Vad: Påskestrejkerne 1985: Da Danmark blev lukket
Socialistisk Arbejderavis nr. 240, mar 05 – side 8
Note: Den 22. april 1985 var statsminister Poul Schlüter på besøg i Vestjylland, hvilket ikke var så mærkeligt. Mere usædvanligt var det, at han ifølge Holstebro Dagblad blev mødt af en demonstration på 300 mennesker med »fagforeningsfaner i massevis, også faner fra andre vestjyske byer«. Det var ikke bare protester og ukvemsord, han blev mødt med, men også æg »regnede ned over Schlüter«.
 
Freddie Nielsen: Læren af påskestrejkerne i 1985
Socialistisk Arbejderavis nr. 226, mar 04 – side 8
Note: “Strejker er noget der hører fortiden til.” “Arbejderklassen er død – eller den er i hvert fald ved at forsvinde.” Argumenter af den type har igen og igen mødt de sidste mange generationer af socialister og fagforeningsaktivister.
 
Anders Schou + Jørn Andersen + Jørn Andersen + Anders Schou: Særnummer om storkonflikten: Ti dage der rystede Danmark
Socialistisk Revy nr. 4, maj 98 – side 35
Note: Folk, der havde afskrevet storstrejker, har en kort hukommelse. Så sent som i 1985 fandt den hidtil største strejke i Danmarkshistorien sted. Jørn Andersen og Anders Schou beretter om Påskestrejken, der i ti dage vendte op og ned på samfundet.
 
Jan Storgaard: Påskestrejkerne 1985: De 10 dage, som magthaverne aldrig glemmer
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 12
Note: Påskestrejkerne i 1985 er et overset kapitel i den officielle historie, selv om strejken i 10 dage satte landet på den anden ende.
 
Påskestrejkerne 1985
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 13
Note: Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, har netop udgivet bogen om “Påskestrejkerne 1995 – 10 dage der rystede Schlüter” skrevet af Hans Jørgen Vad.
 
Ellen Christensen: Overenskomsten ‘95: Storstrejke – ja tak
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 8
Note: Traditionen tro er der op til overenskomstforhandlingerne en masse teatertorden fra arbejdsgivere og fagtoppen. Men på trods af al bragesnakken ender det ofte i forlig, hvor fagbureaukraterne sælger gevaldigt ud af kravene.
 
Hans Jørgen Vad: Påskestrejkerne i 1985
International Socialisme nr. 4, feb 93 – side 17
Note: Siden Internationale Socialisters start har læren af påskestrejkerne indgået næsten som en del af vores "politiske grundlag". For en meget lille gruppe, der i en periode med højredrejning og flugt fra revolutionær politik frejdigt prædikede "arbejderklassens selvorganisering" var det ikke mindre end en foræring at blive bekræftet i dette.
 
Harald Lillevang: Tillidsmandskonference: I armene på DKP
Socialistisk Arbejderavis nr. 19, maj 86 – side 2
Note: 400 tillidsfolk fra fagbevægelsens venstrefløj var samlet i Århus en weekend i april til en faglig landskonference, arrangeret af den storkøbenhavnske tillidsmandsring.
 
Karin Marcussen: Hvem sagde ytringsfrihed?
Socialistisk Arbejderavis nr. 18, mar 86 – side 3
Note: Lokalradioerne er andet end hilsner til tante Hilda på fødselsdagen og dårlig popmusik. Lokalradioerne kan også lave farlig radio. To radioer i Århus blev under påskestrejkerne sidste år lidt for farlige for magthaverne. Det måtte 5 medarbejdere og aktivister ved de to radioer sande, da Århus Byret afsagde dom over dem.
 
Hans Jørgen Vad: SiD’s knæfald
Socialistisk Arbejderavis nr. 12, sep 85 – side 3
Note: Sidst der var en situation, som blot kan sammenlignes med påskestrejkerne, var bededagsstrejkerne i 1974. Da lykkedes det ikke for arbejdsgiverne at få folk idømt bøder for deltagelse i strejkerne.
 
Spræng rammerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 1
Note: Bryd 2%-rammen – Ingen fyring af fagligt aktive – Nej til overarbejde – Koordinering af strejkerne
 
Ågot Berger: Arbejderne på Århus Olie: Tabte slaget, men kampen fortsætter
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 2
Note: De 550 timelønnede på Århus Olie blev ligesom folk på alle andre arbejdspladser overladt til sig selv, efter at de faglige ledere havde slagtet strejkebevægelsen mod Schlüter. Men strejkeviljen var ikke knust.
 
Michael Mogensen: Fagforeningsbestyrelser væltet: Hovederne hænger løst
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 3
Note: Efter påskestrejkernes massive strejkeaktivitet hænger mange fagforeningsbureaukraters stilling i en tynd tråd.
 
Bodil Nielsen: Fagligt aktive til salg
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 3
Note: Arbejdsgiverne er gået i offensiven for at rense ud efter strejkebevægelsen. En mængde fagligt aktive landet over er blevet fyret.
 
Hvad påskestrejkerne ikke kunne, kan et arbejderflertal slet ikke
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 4
Note: Ud med Schlüter og fasthold kravene om 35 timer, fuld dyrtid og højere løn. Det var fællesnævnerne for den bevægelse, der voksede frem i aprildagene.
Denne bevægelse blev effektivt stoppet af de faglige ledere. Socialdemokraterne var bange for at komme til taburetterne på ryggen af en strejkebevægelse. Især en bevægelse der rejste krav, som de »ansvarlige« socialdemokratiske politikere ikke har i sinde at gennemføre på denne side af århundredskiftet.
 
