Topbanner

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Tema: Faglig kamp 1991-2000

Se også: Se også: Overenskomst 1991; Overenskomst 1993; Ribus-strejken; Overenskomst 1995; Overenskomst 1997; Overenskomst 1998

Faglig kamp 1991-2000
Se også: Overenskomst 1991; Overenskomst 1993; Ribus-strejken; Overenskomst 1995; Overenskomst 1997; Overenskomst 1998
Hans Erik Madsen: Historien om skraldemandsmodellen: Job til flere – tid til mere
Socialistisk Arbejderavis nr. 291, sep 09 – side 6
Note: Ingen snakker i dag om skraldemandsmodellen. Men historien om de århusianske skraldemænds solidariske arbejdsfordeling tilbage i 1994-95 er ikke desto mindre vigtig at hente frem i den aktuelle situation, hvor arbejdsløsheden igen viser sit grimme fjæs.
 
Hans Erik Madsen: Ri-bus konflikten: 268 dages konflikt mod privatisering
Socialistisk Arbejderavis nr. 241, apr 05 – side 8
Note: For ti år siden sluttede en af Danmarkshistoriens længste strejker – Ri-bus-konflikten – efter mere end 9 måneder. Buschaufførerne i Esbjerg tabte – men deres modstand og den omfattende solidaritet i arbejderklassen dæmpede planerne om privatisering og udlicitering mange år frem.
 
Martin B. Johansen: Pædagogstrejke i København: Sammenhold gav sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 187, nov 00 – side 7
Note: Pædagogstrejken i København er et strålende eksempel på den voksende utilfredshed med systemet og vilje til kamp imod det, som vi også ser her i Danmark.
 
HT skal spare 15 procent
Socialistisk Arbejderavis nr. 187, nov 00 – side 10
Note: Københavnerne skal til at løbe længere efter bussen.
 
Mikkel Birk Jespersen: Velfærdsinitiativet i Århus
Socialistisk Arbejderavis nr. 187, nov 00 – side 10
Note: D. 13. september dannede en række århusianske fagforeninger Velfærdsinitiativet ved et stiftende møde. Mødet samlede 50-60 personer – fortrinsvis fagligt aktive – som med stor entusiasme kastede sig ud i opbygningen af initiativet, der er inspireret af et lignende i Norge.
 
Strejke på Jydske Vestkysten
Socialistisk Arbejderavis nr. 184, aug 00 – side 10
Note: De redaktionelle arbejdere på dagbladet JydskeVestkysten nedlagde arbejdet onsdag d. 26. juli.
 
Tillidsfolk siger NEJ til privatisering: Udliciteringer smadrer arbejdsvilkårerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 182, maj 00 – side 14
Note: Socialistisk Arbejder Avis har sat Jan Nonbo, tillidsrepræsentant for chaufførerne ved Århus Sporveje, og Henrik Hass, som indtil 1. februar var tillidsmand for portørerne på Rigshospitalet, stævne. Begge har erfaringer med kampen mod udlicitering og privatisering.
 
Strejkespalten: Chauffør-overenskomsten
Socialistisk Arbejderavis nr. 182, maj 00 – side 14
Note: De mange strejker blandt buschauffører i februar, tvang fagforeningen og arbejdsgiverne til at genforhandle overenskomsten.
 
Hans Erik Madsen: Overenskomst 2000: Hovedkravet opfyldt, men det er ikke godt nok
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 2
Note: Den 7. marts kom resultatet fra urafstemningen om overenskomsterne for de privatansatte. Det blev et klart ja ved afstemningen pånær indenfor transportområdet, hvor buschaufførerne, flere steder i landet, har været i strejke. Det har presset forhandlerne tilbage til forhandlingsbordet.
 
Jakob L. Krogh: Til forsvar for velfærden
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: Utilfredse pædagoger danner Velfærds-initiativ
 
Mette Christensen: Ansatte på Carlsberg klar til nye strejker
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: Ansatte i Carlsbergs bryggerier har, flere steder i landet, været ude i strejke mod arbejdsgivernes angreb på arbejdernes rettigheder.
 
Bilka – Århus: Kristelige stoppet
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: De kristelige blev hurtigt smidt ud, da medlemmer af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening d. 1. marts etablerede en fanevagts blokade foran Bilka i Århus.
 
Århus: Portørstrejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: Efter kun to dages strejke trak sygehusledelsen på Århus Amtssygehus deres plan om en omstrukturering af portørernes og husassistenternes arbejde tilbage.
 
Århus: Udlicitering
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: Udlicitering giver oftest dårlige arbejdsforhold for de ansatte, og mere arbejde til en lavere løn.
 
Vejle: Dandy-strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: Dandy i Vejle blev onsdag den 23. februar lammet af en overenskomststridig strejke.
 
Midtjylland: Skraldestrejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: Skraldemændene i fire midtjyske kommuner vil ikke genoptage arbejdet før løn- og arbejdsforhold er blevet forbedret.
 
Busstrejker i hele landet
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: I sidste uge af februar var der arbejdsnedlæggelser blandt buschauffører i det meste af landet.
 
Dan Rasmussen: Danske arbejdere er spillevende
Socialistisk Arbejderavis nr. 180, feb 00 – side 7
Note: Gennem de seneste år har vi set flere konflikter i Danmark. Dette viser, at arbejdsgivernes påstand om, at arbejderklassen er død, ikke holder vand.
 
Ole Andersen: Overenskomst 2000: Stem Nej. Forlig undergraver folkepension
Socialistisk Arbejderavis nr. 180, feb 00 – side 12
Note: Overenskomsterne er usolidariske. To ekstra fridage på fire år, en minimal lønstigning for de svageste, og individuelle løsninger på pensionsområdet. Det er for ringe.
 
Ole Andersen: Derfor skal du stemme NEJ: Sølle to fridage og minimal lønfremgang
Socialistisk Arbejderavis nr. 180, feb 00 – side 12
Note: To gigantiske landvindinger for lønmodtagerne. Sådan præsenterede arbejderklassens repræsentanter, Willy Strube og Max Bæhring, triumferende resultatet af årets overenskomstforhandlinger.
 
Dan Rasmussen: Strejke på Danish Crown i Horsens
Socialistisk Arbejderavis nr. 180, feb 00 – side 10
Note: Arbejderne på Danish Crown i Horsens strejkede i slutningen af januar pga. uenighed med arbejdsgiverne om lønforhold.
 
Konni Nørlem: Overenskomstforhandlingerne: Flertal af arbejdere klar til ny konflikt
Socialistisk Arbejderavis nr. 179, jan 00 – side 10
Note: Arbejdsgiverne og fagtoppen er bange for en ny storkonflikt.
 
Silkeborg: Tillidsfolk samarbejder
Socialistisk Arbejderavis nr. 179, jan 00 – side 10
Note: – Vi skal være bedst mulig udrustede, hvis vi skal i konflikt.
 
Forældrene viste vejen: Ikke mere brugerbetaling
Socialistisk Arbejderavis nr. 177, nov 99 – side 2
Note: I de to første uger af oktober var København præget af forældreprotester mod kommunens nedskæringer på daginstitutionsområdet med 4 % eller 50 mio.kr.
 
Dorte Lange: Ishøj: Lærere mod forringelser
Socialistisk Arbejderavis nr. 176, okt 99 – side 11
Note: Samtlige 247 lærere i Ishøj kommune nedlagde arbejdet fredag 24. september, for at vise deres vrede over kommunens budgetudspil på skoleområdet.
 
Lars Madsen: Slagteriarbejdere i strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 176, okt 99 – side 11
Note: Sidste måneds strejke på nogle af Danmarks største slagterivirksomheder var en ret absurd situation, fordi strejken reelt var rettet mod fagforeningen.
 
Jógvan Olsen: Frederiksborg amt: Sejr mod udlicitering
Socialistisk Arbejderavis nr. 175, sep 99 – side 12
Note: I Frederiksborg Amt har der været overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i protest mod amtsrådets planer om udlicitering indenfor sundhedssektoren.
 
Konference: Overenskomst 2000 – Ja til den 6. ferieuge
Socialistisk Arbejderavis nr. 175, sep 99 – side 12
Note: D. 8. oktober afholder en række fagforeninger konference om forårets overenskomst.
 
Voksenlærlinge: Sejr i Odense
Socialistisk Arbejderavis nr. 174, aug 99 – side 2
Note: Voksenlærlinge flere steder i landet har mistet deres læreplads efter at flere regionale Arbejdsmarkeds Råd er løbet tør for penge til voksenlærlinge tilskuddet. En gruppe voksenlærlinge på Fyn ville ikke finde sig i dette og dannede derfor en aktionsgruppe. De arrangerede bl.a. en demonstration udenfor Arbejdsformidlingen i Odense, hvor der kom ca. 150 mennesker.
 
Lene Junker: OK-2000: Tillidsfolk klar til ny overenskomstkamp
Socialistisk Revy nr. 12, feb 99 – side 6
Note: Om et år skal overenskomsterne inden for det private område fornys. Landet over forbereder tillidsfolk sig – til en ny storstrejke? Lene Junker rapporterer.
 
Lene Junker: Hans Erik Madsen: “Historien om de rigtige skraldemænd i Århus”: Månedens bog: Skraldemandsmodel og arbejderstyre
Socialistisk Revy nr. 1, feb 98 – side 26
Note: Skraldemandsmodellen drejede sig om solidarisk deling af arbejdet. De skraldemænd, der var i arbejde, besluttede at være ledige nogle dage af ugen, hvor arbejdet så kunne foretages af nogle arbejdsløse. På den måde blev både arbejdet og arbejdsløsheden delt solidarisk.
 
OK-98: Storkonflikt?
Socialistisk Arbejderavis nr. 173, dec 97 – side 7
 
Fåborg-Gelting: Sejr over gul fagforening
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 7
Note: Cafeteriapersonalet på Fåborg-Gelting færgen har vundet kampen for princippet om kollektiv organisering.
 
Højere løn trods lave strejketal
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 7
Note: Dansk Arbejdsgiverforening beretter om det laveste antal overenskomststridige strejker i ti år.
 
Strejke, Hørsholm: Posten
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 7
Note: Igen har postarbejderne på et af landets posthuse haft nedlagt arbejdet, fordi bemandingen er for ringe til at få bjerge af breve og pakker ekspederet.
 
Strejke, Bornholmerfærgen: Sømænd
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 7
Note: I ét døgn sejlede færgen ikke mellem København og Bornholm.
 
Danmarks Radio
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 7
Note: Ledelsen i Danmarks Radio bøjede sig i sidste sekund for journalisternes strejkevarsel, der fra 1. december ville have betydet nød-TV og -radio.
 
Nye lønformer for offentligt ansatte: Et tveægget sværd
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 8
Note: Individuel løn for offentligt ansatte var fra arbejdsgiverne tænkt som et instrument til at splitte arbejderne. Men våbnet kan blive vendt mod dem selv.
 
Gråsten: Blokade mod Danfoss
Socialistisk Arbejderavis nr. 171, nov 97 – side 7
Note: 55 lagerarbejdere har blokeret produktionen på Danfoss i Gråsten i en uge.
 
Tele Danmark
Socialistisk Arbejderavis nr. 171, nov 97 – side 7
Note: Efter to dages strejke lykkedes det for 120 servicemedarbejdere i Tele Danmark at få en skriftlig aftale med ledelsen om tilrettelæggelse af arbejdstiden for arbejderne i kundeservice og i fejlmeldningen.
 
Fåborg-Gelting-overfarten
Socialistisk Arbejderavis nr. 170, nov 97 – side 7
Note: De cafeteria-ansatte har strejket på hvert tredje skift i mere end en måned. Det sker hver gang én af deres kolleger møder på job.
 
København: Strejke i BusDanmark
Socialistisk Arbejderavis nr. 170, nov 97 – side 7
Note: Igen har det været nødvendigt for nogle af buschaufførerne i København at nedlægge arbejdet.
 
RBF: Strejke mod kristelig fagforening
Socialistisk Arbejderavis nr. 168, okt 97 – side 7
Note: På Faaborg-Gelting overfarten nedlægger 40 besætningsmedlemmer på hvert tredje skift arbejdet hver gang en bestemt ansat møder på arbejde.
 
Kampen i hverdagen: Metals kongres: Pamperne lefler for arbejdsgiverne
Socialistisk Arbejderavis nr. 167, sep 97 – side 7
Note: Glem alt om lønfest og faste arbejdstider til fordel for mere i pension. Det var beskeden fra formanden Max Bæhring til Metals kongres.
 
Vestsjælland: Buskonflikt
Socialistisk Arbejderavis nr. 165, aug 97 – side 7
Note: 50 buschauffører i Slagelse og Skælskør strejkede i 2 dage i midten af august, fordi de ikke kunne få ansættelsesgaranti og løn.
 
Bus Danmark: Privatisering – Fyring af fagligt aktiv
Socialistisk Arbejderavis nr. 161, jun 97 – side 2
Note: Det er tom snak, når arbejdsminister Jytte Andersen siger, at udlicitering ikke må betyde forringede arbejdsforhold. Forringelser sker systematisk, og det kan koste jobbet at påpege det.
 
Gate Gourmet: Lader sig ikke true
Socialistisk Arbejderavis nr. 160, jun 97 – side 7
Note: 1000 SiD’ere fra Gate Gourmet, som laver flymad, strejkede den sidste uge af maj mod planer om rationalisering.
 
Nedstemmer overenskomst: Falckreddere
Socialistisk Arbejderavis nr. 160, jun 97 – side 7
Note: 400 Falck-reddere over hele landet nedstemte mæglingsforslaget til ny overenskomst og strejkede fra søndag 1. juni.
 
Kampen i hverdagen: Overenskomst: RBF
Socialistisk Arbejderavis nr. 160, jun 97 – side 7
Note: Forhandlingerne om en ny overenskomst på hotel og restaurationsområdet kan ende i storkonflikt.
 
Strejke, Århus: Stilladsarbejdere
Socialistisk Arbejderavis nr. 160, jun 97 – side 7
Note: 30 stilladsarbejdere i Århus har strejket i 2 uger for at lægge pres på arbejdsgiverne i de lokale forhandlinger.
 
København: Bevar Kommunehospitalet
Socialistisk Arbejderavis nr. 160, jun 97 – side 7
Note: Mange hundrede ansatte fra Københavns Kommunehospital demonstrerede d. 28. maj mod den forestående lukning.
 
Exportchauffører: Nye blokader kun et spørgsmål om tid
Socialistisk Arbejderavis nr. 160, jun 97 – side 7
Note: Efter skatteminister Carsten Kochs offentliggørelse af, at regeringen kun vil give exportchaufførerne 256 kroner pr. døgn i skattefradrag, og ikke indfrier chaufførernes krav om 420 kroner pr. døgn, holdt chaufførerne møder tre steder i landet i weekenden 31. maj-1. juni.
 
Strejketal for 1996: Er klassekampen gået i stå?
Socialistisk Arbejderavis nr. 159, maj 97 – side 4
Note: Danmarks Statistik har her i maj offentliggjort strejketallene fra 1996.
 
Odense Universitetshospital: Modstand mod nedskæringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 159, maj 97 – side 7
Note: Personalet på Odense Universitetshospital holdt fagligt møde torsdag 15. maj i protest mod hospitalsledelsens spareplaner og måden, de vil iværksætte besparelserne på.
 
Falckreddere: Arbejdsnedlæggelser for bedre vilkår
Socialistisk Arbejderavis nr. 159, maj 97 – side 7
Note: På mange af landets 133 Falck-stationer har arbejdet været nedlagt under overenskomstforhandlingerne i forligsinstitutionen, som sluttede fredag 16. maj.
 
Fængsling og tortur i Iran: Besøg af iransk oliearbejder
Socialistisk Arbejderavis nr. 159, maj 97 – side 7
Note: Tidligere oliearbejder i Iran Yadollah Khoshrashahi fra Iranian Refugee Workers Association i London er på besøg i København fra 20.-25. maj.
 
Frank Antonsen: Postarbejderne har fået nok
Socialistisk Arbejderavis nr. 159, maj 97 – side 8
Note: PostDanmark har meldt sig i rækken af “socialt ansvarlige” arbejdsgivere. Set fra postbudenes synsvinkel er ledelsen mere ansvarlig for overskuddet end for de ansattes helbred.
 
Trykkeriarbejdere mod nazisme
Socialistisk Arbejderavis nr. 156, apr 97 – side 7
Note: Det jyske trykkeri Nørhaven har vist, hvordan man kan stoppe udbredelsen af propaganda, der hvidvasker nazisterne i 2. verdenskrig.
 
Taxa konflikt på 8. uge: Udmattelseskrig
Socialistisk Arbejderavis nr. 156, apr 97 – side 7
Note: Slagsmålet står om, om alle taxa chauffører skal være organiseret i SiD eller om Århus Taxa skal have lov til at tage uorganiseret arbejdskraft ind.
 
Nyhavn: Arbejdsgivernes udspil stinker
Socialistisk Arbejderavis nr. 156, apr 97 – side 7
Note: Restaurations- og Bryggeriarbejderforbundet kører stadig blokade af flere restauranter i Nyhavn i København.
 
Liverpool havnearbejderne
Socialistisk Arbejderavis nr. 156, apr 97 – side 7
Note: De strejkende havnearbejdere fra Liverpool, som har strejket i halvandet år, besøger Danmark.
 
Overenskomst 97: Lærere siger nej til decentral løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 156, apr 97 – side 7
Note: Et mindretal i Danmarks lærerforenings (DLF) hovedbestyrelse har ikke villet nøjes med at stemme nej til overenskomstresultatet i hovedbestyrelsen.
 
Randers: Skraldemænd strejker videre
Socialistisk Arbejderavis nr. 155, mar 97 – side 7
Note: Skraldemændene i Randers strejker på anden uge for genansættelse af en kollega, som blev uberettiget fyret.
 
Postbude: Nødvendigt med landsdækkende aktioner
Socialistisk Arbejderavis nr. 155, mar 97 – side 7
Note: Tillidsmænd fra hele landet mødtes for tre uger siden i Svendborg og diskuterede situationen, som præger alle posthuse i landet.
 
SiD: Stilladsarbejdere i demonstration
Socialistisk Arbejderavis nr. 155, mar 97 – side 7
Note: Torsdag den 20. marts demonstrerede 100 utilfredse stilladsarbejdere foran SID’s hovedsæde.
 
Aalborg: Socialrådgivere parat til at strejke igen
Socialistisk Arbejderavis nr. 155, mar 97 – side 7
Note: Socialrådgivere og HK-ansatte i Aalborg kommune fik begrænset aktindsigten i en kollegas personlige papirer.
 
Århus: Taxakonflikt tilspidset
Socialistisk Arbejderavis nr. 154, mar 97 – side 7
Note: Århus Taxa har fyret samtlige 240 chauffører og forsøger nu at ansætte skruebrækkere.
 
Hillerød: Pædagoger styrket af strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 154, mar 97 – side 7
Note: Den én en halv uge lange strejke blandt pædagogerne i Hillerød har givet vigtige erfaringer.
 
Club 8, Ølgod: Lønstrejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 154, mar 97 – side 7
Note: På børnemøbelfabrikken Club 8 i Ølgod gik arbejderne i strejke onsdag 5. marts fordi ledelsen stod fuldstændigt stejlt på deres tilbud om 1,50 kroner mere i timen.
 
Postbude: Strejker mod overtid
Socialistisk Arbejderavis nr. 154, mar 97 – side 7
Note: Postbudene har igen været i strejke.
 
Charlie Lywood: Ny overenskomst for offentligt ansatte: Fagtoppen har solgt vores krav
Socialistisk Arbejderavis nr. 154, mar 97 – side 8
Note: På trods af det klare signal fra efterårets kongresser i det offentlige område om at undgå øget individualisering af lønsystemerne, har topforhandlerne underskrevet et rammeforlig, som åbner banen for løn efter kvalifikation, funktion og resultater.
 
Hvem bliver skånet?
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 2
Note: Det eneste alternativ, højresocialdemokraterne har til markedets elendighed, er skånejobs.
 
Græsted-Gilleleje: Politikere blokerer for god service
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 2
Note: Græsted-Gilleleje kommune påstår, at resultatet af det seneste års udlicitering af dele af kommunens hjemmehjælp til et privat firma har højnet kommunens samlede serviceniveau.
 
Palle Rom: Læserbrev: Aktiv medleven efterlyses
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 2
Note: Socialistisk Arbejderavis bragte i sidste nummer en artikel mod individuelle lønsystemer i det offentlige til næste overenskomst, og for fastholdelse af anciennitetsprincippet.
 
Hillerød + Lyngby-Taarbæk: Pædagoger i strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 7
Note: Pædagogerne på samtlige daginstitutioner, skolefritidsordninger og klubber strejkede fra morgenstunden mandag d. 24. februar.
 
Århus Taxa: Konflikten optrappet
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 7
Note: Taxachaufførerne strejker som svar på Taxa-vognmændenes lockout.
 
Maersk Air: Første gang i strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 7
Note: Kabinepersonalet i Maersk Air har fået nok.
 
SAS
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 7
Note: Luftfartsfunktionærerne i SAS har varslet strejke fra d. 7. marts.
 
Støttefest for britiske havnearbejdere
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 7
Note: Støttefest for britiske havnearbejdere, Medborgerhuset Nørre Allé 7 i København, fredag 28. februar klokken 19.00.
 
Postarbejdere: Utilfredshed med overvågning
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 7
Note: “Kontrol, kontrol, kontrol.” Sådan opleves hverdagen af de postbude, som er under forsøgsordningen med håndscannere.
 
SiD-Brønderslev: Organiserer unge i tvangsarbejde
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 7
Note: SiD i Brønderslev er begyndt at organisere tvangsaktiverede bistandsmodtagere. De kan blive medlemmer af fagforeningen for 40 kroner.
 
Nærmer sig konflikt: Århus Taxa
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 7
Note: Århus nærmer sig en taxa-konflikt. Ligesom i en række andre byer er taxa arbejdsgiverne på krigsstien.
 
Buschauffører i København: I aktion mod splittelse
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 7
Note: Buschaufførerne i København har indset, at de selv må tage affære, hvis de vil sikre sig mod at få forringet arbejdsforholdene ved de kommende udliciteringer af busdriften.
 
Aalborg: Aflytter tillidsfolk
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 7
Note: Direktør for Aalborg Omnibus Selskab, Torben Svane Olsen har aflyttet buschaufførerne og deres tillidsfolk.
 
Tom Christiansen: TeleDanmark/Danske Bank: Kun kamp stopper massefyringerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 8
Note: Den seneste tids massefyringer bliver mødt med stor vrede og modstand. Men hvis fyringerne skal stoppes, må strejker og aktioner blive til mere end en-dags-manifestationer.
 
Charlie Lywood: Ny overenskomst for offentligt ansatte: Lønaftale skræddersyet til splittelse
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 8
Note: Trods protester fra lærere, pædagoger og andre offentligt ansatte har toppen i fagforbundene accepteret en arbejdsgivervenlig lønaftale, som er skræddersyet til at undergrave solidariteten.
 
Danisco: Strejke pressede ledelsen
Socialistisk Arbejderavis nr. 149, dec 96 – side 7
Note: “Selvom virksomheden hævder, at det ikke nyttede noget, at vi strejkede, så er det klart, at det har hjulpet til en bedre aftale”, siger tillidsmand Niels Erik Andersen til Socialistisk Arbejderavis.
 
Nyborg: DSB Gods
Socialistisk Arbejderavis nr. 149, dec 96 – side 7
Note: Det tog fem dage at fjerne den 18 kilometer lange kø af godsvogne på begge sider af Storebælt, efter at rangeringspersonalet i Nyborg strejkede i weekenden 7.-8. december.
 
København: Hospitalsstrejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 149, dec 96 – side 7
Note: Personalet på Sct. Elisabeth og Sundby hospitaler på Amager har strejket to gange inden for den seneste måned mod konsekvenserne af de to hospitalers sammenlægning til ét hospital – Amager Hospital.
 
FAF: Fagligt netværk for solidaritet og kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 7
Note: “For en aktiv fagbevægelse” hed en konference som Fagligt Aktivt Forum (FAF) afholdt torsdag den 30. maj. 50 tillidsfolk og fagligt aktive deltog på konferencen.
 
Royal Copenhagen
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 7
Note: Siden oktober har blåmalerne på porcelænsfabrikken Royal Copenhagen arbejdet på bristet akkord.
 
Togstewardesser i DSB
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 7
Note: Togstewardesserne i DSB’s togservice har stadig ikke tillid til ledelsen.
 
Fredericia: Busstrejke mod udlicitering
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 7
Note: Bus Danmark oplever også i Fredericia, at arbejderne strejker imod dem. “Det er igen en af konsekvenserne af udlicitering vi oplever her,” siger Kurt Schmidt, formanden for Chaufførernes Fagforening i Fredericia.
 
RBF-formand indstillet til afsættelse
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 7
Note: Forbundsformand Maj-Britt Bidstrup er af en enig hovedbestyrelse blevet indstillet til afsættelse fra formandsposten.
 
Silkeborg (HK-strejke, DAB)
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 7
Note: 40 HK’ere på busfabrikken DAB i Silkeborg har strejket i en uge fra den 3.-10. juni.
 
Dorte Lange: Rigshospitalet: Det er vanvittigt at skære ned
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 8
Note: I forvejen kører hospitalerne på lave budgetter. Yderligere nedskæringer vil betyde fuldstændigt urimelige forhold for ansatte og patienter.
 
Dorte Lange: Rigshospitalet: Vend vreden til kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 8
Note: Samtlige faggrupper undtagen ledelsen og de tjenestemandsansatte på Rigshospitalet nedlagde arbejdet mandag 10. juni efter et fællesmøde. De vil have fyringerne trukket tilbage, og kræver penge nok til at hospitalet kan køre videre.
 
Konni Nørlem: Skraldekonflikt: Styrk blokaden
Socialistisk Arbejderavis nr. 130, mar 96 – side 8
Note: Udviklingen i skraldekonflikten viser nu tydeligere end nogensinde, at skraldemændene kun har sig selv og deres mange sympatisører at stole på.
 
Martin B. Johansen: Marxisme i hverdagen: Et lærestykke i klassekamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 5
Note: Enhver, som har troet på, at klassekamp er et begreb fra fortiden, burde tage ved lære af skraldekonflikten i Århus. Den er et klokkeklart eksempel på, hvordan den herskende klasse opererer systematisk ud fra en rendyrket klasse-tænkning.
 
Lønforhandlinger: Dansk Industri/Kommunerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 7
 
Skraldekonflikten i Århus: Brug for støtte
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 7
Note: Der har svirret rygter om, at skraldemændene ikke ønskede hjælp af blokadevagter udefra. Det passer ikke.
 
Esbjerg: Vi glemmer aldrig Ri-Bus
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 7
Note: På etårsdagen for starten på Ri-Busstrejken afholdt en række fagforeninger en demonstration som en protest mod fritstilling og skruebrækkeri – en sag som har fået sin aktualitet igen med skraldekonflikten.
 
Udvidet sympatikonflikt: Nyhavn
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 7
Note: RBFs blokade i Nyhavn af restauranter og cafeer uden overenskomst fortsætter, og flere forbund har tilsluttet sig sympatikonflikten.
 
Tom Christiansen + Konni Nørlem: Vent ikke på voldgiften: Fortsæt støtten til skraldemændene
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 8
Note: De århusianske skraldemænd har stadig brug for støtte. Det er nødvendigt med fortsatte blokader af Renholdningsselskabet, hvis kampen skal vindes.
 
Mahmoud Kazvini: Læserbrev: Vi er ikke skruebrækkere
Socialistisk Arbejderavis nr. 128, feb 96 – side 2
Note: Iranske Flygtninges og Indvandreres Råd i Danmark protesterer skarpt mod udtalelserne fra bestyrelsesformanden i Århus Renholdningsselskab, Knud Frank Pedersen.
 
Skraldestrejken i Århus: Støtten strømmer ind
Socialistisk Arbejderavis nr. 128, feb 96 – side 7
Note: Strejkedagen d. 31. januar for skraldemændene fik ikke det samme omfang, som strejkedagen den 20. april sidste år for Ri-Bus-chaufførerne. Men alligevel var der tale om en stor sympatitilkendegivelse.
 
Skraldemænd hjælper strejkende
Socialistisk Arbejderavis nr. 128, feb 96 – side 7
Note: På det nyopstartede Tulip-slagteri i Århus, var arbejderne trætte af systematisk at skulle arbejde over samtidig med, at folk blev fyret.
 
Tom Christiansen + Jakob Nerup + Hans Erik Madsen: Skraldebosserne ud af Århus
Socialistisk Arbejderavis nr. 128, feb 96 – side 8
Note: Skraldemændene kan ikke stole på Thorkild Simonsen. Kun med en effektiv strejke og opbakning udefra kan de vinde.
 
Skraldemandsstrejken i Århus: Støtten vokser
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 7
Note: De århusianske skraldemænd har i en uge været rundt på en række arbejdspladser i København og fortælle om deres kamp.
 
SiD i Aalborg: Stop partistøtten
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 7
Note: SiD Anlæg & Byg i Aalborg har sendt en opfordring rundt til sine medlemmer om at trække støtten til Socialdemokratiet tilbage i protest imod regeringens finanslov.
 
SiD tillidsmandsmøde, Aalborg: Åbn for strejkekasserne
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 7
Note: På et SiD tillidsmandsmøde i Ålborg d. 18.1 vedtog de 150 fremmødte tillidsfolk at støtte skraldemændene.
 
Busstrejke i Fredericia: Mod forældet bod
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 7
Note: Bybusserne i Fredericia holdt stille den 11. og 12., fordi chaufførerne strejkede.
 
Nyhavn: Boykot
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 7
Note: Hvis du skal have en hyggelig aften i Nyhavn, så gå i en stor bue uden om følgende værtshuse, der ikke har tegnet overenskomst.
 
Wittenborg i Odense: Strejke mod fyringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 7
Note: Den 16. og 17. januar strejkede godt 200 arbejdere på Wittenborgs automatfabrikker i Odense i protest mod endnu en fyringsrunde på 25 folk.
 
Anders Schou: Fuld støtte til skraldemændene
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 8
Note: Voldgiftsretten har erklæret åben krig mod alle fagligt aktive. Beslutningen om at fastholde fyringen af tillidsmand Louie Andersen betyder, at alle tillidsmænd risikerer fyring, hvis de rådgiver kollegerne om, hvordan overenskomsten skal fortolkes.
 
Århus skraldemænd: Arbejderne styrer selv
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 8
Note: Hans Erik Madsen er med i Skraldemændenes klubbestyrelse og aktiv i Internationale Socialister. Han fortæller her om sammenhængen mellem faglig aktivitet og socialistiske ideer.
 
Arbejdsgiverretten
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 8
Note: Skraldemændene vil ikke følge afgørelsen i faglig voldgift. Og det gør de ret i. Faglig voldgift er sammen med arbejdsretten redskaber for arbejdsgiverne og fagtoppen til at forhindre, at arbejderklassen gennem strejker kan forsvare sine løn- og arbejdsforhold.
 
Helsinge: Skraldemændene vandt
Socialistisk Arbejderavis nr. 126, jan 96 – side 7
Note: Det er ikke kun i Århus, at skraldet efter jul ikke er blevet tømt. I Helsinge nægtede 6 ud af ni skraldemænd at køre ud mellem 1. og 8. januar, fordi firmaet, Sjællands Industri Renovation ejet af Marius Petersen A/S, ikke ville overholde arbejdsmiljøloven.
 
Konference for faglige aktivister: Solidaritet på gulvplan
Socialistisk Arbejderavis nr. 126, jan 96 – side 7
Note: Støttekomiteerne, der blev oprettet i forbindelse med Ri-Bus-konflikten i Esbjerg, forbereder en konference for alle faglige aktivister.
 
Nyhavn: Ingen udendørs øl i Nyhavn
Socialistisk Arbejderavis nr. 126, jan 96 – side 7
Note: I øjeblikket arbejder RBF på at gøre blokaden mod de 14 restauranter, som ikke vil tegne overenskomst, så effektiv så mulig.
 
Jakob Nerup + Tom Christiansen + Ågot Berger: Skraldestrejke, Århus: Arbejdsgivere på retræte
Socialistisk Arbejderavis nr. 126, jan 96 – side 8
Note: Skraldemændenes strejke har tvunget arbejdsgiverne i defensiven, men de må have støtte udefra, hvis de skal være sikre på at vinde.
 
Hans Erik Madsen: Sådan kan arbejderklassen vinde
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 4
Note: Nederlaget i Ri-Bus konflikten var ikke uundgåeligt. Men i længden var strejken for afhængig af SiD-toppen.
 
Blokade mod værtshuse: Tørlægger tretten værtshuse i Nyhavn
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 7
Note: 13 ud af 21 restauranter i Nyhavn har ikke overenskomst.
 
Finansloven: Dagpengegyseren til høring
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 7
Note: Mindst 70 SiD-afdelinger og en del fagforeninger fra andre forbund anbefaler en høring om de dagpengeforringelser, som er en del af finanslovsforliget.
 
Taxa-Aalborg
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 7
Note: Efter to ugers strejke fik taxachaufførerne i Aalborg en lønstigning på ca. 5%.
 
Frederiksværk: Pædagoger strejker mod merindskrivning
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 7
Note: Pædagogerne i Frederiksværk strejkede hele dagen d. 14. november og en halv dag d. 15.
 
Taxa-Odense: Arbejdsgiverne jubler over sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 7
Note: 20% af taxa-chaufførerne i Odense er i dag medlem af de Kristelig Fagforening.
 
Sygeplejersker: Kampen ikke forgæves
Socialistisk Arbejderavis nr. 123, nov 95 – side 7
Note: Sygeplejerskerne har fået dikteret en overenskomst, som på ingen måde imødekommer deres krav, selv om hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd siger noget andet.
 
Strejke, Århus: Skraldemænd
Socialistisk Arbejderavis nr. 118, aug 95 – side 14
Note: Det tog en uges strejke, at få ledelsen trukket ud af de svale og skyggefulde kontorer, så der kunne forhandles reelt.
 
Jens Klüver: Sygeplejersker: Aktioner skal kunne mærkes
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 6
Note: Først forringede man sygeplejerskernes mulighed for at tage orlov, derefter greb man ind i deres lovlige lønkamp, og nu er stavnsbåndet genindført for sygeplejerskerne.
 
SAS-piloter: Vandt trods lockout
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Forargelsen i pressen var stor, da højtlønnede piloter i SAS krævede lønstigning. Men piloternes kamp er en vigtig murbrækker over for SAS-ledelsens benhårde arbejdsgiverpolitik.
 
Pædagoger: Sejr i Skørping
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Efter 4 ugers strejke i Skørpings daginstitutioner vandt pædagogerne og medhjælperne en total sejr over kommunen.
 
Fyns Amt: Demonstration mod privatisering
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Flere hundrede mødte d. 12. juni op til en demonstration i Middelfart mod Fyns Amtsråds beslutning om at privatisere serviceopgaverne på sygehusene.
 
(Strejke på Politiken og Ekstra Bladet)
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
 
Lærere: Strejke forhindret af arbejdsgivervenlig lov
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Folkeskolelærerne stemte også nej til det “nye” forslag, som blev fremsat af forligsmanden efter det massive nej til den første aftale.
 
Danmarks Radio: På vej mod sort skærm
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Slagteren fra Rigshospitalet, Christian Nissen, der gennemførte privatiseringen af rengøring og køkken til stor skade for de ansatte, er nu gået i gang med Danmarks Radio.
 
Lønstrejker: 3200 Grundfos-arbejdere i lønstrejke (+ Danisco, Dandy)
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Den sidste uge af maj tilbageviste, at mediernes borgerlige bluffnummer om, at arbejderne på store industrivirksomheder er gift med firmaet og derfor mere solidariske med ledelsen end med andre arbejdere.
 
Toys “R” Us: Snak er ikke nok
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Den multinationale amerikanske legetøjskoncern Toys “R” Us forsøger at etablere butikker i Sverige uden overenskomst.
 
(Journaliststrejke, Aalborg Stiftstidende)
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: En strejke blandt journalisterne på Ålborg Stiftstidende varede kun én dag, før ledelsen måtte bøje sig.
 
Taxastrejke i Roskilde
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Den 11. juni gik 70 taxa-chauffører i Roskilde i strejke i protest over et krav om lønnedgang.
 
Fyring af fagligt aktive
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 2
Note: Forenede Rengøring har fyret fire rengøringsassistenter fra Hotel Imperial i København.
 
Hans Erik Madsen: Fyresedlen røg i skraldespanden
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 6
Note: Effektiv organisering, fysisk blokade og appel om støtte udefra sikrede skraldemændene i Århus en hurtig sejr.
 
Lønstrejker: Kæmp for din løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: Sønderjylland, Fyn, København, Slagelse
 
Kamp for overenskomster: Strejke mod 17 firmaer
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: Det er ikke bare skatten og sort arbejde som plager rengøringsbranchen.
 
Kamp for overenskomster: Nyhavn
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: Hotel og Restaurationspersonalets Fagforening fortsætter kampen for at få tegnet overenskomst med værtshus- og restuarationsejerne i Nyhavn.
 
Pædagoger: Aktioner i Skørping
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: Byrådet i Skørping kommune vil merindskrive 10 procent på institutionerne.
 
Lukkeloven
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: Flere HK-arbejdspladser protestrede mod den nye lukkelov, der vil øge arbejdspresset og smadre familielivet for mange butiksekspedienter.
 
Stilladsarbejdere: Fælles strejke gav sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: Efter 5 ugers strejke overgav det sidste stilladsfirma i Århus sig.
 
Jens Klüver: Sygeplejerskerne i kamp for ordentlig løn: Strejken kan stadig vindes
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 16
Note: Sygeplejerskerne kan trodse regeringens indgreb og fortsætte strejken. Initiativet skal ud af hænderne på Kirsten Stallknecht og overtages af sygeplejerskerne.
 
Martin B. Johansen: Knebent ja til overenskomst
Socialistisk Arbejderavis nr. 115, maj 95 – side 5
Note: Afstemningen om overenskomsterne afslører omfattende utilfredshed med fleksibel arbejdstid og lave lønstigninger.
 
Tom Christiansen: Århus-pædagoger vil slås mod nedskæringer: Bestyrelse bremser for effektiv kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 115, maj 95 – side 6
Note: Pædagoger og forældre i Århus vil slås mod nedskæringer. Men fagforeningens bestyrelse arbejder ikke for effektive strejker.
 
Ligeglad med overenskomster
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 2
Note: Mens Hotel- og Restaurationsarbejdernes fagforening forsøger at få bugt med underbetaling og dårlige vilkår på restauranterne i Nyhavn, boltrer venstrefløjsfolk sig på en af de restauranter i Nyhavn, som ikke har overenskomst, nemlig Cap Horn.
 
Metal-Max fryder sig
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 2
Note: Dansk Metals fagblad, Metal, fryder sig over, at tyske arbejdere har fastholdt 35 timers arbejdsuge og fået 4% lønstigning.
 
Skraldemænd - Århus: Læserbrev: Tak for jeres støtte
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 4
Note: Efter 6 dages konflikt måtte firmaet bide i det sure æble og genansætte alle os fyrede skraldemænd uden betingelser.
 
Anders Schou: Århus: Total strejke kan fjerne nedskæringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 5
Note: Byrådets spareplaner i Århus er blevet mødt af de største demonstrationer i 10 år. En total strejke kan sætte byen på den anden ende.
 
Carsten Sørensen: Silkeborg: Strejke gav 2 nye stillinger
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 5
Note: Silkeborg kommune stod stejlt overfor forslaget fra PMF og BUPL om 42 nye stillinger.
 
Jens Klüver: Tårnby: Kommunen fik et pusterum
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 5
Note: To ugers strejke på daginstitutionerne i Tårnby tvang kommunen i knæ. Fortsat strejke kunne have givet en ubetinget sejr.
 
Hans Erik Madsen: Solidaritet skal være mere end ord
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 8
Note: Det er nødvendigt at opbygge et netværk af aktive arbejdere, som kan omsætte solidariteten til handling.
 
Tom Christiansen: Overenskomsten 1995 – sådan gik det: Brug chancen – sig nej til pamperne
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 8
Note: Overenskomsten vil næppe ende i storkonflikt. Alligevel er det vigtigt, at så mange som muligt afviser fagtoppens elendige kompromis.
 
Odense: Strejke fik byrådet på andre tanker
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Da et byrådsmedlem fra Fælleslisten i Odense nævnte, at en kommunal tillægsbevilling til dels skyldes medarbejdernes faglige aktioner, brød klapsalverne løs.
 
Århus: Stilladsarbejdere gået i strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Samtlige stilladsarbejdere i Århus har nedlagt arbejdet.
 
Sømænd (Cat-Link)
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Der er udsigt til en hård kamp om overenskomstforholdene på den ny katamaranfærge, som rederiet Cat-Link sætter ind mellem Århus og Kalundborg fra den 7. april.
 
SAS
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Lufthavnsfunktionærerne hos SAS fortsatte i marts med at presse firmaets ledelse.
 
Politiken
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Politiken kom ikke på gaden den 21. marts, fordi journalisterne var utilfredse med rokeringer i chefredaktionen.
 
Skurvognsfabrikken Sønderjyden: Rødekro
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: 62 faglærte og ufaglærte på skurvognsfabrikken Sønderjyden i Rødekro strejkede et par dage i begyndelsen af marts.
 
Slagteriarbejdere: Trodsede arbejdsretten
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Mange af landets slagteriarbejdere har tradition for ind i mellem at gå hjem et par dage.
 
Dat-Schaub: Odense
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Tekniske fejl betyder, at de ansatte hos Dat-Schaub i Odense har mistet en del af deres akkord-betaling.
 
Metal: Stem Nej
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Tre af landets største metalarbejdspladser – Danyard, Alpha Diesel og Ørskov Stålskibsværft i Frederikshavn – er gået sammen om en nej-kampagne i forbindelse med afstemningen om de nye overenskomster.
 
Unilever
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Med udsigt til at miste op til 20 procent af lønnen besluttede 26 håndværkere på margarinefabrikken Van den Bergh i Sønderborg, at de lige så godt kunne gå hjem.
 
Chauffører: Mod privatisering
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Det er ikke kun i Esbjerg, at privatisering skaber problemer for chaufførerne.
 
DSB (Storebælt)
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Kaptajner og styrmænd på DSB’s Storebæltsoverfart frygter for deres fremtid, når den faste forbindelse over bæltet er klar.
 
Falck
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: 16. marts gik Falck-redderne på samtlige otte stationer i Storkøbenhavn hjem i protest mod overenskomstforhandlingerne.
 
Esbjerg
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Esbjergs ry som strejkeby har fået den amerikanske virksomhed Indiana Tube til at placere en ny afdeling i Kolding i stedet for i Esbjerg.
 
IS mener: Styrk modstanden mod forligene
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 3
Note: Vreden over de indgåede overenskomster er stor. Vreden er ikke bare vendt mod arbejdsgiverne, men også mod fagtoppen.
 
Tom Christiansen: Fagtoppen har solgt os – stem nej til forligene
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 5
Note: De faglige ledere har solgt ud af kravene til overenskomsten. Nu skal der organiseres en kampagne for at afvise forligene.
 
Tom Christiansen: Så lidt får vi ud af overenskomsten
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 5
Note: De indgåede forlig er til glæde for arbejdsgiverne. Arbejderne får ingenting.
 
Charlie Lywood: Sygeplejersker imod lokalløn
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 6
Note: Ved konflikten i ‘93 blev sygeplejerskerne tvunget til at acceptere et forlig der gik ud over sygeplejeeleverne.
 
Lene Junker: Aktiv strejke er en nødvendighed
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 6
Note: Socialistisk Arbejderavis har talt med to fællestillidsrepræsentanter. De er begge meget positive over for konflikten.
 
Ellen Christensen: De nye tanker kommer fra gulvet
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 10
Note: De århusianske skraldemænd vandt konflikten i januar. En vigtig grund var, at koner og kærester støttede aktivt.
 
Sprang op som en løve ...
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 10
Note: Ledelsen i Århus Renholdning sprang op som en løve, da skraldemændene skulle sættes på plads. Men løven blev hurtigt tam.
 
Nedskæringer: Aktive trues med fyring
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Borgmester i Århus Thorkild Simonsen (S) har endnu engang vist sig fra sin intolerante side ved at forbyde de ansatte i socialforvaltningen at bære en sweatshirt med teksten: “Skal jeg spares væk?”.
 
Skraldemænd i Skælskør
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Det, som mislykkedes for Århus Renholdningsselskab, ser nu ud til at lykkes for deres arbejdsgiverkolleger i Skælskør.
 
RBF: Røde faner mod d’Angleterre
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Mandag d. 27. februar demonstrerede en række fagforeninger foran hotel d’Angleterre, som i januar fyrede 25 rengøringsfolk.
 
MD Foods
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Mejeriarbejdere fra NNF på MD Foods terminaler i Slagelse og Holstebro strejkede 24. og 25. februar i protest mod SiD’s overenskomstforlig med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.
 
Odense Taxa
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Chaufførerne ved Odense Taxa-Busser strejkede flere dage midt i februar for retten til et sted at ryge.
 
Linjebus opsagde lokalaftaler
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: To dages strejke midt i februar sikrede et bedre samarbejdsklima mellem 250 chauffører og ledelsen af Linjebus City, der kører for HT.
 
Strejkede for direktøren
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: En snes ansatte hos Aalborg-virksomheden Scanio Flow Equipment gennemførte 13. februar noget så sjældent som en strejke imod fyringen af deres direktør.
 
Chauffører, Sønderjylland
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Chaufførernes Fagforening under SiD i Sønderjylland opfordrer til at boykotte vikarbureauerne for chauffører.
 
PP Hedegaard, Nørresundby
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Godt 40 ansatte hos kornfirmaet P. P. Hedegaard i Nørresundby strejkede 19. og 20. februar.
 
Læserbrev: Nej til overarbejde
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 4
Note: Vi 18 terminalarbejdere på Leman Speditionsfirma, København SV, har været i konflikt siden torsdag d. 23. februar.
 
Læserbrev: Stem NEJ
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 4
Note: Vi må på det aller kraftigste tage afstand fra det forlig, som nu skal til afstemning indenfor CO-Industri.
 
Læserbrev: Send pamperne på pension
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 4
Note: Vi er dybt rystede over den ligegyldighed, vore forhandlere har overfor de krav, medlemmerne har fremsat.
 
Nej til tvangsarbejde
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Under overskriften “Nej til tvangsarbejde – ja til faste stillinger” har Aktive Arbejdsløse Magistre startet en underskriftsindsamling mod den nye aktiveringslov.
 
IS mener: Afvis forligene
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 3
Note: Overenskomstforhandlingerne er i gang. Der er endnu kun indgået få aftaler, og de få har medført meget kritik fra arbejdsgivernes side.
 
IS mener: Total sejr til skraldemændene
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 3
Note: De århusianske skraldemænd fik gennem en aktiv kamp genansat alle.
 
Skraldemænd - Århus: Læserbrev: Kampen om OK-95
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 4
Note: Følgende forslag til udtalelse blev stillet af skraldemændene i Århus på konferencen om OK-95 i Horsens d. 28. januar. Men konferencens dirigenter undlod at sætte den til afstemning.
 
Tom Christiansen: Overenskomst ‘95: Pas på fagtoppens udsalg af arbejdstiden
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 5
Note: Vi kan ikke stole på, at fagtoppen vil blive ved med at afvise arbejdsgivernes krav om fleksibel arbejdstid.
 
Ole Mølholm Jensen: Aktioner mod nedskæringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 5
Note: Der er igen optræk til strejker i daginstitutionerne, fordi kommunerne atter forsøger at skære ned.
 
Jan Hoby: Overenskomstkonference ‘95: Vilje til handling
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 8
Note: Konferencen d. 28. januar var et skridt fremad. Men forummet må have en ny ledelse, der vil organisere nej-kampagne og strejker for kravene.
 
Eksklusivaftaler: Hyklerisk tavshed
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Partiet Venstre og en række arbejdsgivere er altid voldsomt forargede, når det lykkes at få en eksklusivaftale med i en overenskomst – altså et krav om, at de ansatte skal være medlem af den fagforening, der har tegnet overenskomsten.
 
SiD (Selta, Viborg)
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Netop som en række LO-forbund var ved at tilslutte sig SiDs blokade mod møbelkæden Selta i Viborg, bøjede virksomheden sig midt i januar og tegnede overenskomst.
 
APV Pasilac
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: 18. januar nedlagde samtlige 175 timelønnede på APV Pasilac i Silkeborg arbejdet i frustration over vedvarende rygter om massefyringer, skriver Den Røde Tråd.
 
Skraldemænd (R98)
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: 90 skraldemænd fra Renholdningsselskabet af 1898 (R98) i København strejkede en halv dag for at sætte fart i arbejdet med at få gennemført nye retningslinjer for transport af affald.
 
Chauffører: Mod 4-dags uge
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: 47 chauffører ved Vognmandsfirmaet Bjerre & Knudsen i Aalborg fik i første omgang bremset ledelsens planer om at indføre 4-dags uge ved at strejke et par dage midt i januar.
 
DR (strejke)
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: En række kortvarige arbejdsnedlæggelser var i starten af februar svaret på 99 fyresedler i Danmarks Radio.
 
SAS: Strejke mod bortvisning
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Arbejdsretten afgjorde i januar en sag om bortvisningen af en tillidsmand for lufthavnsfunktionærerne i Kastrup, der i oktober 1994 førte til en del mindre strejker.
 
SAS Commuter: Piloter
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
 
DAB (Silkeborg)
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Samtlige 300 timelønnede på busfabrikken DAB i Silkeborg gik hjem den 31. januar.
 
Odense (Taxa)
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Taxavognmænd må ikke bare tage det bedste arbejde og overlade det dårligste til deres ansatte chauffører.
 
HK: Butikstyveri
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Et rekordstort antal århusianske butiksansatte bliver snydt i løn, så det driver.
 
Aalborg
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Hvis fagforeningen laver en fejl, skal man ikke bare finde sig i det. Det har HK’erne på TV Aalborg netop erfaret.
 
Ågot Berger + Hans Erik Madsen: Gør som skraldemændene
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 16
Note: Skraldemændene i Århus kunne tvinge en totsal sejr igennem, fordi de fra første dag var fuldt aktive med at skaffe støtte.
 
Jørn Andersen: Læserbrev: Strejke giver flere resultater (Jydsk Telefon)
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 4
Note: I oktober var 1200 teknikere ved Jydsk Telefon i strejke i 3 dage. Den konkrete anledning var, at ledelsen i Teleområde Esbjerg i lang tid havde chikaneret og forfulgt de ansatte.
 
Hans Erik Madsen: Nu skal vi have mere i løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 5
Note: Tillidsfolk fra hele landet finder nu sammen for at diskutere, hvordan overenskomstkravene kan kæmpes igennem.
 
Pædagoger: Vandt over kommunen
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Pædagogerne i Helsingør har vundet første omgang i en principiel strid med kommunen.
 
Strejketal: Flere strejker i 1994. Løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Antallet af strejker steg fra 1993 til 1994, mens antallet af strejkedage faldt. Det viser nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening.
 
Journalister: Provokation (Aalborg)
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: I 2. uge af december fik aalborgenserne kun en tynd udgave af Aalborg Stiftstidende, da de godt 100 journalister havde nedlagt arbejdet efter en voldsom provokation fra chefredaktøren.
 
Strejke, Odense: Portører
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Portørerne på Odense Universitetshospital strejkede i næsten en uge i midten af december i protest mod deres nye jobbeskrivelser.
 
Fredericia: Sømænd
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Efter to måneders strejke lykkedes det for 12 russiske søfolk på skibet Fortuna I af få udbetalt deres manglende hyre.
 
Roskilde: Arbejdsmiljø
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: SiD og KAD i Roskilde amt blokerede den 1. december for de ansattes adgang til amtsgården.
 
Slagteri
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Efter fire dages strejke omkring 1. december måtte 35 ansatte i pakkeriet på Vestjyske Slagterier gå tilbage i arbejde.
 
Arbejdsulykke: Lindø
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Arbejdstilsynet har afsluttet undersøgelsen af ulykken på Lindøværftet, hvor seks blev dræbt.
 
SiD: Blokade for at få overenskomst
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: SiD forsøger at få en række andre LO-forbund med i en blokade mod møbelkæden Selta i Viborg og Aalborg.
 
Esbjerg (socialforvaltning)
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: 16. december holdt socialrådgivere og HKere på socialforvaltningen i Esbjerg fagligt møde, fordi byrådet ikke vil afhjælpe forvaltningens bemandingsproblemer.
 
Psykologer
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Dansk Psykologforening vil have folketingets retsudvalg til at arbejde for en bedre sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed.
 
Løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: 58 procent af samtlige vælgere og 65 procent af lønmodtagerne går ind for, at de lavestlønnede skal have lønstigninger over gennemsnittet ved overenskomstforhandlingerne.
 
UNICEF: Sympatistrejker gav sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Efter en lang og sej kamp mellem lagerarbejderne på UNICEF i København og direktør Jens Lasthein, er den fyrede tillidsrepræsentant Birthe Christensen og de 80 hjemsendte lagerarbejdere tilbage i arbejde igen.
 
Lene Junker + Ågot Berger + Hans Erik Madsen: Overenskomst: Et varmt forår
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 10
Note: Det bliver sandsynligvis et varmt forår, når overenskomsterne skal forhandles. Nu vil folk have del i det økonomiske opsving.
 
Allerkoncernen: Strejke mod trusler
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
Note: For anden gang i 1994 har den stenrige Aller-koncern brugt trusler om at fritstille arbejdet til at få stoppet langvarige strejker.
 
Elendige arbejdsforhold: Gladsaxe Kommune
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
Note: Gladsaxe kommune fik ikke held til at udelukke Arbejdstilsynet fra at give påbud omkring elendige arbejdsforhold på kommunens kontor i Bagsværd.
 
Aktion mod bøde: DSB
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
 
Haderslev, strejke: Bankfolk
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
 
Wittenberg, strejke: Odense
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
Note: Efter nogle dages strejke i begyndelsen af november vandt 260 timelønnede på automatfabrikken Wittenborg i Odense.
 
Gymnasielærere kræver vikarer fastansat: GL
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
 
BT + Berlingske, strejke: Typografer
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
Note: Typograferne på BT og Berlingske Tidende har flere gange i november helt eller delvis stoppet de to aviser.
 
LO: Nej til løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 2
Note: LO’s formand, Finn Thorgrimson, går nu i offensiven mod de faggrupper, der stiller lønkrav til de kommende forhandlinger om overenskomsten.
 
Jydsk Telefon: Standser ledelsens trusler
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 2
Note: 1.200 teleteknikere i strejke i 3 dage over hele Jylland. Det var, hvad der skulle til for at hindre ledelsen i at forfølge 2 teleteknikere i Teleområde Esbjerg.
 
Trine Christensen: UNICEF fyrer fagligt aktiv
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 5
Note: Den velgørende FN-organisation UNICEF hjælper fattige og nødlidende mennesker. Men humanismen gælder ikke de ansatte.
 
Lene Junker: Frygter kampen om lønnen
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 10
Note: Regeringen advarer mod forventninger til resultatet af overenskomsten i 1995. Mange faggrupper kræver mere end håndøre.
 
Dansk Arbejdsgiverforening: Stigende strejketal i 1994
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Selv om det såkaldte opsving ikke giver mange nye arbejdspladser, så giver det en masse selvtillid på arbejdspladserne, som straks omsættes i et stigende strejketal.
 
Strejker mod nedskæringer i flere kommuner: Pædagoger
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Oktober blev endnu en måned med strejker i protest mod nedskæringer blandt pædagogerne i flere kommuner landet over.
 
Europa-Linien: Aktivister frifundet
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Politiets sag mod de blokadevagter, der i flere måneder i 1993 blokerede for Europa-Linien i Gedser, smuldrede ved retten i Nykøbing F. i begyndelsen af oktober.
 
Strejke, Århus: Skraldemænd
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Skraldemændene i Århus vil ikke bare have flere folk i arbejde – de kræver også et ordentligt arbejdsmiljø og begrænsning af overarbejdet.
 
Fredericia: Havnearbejdere
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: I tre dage blokerede havnearbejderne i Fredericia et russisk skib for at få rederiet til at indgå overenskomst med de filippinske søfolk om bord.
 
SAS: Strejker Alle Sammen
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Strejker Alle Sammen er ved at blive den nye betegnelse for SAS.
 
Postbude
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Der var stadig ikke post til tiden i oktober. Ledelsen af P&T fastholder, at der skal skæres 850 stillinger landet over, selv om medarbejderne bryder sammen på stribe.
 
Vejen, strejke: Naturgas Syd
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: 75 gasteknikere og 10 HK’ere ved Naturgas Syd strejkede i tre dage fra den 3. oktober i protest mod fyringen af en centerleder i Vejen.
 
Danish Crown, Odense: Slagteri
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: 48 slagteriarbejdere på Danish Crown i Odense strejkede 18-19. oktober.
 
Orlov giver plads til arbejdsløse: HK
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Det passer ikke, når arbejdsgiverne påstår, at orlovsordningerne ikke giver plads til arbejdsløse.
 
Strejke, Aalborg Stiftstidende: Journalister
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Journalisterne på Aalborg Stiftstidende ville ikke stiltiende finde sig i, at avisen ledelse har indgået en aftale med Vendsyssel Tidende og Frederikshavns avis om, at de tre dagblade i første omgang lægges sammen til to aviser.
 
Strejke mod Metal-Max
Socialistisk Arbejderavis nr. 108, okt 94 – side 2
Note: Max Bæhring kom på hurtig retræte med sit forslag om fuldstændig flexibel arbejdstid, bare der er lokal enighed.
 
Frank Hansen: Læserbrev: Mod lokalløn
Socialistisk Arbejderavis nr. 108, okt 94 – side 4
Note: I Københavns Lærerforening (KL) har vi på en generalforsamling vedtaget at stille krav om afskaffelse af lokallønnen, de såkaldte fedterøvstillæg.
 
Jan Hoby: Udtalelse: Socialpædagoger: Aktioner giver resultater
Socialistisk Arbejderavis nr. 108, okt 94 – side 4
Note: Udtalelse fra socialpædagogernes landsforening afd. 15. d. 30. september.
 
Carsten Lorenzen: Postbude mod fyringer og arbejdspres
Socialistisk Arbejderavis nr. 108, okt 94 – side 5
Note: Først væltede de formanden – nu presser postbudene de lokale postmestre til at ansætte mere personale.
 
Jakob Nerup + Ole Mølholm Jensen: Magthaverne til angreb på vores velfærd: Regeringens tomme løfter. OK-95 – på vej mod en styrkeprøve
Socialistisk Arbejderavis nr. 108, okt 94 – side 8
Note: Magthaverne i Danmark – regeringen, arbejdsgiverne, de rige – har et problem. De vil have profitterne sat i vejret, men de er bange for, at arbejderklassen ikke vil give dem lov til det.
 
Carsten Lorenzen: Post efter reglerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 2
Note: Postbudene arbejder efter reglerne, fordi ledelsen vil skære 850 stillinger trods overskud på en milliard.
 
Hans Erik Madsen: Læserbrev: Skraldemænd gir ikke op
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 4
Note: “Job til flere – tid til mere” – sådan blev skraldemandsmodellen lanceret i november 93 af de århusianske skraldemænd.
 
Grenå: Losse-aftale i havn
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Det lykkedes ikke for ejeren af Grenå Lossekompagni at udelukke formanden og kassereren i havnearbejdernes klub i Grenå.
 
Strejke, Kolding: Danfoss
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: 200 ansatte på Danfoss i Kolding strejkede den 9. og 10. august i protest mod, at ledelsen har tilbageholdt deres bonustillæg for at have udført arbejde af høj kvalitet.
 
Højbjerg Maskinfabrik: Århus
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Arbejdsroen på Højbjerg Maskinfabrik i Århus blev først sikret, da direktøren fyrede en ledende medarbejder i planlægningsafdelingen.
 
Vesthimmerland: DSB
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: 30. august gik 32 chauffører hos DSBs busser i Vesthimmerland hjem i protest mod en advarsel til en af deres kolleger.
 
Storebælt: Sejr til brobisser
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: - Bliver sikkerheden skærpet, så bare én dødsulykke undgås, har det været alle pengene værd.
 
Aalborg: Falck
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Falckredderne i Aalborg reagerede resolut, da deres tillidsmand nedlagde sit hverv.
 
R98: Skraldemænd
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: I en uge midt i august strejkede op til 550 skraldemænd i Renholdningsselskabet af 1898 (R98) i København og på Frederiksberg.
 
Sygehusvaskeriet: Sønderborg
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Den 16. august strejkede de ansatte på sygehusvaskeriet i Sønderborg i nogle timer.
 
Vendsyssel Tidende: Journalister
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Chefredaktøren på Vendsyssel Tidende måtte offentligt give journalisterne på avisen en undskyldning.
 
Truer med strejke: Sygeplejersker
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Sygeplejerskerne truer med strejke, hvis de ikke får opfyldt lønkrav på mellem 10 og 15 procent ved forhandlingerne i foråret.
 
Socialrådgivere strejker mod nedskæringer: Albertslund
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Mandag den 22. august gik de omkring 50 socialrådgivere og HK’ere på bistandskontoret i Albertslund hjem i protest mod et forslag om nedskæringer.
 
Strejke mod privatisering af skoler: Helsingør
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: En gruppe rengøringsassistenter i Helsingør vil ikke finde sig i, at kommunen vil privatisere rengøringen på skolerne.
 
Silkeborg: Nedskæringer på plehjem
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: En lang række lokale fagforeninger bakkede op, da 200 ansatte i ældreplejen den 19. august gik til fagligt møde i protest mod byrådets planer om at skære yderligere på plejehjemmene.
 
Ole Mølholm Jensen + Hans Erik Madsen: Ri-Bus + KTAS: Strejker betaler sig. Sympatistrejker gav sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 106, aug 94 – side 4
Note: Buschaufførerne i Esbjerg og arbejderne på KTAS har vist, at arbejdere kun bliver taget alvorligt, når de strejker.
 
Sejr til lokomotivførerene
Socialistisk Arbejderavis nr. 106, aug 94 – side 4
Note: Folkene på gulvet ved mere om arbejdet end dem i toppen. Det må være konklusionen på over et halvt års ballade omkring DSBs køreplaner.
 
IS mener: Strejker kan vindes
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 3
Note: Der er stigende uro på arbejdspladserne. I løbet af den første halvdel af 1994 er antallet af strejker på højde med strejketallet for hele 1993.
 
Thorfisk, Grenå: Blokade gav sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 4
Note: 110 pakkearbejdere på Thorfisk i Grenå fik efter ti dages strejke og en enkelt dags blokade gennemtrumfet, at et nyt pausesystem skal forhandles med de ansatte, og under igen omstændigheder kan indføres før november.
 
Frederiksborg: Amt bange for strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 4
Note: Efter tre dages strejke på de tre sygehuse og flere institutioner i Frederiksborg Amt turde amtsrådet alligevel ikke gennemføre en stor privatisering af køkken- og rengøringsfunktionerne.
 
Vejen: Væk med fire strejkebrydere
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 4
Note: Plastfirmaet Hans Agne Jakobsson i Vejen har fået et ordentligt hak i retten til at lede og fordele arbejdet.
 
Radiometer/SAS: Fik ikke stoppet fyringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 4
Note: Det lykkedes hverken for 350 timelønnede på Radiometer eller 800 ansatte i SAS Service Partner at få stoppet fyringer og nedskæringer på deres arbejdsplads.
 
Carsten Lorenzen: Strejker: Større faglig aktivitet
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 14
Note: Der er ikke alene et større antal strejker i den sidste måneds tid. Der er også en større tro på at man kan vinde.
 
Kasper Munk Nizam: Radiometer: ‘Det er også vores overskud’
Socialistisk Arbejderavis nr. 104, jun 94 – side 4
Note: “Det er også vores overskud,” siger arbejderne på Radiometer. De strejker i protest mod fyringer trods overskud på 300 millioner kr.
 
Inge-Lise Bjørn: København: Lærere i aktion mod nedskæringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 104, jun 94 – side 5
Note: 500 københavnske skolelærere nedlagde arbejdet i protest mod kommunens nedskæringer.
 
Rigshospitalet: Jydsk Rengøring bøjer sig
Socialistisk Arbejderavis nr. 103, maj 94 – side 4
Note: Efter en strejke blandt rengøringspersonalet på Rigshospitalet den 30. marts måtte Jydsk Rengøring trække bortvisningen af en tillidsmand tilbage – betingelsesløst.
 
DI frygter Esbjerg-effekt
Socialistisk Arbejderavis nr. 103, maj 94 – side 4
Note: Arbejdsgiverne i Dansk Industri (DI) har nu også opdaget, at arbejderne i Esbjerg er langt mere aktive end deres kolleger i resten af landet.
 
Nyborg: Sejr efter to ugers strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 103, maj 94 – side 4
Note: 30 smede på Skjold Mullerup ved Nyborg fik efter godt tre ugers strejke ledelsens ord for, at lønnen skulle stige med omkring 2 kr. i timen.
 
Carsten Lorenzen: Strejketal: Flere strejker
Socialistisk Arbejderavis nr. 102, apr 94 – side 5
Note: Flere arbejdergrupper er blevet trætte af arbejdsgivernes stramme lønpolitik og nedskæringer.
 
Aalborg: Sejr til Falck-folk
Socialistisk Arbejderavis nr. 101, mar 94 – side 4
Note: Vagtmestrene hos Falck i Aalborg strejkede sig i februar til en bedre bemanding af vagtcentralen.
 
Fyringer: Ikke post til tiden
Socialistisk Arbejderavis nr. 101, mar 94 – side 4
Note: Brevbærerne vil ikke acceptere, at postvæsnet vil nedlægge 1150 af 12.000 stillinger.
 
Europa Linien, Gedser: Sejr til Metal og arbejdsgiverne
Socialistisk Arbejderavis nr. 101, mar 94 – side 4
Note: Sømændenes Forbund har reelt tabt den lange konflikt mod Europa Linien i Gedser.
 
Kommunedata: Usikker fremtid for PROSA
Socialistisk Arbejderavis nr. 101, mar 94 – side 4
Note: Edb-fagforeningen PROSA er efter tre måneders konflikt med Kommunedata blevet tvunget til at acceptere den overenskomst, HK Sam-Data underskrev sidste år.
 
Helle Schøler Kjær: Viking Seafood, Ishøj: Aktiv strejke førte til sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 101, mar 94 – side 5
Note: Fire ugers meget aktiv strejke førte til fuldstændig sejr for de 26 ansatte på fiskefabrikken Viking Seafood i Ishøj.
 
Kommunedata: PROSA står fast
Socialistisk Arbejderavis nr. 100, feb 94 – side 4
Note: På tredje måned strejker 260 medlemmer af edb-fagforeningen PROSA mod Kommunedatas forsøg på at presse de ansatte til en længere arbejdsuge end 37 timer.
 
Carsten Lorenzen: Aller har råd til Heidi
Socialistisk Arbejderavis nr. 100, feb 94 – side 5
Note: På trods af rekordoverskud og masser af overarbejde nægtede Aller Press at fastansætte en kvindelig smed. Det førte til 14 dages strejke.
 
Carsten Lorenzen: Skraldemandsmodel: De vil ikke have flere i arbejde
Socialistisk Arbejderavis nr. 99, jan 94 – side 5
Note: Over-Danmark har ført en heftig kampagne mod de århusianske skraldemænds forslag til at skaffe flere i arbejde.
 
Carsten Lorenzen: PROSA, Kommunedata: Glemt strejke mod gratis overarbejde
Socialistisk Arbejderavis nr. 99, jan 94 – side 5
Note: 255 ansatte på Kommunedata har strejket siden 1. december for at fastholde 37 timers arbejdsuge.
 
Hans Erik Madsen: Overenskomst 91: En rævekage
Socialistisk Arbejderavis nr. 62, sep 90 – side 3
Note: LO-bosserne satser på, at overenstkomst 91 bliver “reformernes overenstkomstforhandling”, som de kalder det. Med pension som det absolut vigtigste, samt efteruddannelse og tryghed i ansættelsen.
 

Der blev fundet 294 artikler

 

 

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside