[ Socialistisk Arbejderavis nr. 254 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 35 artikler

Fra Socialistisk Arbejderavis nr. 254

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Fogh stjæler din velfærd

254

1

apr 06

 

- 3 år fra efterlønnen
- de unges understøttelse
- indvandrernes ret til samme løn
- de studerendes SU
- fattige indvandreres familiesammenføring

 

Massivt angreb på vores velfærd

254

1

apr 06

 

Efterlønnen forringes, så vi tidligst kan slutte et slidsomt arbejdsliv efter 63 år. Vi skal betale mere for den. Og folkepensionen tager de også 2 år af, så vi først må holde helt op når vi er 67.

 

Det mener vi: Europa strejker mod nyliberalismen

254

2

apr 06

 

3 millioner i demonstration og strejke i Frankrig. 1½ million i advarselsstrejke i Storbritannien. 30-40.000 i strejke i de forskellige tyske delstater. I Italien har der været store strejker og demonstrationer.

 

Det mener vi: Strejke mod angreb på velfærden

254

2

apr 06

 

Alle meningsmålinger viser massiv flertalsopbakning til efterlønnen, til understøttelsen og lige løn. I arbejderpartierne er flertallet totalt. På den baggrund er det ubegribeligt at pamperne i toppen af fagbevægelsen accepterer angrebene.

 

Sara Andersen: - “næste gang skal vi have forældrene med!”: 16.000 i demonstration mod folkeskoleforliget

254

2

apr 06

 

Socialistisk Arbejderavis har talt med Hanne Gram, børnehaveklasseleder på Bistrupskolen i Birkerød.

 

153.000 siger “Hold fast i efterlønnen”

254

2

apr 06

 

152.877 danskere har skrevet under på FOA og BUPL’s underskriftindsamling “Hold fast i efterlønnen”. Underskrifterne er indsamlet de sidste to måneder først og fremmest på arbejdspladser landet over.

 

Jakob Nerup: Velfærds-angreb

254

3

apr 06

 

Det borgerlige Danmark – desværre bistået af Socialdemokraterne – har lagt op til en “velfærdsreform”, der skal finansiere regeringens globaliseringsstrategi. På almindelig dansk betyder det angreb på velfærden som skal betale for regeringens eliteuddannelse og gratis forskningsmidler til de multinationale.

 

Jakob Nerup: Storbritannien: 1½ million arbejdere i strejke for efterløn

254

3

apr 06

 

28. marts strejkede 1½ million offentligt ansatte mod Tony Blairs nye lovforslag, som vil fratage dem deres ret til at gå på pension fra de er 60 år.

 

Dorte Lange: Ved nærmere eftertanke: Folkeskolelærerne i aktion for folkeskolens værdigrundlag

254

3

apr 06

 

16.000 lærere og sympatisører “gik langt for folkeskolen” 22. marts. Det svarer til, at ¼ af de 60.000 folkeskolelærere i Danmark var på gaden den dag.

 

L Bergmann: Uddannelse og globalisering: Nej tak til regeringens Globaliseringsstrategi

254

4

apr 06

 

Regeringen ønsker at ruste Danmark til globaliseringen. Dette skal gøres ved at sætte massivt ind på at gøre Danmark til en af verdens førende vidensnationer. Konsekvens: massive nedskæringer på velfærden

 

Jonathan Højgaard: Faglig kamp: Chafførerne hos Århus Sporveje parate til kamp

254

4

apr 06

 

Århus Byråd har i længere tid haft planer om at udlicitere byens offentligt drevne bustransport, Århus Sporveje. I henhold til EU’s GATS-direktiv, er den overordnede plan, at al offentlig transport i de næste år skal overgå til private hænder.

 

Jørn Andersen: Indtryk fra den 4. Cairo-konference: Hamas-sejr, Irak-modstand og kamp mod diktatur og privatiseringer

254

5

apr 06

 

Siden december 2002 er Cairo-konferencerne blevet et vigtigt mødested for modstandere af krig og besættelse i Irak, Palæstina og Ægypten og den internationale anti-krigs-bevægelse. Især de seneste to år båndene blevet styrket. Der diskuteres ikke kun modstand mod krig og imperialisme, men også kampen for demokrati i Mellemøsten.

 

Jørn Andersen: Ægypten: Studerende kæmper for deres organisationer

254

5

apr 06

 

På Cairo-konferencen var der også et møde for studenter. Jeres udsendte var desværre nødt til at nå et fly inden mødet, men vi har fået en rapport fra Anas, en studerende fra „Det Muslimske Broderskabs Studenter“.

 

Jørn Andersen: Toronto, Canada: Socialister og muslimer i fælles protest mod Muhammed-tegninger

254

5

apr 06

 

Den 11. februar demonstrerede omkring 5.000 mennesker foran det danske konsulat i Toronto, Canada, mod Jyllands-Postens Muhammed-tegninger.

 

Nels Peter Mortensen: Stop krigen mod Iran – før den starter

254

6

apr 06

 

USA og Storbritannien er på tærsklen til at starte en ny krig i Mellemøsten, på et endnu svagere grundlag, end krigen mod Irak.

 

Kristine Bak Nielsen: Arbejderklassen på banen i USA

254

6

apr 06

 

De sidste par uger er der rykket en massiv bølge af protester og demonstrationer ind over USA.

 

Peter Kjær: Thailand i oprør

254

6

apr 06

 

Premierminister Thaksin Shinawatra overlever måske oprøret i Thailand. Til gengæld standser protesterne ikke, lover oppositionen.

 

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør: Store strejker og demonstrationer ryster den franske regering

254

7

apr 06

 

Modstanden mod den franske regerings forslag til en ny beskæftigelseslov for de unge – kaldet CPE – er blevet meget større i de sidste ugers tid. Den har nu varet i mere end to måneder, og tager stadig til i styrke.

 

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør: Stemningen fra ‘68 er vendt tilbage til Frankrig

254

8

apr 06

 

Den franske ungdom er i oprør. Fra de fattige forstæder, til elite-universiteterne går de unge på gaden, besætter universiteter og lukker skoler i protest mod de nye ansættelseslove som vil fratage dem deres rettigheder på arbejdsmarkedet.

 

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør: Unge indvandrere som løntrykkere

254

8

apr 06

 

Nutidens franske oprør startede, da loven “Første ansættelseskontrakt” (CPE) blev lanceret. CPE går ud på, at arbejdsgivere må fyre folk under 26 år uden varsel eller kompensation.

 

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør – Fra det besatte universitet: 'Sammen genskaber vi vores universitet'

254

9

apr 06

 

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør: Politivold

254

9

apr 06

 

Gerard og Denis er togkonduktører fra den sydlige by Montpellier og deltog i demonstrationerne.

 

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør – Interview med Daniel Bensaïd: "Bevægelsen er direkte baseret på et socialt spørgsmål"

254

10

apr 06

 

Daniel Bensaïd er fremtrædende fransk marxist og medlem af Ligue Communiste Revolutionaire (LCR).

 

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør: Udfordring for den franske venstrefløj

254

10

apr 06

 

Martin B. Johansen: Anmeldelse: A Rebel's guide to Marx

254

11

apr 06

 

Mike Gonzales: "A Rebel's guide to Marx"

 

Thea Sterndorff: Stop Racismen: Landshøring om flygtninge og asylpolitik

254

12

apr 06

 

I weekenden 24.-25. marts var 80 mennesker samlet på Brandbjerg Højskole. Det var Præsteinitiativet der havde inviteret til landshøring om flygtninge og asylpolitik. Blandt deltagerne var læger, forfattere, psykiatere og advokater.

 

Peter Kjær: Udligningsreformen: Vi skal betale gildet

254

12

apr 06

 

Med skattereformen er der sat loft over udgifter til velfærd i kommunerne, og med den nye udligningsreform sættes der også et yderligere stop for, hvad de rigeste i Danmark skal betale i skat.

 

Jakob Nerup: Økonomi for Antikapitalister: Prins Joachims kæreste

254

13

apr 06

 

I midten af marts kastede Prins Joachim royal glans over nogle børneprojekter i Vietnam. De danske medier berettede mest om hans nye kæreste og desværre ikke om den vigtigste nyhed i marts. I titusindvis har vietnamesiske arbejdere, ansat på udenlandske fabrikker, lavet vilde strejker for at få hævet mindstelønnen.

 

Jakob Nerup: Boganmeldelse: "Silvio Berlusconi – Manden der ville eje Italien"

254

13

apr 06

 

Hvorvidt Silvio Berlusconi fortsætter som regeringschef i Italien afgøres af de italienske vælgere. Men om Berlusconi vil søge magten er der ingen tvivl om. Og hans motiver for at gøre det er hverken idealistiske eller politiske. Motivet er økonomisk vinding for sig selv og hans venner.

 

Lene Junker: Filmanmeldelse: Drømmen

254

13

apr 06

 

Drømmen er en film af Niels Arden Oplev. Den er bygget på virkelige hændelser, som har udspillet sig i hans barndom på landet i 60erne. For en der selv er vokset op på landet i samme periode er filmen virkelig et pletskud.

 

Per Clausen, Enhedslisten: Intet tørklædeforbud i TV

254

14

apr 06

 

Det virker besynderligt, at en forening, der kalder sig Kvinder for Frihed, vil indføre tørklædeforbud på TV.

 

Doris Kruckenberg: Læserbrev: Nej, hvor er det godt at IS er gået ind i Enhedslisten

254

14

apr 06

 

Nu er der sandelig grundlag for meget godt samarbejde, hvor begge organisationers dueligheder kan bruges til fordel for nogle store skridt fremad for venstrefløjen.

 

Interview med Anders Frisk (SUF) og Marie Frederiksen (Socialistisk Standpunkt): Hvordan skal vores venstrefløj kæmpe for forbedringer og socialisme?

254

15

apr 06

 

Socialistisk Arbejderavis har spurgt en aktivist fra SUF (Anders Frisk) og Socialistisk Standpunkt (Marie Frederiksen), om hvordan vi bedst kan smadre kapitalismen, hvordan venstrefløjen kommer fremad og får opbygget en kamporganisation, som kan være med til at ændre verden.

 

Jesper Juul Mikkelsen: Eksklusionssagen i SUF: Eksklusion er en farlig vej for venstrefløjen

254

15

apr 06

 

Eksklusionssagen i SUF afspejler flere af de opgaver og udfordringer, vi som venstrefløj står over for.

 

Oprør i Frankrig, USA, England, Thailand og Hviderusland

254

16

apr 06

 

Verden over er befolkningerne godt trætte af magthaverne, og de viser deres utilfredshed i massive protester.

 

Der blev fundet 35 artikler

< Nr. 253 –– Nr. 255 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 21. juni 2024 kl. 15:30