Pia Larsen: Regeringsindgreb og forhandlingsretten: Når ret skal være ret, må der kæmpes
Socialistisk Arbejderavis nr. 9, maj 85 – side 5
Note: Den borgerlige regerings indgreb i overenskomsterne og løndiktatet på 2% har vakt megen vrede på arbejdspladserne og langt ind i fagbevægelsen.
 
Pete Clark: Pete Clark reports from Denmark: The strike that shook a country
Socialist Review nr. 76, maj 85 – side 9
Note: Denmark on the Monday before Easter was like no other country in the world. A million workers, from a population of just five millions, were on strike.
 
De sked på os!
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 1
Note: Vi har magten til at feje regeringsindgrebet af bordet og vælte Schlüter. Men denne magt er blevet sendt i arbejde igen af de faglige ledere.
 
Tom Christiansen: Påskestrejkerne (Kbh.): Efterladt på Slotspladsen
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 2
Note: 100.000 forvirrede mennesker på Christiansborg slotsplads – og en masse mennesker på vej, der ikke engang nåede at opleve fællesskabet. Onsdagen demonstration i København var ultrakort, og der var intet tillidsmandsmøde bagefter.
 
Jørn Andersen: Påskestrejkerne: Aalborg
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 3
Note: Onsdag, som var udråbt til den store aktionsdag, blev markant i Ålborg. Omkring 15.000 demonstrerede, omtrent lige så mange som før påske. Der var mange arbejdsnedlæggelser og busserne blev forsøgt blokeret
 
Påskestrejkerne (Silkeborg/Randers): Aktive kørt af sporet
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 2
Note: I Silkeborg blev det aktive strejkeudvalg kørt godt og grundigt af sporet, da DKP repræsenteret ved formanden for PMF hellere ville være sammen med socialdemokraterne end bygge på de aktive.
 
Påskestrejkerne (Århus): Schlüter reddet – i første omgang
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 2
Note: Tirsdag efter påsken dykkede strejken som ventet kraftigt. Det betød, at det ikke længere var muligt med nemme blokader som i opsvinget før påske.
 
Connie Christensen: Påskestrejkerne: Odense
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 2
Note: Odense kom ikke på mærkerne onsdag efter påske. Men demonstrationen samlede færre end inden påske på trods af, at det meste af den offentlige sektor var med.
 
IS mener: Sådan blev strejken slagtet
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 3
Note: Strejkebevægelsen viste, at arbejderklassen kan handle samlet. Men vi blev splittet af fagtoppen, derfor blev Schlüter ikke fejet til side i denne omgang. Men han vandt heller ikke. Styrkeprøven stoppede med remis.
 
Hvad lærte vi af strejken?
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 3
Note: Tillidsmandsmøderne var det bedste udtryk for stemningen på arbejdspladserne. De forsøgte at bygge bro over offentligt og privat ansatte, faglærte og ufaglærte.
 
Demokrati hvert fjerde år
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 3
Note: Mange folk føler sig med rette brugt af socialdemokraterne i en paradeforestilling for at sætte et nyt kryds ved næste valg. Eller af DKP’erne, som også snakker om, at generalstrejken var en forkert parole.
 
Politiet ventede på chancen
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 3
Note: Politiet var i begyndelsen af strejkebevægelsen meget tilbageholdende med at gribe ind. Mange steder nægtede de at rydde blokader, medmindre der var garanti for, at arbejderne ville arbejde under politibeskyttelse.
 
Hans Jørgen Vad + Pia Færing: Bevægelsen der kan vælte Schlüter
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 4
Note: Schlüter-regeringens indgreb mod overenskomsterne blev mandag L april mødt af en arbejderklasse, der for første gang i lang tid viste sin styrke. Det viste et glimt af den styrke, der kan kæmpe for et nyt samfund.
 
Vi må handle selv
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 6
Note: Socialdemokratiet havde ikke meget at byde på i generalstrejkens første dage. De ville ikke engang snakke om at vælte regeringen. I stedet havde de travlt med at snakke om en lovlig valgt regering, der ikke måtte anfægtes af uparlamentariske metoder – dvs. strejker og blokader.
 
Med nærradio på blokader
Socialistisk Arbejderavis nr. 8, apr 85 – side 6
Note: Mens Danmarks Radio spillede non-stop musik og radioaviserne blev begrænsede til meget korte meldinger, så boltrede flere alternative radiostationer sig i æteren i konfliktens første dage.
 
-organiser kampen fra neden: Vi har styrken
Socialistisk Arbejderavis nr. 7, apr 85 – side 1
Note: De stakkels danske lønmodtagere blev kastet ud i en storkonflikt. Som passive brikker i et spil mellem arbejdsmarkedets parter – LO og DA – og med Schlüter som redningsmanden, der nok skulle sørge for at gribe ind, før det var for sent.
 
IS mener: Kampen efter indgrebet
Socialistisk Arbejderavis nr. 7, apr 85 – side 3
Note: Det er længe siden, at LO har brugt strejkevåbenet i en overenskomstforhandling. Denne gang følte de sig presset til det. Mange års indkomstpolitik har udhulet reallønnen så meget, at arbejdspladserne har stillet store lønkrav. Samtidig har nedsat arbejdstid været et oplagt krav i ly af den massive arbejdsløshed.
 

Der blev fundet 69 artikler

 

 

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside