Topbanner

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Tema: DK: Fagforeninger

Se også: Se også: DK: Faglig kamp; Faglig kamp (DK); Faglig kamp (DK) efter arb.gruppe

DK: Fagforeninger
Se også: DK: Faglig kamp; Faglig kamp (DK); Faglig kamp (DK) efter arb.gruppe
Peter Iversen: Michael Valentin: “Bare det holder min tid ud”: Nødvendig kritik af fagbevægelsen
Socialistisk Arbejderavis nr. 204, jul 02 – side 10
Note: Fogh-regeringens nyliberale politik er en udfordring for den danske fagbevægelse. Regeringen truer fagbevægelsen på centrale områder såsom A-kasserne, eksklusivbestemmelser og konfliktret.
 
Fagforeninger: For mange bureaukrater
Socialistisk Arbejderavis nr. 102, apr 94 – side 4
Note: Der er alt for mange formænd og højtlønnede ansatte i fagforeningerne. Og det blokerer for en tiltrængt fornyelse af fagbevægelsen. Det er nemlig umuligt for de mange formænd at blive enige om at skære nogle poster og “ben” væk.
 
Hans Jørgen Vad: LLOs nedlæggelse: Slagterfærd mod LLO
Socialistisk Arbejderavis nr. 38, mar 88 – side 12
Note: Udsigten til LLO’s nedlæggelse er blevet mødt med en veltilfreds grynten i LO og toppampernes LO-Bladet. For at forstå hvorfor, må vi se på baggrunden. Så forstår man bedre, hvorfor DKU’ernes kapitulation er katastrofal.
 
Fagbevægelsen generelt
Poul Erik Kristensen: Splid i fagtoppen
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 – side 5
Note: Da regeringen i 2012 indkaldte fagbevægelsen og arbejdsgiverne til de såkaldte treparts-forhandlinger, var kravet, at LO ikke sendte FOA’s formand med til forhandlingerne.
 
Peter Iversen: Kampen for kortere arbejdstid er en grundpille i arbejderbevægelsen
Socialistisk Arbejderavis nr. 298, jun 10 – side 10
Note: Kampen om arbejdstidens længde har altid været afgørende for arbejderbevægelses. Når S og SF vil have højere arbejdstid, står de sammen med arbejdsgiverne mod arbejderne.
 
Jørn Andersen: Hans Erik Madsen m.fl.: “Frem mod år 200 – har fagbevægelsen en fremtid?”: Månedens bog: Fagbevægelsen i et andet perspektiv
Socialistisk Revy nr. 5, jun 98 – side 17
Note: En ny debatbog tager spørgsmålet om fagbevægelsens fremtid op. Jørn Andersen diskuterer i denne artikel nogle af de bud, bogens bidragsydere har på venstrefløjens opgaver i fagbevægelsen.
 
Jørn Andersen: Hans Erik Madsen: “Frem mod år 200 – har fagbevægelsen en fremtid?”: Fagbevægelsen set nedefra
Socialistisk Revy nr. 4, maj 98 – side 27
Note: Denne vigtige bog markerer ikke kun et jubilæum – LO’s 100 år. Den markerer først og fremmest behovet for at få “genrejst den politiske diskussion i fagbevægelsen på et socialistisk grundlag,” som en af bidragyderne skriver.
 
LO
Christine Kyndi: Harald Børsting forgyldt
Socialistisk Arbejderavis nr. 349, nov 15 – side 7
Note: Harald Børsting er stoppet som LO’s formand. Alligevel vil han hvert år resten af sit liv få en “tilsagnspension” på 604.800 kr. Penge som LO’s medlemmer betaler.
 
Jakob L. Krogh: Fagbevægelsen mellem klassekamp og valgkamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 306, feb 11 – side 3
Note: Under parolen ”Til kamp for efterlønnen” var 5.000 tillidsfolk og fagligt aktive samlet til LO stormøde onsdag den 2. februar i Odense.
 
Arbejdstid: LO-forslag møder modstand
Socialistisk Arbejderavis nr. 189, jan 01 – side 10
Note: LO’s næstformand, Tine Brøndum, og LO’s ungdoms-konsulent, Mette Frederiksen, kom d. 5. januar med et forslag om, at man skal kunne arbejde op til 55 timer om ugen.
 
Ida H. Jakobsen: LO’s usolidariske velfærdsplan
Socialistisk Arbejderavis nr. 176, okt 99 – side 2
Note: LO fremlagde den 27.september et politisk velfærdsoplæg, der skal ligge til grund for diskussionerne på LOs kongres i slutningen af oktober.
 
Ole Mølholm Jensen: Ny LO/DA-aftale: Nedsmeltning af polerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 176, okt 99 – side 6
Note: 100 år efter at Hovedaftalen blev indgået mellem LO og DA ved Septemberforliget i 1899, har LO og DA i ret ubemærkethed indgået en såkaldt “klimaaftale”. Aftalens hovedsigte er at gøre det langt svære at komme ud i overenskomststrejke.
 
Tom Christiansen: H Tjørnehøj: “Fremad og atter Fremad” + H Grelle og A E Hansen: “I takt med tiden”: Fagtoppens selvforherligelse
Socialistisk Revy nr. 5, jun 98 – side 27
Note: LOs monumentale jubilæumsskrift i anledningen af 100 års-jubilæet på godt 1300 sider er mere en hyldest til LO-toppen gennem tiderne, end det er fagbevægelsens historie. De fleste konklusioner er kendt på forhånd fra andre af LOs udgivelser og selve historieskrivningen er holdt i stramme socialdemokratiske tøjler.
 
Ole Mølholm Jensen: LO 100 år – Hvad skal vi fejre?
Socialistisk Revy nr. 1, feb 98 – side 19
Note: LO fejrede sit 100-års jubilæum i januar.
Når man hører disse selvtilfredse pampere rose sig selv for alle resultaterne, uden at de peger på de næste skridt på vej mod arbejderklassens forbedrede vilkår, kan man med god grund spørge, om LO har undergravet sin egen berettigelse som en organisation for arbejderklassen.
 
LO: Nej til løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 2
Note: LO’s formand, Finn Thorgrimson, går nu i offensiven mod de faggrupper, der stiller lønkrav til de kommende forhandlinger om overenskomsten.
 
Pia Larsen: Overskudsdeling: Dig og Børsen
Socialistisk Arbejderavis nr. 22, sep 86 – side 5
Note: Selvfølgelig vil vi have overskuddet.
 
3F/SiD
Lotte Hansen: Klassekamp i hverdagen: Et angreb på arbejderklassen
Socialistisk Arbejderavis nr. 321, jul 12 – side 9
Note: I slutningen af 2011 fik 3F opsigelse fra en lang række virksomheder i restaurationsbranchen, der ønskede at opsige deres overenskomst med 3F.
 
Arbejdsgiverretten
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 8
Note: Skraldemændene vil ikke følge afgørelsen i faglig voldgift. Og det gør de ret i. Faglig voldgift er sammen med arbejdsretten redskaber for arbejdsgiverne og fagtoppen til at forhindre, at arbejderklassen gennem strejker kan forsvare sine løn- og arbejdsforhold.
 
Michael Mogensen: Kongres om overenskomstskænderier: Ballade i SiD
Socialistisk Arbejderavis nr. 28, apr 87 – side 2
Note: Hardy Hansen og Willy Strube er meget uenige. Men uenigheden drejer sig ikke om, hvordan man bedst forsvarer SiD’ernes interesser. Uenigheden drejer sig om, hvem af de to fløje i SiD, der skal have størst magt og indflydelse.
 
Poul Erik Kristensen: OK-87: Hardy Hansen – Den fødte taber
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 6
Note: SiD’s formand har mange år stået som det store lys for militante arbejdere og store dele af venstrefløjen.
 
Arne Lorenzen + Hans Erik Madsen: SiD – spydspids?
Socialistisk Arbejderavis nr. 22, sep 86 – side 6
Note: SiD’s kongres i begyndelsen af september vil blive fulgt nøje af arbejdsgivere, børsspekulanter og borgerlige politikere Hvilke signaler kommer fra det område, hvor der har varet den mest slagkraftige modstand mod Schlüter?
 
Arne Lorenzen + Hans Erik Madsen: SiD under Danfoss-strejken: Rar onkel med kniv i ærmet
Socialistisk Arbejderavis nr. 22, sep 86 – side 7
Note: Det er almindeligt kendt, at en “rig onkel” støttede Danfoss-arbejderne i 84.
 
Inge-Lise Bjørn: Renovadan – dolket af Hardy
Socialistisk Arbejderavis nr. 19, maj 86 – side 2
Note: Efter 77 dages velorganiseret strejke med daglige morgenmøder og aktiv indsats fra de strejkende på blokaden i Gentofte, sluttede Renovadan-arbejdernes kamp.
 
Metal
EL/Metal og PMF/BUPL: Sammenlægninger gik i vasken
Socialistisk Arbejderavis nr. 198, nov 01 – side 10
Note: Ansatte på samme arbejdsplads – og ansatte, som har samme arbejdsgiver – står stærkere, hvis de er organiseret i samme fagforening.
 
Kampen i hverdagen: Metals kongres: Pamperne lefler for arbejdsgiverne
Socialistisk Arbejderavis nr. 167, sep 97 – side 7
Note: Glem alt om lønfest og faste arbejdstider til fordel for mere i pension. Det var beskeden fra formanden Max Bæhring til Metals kongres.
 
Metal svigter
Socialistisk Arbejderavis nr. 103, maj 94 – side 4
Note: Metal er endnu engang faldet den øvrige danske fagbevægelse i ryggen.
 
Anders Schou: Dødkedelig bog om: De store mænd i Metal
Socialistisk Arbejderavis nr. 43, okt 88 – side 8
Note: En af Metaltoppens faste åndelige trækkerdrenge, Preben Bengtsson, har begået et nyt værk. Bogen hedder “Spydspidsen” og er udgivet af Dansk Metalarbejderforbund i anledning af hundredeårsjubilæet.
 
HK
Jakob Nerup: Fagligt opbrud: Medlemmerne protesterer og toppen skælver
Socialistisk Arbejderavis nr. 224, feb 04 – side 7
Note: + interviews med tillidsfolk
 
Kommunedata: Usikker fremtid for PROSA
Socialistisk Arbejderavis nr. 101, mar 94 – side 4
Note: Edb-fagforeningen PROSA er efter tre måneders konflikt med Kommunedata blevet tvunget til at acceptere den overenskomst, HK Sam-Data underskrev sidste år.
 
FOA – Fag og Arbejde
Poul Erik Kristensen: Splid i fagtoppen
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 – side 5
Note: Da regeringen i 2012 indkaldte fagbevægelsen og arbejdsgiverne til de såkaldte treparts-forhandlinger, var kravet, at LO ikke sendte FOA’s formand med til forhandlingerne.
 
Jan Hoby: Tillidsaftale: Når hunden fodres med sig egen hale!
Socialistisk Arbejderavis nr. 330, jul 13 – side 2
Note: Tillidsaftalen (minitrepartsaftalen) blev indgået mellem regeringen, KL, regioner og FTF, OAO og AC den 20. juni – og FOA og Danmarks Lærerforening (DLF) har klogt har valgt at stå udenfor.
 
Jørn Andersen: Var sympati-aktioner en mulighed?
Socialistisk Arbejderavis nr. 329, maj 13 – side 3
Note: Helt tilbage i det tidlige forår stod det klart, at det ville blive en kamp, ikke kun mod lærernes egne arbejdsgivere i KL, men mod regeringen.
 
Jakob Nerup: Fagligt opbrud: Medlemmerne protesterer og toppen skælver
Socialistisk Arbejderavis nr. 224, feb 04 – side 7
Note: + interviews med tillidsfolk
 
Peter Iversen: FOA: Når fagforeningen svigter
Socialistisk Arbejderavis nr. 217, aug 03 – side 11
Note: Social- og sundhedsassistenter er vrede på deres egen fagforening – FOA.
 
Ida H. Jakobsen: Endelig farvel til Poul Winckler
Socialistisk Arbejderavis nr. 204, jul 02 – side 2
Note: Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) er endelig kommet af med deres ikke så populære formand, Poul Winckler. Han faldt for aldersgrænsen og forlader derfor formandsposten i FOA, men også i forhandlingssamarbejdet KTO.
 
SL - Socialpædagogernes Landsforbund
SL-Kbh./Frederiksberg: Klare holdninger gav opbakning
Socialistisk Arbejderavis nr. 170, nov 97 – side 7
Note: På generalforsamlingen i Socialpædagogernes Landsforbund København og Frederiksberg, stemte et overraskende stort antal medlemmer på en udfordrer til én af afdelingens to poster i Hovedbestyrelsen.
 
Andre LO-forbund
EL/Metal og PMF/BUPL: Sammenlægninger gik i vasken
Socialistisk Arbejderavis nr. 198, nov 01 – side 10
Note: Ansatte på samme arbejdsplads – og ansatte, som har samme arbejdsgiver – står stærkere, hvis de er organiseret i samme fagforening.
 
Interview med Maj-Britt Bidstrup, RBF: Arbejdsgiverne udnytter fremmedhadet
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
Note: Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet, RBF, er en af de få fagforeninger, der er aktive mod racisme.
 
FTF
Jan Hoby: Tillidsaftale: Når hunden fodres med sig egen hale!
Socialistisk Arbejderavis nr. 330, jul 13 – side 2
Note: Tillidsaftalen (minitrepartsaftalen) blev indgået mellem regeringen, KL, regioner og FTF, OAO og AC den 20. juni – og FOA og Danmarks Lærerforening (DLF) har klogt har valgt at stå udenfor.
 
BUPL
Jørn Andersen: Var sympati-aktioner en mulighed?
Socialistisk Arbejderavis nr. 329, maj 13 – side 3
Note: Helt tilbage i det tidlige forår stod det klart, at det ville blive en kamp, ikke kun mod lærernes egne arbejdsgivere i KL, men mod regeringen.
 
Henriette Brockdorff: ESF – fra en faglig vinkel
Socialistisk Arbejderavis nr. 235, nov 04 – side 8
Note: Henriette Brockdorff er formand for BUPL København
 
Jan Hoby: BUPL: Test til venstrefløjen og mange skridt tilbage
Socialistisk Arbejderavis nr. 226, mar 04 – side 3
Note: BUPL’s ekstraordinære kongres skulle have været et opgør med den politiske retning, som har præget BUPL i ti år.
 
Jakob Nerup: Fagligt opbrud: Medlemmerne protesterer og toppen skælver
Socialistisk Arbejderavis nr. 224, feb 04 – side 7
Note: + interviews med tillidsfolk
 
Jan Hoby: BUPL: Hul på bylden!
Socialistisk Arbejderavis nr. 224, feb 04 – side 7
Note: Hvem kunne havde vist at 2004 ville blive året hvor at fagbevægelsens magtmænd og kvinder ville udstille deres egne råddenskab, selvtilstrækkelighed og afstand til medlemmerne.
 
Jan Hoby: Interview med Allan Baumann: På vej mod et fagligt opbrud?
Socialistisk Arbejderavis nr. 223, jan 04 – side 2
Note: BUPL afholdt ekstraordinær kongres i december 2003, fordi den tidligere forbundsforkvinde, Bente Sorgenfrey, var blevet valgt som forkvinde i FTF (Fællesrådet af Tjenestemænd og Funktionærer).
 
Udtalelse fra BUPL-Fyn’s kongresforberedende bestyrelsesmøde: Ingen krig mod Irak
Socialistisk Arbejderavis nr. 210, dec 02 – side 10
Note: Sammen kan vi stoppe for denne krig
 
EL/Metal og PMF/BUPL: Sammenlægninger gik i vasken
Socialistisk Arbejderavis nr. 198, nov 01 – side 10
Note: Ansatte på samme arbejdsplads – og ansatte, som har samme arbejdsgiver – står stærkere, hvis de er organiseret i samme fagforening.
 
Poul Erik Kristensen: Ingen profit på børn!
Socialistisk Arbejderavis nr. 188, dec 00 – side 10
Note: De elendige forhold på en ISS-drevet børnehave i Skovbo på Sjælland, har fået Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) til at rejse krav om, at alle institutioner kommer tilbage i offentligt regi.
 
PROSA
Christine Kyndi: CSC og Prosa’s konflikt: Union-busting?
Socialistisk Arbejderavis nr. 309, maj 11 – side 4
Note: I juni 2009 startede forhandlingerne om ny overenskomst for de af de ansatte i CSC Danmark, der er organiseret i PROSA – det er 700 eller 1/3 af firmaets ansatte. Forhandlingerne brød sammen, men blev genoptaget i januar i år.
 
Christine Kyndi: CSC-konflikten – kort gennemgang
Socialistisk Arbejderavis nr. 308, apr 11 
Note: I juni 2009 startede forhandlingerne om ny overenskomst for de af de ansatte i CSC Danmark, der er organiseret i PROSA – det er 700 eller 1/3 af firmaets ansatte. Forhandlingerne brød sammen, men blev genoptaget i januar i år.
 
Kommunedata: Usikker fremtid for PROSA
Socialistisk Arbejderavis nr. 101, mar 94 – side 4
Note: Edb-fagforeningen PROSA er efter tre måneders konflikt med Kommunedata blevet tvunget til at acceptere den overenskomst, HK Sam-Data underskrev sidste år.
 
Danmarks Lærerforening
Se også: Overenskomst 2013; Faglig kamp (DK): Lærere
Anne A. Lange: Lærerne klar til solidaritet ved OK15
Socialistisk Arbejderavis nr. 341, okt 14 – side 8
Note: Frygten for hårde angreb ved overenskomstforhandlingerne i 2015 får lærerne til at forberede støtte til andre grupper i tilfælde af konflikt.
 
Gymnasieskolernes Lærerforening
Overvældende Nej til gymnasielærernes overenskomstforslag
Socialistisk Arbejderavis nr. 328, apr 13 – side 13
Note: Det har været kendt, at det nye overenskomstforslag for gymnasielærerne var meget upopulært.
 

Der blev fundet 53 artikler

 

 

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside