Topbanner

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Tema: DK: Faglig kamp

Se også: Se også: DK: Fagforeninger; Faglig kamp (DK); Faglig kamp (DK) efter arb.gruppe

DK: Faglig kamp
Se også: DK: Fagforeninger; Faglig kamp (DK); Faglig kamp (DK) efter arb.gruppe
Jan Hoby: Mere i løn – på finsk, og på dansk
Socialistisk Arbejderavis nr. 274, nov 07 – side 8
Note: 12.000 finske sygeplejersker får 28 pct. mere i løn. Lønstigninger på op til 4.850 kr. om måneden får finske sygeplejersker til at trække opsigelser tilbage. Det giver inspiration til forårets overenskomstforhandlinger i Danmark.
 
Faglig kamp før 1900
Freddie Nielsen: Septemberforliget 1899: Den store kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 299, jul 10 – side 15
Note: 40.000 fagorganiserede arbejdere i konflikt. Det lyder måske ikke særlig voldsomt, men hvis vi så siger: Året er 1899, stedet er Danmark og det samlede antal medlemmer organiseret under DsF (De samvirkende Forbund (LO)) kun var godt 70.000, så har vi ikke bare den første landsdækkende arbejdskamp i Danmark, men også den hidtil største i Europa.
 
Christian Sørensen: 1899: Sådan gjor’ de faktisk i 90’erne
Socialistisk Arbejderavis nr. 3, dec 84 – side 6
Note: Overenskomstforhandlingerne er lige ved at starte. Arbejdsretten bliver brugt mere og mere offensivt mod aktionerende arbejdere, men hvor stammer hele dette forhandlingssystem fra?
 
Faglig kamp 1900-1939
Freddie Nielsen: Arbejdsløshedsbevægelsen i 1930erne (del 2)
Socialistisk Arbejderavis nr. 296, mar 10 – side 12
Note: I Nakskov var en stor del af byens arbejdere arbejdsløse i begyndelsen af 1931, og mange havde opbrugt deres understøttelse, hvilket betød, at byens hjælpekasse var ved at være tom.
 
Freddie Nielsen: Arbejdsløshedskampen i 1930erne
Socialistisk Arbejderavis nr. 295, feb 10 – side 13
Note: Freddie Nielsen starter i dette nummer af Socialistisk Arbejder Avis en serie om arbejdsløshedskampe med at se nærmer på kampen mod arbejdsløsheden i 30’erne.
 
Faglig kamp 1940-1946
Martin B. Johansen: ‘Det var blevet en vane at strejke’
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 12
Note: Befrielsessommeren i 1945 var ved at udvikle sig til et mareridt for overklassen i Danmark. Det store antal strejker og demonstrationer kunne have bragt en revolution inden for rækkevidde.
 
Faglig kamp 1946-1965
Hans Erik Madsen: Fra stemmeseddel til kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 313, okt 11 – side 12
Note: Selvom det er 55 år siden storstrejken i 1956 fandt sted, er der meget at lære af denne konflikt set i et aktuelt perspektiv.
 
Ellen Christensen: Overenskomsten ‘95: Storstrejke – ja tak
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 8
Note: Traditionen tro er der op til overenskomstforhandlingerne en masse teatertorden fra arbejdsgivere og fagtoppen. Men på trods af al bragesnakken ender det ofte i forlig, hvor fagbureaukraterne sælger gevaldigt ud af kravene.
 
Per Jensen: Generalstrejken i 1956: Fra kamp til stemmeseddel
Socialistisk Arbejderavis nr. 5, feb 85 – side 6
Note: DKP havde i 1956 en enestående chance for at lede arbejderklassen til sejr under den store generalstrejke. Men da strejken var på sit højeste og arbejderklassen stod parat til at kæmpe endnu videre, sendte DKP dem hjem igen. I stedet for at stole pa arbejderklassens selvstændige aktivitet foretrak DKP at læne sin politik til Socialdemokratiet.
 
Faglig kamp 1966-1980
Jan Storgaard: Majstrejkerne 1974: Borgerlige regeringer kan væltes
Socialistisk Arbejderavis nr. 349, nov 15 – side 13
Note: 400.000 arbejdere deltog i majstrejkerne i ‘74. Strejkerne sammenkædede arbejderbevægelsens krav mod staten og kapitalen.
 
Ellen Christensen: Overenskomsten ‘95: Storstrejke – ja tak
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 8
Note: Traditionen tro er der op til overenskomstforhandlingerne en masse teatertorden fra arbejdsgivere og fagtoppen. Men på trods af al bragesnakken ender det ofte i forlig, hvor fagbureaukraterne sælger gevaldigt ud af kravene.
 
Jan Storgaard: Majstrejkerne 1974
Socialistisk Arbejderavis nr. 103, maj 94 – side 10
Note: 400.000 arbejdere deltog i majstrejkerne i ‘74. Strejkerne sammenkædede arbejderbevægelsens krav mod staten og kapitalen.
 
Hans Jørgen Vad: Danmark 1968-76: Under asken er gløder
Socialistisk Arbejderavis nr. 4, jan 85 – side 4
Note: 1969-72: De “vilde strejker”.
1972-76: Fra offensiv til defensiv.
1976: Ilden slukkes.
 
Landsledelsen: Leder: Majstrejkerne og kampen mod indkomstpolitikken
Proletar! nr. 9, aug 74 – side 2
Note: Det angreb på den danske arbejderklasse, som regeringen Hartling satte i værk onsdag den 8. maj, kan ikke forstås isoleret. Dets virkelige betydning for arbejderklassen bliver først forståelig, når det betragtes i sammenhæng med de planer for en offensiv løsning af den danske kapitalismes krise, der for tiden diskuteres blandt erhvervsfolk og fagbureaukrater, blandt borgerlige og socialdemokratiske politikere, blandt embedsmænd og lederskribenter o.s.v. – i alle dele af den politiske formation, der i den klassisk-marxistiske sprogbrug med et præcist udtryk kaldes den kapitalistiske lejr.
 
Jette Kromann: DKP og kampen mod Hopesagen
Proletar! nr. 8, maj 74 – side 4
Note: Spørgsmålet om, hvorvidt Hope-dommen har dannet præcedens for strafferetslig forfølgelse af strejke-og blokadevagter, har været diskuteret frem og tilbage med skiftende konklusioner. Fagretsligt har enhver form for blokader i forbindelse med strejker været ulovlig siden 1899.
 
Eva Simonsen: OTA-strejken – et lærestykke
Proletar! nr. 7, feb 74 – side 4
 
OTA-strejken
Proletar! nr. 6, nov 73 – side 2
 
Faglig kamp 1981-1990
Se også: Påskestrejkerne 1985; Overenskomst 1985; Overenskomst 1987; Overenskomst 1989
Charlie Lywood: Sælger 35-timers kravet
Socialistisk Arbejderavis nr. 52, sep 89 – side 3
Note: Det var ledende kræfter i BUPL, som gav bolden op til den offensiv, der er sat ind mod arbejdstidskravet. Ka’ vi ikke få 35-timer i ét hug, skader det os selv, lyder det.
 
Carsten Lorenzen: McDonald’s: Ingen grund til kompromis
Socialistisk Arbejderavis nr. 50, jun 89 – side 2
Note: Bent Moos udråbte det til sejr for fagbevægelsen, da McDonald’s endelig tegnede overenskomst den 12. maj.
 
Kim Møller: DKU-kongres: Nedlæg LLO
Socialistisk Arbejderavis nr. 39, maj 88 – side 2
Note: Planen om at nedlægge det selvstændige faglige ungdomsarbejde i Faglig Ungdom og LLO har naturligvis sat sit præg på de årsmøder, der har været i de berørte organisationer.
 
Michael Mogensen: Stilladsstrejken i Århus: Sejr og ubrugte muligheder
Socialistisk Arbejderavis nr. 38, mar 88 – side 3
Note: Efter 14 ugers strejke har arbejderne hos Mars Stilladser i Århus vundet en klar sejr. Men stilladsklubbens kamp for en ordentlig løn er langt fra overstået.
 
Poul Erik Kristensen: Budgetforliget i Århus: Slagtet strejke sætter sine spor
Socialistisk Arbejderavis nr. 37, feb 88 – side 3
Note: Sidste sommer strejkede personalet på de århusianske daginstitutioner mod det såkaldte ventelisteforlig, som betød en kraftig forringelse af personalets arbejdsforhold. Og i efteråret var der en del aktiviteter blandt lærere, elever og forældre imod bebudede skolelukninger i kommunen.
 
Inge-Lise Bjørn: Ølstrejke i Brøndby (depot)
Socialistisk Arbejderavis nr. 37, feb 88 – side 3
Note: Fra 20. januar til 4. februar har 14 øldepot-arbejdere i Brøndby ved København strejket i protest mod fyringen af fire kolleger.
 
Jason Meyler: Sygehusejerne vil have mere arbejde fra færre læger: Ingen fred på sygehusene
Socialistisk Arbejderavis nr. 28, apr 87 – side 3
Note: Landets 6000 yngre læger har været i oprør over sammenbruddet i deres overenskomstforhandlinger. Der har været faglige møder og arbejdet har været nedlagt i enkelte dage.
 
Bryggerierne: “Giv mig ro”
Socialistisk Arbejderavis nr. 28, apr 87 – side 3
Note: Overenskomstforhandlingerne for bryggeriarbejderne kan nu begynde.
 
Fart og Tempo: Faglig konference
Socialistisk Arbejderavis nr. 28, apr 87 – side 3
Note: Den 4.-5. april indkalder PMF-København, Tillidsmandsringen i Lager og Handel og “Fart og Tempo” til en faglig konference.
 
Kortene blev pakket! ...men hva’ med jokeren?
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 1
Note: Den 30. marts 1985 udtalte Poul Schlüter: “Tiden er løbet fra de frie forhandlinger – regeringen skal også i fremtiden blande sig i overenskomstforhandlingerne.”
 
Martin B. Johansen: Reportage og analyse af ok-udsalget: OK-87: Nej-kampagnen på vildspor
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 5
Note: Den store enighed mellem DA og LO ved OK-87 skyldes næppe, at arbejdsgivernes og fagforbundenes forhandlere har været mere enige om kravene i år end i 1985.
 
Hans Jørgen Vad: OK-87: De offentligt ansatte blev også forrådt
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 5
Note: Med påskestrejkerne i 85 fik militansen blandt de offentligt ansatte et gennembrud. Omfanget af protesterne og arbejdsnedlæggelserne viste en bredde, man ikke tidligere havde drømt om.
 
Martin B. Johansen: Urafstemningsreglerne: Skabt for at undgå kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 6
Note: For langt de fleste arbejdere er resultatet af de nye overenskomster temmelig magert. Men en gave har vi da fået: Et lærestykke i hvordan forbundspamperne har opbygget et system af afstemnings- og forhandlingsregler for at bevare kontrollen over medlemmerne.
 
Poul Erik Kristensen: OK-87: Hardy Hansen – Den fødte taber
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 6
Note: SiD’s formand har mange år stået som det store lys for militante arbejdere og store dele af venstrefløjen.
 
Overenskomst 87: Stem nej til udsalg!
Socialistisk Arbejderavis nr. 26, jan 87 – side 1
Note: Sideløbende med det store januarudsalg af tøj, bøger, TV og lignende, finder der traditionen tro også et andet udsalg sted.
 
Kim Møller: DAT – fagbevægelsens trykkeri: Benhård linje
Socialistisk Arbejderavis nr. 26, jan 87 – side 2
Note: Barske arbejdsgivermetoder er ikke kun forbeholdt de tunge drenge i Jernet. På fagbevægelsens egen virksomhed, Dansk Andels Tryk i Ishøj, blev en medarbejder fyret af klare politiske årsager.
 
Henriette Oxbøll: Arbejdsgivernes opvarmning til overenskomstkampen: Fyringer af fagligt aktive
Socialistisk Arbejderavis nr. 26, jan 87 – side 2
Note: Arbejdsgiverne ruster sig nu for alvor til eventuelle overenskomstkonflikter i foråret.
 
Jørgen Lund: TM-ringenes aktionsuge: Unødvendig frustration ... men nogle steder en indsprøjtning
Socialistisk Arbejderavis nr. 26, jan 87 – side 3
Note: Tillidsmandsringenes aktionsuge løb ubemærket af stablen den første uge i december. 20 arbejdspladser og flere bygge- og stilladssjak deltog i “ta’ selv de 35 timer”-kampagnen. 3-400 var med, da man samledes til demonstration foran arbejdsgiverforeningen.
 
Poul Erik Kristensen: Hvem løber med overenskomsten?
Socialistisk Arbejderavis nr. 25, dec 86 – side 6
Note: Mange gode venner får i løbet af de kommende tre-fire måneder rig lejlighed til at nyde hinandens selskab. Tiden for arbejdsfrokoster, sjus-drikkeri og hyggesnak er indledt. Overenskomst 87 nærmer sig med raske fjed.
 
Lotte Mylendorff: Decentrale forhandlinger ‘81: Isoleret og tabt
Socialistisk Arbejderavis nr. 25, dec 86 – side 7
Note: Når fagtoppen og arbejdsgiverforeningen i år er landet på den decentrale forhandlingsform, er det af frygt for en gentagelse af en samlet strejkebevægelse som ved OK-85, og et ønske om en opsplittet, resultatløs kamp som i 81.
 
Hans Jørgen Vad: Overenskomstkampen er i gang: 39 for meget, 35 bare OK 87
Socialistisk Arbejderavis nr. 25, dec 86 – side 12
Note: Første uge i december er udråbt til aktionsuge for 35-timers arbejdsuge. Ideen om selv at reducere arbejdstiden har været diskuteret på mange arbejdspladser, og selv om intet tyder på en bevægelse, der tåler sammenligning med påskestrejkerne i 85, er diskussionerne og aktiviteterne et positivt skridt fremad.
 
Tom Christiansen: Arbejdskampe – Utilfredse men svage
Socialistisk Arbejderavis nr. 24, nov 86 – side 3
Note: Arbejdsgivernes forsøg på at overholde Schlüters 2% løndiktat, nedskæringer og fyringer har presset arbejdsladser, der aldrig har strejket før, ud i kamp.
 
Michael Mogensen: Efter SiD-kongres: Er tropperne klar til overenskomsten?
Socialistisk Arbejderavis nr. 23, okt 86 – side 2
Note: SiD’s kongres i september blev fulgt med stor opmærksomhed på venstrefløjen. Folk, der håbede på beslutninger, som kunne styrke kampen mod regering og arbejdsgivere, er blevet sørgeligt skuffede. Til gengæld har folk med hang til store armbevægelser og ideer om et kommende arbejderflertal fuldt ud fået deres lyst styret.
 
Arne Lorenzen + Hans Erik Madsen: SiD under Danfoss-strejken: Rar onkel med kniv i ærmet
Socialistisk Arbejderavis nr. 22, sep 86 – side 7
Note: Det er almindeligt kendt, at en “rig onkel” støttede Danfoss-arbejderne i 84.
 
John Jakobsen + Michael Mogensen: Stilladskonflikten – Spørgsmål og svar
Socialistisk Arbejderavis nr. 22, sep 86 – side 8
Note: SOCIALISTISK ARBEJDERAVIS bragte en artikel i juni-nummeret skrevet af Michael Mogensen “Stilladsarbejderne: Der skal mere til.”
 
Michael Mogensen: Stillads: Der skal mere til
Socialistisk Arbejderavis nr. 20, jun 86 – side 3
Note: Siden først i maj har stilladsarbejdere i provinsen maj gennemført en arbejd-langsomt aktion.
 
Harald Lillevang: Tillidsmandskonference: I armene på DKP
Socialistisk Arbejderavis nr. 19, maj 86 – side 2
Note: 400 tillidsfolk fra fagbevægelsens venstrefløj var samlet i Århus en weekend i april til en faglig landskonference, arrangeret af den storkøbenhavnske tillidsmandsring.
 
Ole Mølholm Jensen: Hvorfor tav Ekstra Bladet?
Socialistisk Arbejderavis nr. 19, maj 86 – side 2
Note: Politiken og Ekstra Bladet har igen været væk fra kioskerne. Trykkeriarbejderne har strejket, som de har gjort før igennem de sidste to år, for at bevare arbejdspladser. Politikens ledelse ønsker nemlig, at alle de ufaglærte medlemmer af Typograf-Forbundet skal ud af vagten. Samtidig ønsker ledelsen, at de nye presser skal betjenes af medlemmer fra Litograf-Forbundet.
 
Inge-Lise Bjørn: Renovadan – dolket af Hardy
Socialistisk Arbejderavis nr. 19, maj 86 – side 2
Note: Efter 77 dages velorganiseret strejke med daglige morgenmøder og aktiv indsats fra de strejkende på blokaden i Gentofte, sluttede Renovadan-arbejdernes kamp.
 
Hans Erik Madsen: Århus-skraldemænd: Ren kamp mod beskidte tricks
Socialistisk Arbejderavis nr. 19, maj 86 – side 3
Note: En uges strejke blandt de 120 skraldemænd i Århus var nok til at tvinge firmaet i knæ.
 
Sanne Lindstadt: Renovadan: Skraldemænd står fast
Socialistisk Arbejderavis nr. 18, mar 86 – side 2
Note: “Der er slet ikke tale om konflikt mere på renovationsområdet i Gentofte,” mener Renovadans direktør Nielsen. “Firmaet har aldrig kørt så godt, som det gør nu, og det på trods af, at det er helt nye folk,” siger direktøren videre. Han mener, at det, de fyrede i øjeblikket foretager, er ren gadeuorden.
 
Wenbo, Hjørring: Solidaritet gav sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 18, mar 86 – side 2
Note: Onsdag den 12. februar om morgenen blev 8 slagteriarbejdere på Wenbo-slagteriet i Hjørring fyret. Fyringsgrund: De havde drukket en kop morgenkaffe, som de har gjort hver dag i årevis.
 
Ida Malling: Støt Renovadan-arbejdernes strejke: De fejer skidt op efter de borgerlige
Socialistisk Arbejderavis nr. 17, feb 86 – side 2
Note: Først hobede overgrebene på renovationsarbejderne sig op, det blev for beskidt. Nu hober skraldet sig op, efter at 35 renovationsarbejdere ved Renovadan i Gentofte gik i strejke den 17. januar i protest mod den daglige ledelse, og især mod kørselslederen Henrik Christiansen.
 
Hans Peter Lange: Stillads, Aalborg: Bedre uden bureaukrater
Socialistisk Arbejderavis nr. 15, dec 85 – side 2
Note: Stilladsarbejderne organiserede selv kampen – og vandt
 
Jason Meyler + Ågot Berger: Grænser for faglig militans
Socialistisk Arbejderavis nr. 15, dec 85 – side 4
Note: De tre vigtigste strejker siden påsken er blevet tabt, Jason Meyler og Ågot Berger skriver om hvilke problemer, det stiller fagligt aktive over for.
 
Hans Erik Madsen: Århus: Lager og Pak
Socialistisk Arbejderavis nr. 14, nov 85 – side 2
Note: Umiddelbart efter påske­strejkerne blev den social­demokratiske bestyrelse i Lager- og Pakhusarbej­dernes fagforening væltet, og venstrefløjen i fagfore­ningen tog over. Stilladskonflikten blev den første afgørende prøve på, hvad dette skift ville betyde for arbejdere, der gik i kamp, og hvordan den nye besty­relse ville tackle det fag­retslige system, de i ord ta­ger klart afstand fra.
 
Hans Jakob Funch: Fyringer i Fredericia: Med SiD’s velsignelse
Socialistisk Arbejderavis nr. 14, nov 85 – side 3
Note: På I. C. Møller i Fredericia er der i år blevet fyret tre arbejdere, en truckfører, en kranfører og en arbejder i elektronikafdelingen. Alle har været fagligt aktive omkring en strejke i maj.
 
Poul Erik Kristensen: PMF overenskomst i hus: Med hjælp fra LO
Socialistisk Arbejderavis nr. 13, okt 85 – side 2
Note: Der lød et lettelsens suk, da overenskomsten for de uudannede på skolefritidsordningerne var i hus. De seneste 2-3 måneder har tydeligt vist de pædagogiske fagforeningers svagheder. Til sidst måtte PMF ty til hjælp fra LO og deres forhandlingsteknik. Først da lykkedes det at få overenskomsten bragt i hus.
 
Freddie Nielsen: Ølstrejken: Unødvendigt nederlag
Socialistisk Arbejderavis nr. 11, aug 85 – side 3
Note: Sommerens syv tiger lange ølstrejke blev tabt.
 
Det handler om solidaritet
Socialistisk Arbejderavis nr. 10, jun 85 – side 1
Note: Enhver strejke som rokker ved arbejdsgivernes ret til at lede, fordele og begrænse arbejdet eller rokker ved 2% rammen, vil meget hurtigt udvikle sig til en benhård konfrontation med arbejdsgiverne og statsmagten. Bryggeriarbejderstrejken er ingen undtagelse.
 
Freddie Nielsen: Bryggeriarbejderstrejken: Vi tørster til vi sejrer
Socialistisk Arbejderavis nr. 10, jun 85 – side 2
Note: Aftalen fra 1980 udløb her i foråret, og der har igennem nogen tid foregået spredte forhandlinger om en ny rammeaftale for næste 5 års periode. Bryggeriledelsens udspil har været, at der skal nedlægges 1000 arbejdspladser i perioden, heraf skal ca. 200 være såkaldte disciplinærfyringer.
 
Som profitskaber og disciplinvogter: Teknologiens fremmarch
Socialistisk Arbejderavis nr. 10, jun 85 – side 2
Note: Historien om De forenede Bryggerier (DfB) handler i korthed om udviklingen af en guldko, som stadig ekspanderer på det internationale marked. I dag ligger hoveddelen af Carlsberg/Tuborg-brygningen i udlandet. Deres profit på bryggerierne i Danmark i den sidste 4-års periode er blevet firedoblet og var i 1983/84 368 mill. kr. DfB’s overskud pr. ansat var i 1979/80 15.600 kr. og i 1983/84 62.000 kr.
 
IS mener: Styrken prøves af
Socialistisk Arbejderavis nr. 10, jun 85 – side 3
Note: Det tager altid tid, før støvet lægger sig efter et stort slagsmål, før man kan begynde at se klart, hvor stærkt hver side står i kampen.
 
Inge-Lise Bjørn: Tillidsmandsring for offentligt ansatte i København: Opbygger for fremtiden
Socialistisk Arbejderavis nr. 10, jun 85 – side 3
Note: En af udløberne af påskestrejkerne har været indkaldelsen til et møde for dannelsen af en tillidsmandsring for offentligt ansatte i København.
 
Schlüter skal oplyses væk
Socialistisk Arbejderavis nr. 10, jun 85 – side 3
Note: Socialdemokratiets politiske og økonomiske krise skal løses med en kæmpebevilling fra LO og forbundene. Alt sammen under dække af en kampagne mod Schlüter. Vi skal betale gildet.
 
Niels Maegaard: Blokade mod Tuborg
Socialistisk Arbejderavis nr. 7, apr 85 – side 2
Note: Blokaden ved Tuborgs sydhavnsdepot har været opretholdt i 2 måneder og har kostet bryggeriet 250-300.000 kroner pr. måned i tilskud til depotindehaveren og ekstraordinær udbringning af varer i taxi og Minitrans.
 
Journalisterne kæmper alene
Socialistisk Arbejderavis nr. 7, apr 85 – side 3
Note: Siden starten af marts har journalister på forskellige dagblade rundt om i landet lavet arbejdsnedlæggelser i utilfredshed med de træge overenskomstforhandlinger.
 
Charlie Lywood: Randers Reb: Knuder binder sammen
Socialistisk Arbejderavis nr. 6, mar 85 – side 2
Note: Efter en 3 uger lang strejke gik 88 rebslåere, smede og elektrikere tilbage til arbejdet. De var lovet mægling om deres utilfredshed med ledelsens mangel på respekt for arbejderne.
 
Tom Christiansen: Tuborg-depot: Flere øl til hver
Socialistisk Arbejderavis nr. 6, mar 85 – side 2
Note: Chaufførerne på Tuborgs Sydvestdepot i København er i strejke. De vil ikke finde sig  at mandskabsstyrken er blevet skåret ned. Fire mand skal slæbe samme antal ølkasser, som fem gjorde før – hvis det står til depotbestyreren.
 
IS mener: Slut med skuespillet – Hvordan kan vi vinde?
Socialistisk Arbejderavis nr. 6, mar 85 – side 3
Note: Tillidsmandsringenes initiativ til aktionsdagen den 4. marts viser, at der er et mindretal, der vil slås og vise modstand på en eller anden måde.
 
Tuborg-chauffører: Solidaritet for retten
Socialistisk Arbejderavis nr. 6, mar 85 – side 3
Note: Retssagen den 5. marts mod 62 Tuborg chauffører og en stilladsarbejder i opløbet til overenskomstfornyelsen er et direkte angreb på de kampmidler, der er nødvendige for at vinde.
 
IS mener: Stol ikke på lederne
Socialistisk Arbejderavis nr. 5, feb 85 – side 3
Note: Det er næsten umuligt ikke at blive forvirret i denne overenskomstsituation. Fagbevægelsens forhandlere kan tilsyneladende ikke finde det rette ben at stå på.
 
Tuborg-chauffører: Solidaritet kriminaliseres
Socialistisk Arbejderavis nr. 5, feb 85 – side 3
Note: Den 5. marts bliver 62 Tuborg-chauffører slæbt for byretten. Her er det meningen, at de skal idømmes op til 3 års fængsel for deres solidariske blokade af Hans Knudsens Plads under HT-strejken i 1984.
 
Hans Erik Madsen: Hardy Hansen i “front” med DKP på slæb
Socialistisk Arbejderavis nr. 5, feb 85 – side 3
Note: 700 tillidsfolk fra fagbevægelsens venstrefløj var troppet op til overenskomstkonferencen i Horsens d. 19. januar. Traditionen tro spillede DKP ikke alene første violin, men sad på de fleste pladser i konferenceorkestret.
 
De kæmper for deres klasse
Socialistisk Arbejderavis nr. 4, jan 85 – side 1
Note: I samlet flok siger både den borgerlige regering og erhvervslivet nej til lønstigninger og nedsættelse af arbejdstiden.
 
Hans Jørgen Vad: Dagpengekampen: Hvorfor tabte vi?
Socialistisk Arbejderavis nr. 4, jan 85 – side 2
Note: Dagpenge-indgrebet er den hidtil groveste svinestreg fra Schlüters side. Endelig syntes det muligt at samle modstanden fra hele fagbevægelsen.
- Hardy Hansen truede med generalstrejke, og LO/FTF/AC holdt kampagnemøder i alle byer.
 
Ole Mølholm Jensen: Hudegrundens besættelse – imod fyringer og lukning
Socialistisk Arbejderavis nr. 4, jan 85 – side 2
Note: Byggelegepladsen »Hudegrunden« på Vesterbro i København, blev den 2. januar besat af ca. 60 forældre og aktivister.
Grunden til at de har grebet til besættelse er, at den socialdemokratiske nedskæringspolitik nu skulle omfatte endnu en institutionsnedlæggelse.
 
Flemming Hansen: Arbejdsløse mod dagpengereform
Socialistisk Arbejderavis nr. 4, jan 85 – side 2
Note: Kampen mod dagpengeforliget pustede lidt liv i arbejdsløshedsarbejdet. Forskellige eksisterende grupper fik noget konkret at kæmpe imod, og nye grupper opstod.
 
IS mener: Hvem er bange for en storstrejke?
Socialistisk Arbejderavis nr. 4, jan 85 – side 3
Note: Alt peger i øjeblikket på en elendig overenskomst. Regeringen og arbejdsgiverne udstråler en optimisme, som bunder i, at de har formået at gennemføre en politik de sidste par år, som tjener det samlede borgerskabs interesser på bekostning af arbejderbefolkningens.
 
Odense: Skraldemænd tidligt ude: Klar aktion!
Socialistisk Arbejderavis nr. 3, dec 84 – side 2
Note: Renovationsarbejderne i Odense nedlagde arbejdet torsdag d. 15. november i protest mod den nye dagpengereform. Strejken var ment som en markering af, hvad de mente der skal til, og en opfordring til andre arbejdspladser om at gå med.
 
Freddie Nielsen: SAS: Sure Arbejdere Strejker
Socialistisk Arbejderavis nr. 3, dec 84 – side 2
Note: Igennem de sidste 2 år har SAS og direktør Jan Carlzon stået som det store eksempel på, hvad en dynamisk ledelse har kunnet skabe af fremgang for kapitalen. Men det er arbejderne ved SAS og andre steder, der har betalt regningen.
 
Tom Christiansen: Astral-arbejderne vandt: Giftig sag for Arbejdstilsynet
Socialistisk Arbejderavis nr. 3, dec 84 – side 2
Note: Arbejderne på Astral – galvaniseringsfabrik i Gladsaxe – har strejket siden 1. november mod et dødsensfarligt arbejdsmiljø. Arbejderne har stået med ryggen mod muren, da Arbejdstilsynets påbud om forbedring af miljøet ikke hjalp en døjt.
 
Poul Erik Kristensen: Pædagogisk Kartel: Selv vådt krudt kan sprænges
Socialistisk Arbejderavis nr. 3, dec 84 – side 2
Note: DKP's store faglige bastion, Pædagogisk Kartel, er gået i opløsning.
Baggrunden for sprængningen er mange års uenigheder mellem primært BUPL og PMF, som organiserer henholdsvis de uddannede og de uuddannede.
 
Tom Christiansen: Arbejdsløse råber op
Socialistisk Arbejderavis nr. 3, dec 84 – side 3
Note: København – Odense – Århus
 
Dagpengeforliget: Et slag mod os alle
Socialistisk Arbejderavis nr. 2, nov 84 – side 1
Note: Dagpengeforligets formål er at svække solidariteten yderligere mellem arbejdende og arbejdsløse samt svække den faglige organisering.
 
Ellen Christensen: Danfoss – et halvt år efter: Utilfredshed med KAD
Socialistisk Arbejderavis nr. 2, nov 84 – side 2
Note: De ufaglærte Danfossarbejderes kamp mod ledelsens forsøg på at øge lønspredningen mellem faglærte og ufaglærte varede i 8 uger i foråret 1984.
 
IS mener: LO’s trusler stopper intet
Socialistisk Arbejderavis nr. 2, nov 84 – side 3
Note: Det danske borgerskabs angreb på arbejderklassen har i dette efterår især været samlet omkring 3 områder, nemlig de statslig-kommunale nedskæringer omkring budgetforligene i kommunerne, oplægget til overenskomstfornyelsen, hvor der lægges op til minusløsninger, og endelig om nyeste forlig mellem regeringen og De Radikale om »radikale« forringelser af dagpengeordningen og jobtilbudsordningen. LO kan ikke ændre denne udvikling.
 
Danish Crown Kolding: Fagligt aktiv fyret
Socialistisk Arbejderavis nr. 2, nov 84 – side 3
Note: Torsdag d. 27. sept. blev Jan Vesterlund bortvist fra sit arbejde på Danish Crown i Kolding. Understreget med en trussel om politi hvis han henvendte sig til sine kollegaer på arbejdet.
 
Aalborg: Nordkraft
Socialistisk Arbejderavis nr. 2, nov 84 – side 3
Note: For første gang i 23 år gik arbejdere på Nordkraft i Ålborg i strejke på et krav om 3 kr. mere i timen.
 
Grundfos: Genansat efter strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 2, nov 84 – side 3
Note: Grundfos-arbejderne ville ikke finde sig i, at en 50-årig kvinde blev fyret, fordi hun ikke kunne »omstille« sig til nyt arbejde.
 
Hans Erik Madsen: Hvordan genopbygges selvtilliden?
Socialistisk Arbejderavis nr. 2, nov 84 – side 4
Note: Tillidsmandskonferencen i Brøndby Hallen i sidste måned blev ikke startsignal til en aktiv kamp mod Schlüter. Vi står stadig med alle de velkendte problemer. Manglende faglig aktivitet, manglende selvtillid, manglende solidaritet. I det følgende vil Hans Erik Madsen kigge på situationen på arbejdspladserne i dag.
 
Poul Erik Kristensen: Brønsby-hallen ‘84: Ih – hvor de presser
Socialistisk Arbejderavis nr. 2, nov 84 – side 4
Note: »Erfaringerne fra Danfoss og HT viser tydeligt, at man ikke kan bygge op til konflikt uden om LO og Socialdemokratiet«. Så klart fremlagde Michael Voss (SAP) den generelle holdning på tillidsmandskonferencen 29.-30.9. i Brøndbyhallen.
 
Faglig kamp 1991-2000
Se også: Overenskomst 1991; Overenskomst 1993; Ribus-strejken; Overenskomst 1995; Overenskomst 1997; Overenskomst 1998
Hans Erik Madsen: Historien om skraldemandsmodellen: Job til flere – tid til mere
Socialistisk Arbejderavis nr. 291, sep 09 – side 6
Note: Ingen snakker i dag om skraldemandsmodellen. Men historien om de århusianske skraldemænds solidariske arbejdsfordeling tilbage i 1994-95 er ikke desto mindre vigtig at hente frem i den aktuelle situation, hvor arbejdsløsheden igen viser sit grimme fjæs.
 
Hans Erik Madsen: Ri-bus konflikten: 268 dages konflikt mod privatisering
Socialistisk Arbejderavis nr. 241, apr 05 – side 8
Note: For ti år siden sluttede en af Danmarkshistoriens længste strejker – Ri-bus-konflikten – efter mere end 9 måneder. Buschaufførerne i Esbjerg tabte – men deres modstand og den omfattende solidaritet i arbejderklassen dæmpede planerne om privatisering og udlicitering mange år frem.
 
Martin B. Johansen: Pædagogstrejke i København: Sammenhold gav sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 187, nov 00 – side 7
Note: Pædagogstrejken i København er et strålende eksempel på den voksende utilfredshed med systemet og vilje til kamp imod det, som vi også ser her i Danmark.
 
HT skal spare 15 procent
Socialistisk Arbejderavis nr. 187, nov 00 – side 10
Note: Københavnerne skal til at løbe længere efter bussen.
 
Mikkel Birk Jespersen: Velfærdsinitiativet i Århus
Socialistisk Arbejderavis nr. 187, nov 00 – side 10
Note: D. 13. september dannede en række århusianske fagforeninger Velfærdsinitiativet ved et stiftende møde. Mødet samlede 50-60 personer – fortrinsvis fagligt aktive – som med stor entusiasme kastede sig ud i opbygningen af initiativet, der er inspireret af et lignende i Norge.
 
Strejke på Jydske Vestkysten
Socialistisk Arbejderavis nr. 184, aug 00 – side 10
Note: De redaktionelle arbejdere på dagbladet JydskeVestkysten nedlagde arbejdet onsdag d. 26. juli.
 
Tillidsfolk siger NEJ til privatisering: Udliciteringer smadrer arbejdsvilkårerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 182, maj 00 – side 14
Note: Socialistisk Arbejder Avis har sat Jan Nonbo, tillidsrepræsentant for chaufførerne ved Århus Sporveje, og Henrik Hass, som indtil 1. februar var tillidsmand for portørerne på Rigshospitalet, stævne. Begge har erfaringer med kampen mod udlicitering og privatisering.
 
Strejkespalten: Chauffør-overenskomsten
Socialistisk Arbejderavis nr. 182, maj 00 – side 14
Note: De mange strejker blandt buschauffører i februar, tvang fagforeningen og arbejdsgiverne til at genforhandle overenskomsten.
 
Hans Erik Madsen: Overenskomst 2000: Hovedkravet opfyldt, men det er ikke godt nok
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 2
Note: Den 7. marts kom resultatet fra urafstemningen om overenskomsterne for de privatansatte. Det blev et klart ja ved afstemningen pånær indenfor transportområdet, hvor buschaufførerne, flere steder i landet, har været i strejke. Det har presset forhandlerne tilbage til forhandlingsbordet.
 
Jakob L. Krogh: Til forsvar for velfærden
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: Utilfredse pædagoger danner Velfærds-initiativ
 
Mette Christensen: Ansatte på Carlsberg klar til nye strejker
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: Ansatte i Carlsbergs bryggerier har, flere steder i landet, været ude i strejke mod arbejdsgivernes angreb på arbejdernes rettigheder.
 
Bilka – Århus: Kristelige stoppet
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: De kristelige blev hurtigt smidt ud, da medlemmer af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening d. 1. marts etablerede en fanevagts blokade foran Bilka i Århus.
 
Århus: Portørstrejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: Efter kun to dages strejke trak sygehusledelsen på Århus Amtssygehus deres plan om en omstrukturering af portørernes og husassistenternes arbejde tilbage.
 
Århus: Udlicitering
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: Udlicitering giver oftest dårlige arbejdsforhold for de ansatte, og mere arbejde til en lavere løn.
 
Vejle: Dandy-strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: Dandy i Vejle blev onsdag den 23. februar lammet af en overenskomststridig strejke.
 
Midtjylland: Skraldestrejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: Skraldemændene i fire midtjyske kommuner vil ikke genoptage arbejdet før løn- og arbejdsforhold er blevet forbedret.
 
Busstrejker i hele landet
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 10
Note: I sidste uge af februar var der arbejdsnedlæggelser blandt buschauffører i det meste af landet.
 
Dan Rasmussen: Danske arbejdere er spillevende
Socialistisk Arbejderavis nr. 180, feb 00 – side 7
Note: Gennem de seneste år har vi set flere konflikter i Danmark. Dette viser, at arbejdsgivernes påstand om, at arbejderklassen er død, ikke holder vand.
 
Ole Andersen: Overenskomst 2000: Stem Nej. Forlig undergraver folkepension
Socialistisk Arbejderavis nr. 180, feb 00 – side 12
Note: Overenskomsterne er usolidariske. To ekstra fridage på fire år, en minimal lønstigning for de svageste, og individuelle løsninger på pensionsområdet. Det er for ringe.
 
Ole Andersen: Derfor skal du stemme NEJ: Sølle to fridage og minimal lønfremgang
Socialistisk Arbejderavis nr. 180, feb 00 – side 12
Note: To gigantiske landvindinger for lønmodtagerne. Sådan præsenterede arbejderklassens repræsentanter, Willy Strube og Max Bæhring, triumferende resultatet af årets overenskomstforhandlinger.
 
Dan Rasmussen: Strejke på Danish Crown i Horsens
Socialistisk Arbejderavis nr. 180, feb 00 – side 10
Note: Arbejderne på Danish Crown i Horsens strejkede i slutningen af januar pga. uenighed med arbejdsgiverne om lønforhold.
 
Konni Nørlem: Overenskomstforhandlingerne: Flertal af arbejdere klar til ny konflikt
Socialistisk Arbejderavis nr. 179, jan 00 – side 10
Note: Arbejdsgiverne og fagtoppen er bange for en ny storkonflikt.
 
Silkeborg: Tillidsfolk samarbejder
Socialistisk Arbejderavis nr. 179, jan 00 – side 10
Note: – Vi skal være bedst mulig udrustede, hvis vi skal i konflikt.
 
Forældrene viste vejen: Ikke mere brugerbetaling
Socialistisk Arbejderavis nr. 177, nov 99 – side 2
Note: I de to første uger af oktober var København præget af forældreprotester mod kommunens nedskæringer på daginstitutionsområdet med 4 % eller 50 mio.kr.
 
Dorte Lange: Ishøj: Lærere mod forringelser
Socialistisk Arbejderavis nr. 176, okt 99 – side 11
Note: Samtlige 247 lærere i Ishøj kommune nedlagde arbejdet fredag 24. september, for at vise deres vrede over kommunens budgetudspil på skoleområdet.
 
Lars Madsen: Slagteriarbejdere i strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 176, okt 99 – side 11
Note: Sidste måneds strejke på nogle af Danmarks største slagterivirksomheder var en ret absurd situation, fordi strejken reelt var rettet mod fagforeningen.
 
Jógvan Olsen: Frederiksborg amt: Sejr mod udlicitering
Socialistisk Arbejderavis nr. 175, sep 99 – side 12
Note: I Frederiksborg Amt har der været overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i protest mod amtsrådets planer om udlicitering indenfor sundhedssektoren.
 
Konference: Overenskomst 2000 – Ja til den 6. ferieuge
Socialistisk Arbejderavis nr. 175, sep 99 – side 12
Note: D. 8. oktober afholder en række fagforeninger konference om forårets overenskomst.
 
Voksenlærlinge: Sejr i Odense
Socialistisk Arbejderavis nr. 174, aug 99 – side 2
Note: Voksenlærlinge flere steder i landet har mistet deres læreplads efter at flere regionale Arbejdsmarkeds Råd er løbet tør for penge til voksenlærlinge tilskuddet. En gruppe voksenlærlinge på Fyn ville ikke finde sig i dette og dannede derfor en aktionsgruppe. De arrangerede bl.a. en demonstration udenfor Arbejdsformidlingen i Odense, hvor der kom ca. 150 mennesker.
 
Lene Junker: OK-2000: Tillidsfolk klar til ny overenskomstkamp
Socialistisk Revy nr. 12, feb 99 – side 6
Note: Om et år skal overenskomsterne inden for det private område fornys. Landet over forbereder tillidsfolk sig – til en ny storstrejke? Lene Junker rapporterer.
 
Lene Junker: Hans Erik Madsen: “Historien om de rigtige skraldemænd i Århus”: Månedens bog: Skraldemandsmodel og arbejderstyre
Socialistisk Revy nr. 1, feb 98 – side 26
Note: Skraldemandsmodellen drejede sig om solidarisk deling af arbejdet. De skraldemænd, der var i arbejde, besluttede at være ledige nogle dage af ugen, hvor arbejdet så kunne foretages af nogle arbejdsløse. På den måde blev både arbejdet og arbejdsløsheden delt solidarisk.
 
OK-98: Storkonflikt?
Socialistisk Arbejderavis nr. 173, dec 97 – side 7
 
Fåborg-Gelting: Sejr over gul fagforening
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 7
Note: Cafeteriapersonalet på Fåborg-Gelting færgen har vundet kampen for princippet om kollektiv organisering.
 
Højere løn trods lave strejketal
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 7
Note: Dansk Arbejdsgiverforening beretter om det laveste antal overenskomststridige strejker i ti år.
 
Strejke, Hørsholm: Posten
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 7
Note: Igen har postarbejderne på et af landets posthuse haft nedlagt arbejdet, fordi bemandingen er for ringe til at få bjerge af breve og pakker ekspederet.
 
Strejke, Bornholmerfærgen: Sømænd
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 7
Note: I ét døgn sejlede færgen ikke mellem København og Bornholm.
 
Danmarks Radio
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 7
Note: Ledelsen i Danmarks Radio bøjede sig i sidste sekund for journalisternes strejkevarsel, der fra 1. december ville have betydet nød-TV og -radio.
 
Nye lønformer for offentligt ansatte: Et tveægget sværd
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 8
Note: Individuel løn for offentligt ansatte var fra arbejdsgiverne tænkt som et instrument til at splitte arbejderne. Men våbnet kan blive vendt mod dem selv.
 
Gråsten: Blokade mod Danfoss
Socialistisk Arbejderavis nr. 171, nov 97 – side 7
Note: 55 lagerarbejdere har blokeret produktionen på Danfoss i Gråsten i en uge.
 
Tele Danmark
Socialistisk Arbejderavis nr. 171, nov 97 – side 7
Note: Efter to dages strejke lykkedes det for 120 servicemedarbejdere i Tele Danmark at få en skriftlig aftale med ledelsen om tilrettelæggelse af arbejdstiden for arbejderne i kundeservice og i fejlmeldningen.
 
Fåborg-Gelting-overfarten
Socialistisk Arbejderavis nr. 170, nov 97 – side 7
Note: De cafeteria-ansatte har strejket på hvert tredje skift i mere end en måned. Det sker hver gang én af deres kolleger møder på job.
 
København: Strejke i BusDanmark
Socialistisk Arbejderavis nr. 170, nov 97 – side 7
Note: Igen har det været nødvendigt for nogle af buschaufførerne i København at nedlægge arbejdet.
 
RBF: Strejke mod kristelig fagforening
Socialistisk Arbejderavis nr. 168, okt 97 – side 7
Note: På Faaborg-Gelting overfarten nedlægger 40 besætningsmedlemmer på hvert tredje skift arbejdet hver gang en bestemt ansat møder på arbejde.
 
Kampen i hverdagen: Metals kongres: Pamperne lefler for arbejdsgiverne
Socialistisk Arbejderavis nr. 167, sep 97 – side 7
Note: Glem alt om lønfest og faste arbejdstider til fordel for mere i pension. Det var beskeden fra formanden Max Bæhring til Metals kongres.
 
Vestsjælland: Buskonflikt
Socialistisk Arbejderavis nr. 165, aug 97 – side 7
Note: 50 buschauffører i Slagelse og Skælskør strejkede i 2 dage i midten af august, fordi de ikke kunne få ansættelsesgaranti og løn.
 
Bus Danmark: Privatisering – Fyring af fagligt aktiv
Socialistisk Arbejderavis nr. 161, jun 97 – side 2
Note: Det er tom snak, når arbejdsminister Jytte Andersen siger, at udlicitering ikke må betyde forringede arbejdsforhold. Forringelser sker systematisk, og det kan koste jobbet at påpege det.
 
Gate Gourmet: Lader sig ikke true
Socialistisk Arbejderavis nr. 160, jun 97 – side 7
Note: 1000 SiD’ere fra Gate Gourmet, som laver flymad, strejkede den sidste uge af maj mod planer om rationalisering.
 
Nedstemmer overenskomst: Falckreddere
Socialistisk Arbejderavis nr. 160, jun 97 – side 7
Note: 400 Falck-reddere over hele landet nedstemte mæglingsforslaget til ny overenskomst og strejkede fra søndag 1. juni.
 
Kampen i hverdagen: Overenskomst: RBF
Socialistisk Arbejderavis nr. 160, jun 97 – side 7
Note: Forhandlingerne om en ny overenskomst på hotel og restaurationsområdet kan ende i storkonflikt.
 
Strejke, Århus: Stilladsarbejdere
Socialistisk Arbejderavis nr. 160, jun 97 – side 7
Note: 30 stilladsarbejdere i Århus har strejket i 2 uger for at lægge pres på arbejdsgiverne i de lokale forhandlinger.
 
København: Bevar Kommunehospitalet
Socialistisk Arbejderavis nr. 160, jun 97 – side 7
Note: Mange hundrede ansatte fra Københavns Kommunehospital demonstrerede d. 28. maj mod den forestående lukning.
 
Exportchauffører: Nye blokader kun et spørgsmål om tid
Socialistisk Arbejderavis nr. 160, jun 97 – side 7
Note: Efter skatteminister Carsten Kochs offentliggørelse af, at regeringen kun vil give exportchaufførerne 256 kroner pr. døgn i skattefradrag, og ikke indfrier chaufførernes krav om 420 kroner pr. døgn, holdt chaufførerne møder tre steder i landet i weekenden 31. maj-1. juni.
 
Strejketal for 1996: Er klassekampen gået i stå?
Socialistisk Arbejderavis nr. 159, maj 97 – side 4
Note: Danmarks Statistik har her i maj offentliggjort strejketallene fra 1996.
 
Odense Universitetshospital: Modstand mod nedskæringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 159, maj 97 – side 7
Note: Personalet på Odense Universitetshospital holdt fagligt møde torsdag 15. maj i protest mod hospitalsledelsens spareplaner og måden, de vil iværksætte besparelserne på.
 
Falckreddere: Arbejdsnedlæggelser for bedre vilkår
Socialistisk Arbejderavis nr. 159, maj 97 – side 7
Note: På mange af landets 133 Falck-stationer har arbejdet været nedlagt under overenskomstforhandlingerne i forligsinstitutionen, som sluttede fredag 16. maj.
 
Fængsling og tortur i Iran: Besøg af iransk oliearbejder
Socialistisk Arbejderavis nr. 159, maj 97 – side 7
Note: Tidligere oliearbejder i Iran Yadollah Khoshrashahi fra Iranian Refugee Workers Association i London er på besøg i København fra 20.-25. maj.
 
Frank Antonsen: Postarbejderne har fået nok
Socialistisk Arbejderavis nr. 159, maj 97 – side 8
Note: PostDanmark har meldt sig i rækken af “socialt ansvarlige” arbejdsgivere. Set fra postbudenes synsvinkel er ledelsen mere ansvarlig for overskuddet end for de ansattes helbred.
 
Trykkeriarbejdere mod nazisme
Socialistisk Arbejderavis nr. 156, apr 97 – side 7
Note: Det jyske trykkeri Nørhaven har vist, hvordan man kan stoppe udbredelsen af propaganda, der hvidvasker nazisterne i 2. verdenskrig.
 
Taxa konflikt på 8. uge: Udmattelseskrig
Socialistisk Arbejderavis nr. 156, apr 97 – side 7
Note: Slagsmålet står om, om alle taxa chauffører skal være organiseret i SiD eller om Århus Taxa skal have lov til at tage uorganiseret arbejdskraft ind.
 
Nyhavn: Arbejdsgivernes udspil stinker
Socialistisk Arbejderavis nr. 156, apr 97 – side 7
Note: Restaurations- og Bryggeriarbejderforbundet kører stadig blokade af flere restauranter i Nyhavn i København.
 
Liverpool havnearbejderne
Socialistisk Arbejderavis nr. 156, apr 97 – side 7
Note: De strejkende havnearbejdere fra Liverpool, som har strejket i halvandet år, besøger Danmark.
 
Overenskomst 97: Lærere siger nej til decentral løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 156, apr 97 – side 7
Note: Et mindretal i Danmarks lærerforenings (DLF) hovedbestyrelse har ikke villet nøjes med at stemme nej til overenskomstresultatet i hovedbestyrelsen.
 
Randers: Skraldemænd strejker videre
Socialistisk Arbejderavis nr. 155, mar 97 – side 7
Note: Skraldemændene i Randers strejker på anden uge for genansættelse af en kollega, som blev uberettiget fyret.
 
Postbude: Nødvendigt med landsdækkende aktioner
Socialistisk Arbejderavis nr. 155, mar 97 – side 7
Note: Tillidsmænd fra hele landet mødtes for tre uger siden i Svendborg og diskuterede situationen, som præger alle posthuse i landet.
 
SiD: Stilladsarbejdere i demonstration
Socialistisk Arbejderavis nr. 155, mar 97 – side 7
Note: Torsdag den 20. marts demonstrerede 100 utilfredse stilladsarbejdere foran SID’s hovedsæde.
 
Aalborg: Socialrådgivere parat til at strejke igen
Socialistisk Arbejderavis nr. 155, mar 97 – side 7
Note: Socialrådgivere og HK-ansatte i Aalborg kommune fik begrænset aktindsigten i en kollegas personlige papirer.
 
Århus: Taxakonflikt tilspidset
Socialistisk Arbejderavis nr. 154, mar 97 – side 7
Note: Århus Taxa har fyret samtlige 240 chauffører og forsøger nu at ansætte skruebrækkere.
 
Hillerød: Pædagoger styrket af strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 154, mar 97 – side 7
Note: Den én en halv uge lange strejke blandt pædagogerne i Hillerød har givet vigtige erfaringer.
 
Club 8, Ølgod: Lønstrejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 154, mar 97 – side 7
Note: På børnemøbelfabrikken Club 8 i Ølgod gik arbejderne i strejke onsdag 5. marts fordi ledelsen stod fuldstændigt stejlt på deres tilbud om 1,50 kroner mere i timen.
 
Postbude: Strejker mod overtid
Socialistisk Arbejderavis nr. 154, mar 97 – side 7
Note: Postbudene har igen været i strejke.
 
Charlie Lywood: Ny overenskomst for offentligt ansatte: Fagtoppen har solgt vores krav
Socialistisk Arbejderavis nr. 154, mar 97 – side 8
Note: På trods af det klare signal fra efterårets kongresser i det offentlige område om at undgå øget individualisering af lønsystemerne, har topforhandlerne underskrevet et rammeforlig, som åbner banen for løn efter kvalifikation, funktion og resultater.
 
Hvem bliver skånet?
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 2
Note: Det eneste alternativ, højresocialdemokraterne har til markedets elendighed, er skånejobs.
 
Græsted-Gilleleje: Politikere blokerer for god service
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 2
Note: Græsted-Gilleleje kommune påstår, at resultatet af det seneste års udlicitering af dele af kommunens hjemmehjælp til et privat firma har højnet kommunens samlede serviceniveau.
 
Palle Rom: Læserbrev: Aktiv medleven efterlyses
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 2
Note: Socialistisk Arbejderavis bragte i sidste nummer en artikel mod individuelle lønsystemer i det offentlige til næste overenskomst, og for fastholdelse af anciennitetsprincippet.
 
Hillerød + Lyngby-Taarbæk: Pædagoger i strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 7
Note: Pædagogerne på samtlige daginstitutioner, skolefritidsordninger og klubber strejkede fra morgenstunden mandag d. 24. februar.
 
Århus Taxa: Konflikten optrappet
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 7
Note: Taxachaufførerne strejker som svar på Taxa-vognmændenes lockout.
 
Maersk Air: Første gang i strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 7
Note: Kabinepersonalet i Maersk Air har fået nok.
 
SAS
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 7
Note: Luftfartsfunktionærerne i SAS har varslet strejke fra d. 7. marts.
 
Støttefest for britiske havnearbejdere
Socialistisk Arbejderavis nr. 153, feb 97 – side 7
Note: Støttefest for britiske havnearbejdere, Medborgerhuset Nørre Allé 7 i København, fredag 28. februar klokken 19.00.
 
Postarbejdere: Utilfredshed med overvågning
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 7
Note: “Kontrol, kontrol, kontrol.” Sådan opleves hverdagen af de postbude, som er under forsøgsordningen med håndscannere.
 
SiD-Brønderslev: Organiserer unge i tvangsarbejde
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 7
Note: SiD i Brønderslev er begyndt at organisere tvangsaktiverede bistandsmodtagere. De kan blive medlemmer af fagforeningen for 40 kroner.
 
Nærmer sig konflikt: Århus Taxa
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 7
Note: Århus nærmer sig en taxa-konflikt. Ligesom i en række andre byer er taxa arbejdsgiverne på krigsstien.
 
Buschauffører i København: I aktion mod splittelse
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 7
Note: Buschaufførerne i København har indset, at de selv må tage affære, hvis de vil sikre sig mod at få forringet arbejdsforholdene ved de kommende udliciteringer af busdriften.
 
Aalborg: Aflytter tillidsfolk
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 7
Note: Direktør for Aalborg Omnibus Selskab, Torben Svane Olsen har aflyttet buschaufførerne og deres tillidsfolk.
 
Tom Christiansen: TeleDanmark/Danske Bank: Kun kamp stopper massefyringerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 8
Note: Den seneste tids massefyringer bliver mødt med stor vrede og modstand. Men hvis fyringerne skal stoppes, må strejker og aktioner blive til mere end en-dags-manifestationer.
 
Charlie Lywood: Ny overenskomst for offentligt ansatte: Lønaftale skræddersyet til splittelse
Socialistisk Arbejderavis nr. 152, feb 97 – side 8
Note: Trods protester fra lærere, pædagoger og andre offentligt ansatte har toppen i fagforbundene accepteret en arbejdsgivervenlig lønaftale, som er skræddersyet til at undergrave solidariteten.
 
Danisco: Strejke pressede ledelsen
Socialistisk Arbejderavis nr. 149, dec 96 – side 7
Note: “Selvom virksomheden hævder, at det ikke nyttede noget, at vi strejkede, så er det klart, at det har hjulpet til en bedre aftale”, siger tillidsmand Niels Erik Andersen til Socialistisk Arbejderavis.
 
Nyborg: DSB Gods
Socialistisk Arbejderavis nr. 149, dec 96 – side 7
Note: Det tog fem dage at fjerne den 18 kilometer lange kø af godsvogne på begge sider af Storebælt, efter at rangeringspersonalet i Nyborg strejkede i weekenden 7.-8. december.
 
København: Hospitalsstrejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 149, dec 96 – side 7
Note: Personalet på Sct. Elisabeth og Sundby hospitaler på Amager har strejket to gange inden for den seneste måned mod konsekvenserne af de to hospitalers sammenlægning til ét hospital – Amager Hospital.
 
FAF: Fagligt netværk for solidaritet og kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 7
Note: “For en aktiv fagbevægelse” hed en konference som Fagligt Aktivt Forum (FAF) afholdt torsdag den 30. maj. 50 tillidsfolk og fagligt aktive deltog på konferencen.
 
Royal Copenhagen
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 7
Note: Siden oktober har blåmalerne på porcelænsfabrikken Royal Copenhagen arbejdet på bristet akkord.
 
Togstewardesser i DSB
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 7
Note: Togstewardesserne i DSB’s togservice har stadig ikke tillid til ledelsen.
 
Fredericia: Busstrejke mod udlicitering
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 7
Note: Bus Danmark oplever også i Fredericia, at arbejderne strejker imod dem. “Det er igen en af konsekvenserne af udlicitering vi oplever her,” siger Kurt Schmidt, formanden for Chaufførernes Fagforening i Fredericia.
 
RBF-formand indstillet til afsættelse
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 7
Note: Forbundsformand Maj-Britt Bidstrup er af en enig hovedbestyrelse blevet indstillet til afsættelse fra formandsposten.
 
Silkeborg (HK-strejke, DAB)
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 7
Note: 40 HK’ere på busfabrikken DAB i Silkeborg har strejket i en uge fra den 3.-10. juni.
 
Dorte Lange: Rigshospitalet: Det er vanvittigt at skære ned
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 8
Note: I forvejen kører hospitalerne på lave budgetter. Yderligere nedskæringer vil betyde fuldstændigt urimelige forhold for ansatte og patienter.
 
Dorte Lange: Rigshospitalet: Vend vreden til kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 137, jun 96 – side 8
Note: Samtlige faggrupper undtagen ledelsen og de tjenestemandsansatte på Rigshospitalet nedlagde arbejdet mandag 10. juni efter et fællesmøde. De vil have fyringerne trukket tilbage, og kræver penge nok til at hospitalet kan køre videre.
 
Konni Nørlem: Skraldekonflikt: Styrk blokaden
Socialistisk Arbejderavis nr. 130, mar 96 – side 8
Note: Udviklingen i skraldekonflikten viser nu tydeligere end nogensinde, at skraldemændene kun har sig selv og deres mange sympatisører at stole på.
 
Martin B. Johansen: Marxisme i hverdagen: Et lærestykke i klassekamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 5
Note: Enhver, som har troet på, at klassekamp er et begreb fra fortiden, burde tage ved lære af skraldekonflikten i Århus. Den er et klokkeklart eksempel på, hvordan den herskende klasse opererer systematisk ud fra en rendyrket klasse-tænkning.
 
Lønforhandlinger: Dansk Industri/Kommunerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 7
 
Skraldekonflikten i Århus: Brug for støtte
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 7
Note: Der har svirret rygter om, at skraldemændene ikke ønskede hjælp af blokadevagter udefra. Det passer ikke.
 
Esbjerg: Vi glemmer aldrig Ri-Bus
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 7
Note: På etårsdagen for starten på Ri-Busstrejken afholdt en række fagforeninger en demonstration som en protest mod fritstilling og skruebrækkeri – en sag som har fået sin aktualitet igen med skraldekonflikten.
 
Udvidet sympatikonflikt: Nyhavn
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 7
Note: RBFs blokade i Nyhavn af restauranter og cafeer uden overenskomst fortsætter, og flere forbund har tilsluttet sig sympatikonflikten.
 
Tom Christiansen + Konni Nørlem: Vent ikke på voldgiften: Fortsæt støtten til skraldemændene
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 8
Note: De århusianske skraldemænd har stadig brug for støtte. Det er nødvendigt med fortsatte blokader af Renholdningsselskabet, hvis kampen skal vindes.
 
Mahmoud Kazvini: Læserbrev: Vi er ikke skruebrækkere
Socialistisk Arbejderavis nr. 128, feb 96 – side 2
Note: Iranske Flygtninges og Indvandreres Råd i Danmark protesterer skarpt mod udtalelserne fra bestyrelsesformanden i Århus Renholdningsselskab, Knud Frank Pedersen.
 
Skraldestrejken i Århus: Støtten strømmer ind
Socialistisk Arbejderavis nr. 128, feb 96 – side 7
Note: Strejkedagen d. 31. januar for skraldemændene fik ikke det samme omfang, som strejkedagen den 20. april sidste år for Ri-Bus-chaufførerne. Men alligevel var der tale om en stor sympatitilkendegivelse.
 
Skraldemænd hjælper strejkende
Socialistisk Arbejderavis nr. 128, feb 96 – side 7
Note: På det nyopstartede Tulip-slagteri i Århus, var arbejderne trætte af systematisk at skulle arbejde over samtidig med, at folk blev fyret.
 
Jakob Nerup + Tom Christiansen + Hans Erik Madsen: Skraldebosserne ud af Århus
Socialistisk Arbejderavis nr. 128, feb 96 – side 8
Note: Skraldemændene kan ikke stole på Thorkild Simonsen. Kun med en effektiv strejke og opbakning udefra kan de vinde.
 
Skraldemandsstrejken i Århus: Støtten vokser
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 7
Note: De århusianske skraldemænd har i en uge været rundt på en række arbejdspladser i København og fortælle om deres kamp.
 
SiD i Aalborg: Stop partistøtten
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 7
Note: SiD Anlæg & Byg i Aalborg har sendt en opfordring rundt til sine medlemmer om at trække støtten til Socialdemokratiet tilbage i protest imod regeringens finanslov.
 
SiD tillidsmandsmøde, Aalborg: Åbn for strejkekasserne
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 7
Note: På et SiD tillidsmandsmøde i Ålborg d. 18.1 vedtog de 150 fremmødte tillidsfolk at støtte skraldemændene.
 
Busstrejke i Fredericia: Mod forældet bod
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 7
Note: Bybusserne i Fredericia holdt stille den 11. og 12., fordi chaufførerne strejkede.
 
Nyhavn: Boykot
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 7
Note: Hvis du skal have en hyggelig aften i Nyhavn, så gå i en stor bue uden om følgende værtshuse, der ikke har tegnet overenskomst.
 
Wittenborg i Odense: Strejke mod fyringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 7
Note: Den 16. og 17. januar strejkede godt 200 arbejdere på Wittenborgs automatfabrikker i Odense i protest mod endnu en fyringsrunde på 25 folk.
 
Anders Schou: Fuld støtte til skraldemændene
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 8
Note: Voldgiftsretten har erklæret åben krig mod alle fagligt aktive. Beslutningen om at fastholde fyringen af tillidsmand Louie Andersen betyder, at alle tillidsmænd risikerer fyring, hvis de rådgiver kollegerne om, hvordan overenskomsten skal fortolkes.
 
Århus skraldemænd: Arbejderne styrer selv
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 8
Note: Hans Erik Madsen er med i Skraldemændenes klubbestyrelse og aktiv i Internationale Socialister. Han fortæller her om sammenhængen mellem faglig aktivitet og socialistiske ideer.
 
Arbejdsgiverretten
Socialistisk Arbejderavis nr. 127, jan 96 – side 8
Note: Skraldemændene vil ikke følge afgørelsen i faglig voldgift. Og det gør de ret i. Faglig voldgift er sammen med arbejdsretten redskaber for arbejdsgiverne og fagtoppen til at forhindre, at arbejderklassen gennem strejker kan forsvare sine løn- og arbejdsforhold.
 
Helsinge: Skraldemændene vandt
Socialistisk Arbejderavis nr. 126, jan 96 – side 7
Note: Det er ikke kun i Århus, at skraldet efter jul ikke er blevet tømt. I Helsinge nægtede 6 ud af ni skraldemænd at køre ud mellem 1. og 8. januar, fordi firmaet, Sjællands Industri Renovation ejet af Marius Petersen A/S, ikke ville overholde arbejdsmiljøloven.
 
Konference for faglige aktivister: Solidaritet på gulvplan
Socialistisk Arbejderavis nr. 126, jan 96 – side 7
Note: Støttekomiteerne, der blev oprettet i forbindelse med Ri-Bus-konflikten i Esbjerg, forbereder en konference for alle faglige aktivister.
 
Nyhavn: Ingen udendørs øl i Nyhavn
Socialistisk Arbejderavis nr. 126, jan 96 – side 7
Note: I øjeblikket arbejder RBF på at gøre blokaden mod de 14 restauranter, som ikke vil tegne overenskomst, så effektiv så mulig.
 
Tom Christiansen + Jakob Nerup + Ågot Berger: Skraldestrejke, Århus: Arbejdsgivere på retræte
Socialistisk Arbejderavis nr. 126, jan 96 – side 8
Note: Skraldemændenes strejke har tvunget arbejdsgiverne i defensiven, men de må have støtte udefra, hvis de skal være sikre på at vinde.
 
Hans Erik Madsen: Sådan kan arbejderklassen vinde
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 4
Note: Nederlaget i Ri-Bus konflikten var ikke uundgåeligt. Men i længden var strejken for afhængig af SiD-toppen.
 
Blokade mod værtshuse: Tørlægger tretten værtshuse i Nyhavn
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 7
Note: 13 ud af 21 restauranter i Nyhavn har ikke overenskomst.
 
Finansloven: Dagpengegyseren til høring
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 7
Note: Mindst 70 SiD-afdelinger og en del fagforeninger fra andre forbund anbefaler en høring om de dagpengeforringelser, som er en del af finanslovsforliget.
 
Taxa-Aalborg
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 7
Note: Efter to ugers strejke fik taxachaufførerne i Aalborg en lønstigning på ca. 5%.
 
Frederiksværk: Pædagoger strejker mod merindskrivning
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 7
Note: Pædagogerne i Frederiksværk strejkede hele dagen d. 14. november og en halv dag d. 15.
 
Taxa-Odense: Arbejdsgiverne jubler over sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 7
Note: 20% af taxa-chaufførerne i Odense er i dag medlem af de Kristelig Fagforening.
 
Sygeplejersker: Kampen ikke forgæves
Socialistisk Arbejderavis nr. 123, nov 95 – side 7
Note: Sygeplejerskerne har fået dikteret en overenskomst, som på ingen måde imødekommer deres krav, selv om hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd siger noget andet.
 
Strejke, Århus: Skraldemænd
Socialistisk Arbejderavis nr. 118, aug 95 – side 14
Note: Det tog en uges strejke, at få ledelsen trukket ud af de svale og skyggefulde kontorer, så der kunne forhandles reelt.
 
Jens Klüver: Sygeplejersker: Aktioner skal kunne mærkes
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 6
Note: Først forringede man sygeplejerskernes mulighed for at tage orlov, derefter greb man ind i deres lovlige lønkamp, og nu er stavnsbåndet genindført for sygeplejerskerne.
 
SAS-piloter: Vandt trods lockout
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Forargelsen i pressen var stor, da højtlønnede piloter i SAS krævede lønstigning. Men piloternes kamp er en vigtig murbrækker over for SAS-ledelsens benhårde arbejdsgiverpolitik.
 
Pædagoger: Sejr i Skørping
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Efter 4 ugers strejke i Skørpings daginstitutioner vandt pædagogerne og medhjælperne en total sejr over kommunen.
 
Fyns Amt: Demonstration mod privatisering
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Flere hundrede mødte d. 12. juni op til en demonstration i Middelfart mod Fyns Amtsråds beslutning om at privatisere serviceopgaverne på sygehusene.
 
(Strejke på Politiken og Ekstra Bladet)
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
 
Lærere: Strejke forhindret af arbejdsgivervenlig lov
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Folkeskolelærerne stemte også nej til det “nye” forslag, som blev fremsat af forligsmanden efter det massive nej til den første aftale.
 
Danmarks Radio: På vej mod sort skærm
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Slagteren fra Rigshospitalet, Christian Nissen, der gennemførte privatiseringen af rengøring og køkken til stor skade for de ansatte, er nu gået i gang med Danmarks Radio.
 
Lønstrejker: 3200 Grundfos-arbejdere i lønstrejke (+ Danisco, Dandy)
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Den sidste uge af maj tilbageviste, at mediernes borgerlige bluffnummer om, at arbejderne på store industrivirksomheder er gift med firmaet og derfor mere solidariske med ledelsen end med andre arbejdere.
 
Toys “R” Us: Snak er ikke nok
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Den multinationale amerikanske legetøjskoncern Toys “R” Us forsøger at etablere butikker i Sverige uden overenskomst.
 
(Journaliststrejke, Aalborg Stiftstidende)
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: En strejke blandt journalisterne på Ålborg Stiftstidende varede kun én dag, før ledelsen måtte bøje sig.
 
Taxastrejke i Roskilde
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 14
Note: Den 11. juni gik 70 taxa-chauffører i Roskilde i strejke i protest over et krav om lønnedgang.
 
Fyring af fagligt aktive
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 2
Note: Forenede Rengøring har fyret fire rengøringsassistenter fra Hotel Imperial i København.
 
Hans Erik Madsen: Fyresedlen røg i skraldespanden
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 6
Note: Effektiv organisering, fysisk blokade og appel om støtte udefra sikrede skraldemændene i Århus en hurtig sejr.
 
Lønstrejker: Kæmp for din løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: Sønderjylland, Fyn, København, Slagelse
 
Kamp for overenskomster: Strejke mod 17 firmaer
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: Det er ikke bare skatten og sort arbejde som plager rengøringsbranchen.
 
Kamp for overenskomster: Nyhavn
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: Hotel og Restaurationspersonalets Fagforening fortsætter kampen for at få tegnet overenskomst med værtshus- og restuarationsejerne i Nyhavn.
 
Pædagoger: Aktioner i Skørping
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: Byrådet i Skørping kommune vil merindskrive 10 procent på institutionerne.
 
Lukkeloven
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: Flere HK-arbejdspladser protestrede mod den nye lukkelov, der vil øge arbejdspresset og smadre familielivet for mange butiksekspedienter.
 
Stilladsarbejdere: Fælles strejke gav sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: Efter 5 ugers strejke overgav det sidste stilladsfirma i Århus sig.
 
Jens Klüver: Sygeplejerskerne i kamp for ordentlig løn: Strejken kan stadig vindes
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 16
Note: Sygeplejerskerne kan trodse regeringens indgreb og fortsætte strejken. Initiativet skal ud af hænderne på Kirsten Stallknecht og overtages af sygeplejerskerne.
 
Martin B. Johansen: Knebent ja til overenskomst
Socialistisk Arbejderavis nr. 115, maj 95 – side 5
Note: Afstemningen om overenskomsterne afslører omfattende utilfredshed med fleksibel arbejdstid og lave lønstigninger.
 
Tom Christiansen: Århus-pædagoger vil slås mod nedskæringer: Bestyrelse bremser for effektiv kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 115, maj 95 – side 6
Note: Pædagoger og forældre i Århus vil slås mod nedskæringer. Men fagforeningens bestyrelse arbejder ikke for effektive strejker.
 
Ligeglad med overenskomster
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 2
Note: Mens Hotel- og Restaurationsarbejdernes fagforening forsøger at få bugt med underbetaling og dårlige vilkår på restauranterne i Nyhavn, boltrer venstrefløjsfolk sig på en af de restauranter i Nyhavn, som ikke har overenskomst, nemlig Cap Horn.
 
Metal-Max fryder sig
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 2
Note: Dansk Metals fagblad, Metal, fryder sig over, at tyske arbejdere har fastholdt 35 timers arbejdsuge og fået 4% lønstigning.
 
Skraldemænd - Århus: Læserbrev: Tak for jeres støtte
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 4
Note: Efter 6 dages konflikt måtte firmaet bide i det sure æble og genansætte alle os fyrede skraldemænd uden betingelser.
 
Anders Schou: Århus: Total strejke kan fjerne nedskæringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 5
Note: Byrådets spareplaner i Århus er blevet mødt af de største demonstrationer i 10 år. En total strejke kan sætte byen på den anden ende.
 
Carsten Sørensen: Silkeborg: Strejke gav 2 nye stillinger
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 5
Note: Silkeborg kommune stod stejlt overfor forslaget fra PMF og BUPL om 42 nye stillinger.
 
Jens Klüver: Tårnby: Kommunen fik et pusterum
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 5
Note: To ugers strejke på daginstitutionerne i Tårnby tvang kommunen i knæ. Fortsat strejke kunne have givet en ubetinget sejr.
 
Hans Erik Madsen: Solidaritet skal være mere end ord
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 8
Note: Det er nødvendigt at opbygge et netværk af aktive arbejdere, som kan omsætte solidariteten til handling.
 
Tom Christiansen: Overenskomsten 1995 – sådan gik det: Brug chancen – sig nej til pamperne
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 8
Note: Overenskomsten vil næppe ende i storkonflikt. Alligevel er det vigtigt, at så mange som muligt afviser fagtoppens elendige kompromis.
 
Odense: Strejke fik byrådet på andre tanker
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Da et byrådsmedlem fra Fælleslisten i Odense nævnte, at en kommunal tillægsbevilling til dels skyldes medarbejdernes faglige aktioner, brød klapsalverne løs.
 
Århus: Stilladsarbejdere gået i strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Samtlige stilladsarbejdere i Århus har nedlagt arbejdet.
 
Sømænd (Cat-Link)
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Der er udsigt til en hård kamp om overenskomstforholdene på den ny katamaranfærge, som rederiet Cat-Link sætter ind mellem Århus og Kalundborg fra den 7. april.
 
SAS
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Lufthavnsfunktionærerne hos SAS fortsatte i marts med at presse firmaets ledelse.
 
Politiken
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Politiken kom ikke på gaden den 21. marts, fordi journalisterne var utilfredse med rokeringer i chefredaktionen.
 
Skurvognsfabrikken Sønderjyden: Rødekro
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: 62 faglærte og ufaglærte på skurvognsfabrikken Sønderjyden i Rødekro strejkede et par dage i begyndelsen af marts.
 
Slagteriarbejdere: Trodsede arbejdsretten
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Mange af landets slagteriarbejdere har tradition for ind i mellem at gå hjem et par dage.
 
Dat-Schaub: Odense
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Tekniske fejl betyder, at de ansatte hos Dat-Schaub i Odense har mistet en del af deres akkord-betaling.
 
Metal: Stem Nej
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Tre af landets største metalarbejdspladser – Danyard, Alpha Diesel og Ørskov Stålskibsværft i Frederikshavn – er gået sammen om en nej-kampagne i forbindelse med afstemningen om de nye overenskomster.
 
Unilever
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Med udsigt til at miste op til 20 procent af lønnen besluttede 26 håndværkere på margarinefabrikken Van den Bergh i Sønderborg, at de lige så godt kunne gå hjem.
 
Chauffører: Mod privatisering
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Det er ikke kun i Esbjerg, at privatisering skaber problemer for chaufførerne.
 
DSB (Storebælt)
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Kaptajner og styrmænd på DSB’s Storebæltsoverfart frygter for deres fremtid, når den faste forbindelse over bæltet er klar.
 
Falck
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: 16. marts gik Falck-redderne på samtlige otte stationer i Storkøbenhavn hjem i protest mod overenskomstforhandlingerne.
 
Esbjerg
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 14
Note: Esbjergs ry som strejkeby har fået den amerikanske virksomhed Indiana Tube til at placere en ny afdeling i Kolding i stedet for i Esbjerg.
 
IS mener: Styrk modstanden mod forligene
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 3
Note: Vreden over de indgåede overenskomster er stor. Vreden er ikke bare vendt mod arbejdsgiverne, men også mod fagtoppen.
 
Tom Christiansen: Fagtoppen har solgt os – stem nej til forligene
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 5
Note: De faglige ledere har solgt ud af kravene til overenskomsten. Nu skal der organiseres en kampagne for at afvise forligene.
 
Tom Christiansen: Så lidt får vi ud af overenskomsten
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 5
Note: De indgåede forlig er til glæde for arbejdsgiverne. Arbejderne får ingenting.
 
Charlie Lywood: Sygeplejersker imod lokalløn
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 6
Note: Ved konflikten i ‘93 blev sygeplejerskerne tvunget til at acceptere et forlig der gik ud over sygeplejeeleverne.
 
Lene Junker: Aktiv strejke er en nødvendighed
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 6
Note: Socialistisk Arbejderavis har talt med to fællestillidsrepræsentanter. De er begge meget positive over for konflikten.
 
Ellen Christensen: De nye tanker kommer fra gulvet
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 10
Note: De århusianske skraldemænd vandt konflikten i januar. En vigtig grund var, at koner og kærester støttede aktivt.
 
Sprang op som en løve ...
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 10
Note: Ledelsen i Århus Renholdning sprang op som en løve, da skraldemændene skulle sættes på plads. Men løven blev hurtigt tam.
 
Nedskæringer: Aktive trues med fyring
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Borgmester i Århus Thorkild Simonsen (S) har endnu engang vist sig fra sin intolerante side ved at forbyde de ansatte i socialforvaltningen at bære en sweatshirt med teksten: “Skal jeg spares væk?”.
 
Skraldemænd i Skælskør
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Det, som mislykkedes for Århus Renholdningsselskab, ser nu ud til at lykkes for deres arbejdsgiverkolleger i Skælskør.
 
RBF: Røde faner mod d’Angleterre
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Mandag d. 27. februar demonstrerede en række fagforeninger foran hotel d’Angleterre, som i januar fyrede 25 rengøringsfolk.
 
MD Foods
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Mejeriarbejdere fra NNF på MD Foods terminaler i Slagelse og Holstebro strejkede 24. og 25. februar i protest mod SiD’s overenskomstforlig med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.
 
Odense Taxa
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Chaufførerne ved Odense Taxa-Busser strejkede flere dage midt i februar for retten til et sted at ryge.
 
Linjebus opsagde lokalaftaler
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: To dages strejke midt i februar sikrede et bedre samarbejdsklima mellem 250 chauffører og ledelsen af Linjebus City, der kører for HT.
 
Strejkede for direktøren
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: En snes ansatte hos Aalborg-virksomheden Scanio Flow Equipment gennemførte 13. februar noget så sjældent som en strejke imod fyringen af deres direktør.
 
Chauffører, Sønderjylland
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Chaufførernes Fagforening under SiD i Sønderjylland opfordrer til at boykotte vikarbureauerne for chauffører.
 
PP Hedegaard, Nørresundby
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Godt 40 ansatte hos kornfirmaet P. P. Hedegaard i Nørresundby strejkede 19. og 20. februar.
 
Læserbrev: Nej til overarbejde
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 4
Note: Vi 18 terminalarbejdere på Leman Speditionsfirma, København SV, har været i konflikt siden torsdag d. 23. februar.
 
Læserbrev: Stem NEJ
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 4
Note: Vi må på det aller kraftigste tage afstand fra det forlig, som nu skal til afstemning indenfor CO-Industri.
 
Læserbrev: Send pamperne på pension
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 4
Note: Vi er dybt rystede over den ligegyldighed, vore forhandlere har overfor de krav, medlemmerne har fremsat.
 
Nej til tvangsarbejde
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 14
Note: Under overskriften “Nej til tvangsarbejde – ja til faste stillinger” har Aktive Arbejdsløse Magistre startet en underskriftsindsamling mod den nye aktiveringslov.
 
IS mener: Afvis forligene
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 3
Note: Overenskomstforhandlingerne er i gang. Der er endnu kun indgået få aftaler, og de få har medført meget kritik fra arbejdsgivernes side.
 
IS mener: Total sejr til skraldemændene
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 3
Note: De århusianske skraldemænd fik gennem en aktiv kamp genansat alle.
 
Skraldemænd - Århus: Læserbrev: Kampen om OK-95
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 4
Note: Følgende forslag til udtalelse blev stillet af skraldemændene i Århus på konferencen om OK-95 i Horsens d. 28. januar. Men konferencens dirigenter undlod at sætte den til afstemning.
 
Tom Christiansen: Overenskomst ‘95: Pas på fagtoppens udsalg af arbejdstiden
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 5
Note: Vi kan ikke stole på, at fagtoppen vil blive ved med at afvise arbejdsgivernes krav om fleksibel arbejdstid.
 
Ole Mølholm Jensen: Aktioner mod nedskæringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 5
Note: Der er igen optræk til strejker i daginstitutionerne, fordi kommunerne atter forsøger at skære ned.
 
Jan Hoby: Overenskomstkonference ‘95: Vilje til handling
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 8
Note: Konferencen d. 28. januar var et skridt fremad. Men forummet må have en ny ledelse, der vil organisere nej-kampagne og strejker for kravene.
 
Eksklusivaftaler: Hyklerisk tavshed
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Partiet Venstre og en række arbejdsgivere er altid voldsomt forargede, når det lykkes at få en eksklusivaftale med i en overenskomst – altså et krav om, at de ansatte skal være medlem af den fagforening, der har tegnet overenskomsten.
 
SiD (Selta, Viborg)
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Netop som en række LO-forbund var ved at tilslutte sig SiDs blokade mod møbelkæden Selta i Viborg, bøjede virksomheden sig midt i januar og tegnede overenskomst.
 
APV Pasilac
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: 18. januar nedlagde samtlige 175 timelønnede på APV Pasilac i Silkeborg arbejdet i frustration over vedvarende rygter om massefyringer, skriver Den Røde Tråd.
 
Skraldemænd (R98)
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: 90 skraldemænd fra Renholdningsselskabet af 1898 (R98) i København strejkede en halv dag for at sætte fart i arbejdet med at få gennemført nye retningslinjer for transport af affald.
 
Chauffører: Mod 4-dags uge
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: 47 chauffører ved Vognmandsfirmaet Bjerre & Knudsen i Aalborg fik i første omgang bremset ledelsens planer om at indføre 4-dags uge ved at strejke et par dage midt i januar.
 
DR (strejke)
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: En række kortvarige arbejdsnedlæggelser var i starten af februar svaret på 99 fyresedler i Danmarks Radio.
 
SAS: Strejke mod bortvisning
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Arbejdsretten afgjorde i januar en sag om bortvisningen af en tillidsmand for lufthavnsfunktionærerne i Kastrup, der i oktober 1994 førte til en del mindre strejker.
 
SAS Commuter: Piloter
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
 
DAB (Silkeborg)
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Samtlige 300 timelønnede på busfabrikken DAB i Silkeborg gik hjem den 31. januar.
 
Odense (Taxa)
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Taxavognmænd må ikke bare tage det bedste arbejde og overlade det dårligste til deres ansatte chauffører.
 
HK: Butikstyveri
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Et rekordstort antal århusianske butiksansatte bliver snydt i løn, så det driver.
 
Aalborg
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Hvis fagforeningen laver en fejl, skal man ikke bare finde sig i det. Det har HK’erne på TV Aalborg netop erfaret.
 
Ågot Berger + Hans Erik Madsen: Gør som skraldemændene
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 16
Note: Skraldemændene i Århus kunne tvinge en totsal sejr igennem, fordi de fra første dag var fuldt aktive med at skaffe støtte.
 
Jørn Andersen: Læserbrev: Strejke giver flere resultater (Jydsk Telefon)
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 4
Note: I oktober var 1200 teknikere ved Jydsk Telefon i strejke i 3 dage. Den konkrete anledning var, at ledelsen i Teleområde Esbjerg i lang tid havde chikaneret og forfulgt de ansatte.
 
Hans Erik Madsen: Nu skal vi have mere i løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 5
Note: Tillidsfolk fra hele landet finder nu sammen for at diskutere, hvordan overenskomstkravene kan kæmpes igennem.
 
Pædagoger: Vandt over kommunen
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Pædagogerne i Helsingør har vundet første omgang i en principiel strid med kommunen.
 
Strejketal: Flere strejker i 1994. Løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Antallet af strejker steg fra 1993 til 1994, mens antallet af strejkedage faldt. Det viser nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening.
 
Journalister: Provokation (Aalborg)
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: I 2. uge af december fik aalborgenserne kun en tynd udgave af Aalborg Stiftstidende, da de godt 100 journalister havde nedlagt arbejdet efter en voldsom provokation fra chefredaktøren.
 
Strejke, Odense: Portører
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Portørerne på Odense Universitetshospital strejkede i næsten en uge i midten af december i protest mod deres nye jobbeskrivelser.
 
Fredericia: Sømænd
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Efter to måneders strejke lykkedes det for 12 russiske søfolk på skibet Fortuna I af få udbetalt deres manglende hyre.
 
Roskilde: Arbejdsmiljø
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: SiD og KAD i Roskilde amt blokerede den 1. december for de ansattes adgang til amtsgården.
 
Slagteri
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Efter fire dages strejke omkring 1. december måtte 35 ansatte i pakkeriet på Vestjyske Slagterier gå tilbage i arbejde.
 
Arbejdsulykke: Lindø
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Arbejdstilsynet har afsluttet undersøgelsen af ulykken på Lindøværftet, hvor seks blev dræbt.
 
SiD: Blokade for at få overenskomst
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: SiD forsøger at få en række andre LO-forbund med i en blokade mod møbelkæden Selta i Viborg og Aalborg.
 
Esbjerg (socialforvaltning)
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: 16. december holdt socialrådgivere og HKere på socialforvaltningen i Esbjerg fagligt møde, fordi byrådet ikke vil afhjælpe forvaltningens bemandingsproblemer.
 
Psykologer
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Dansk Psykologforening vil have folketingets retsudvalg til at arbejde for en bedre sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed.
 
Løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: 58 procent af samtlige vælgere og 65 procent af lønmodtagerne går ind for, at de lavestlønnede skal have lønstigninger over gennemsnittet ved overenskomstforhandlingerne.
 
UNICEF: Sympatistrejker gav sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 111, jan 95 – side 14
Note: Efter en lang og sej kamp mellem lagerarbejderne på UNICEF i København og direktør Jens Lasthein, er den fyrede tillidsrepræsentant Birthe Christensen og de 80 hjemsendte lagerarbejdere tilbage i arbejde igen.
 
Ågot Berger + Hans Erik Madsen + Lene Junker: Overenskomst: Et varmt forår
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 10
Note: Det bliver sandsynligvis et varmt forår, når overenskomsterne skal forhandles. Nu vil folk have del i det økonomiske opsving.
 
Allerkoncernen: Strejke mod trusler
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
Note: For anden gang i 1994 har den stenrige Aller-koncern brugt trusler om at fritstille arbejdet til at få stoppet langvarige strejker.
 
Elendige arbejdsforhold: Gladsaxe Kommune
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
Note: Gladsaxe kommune fik ikke held til at udelukke Arbejdstilsynet fra at give påbud omkring elendige arbejdsforhold på kommunens kontor i Bagsværd.
 
Aktion mod bøde: DSB
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
 
Haderslev, strejke: Bankfolk
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
 
Wittenberg, strejke: Odense
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
Note: Efter nogle dages strejke i begyndelsen af november vandt 260 timelønnede på automatfabrikken Wittenborg i Odense.
 
Gymnasielærere kræver vikarer fastansat: GL
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
 
BT + Berlingske, strejke: Typografer
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 14
Note: Typograferne på BT og Berlingske Tidende har flere gange i november helt eller delvis stoppet de to aviser.
 
LO: Nej til løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 110, dec 94 – side 2
Note: LO’s formand, Finn Thorgrimson, går nu i offensiven mod de faggrupper, der stiller lønkrav til de kommende forhandlinger om overenskomsten.
 
Jydsk Telefon: Standser ledelsens trusler
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 2
Note: 1.200 teleteknikere i strejke i 3 dage over hele Jylland. Det var, hvad der skulle til for at hindre ledelsen i at forfølge 2 teleteknikere i Teleområde Esbjerg.
 
Trine Christensen: UNICEF fyrer fagligt aktiv
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 5
Note: Den velgørende FN-organisation UNICEF hjælper fattige og nødlidende mennesker. Men humanismen gælder ikke de ansatte.
 
Lene Junker: Frygter kampen om lønnen
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 10
Note: Regeringen advarer mod forventninger til resultatet af overenskomsten i 1995. Mange faggrupper kræver mere end håndøre.
 
Dansk Arbejdsgiverforening: Stigende strejketal i 1994
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Selv om det såkaldte opsving ikke giver mange nye arbejdspladser, så giver det en masse selvtillid på arbejdspladserne, som straks omsættes i et stigende strejketal.
 
Strejker mod nedskæringer i flere kommuner: Pædagoger
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Oktober blev endnu en måned med strejker i protest mod nedskæringer blandt pædagogerne i flere kommuner landet over.
 
Europa-Linien: Aktivister frifundet
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Politiets sag mod de blokadevagter, der i flere måneder i 1993 blokerede for Europa-Linien i Gedser, smuldrede ved retten i Nykøbing F. i begyndelsen af oktober.
 
Strejke, Århus: Skraldemænd
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Skraldemændene i Århus vil ikke bare have flere folk i arbejde – de kræver også et ordentligt arbejdsmiljø og begrænsning af overarbejdet.
 
Fredericia: Havnearbejdere
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: I tre dage blokerede havnearbejderne i Fredericia et russisk skib for at få rederiet til at indgå overenskomst med de filippinske søfolk om bord.
 
SAS: Strejker Alle Sammen
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Strejker Alle Sammen er ved at blive den nye betegnelse for SAS.
 
Postbude
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Der var stadig ikke post til tiden i oktober. Ledelsen af P&T fastholder, at der skal skæres 850 stillinger landet over, selv om medarbejderne bryder sammen på stribe.
 
Vejen, strejke: Naturgas Syd
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: 75 gasteknikere og 10 HK’ere ved Naturgas Syd strejkede i tre dage fra den 3. oktober i protest mod fyringen af en centerleder i Vejen.
 
Danish Crown, Odense: Slagteri
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: 48 slagteriarbejdere på Danish Crown i Odense strejkede 18-19. oktober.
 
Orlov giver plads til arbejdsløse: HK
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Det passer ikke, når arbejdsgiverne påstår, at orlovsordningerne ikke giver plads til arbejdsløse.
 
Strejke, Aalborg Stiftstidende: Journalister
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Journalisterne på Aalborg Stiftstidende ville ikke stiltiende finde sig i, at avisen ledelse har indgået en aftale med Vendsyssel Tidende og Frederikshavns avis om, at de tre dagblade i første omgang lægges sammen til to aviser.
 
Strejke mod Metal-Max
Socialistisk Arbejderavis nr. 108, okt 94 – side 2
Note: Max Bæhring kom på hurtig retræte med sit forslag om fuldstændig flexibel arbejdstid, bare der er lokal enighed.
 
Frank Hansen: Læserbrev: Mod lokalløn
Socialistisk Arbejderavis nr. 108, okt 94 – side 4
Note: I Københavns Lærerforening (KL) har vi på en generalforsamling vedtaget at stille krav om afskaffelse af lokallønnen, de såkaldte fedterøvstillæg.
 
Jan Hoby: Udtalelse: Socialpædagoger: Aktioner giver resultater
Socialistisk Arbejderavis nr. 108, okt 94 – side 4
Note: Udtalelse fra socialpædagogernes landsforening afd. 15. d. 30. september.
 
Carsten Lorenzen: Postbude mod fyringer og arbejdspres
Socialistisk Arbejderavis nr. 108, okt 94 – side 5
Note: Først væltede de formanden – nu presser postbudene de lokale postmestre til at ansætte mere personale.
 
Ole Mølholm Jensen + Jakob Nerup: Magthaverne til angreb på vores velfærd: Regeringens tomme løfter. OK-95 – på vej mod en styrkeprøve
Socialistisk Arbejderavis nr. 108, okt 94 – side 8
Note: Magthaverne i Danmark – regeringen, arbejdsgiverne, de rige – har et problem. De vil have profitterne sat i vejret, men de er bange for, at arbejderklassen ikke vil give dem lov til det.
 
Carsten Lorenzen: Post efter reglerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 2
Note: Postbudene arbejder efter reglerne, fordi ledelsen vil skære 850 stillinger trods overskud på en milliard.
 
Hans Erik Madsen: Læserbrev: Skraldemænd gir ikke op
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 4
Note: “Job til flere – tid til mere” – sådan blev skraldemandsmodellen lanceret i november 93 af de århusianske skraldemænd.
 
Grenå: Losse-aftale i havn
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Det lykkedes ikke for ejeren af Grenå Lossekompagni at udelukke formanden og kassereren i havnearbejdernes klub i Grenå.
 
Strejke, Kolding: Danfoss
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: 200 ansatte på Danfoss i Kolding strejkede den 9. og 10. august i protest mod, at ledelsen har tilbageholdt deres bonustillæg for at have udført arbejde af høj kvalitet.
 
Højbjerg Maskinfabrik: Århus
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Arbejdsroen på Højbjerg Maskinfabrik i Århus blev først sikret, da direktøren fyrede en ledende medarbejder i planlægningsafdelingen.
 
Vesthimmerland: DSB
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: 30. august gik 32 chauffører hos DSBs busser i Vesthimmerland hjem i protest mod en advarsel til en af deres kolleger.
 
Storebælt: Sejr til brobisser
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: - Bliver sikkerheden skærpet, så bare én dødsulykke undgås, har det været alle pengene værd.
 
Aalborg: Falck
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Falckredderne i Aalborg reagerede resolut, da deres tillidsmand nedlagde sit hverv.
 
R98: Skraldemænd
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: I en uge midt i august strejkede op til 550 skraldemænd i Renholdningsselskabet af 1898 (R98) i København og på Frederiksberg.
 
Sygehusvaskeriet: Sønderborg
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Den 16. august strejkede de ansatte på sygehusvaskeriet i Sønderborg i nogle timer.
 
Vendsyssel Tidende: Journalister
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Chefredaktøren på Vendsyssel Tidende måtte offentligt give journalisterne på avisen en undskyldning.
 
Truer med strejke: Sygeplejersker
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Sygeplejerskerne truer med strejke, hvis de ikke får opfyldt lønkrav på mellem 10 og 15 procent ved forhandlingerne i foråret.
 
Socialrådgivere strejker mod nedskæringer: Albertslund
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: Mandag den 22. august gik de omkring 50 socialrådgivere og HK’ere på bistandskontoret i Albertslund hjem i protest mod et forslag om nedskæringer.
 
Strejke mod privatisering af skoler: Helsingør
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: En gruppe rengøringsassistenter i Helsingør vil ikke finde sig i, at kommunen vil privatisere rengøringen på skolerne.
 
Silkeborg: Nedskæringer på plehjem
Socialistisk Arbejderavis nr. 107, sep 94 – side 10
Note: En lang række lokale fagforeninger bakkede op, da 200 ansatte i ældreplejen den 19. august gik til fagligt møde i protest mod byrådets planer om at skære yderligere på plejehjemmene.
 
Ole Mølholm Jensen + Hans Erik Madsen: Ri-Bus + KTAS: Strejker betaler sig. Sympatistrejker gav sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 106, aug 94 – side 4
Note: Buschaufførerne i Esbjerg og arbejderne på KTAS har vist, at arbejdere kun bliver taget alvorligt, når de strejker.
 
Sejr til lokomotivførerene
Socialistisk Arbejderavis nr. 106, aug 94 – side 4
Note: Folkene på gulvet ved mere om arbejdet end dem i toppen. Det må være konklusionen på over et halvt års ballade omkring DSBs køreplaner.
 
IS mener: Strejker kan vindes
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 3
Note: Der er stigende uro på arbejdspladserne. I løbet af den første halvdel af 1994 er antallet af strejker på højde med strejketallet for hele 1993.
 
Thorfisk, Grenå: Blokade gav sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 4
Note: 110 pakkearbejdere på Thorfisk i Grenå fik efter ti dages strejke og en enkelt dags blokade gennemtrumfet, at et nyt pausesystem skal forhandles med de ansatte, og under igen omstændigheder kan indføres før november.
 
Frederiksborg: Amt bange for strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 4
Note: Efter tre dages strejke på de tre sygehuse og flere institutioner i Frederiksborg Amt turde amtsrådet alligevel ikke gennemføre en stor privatisering af køkken- og rengøringsfunktionerne.
 
Vejen: Væk med fire strejkebrydere
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 4
Note: Plastfirmaet Hans Agne Jakobsson i Vejen har fået et ordentligt hak i retten til at lede og fordele arbejdet.
 
Radiometer/SAS: Fik ikke stoppet fyringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 4
Note: Det lykkedes hverken for 350 timelønnede på Radiometer eller 800 ansatte i SAS Service Partner at få stoppet fyringer og nedskæringer på deres arbejdsplads.
 
Carsten Lorenzen: Strejker: Større faglig aktivitet
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 14
Note: Der er ikke alene et større antal strejker i den sidste måneds tid. Der er også en større tro på at man kan vinde.
 
Kasper Munk Nizam: Radiometer: ‘Det er også vores overskud’
Socialistisk Arbejderavis nr. 104, jun 94 – side 4
Note: “Det er også vores overskud,” siger arbejderne på Radiometer. De strejker i protest mod fyringer trods overskud på 300 millioner kr.
 
Inge-Lise Bjørn: København: Lærere i aktion mod nedskæringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 104, jun 94 – side 5
Note: 500 københavnske skolelærere nedlagde arbejdet i protest mod kommunens nedskæringer.
 
Rigshospitalet: Jydsk Rengøring bøjer sig
Socialistisk Arbejderavis nr. 103, maj 94 – side 4
Note: Efter en strejke blandt rengøringspersonalet på Rigshospitalet den 30. marts måtte Jydsk Rengøring trække bortvisningen af en tillidsmand tilbage – betingelsesløst.
 
DI frygter Esbjerg-effekt
Socialistisk Arbejderavis nr. 103, maj 94 – side 4
Note: Arbejdsgiverne i Dansk Industri (DI) har nu også opdaget, at arbejderne i Esbjerg er langt mere aktive end deres kolleger i resten af landet.
 
Nyborg: Sejr efter to ugers strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 103, maj 94 – side 4
Note: 30 smede på Skjold Mullerup ved Nyborg fik efter godt tre ugers strejke ledelsens ord for, at lønnen skulle stige med omkring 2 kr. i timen.
 
Carsten Lorenzen: Strejketal: Flere strejker
Socialistisk Arbejderavis nr. 102, apr 94 – side 5
Note: Flere arbejdergrupper er blevet trætte af arbejdsgivernes stramme lønpolitik og nedskæringer.
 
Aalborg: Sejr til Falck-folk
Socialistisk Arbejderavis nr. 101, mar 94 – side 4
Note: Vagtmestrene hos Falck i Aalborg strejkede sig i februar til en bedre bemanding af vagtcentralen.
 
Fyringer: Ikke post til tiden
Socialistisk Arbejderavis nr. 101, mar 94 – side 4
Note: Brevbærerne vil ikke acceptere, at postvæsnet vil nedlægge 1150 af 12.000 stillinger.
 
Europa Linien, Gedser: Sejr til Metal og arbejdsgiverne
Socialistisk Arbejderavis nr. 101, mar 94 – side 4
Note: Sømændenes Forbund har reelt tabt den lange konflikt mod Europa Linien i Gedser.
 
Kommunedata: Usikker fremtid for PROSA
Socialistisk Arbejderavis nr. 101, mar 94 – side 4
Note: Edb-fagforeningen PROSA er efter tre måneders konflikt med Kommunedata blevet tvunget til at acceptere den overenskomst, HK Sam-Data underskrev sidste år.
 
Helle Schøler Kjær: Viking Seafood, Ishøj: Aktiv strejke førte til sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 101, mar 94 – side 5
Note: Fire ugers meget aktiv strejke førte til fuldstændig sejr for de 26 ansatte på fiskefabrikken Viking Seafood i Ishøj.
 
Kommunedata: PROSA står fast
Socialistisk Arbejderavis nr. 100, feb 94 – side 4
Note: På tredje måned strejker 260 medlemmer af edb-fagforeningen PROSA mod Kommunedatas forsøg på at presse de ansatte til en længere arbejdsuge end 37 timer.
 
Carsten Lorenzen: Aller har råd til Heidi
Socialistisk Arbejderavis nr. 100, feb 94 – side 5
Note: På trods af rekordoverskud og masser af overarbejde nægtede Aller Press at fastansætte en kvindelig smed. Det førte til 14 dages strejke.
 
Carsten Lorenzen: Skraldemandsmodel: De vil ikke have flere i arbejde
Socialistisk Arbejderavis nr. 99, jan 94 – side 5
Note: Over-Danmark har ført en heftig kampagne mod de århusianske skraldemænds forslag til at skaffe flere i arbejde.
 
Carsten Lorenzen: PROSA, Kommunedata: Glemt strejke mod gratis overarbejde
Socialistisk Arbejderavis nr. 99, jan 94 – side 5
Note: 255 ansatte på Kommunedata har strejket siden 1. december for at fastholde 37 timers arbejdsuge.
 
Hans Erik Madsen: Overenskomst 91: En rævekage
Socialistisk Arbejderavis nr. 62, sep 90 – side 3
Note: LO-bosserne satser på, at overenstkomst 91 bliver “reformernes overenstkomstforhandling”, som de kalder det. Med pension som det absolut vigtigste, samt efteruddannelse og tryghed i ansættelsen.
 
Faglig kamp 2001-2010
Se også: Overenskomst 2002; Overenskomst 2005; Overenskomst 2008; Overenskomst 2010; Krise og modstand (DK)
Peter Schjerning: En kamp om velfærd på Rigshospitalet
Socialistisk Arbejderavis nr. 299, jul 10 – side 3
Note: Efter offentliggørelsen af regeringens „genopretningsplan“ gik store dele af arbejderbevægelsen i første del af juni til demonstration. På Rigshospitalet tog portørerne efter et fagligt møde en beslutning om at gå i strejke for at deltage.
 
Danske Bank angriber fagligt aktive
Socialistisk Arbejderavis nr. 299, jul 10 – side 3
Note: Nicolaj Jepsen skriver til Socialistisk Arbejderavis om organiseringen af fagforeninger i en af Danske Banks call-centre.
 
Mikkel Bay: Agurke-strejke i agurketiden
Socialistisk Arbejderavis nr. 299, jul 10 – side 5
Note: I de sidste uger har man i østjyske medier og i 3F’s nyhedsbrev kunnet læse om danske væksthusgartnerier, der hyrer vikarer fra Østeuropa til en løn der er nogenlunde det halve af hvad overenskomsten foreskriver.
 
Poul Erik Kristensen: Strejker & fagligt nyt
Socialistisk Arbejderavis nr. 298, jun 10 – side 7
Note: Mulig Falck-strejke – Sygeplejersker i strejke – Carlsberg-strejke slut – Taxa-konflikt i Svendborg
 
Jesper Juul Mikkelsen: Kritisk Pædagogisk Netværk: – Et bud på et modsvar til nyliberalismen
Socialistisk Arbejderavis nr. 296, mar 10 – side 4
Note: Kritisk Pædagogisk Netværk (KPN) er en organisering af pædagogisk personale, studerende på pædagogseminarier og studerende og forskere fra det pædagogiske felt på universiteterne.
 
Jakob L. Krogh: Arbejdsløse organiserer sig
Socialistisk Arbejderavis nr. 296, mar 10 – side 8
Note: Den 8. marts mødtes ca. 120 arbejdsløse fra byggefagene for at diskutere, hvordan politikerne kunne presses til at gøre noget ved arbejdsløsheden.
 
Poul Erik Kristensen: Strejker og fagligt nyt
Socialistisk Arbejderavis nr. 296, mar 10 – side 11
Note: Sejren i Thunøgade – 975.000 til malerne – Ledelsen stjæler frokostpausen – Elever mod lærerfyringer – Få vilde strejker
 
Udtalelse fra tillidsmandsmøde for industrien på Lindøværftet d. 14.1.2010: Handling NU!
Socialistisk Arbejderavis nr. 295, feb 10 
Note: Der går ikke en dag uden nye meldinger om massefyringer – Industrien bløder. Lukningen og udflytning af danske produktionsarbejdspladser har nået et omfang, der truer vores velfærdssamfund. Vi vil ikke længere acceptere argumentet om, at vi bare skal være klogere end de andre. Selv arbejdspladser med et højt vidensniveau bliver nu flyttet til lavtlønslande.
 
Lene Junker: Nyt netværk på industriens arbejdspladser
Socialistisk Arbejderavis nr. 295, feb 10 – side 8
Note: I januar samledes tillidsrepræsentanter for 30 industriarbejdspladser til møde på Lindøværftet.
Fra Ørskov Yard i Frederikshavn til Danfoss i Nordborg og fra Vestfrost i Esbjerg til Man B&W i København mødtes de i midten på landets største industriarbejdsplads, Lindøværftet.
 
Christine Kyndi: Læserbrev: Faglige netværk: Fra apati til kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 295, feb 10 – side 15
Note: Som ansat på Hvidovre Hospital oplevede jeg, hvordan truslerne om nedskæringer og fyringer påvirkede stemningen på min afdeling – mikrobiologisk afdeling – helt tæt på.
 
Christine Kyndi: Pædagoger i kamp mod nedskæringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 4
Note: I november aktionerede pædagoger og forældre mod nedskæringer på ca. 250 millioner kroner på børne- og ungeområdet i Københavns kommune. Specielt var de imod besparelser på 47 millioner på kompensationsordningen, der giver ekstra penge til institutioner i bygninger med uhensigtsmæssige forhold. Disse besparelser ville ramme enormt skævt og betyde, at nogle institutioner skulle spare 15-20 pct.
 
Jakob Nerup: Angreb på fagligt aktive
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 4
Note: En millionbod truer københavnske fagforeningsledere. Den Kommunale Arbejdsgiverforening (KL) har indklaget Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS) for arbejdsretten med påstand om, at de støtter strejker. KL anklager Jan Hoby, socialist og næstformand i LFS, for at støtte strejkerne og forældreblokaderne op til kommunalvalget 17. november.
 
Jakob L. Krogh: Nok er nok!
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 11
Note: 50 skraldemænd fra firmaet H.C. Svendsen (HCS) blev i midten af oktober fyret efter tre ugers strejke, fordi de krævede ordentlige arbejdsforhold.
 
København: Pædagogisk personale starter civil ulydighed
Socialistisk Arbejderavis nr. 274, nov 07 – side 14
Note: Det pædagogiske personale i Københavns kommune siger stop til 5-årssprogtesten indført af børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF).
 
Poul Erik Kristensen: Solidaritet gav sejr til århusianske skraldemænd
Socialistisk Arbejderavis nr. 266, mar 07 – side 3
Note: “Uden den enorme støtte og solidaritet vi har mødt, kunne vi ikke havde vundet denne her kamp”.
 
Aktion mod folkeskoleforliget d. 22. marts
Socialistisk Arbejderavis nr. 253, mar 06 – side 3
Note: Danmarks Lærerforening aktionerer fordi ...
 
Jørn Andersen: Overenskomst: Stemmer socialister altid nej til overenskomster?
Socialistisk Arbejderavis nr. 241, apr 05 – side 3
Note: "97,7 procent af lærerne sagde ja til ny overenskomst" hedder det i en pressemeddelelse efter urafstemningen blandt de ca. 70.000 lærere. I FOA – Fag og Arbejde, der bl.a. organiserer social- og sundhedssektoren, den pædagogiske sektor m.fl., – stemte 92,2 pct. ud af ca. 190.000 ja.
 
SAS kabinepersonale: Strejke gav pote
Socialistisk Arbejderavis nr. 236, nov 04 – side 14
Note: Fredag den 12 november nedlagde kabinepersonalet i SAS arbejdet og lammede dermed flytrafikken i Københavns Lufthavn.
 
Jan Hoby: Buschaufførerne i Århus frygter udlicitering: Måske ender det i det rene Ri-Bus
Socialistisk Arbejderavis nr. 235, nov 04 – side 15
Note: Fra 1. januar bliver chaufførernes arbejdsplads og hele foretagendet bag de gule busser delt op i to: bestiller- og udfører-delen.
 
Karsten Hønge: Overenskomst til TIB og litauiske bygningsarbejdere næsten i hus: Det nytter at kæmpe
Socialistisk Arbejderavis nr. 233, sep 04 – side 11
Note: Formand for TIB i Odense Karsten Hønges tale ved blokaden den 13. september 2004.
 
Klaus B. Jensen: Overenskomst 2004: Barselsfond en sejr for ligestillingen
Socialistisk Arbejderavis nr. 227, apr 04 – side 3
Note: Barselsfonden er en sejr for ligestillingen – men i fagbureaukratiets kamp for et ja til overenskomsten bliver den gjort til en endnu større gevinst end det i virkeligheden er.
 
Overenskomst 2004-kampagne: Der er råd til at indfri kravene
Socialistisk Arbejderavis nr. 227, apr 04 – side 3
Note: Følg med på www.ok2004.dk.
 
Det mener vi: Storkonflikt Ja Tak
Socialistisk Arbejderavis nr. 226, mar 04 – side 2
Note: Rengøringsfirmaet ISS’ topchef Eric Rylberg fik i 2003 en lønstigning på 421.000 kr., og når dermed op på en årlig løn på næsten 7.000.000 kr.
 
Klaus B. Jensen + Jakob Nerup: Storkonflikt JA-TAK
Socialistisk Arbejderavis nr. 226, mar 04 – side 3
Note: Der er varslet storkonflikt, konflikten er udskudt 14 dage og vil sandsynligvis blive det igen.
 
Klaus B. Jensen: Timelønnede i Gate Gourmet siger stop
Socialistisk Arbejderavis nr. 226, mar 04 – side 11
Note: I 2002 gav medarbejderne i flycateringfirmaet Gate Gourmet afkald på lønstigninger og to bonusfridage.
 
Fagligt Ansvar: Hvad er det for et samfund vi vil have?
Socialistisk Arbejderavis nr. 226, mar 04 – side 11
Note: Fagligt Ansvar holder konference den 28. august hvor man vil udvikle FAGLIGE KRAV TIL EN ANDEN POLITIK – nemlig den politik, som skal sættes i stedet for den borgerlige regerings forsøg på at nedbryde solidaritet og velfærd.
 
Peter Iversen: Røde Wilfred: Storkonflikt: En knytnæve i synet på den borgerlige regering
Socialistisk Arbejderavis nr. 226, mar 04 – side 11
Note: Fagbevægelsen har rigtig været i foræringshjørnet ved årets overenskomstforhandlinger på det private område. Fogh og den borgerlige regering må sammen med arbejdsgiverne fryde sig over de store forbunds udsalg af kravene.
 
Læserbrev: PMF og BUPL floppede
Socialistisk Arbejderavis nr. 224, feb 04 – side 10
Note: Onsdag d. 15. januar var der stormøde i Atletion, den nye stadionhal i Århus. Alle BUPL og PMF’s medlemmer var inviteret og der var lagt op til strejkediskussion.
 
Lene Junker: Postbude i Odense vandt strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 224, feb 04 – side 10
Note: Alt for meget overarbejde og dårligt arbejdsmiljø. Det er hverdagen for mange ansatte i Post Danmark.
 
Peter Kjær + Hans Erik Madsen: Interview: Fyringer trukket tilbage på Basis, Aalborg Universitet
Socialistisk Arbejderavis nr. 224, feb 04 – side 11
Note: Interview med en af de fyrede, Per Lunde
 
Peter Kjær + Hans Erik Madsen: Fyringer på Aalborg Universitet
Socialistisk Arbejderavis nr. 223, jan 04 – side 4
Note: På Aalborg Universitet skal ti løst-ansatte undervisere fyres til februar. Men underviserne vil kæmpe for deres job og har allieret sig med de studerende.
 
Jonas Bakkendrup Larsen: Røde Wilfred: Skolepraktik forringes – resultat: Timeløn på 13,78 kroner
Socialistisk Arbejderavis nr. 222, dec 03 – side 11
Note: Vi har i Dansk El Forbund Ungdom, længe fulgt regeringens besparelser på uddannelsesområdet og vi har gang på gang måttet sande at vores grusomste forudanelser gik i opfyldelse.
 
Privatiseret DTU fyrer tillidsmand
Socialistisk Arbejderavis nr. 218, sep 03 – side 2
Note: Fordi DTU er blevet selvejende kan de fyre en tillidsmand med afsæt i økonomiske begrundelser. Det har en højesteretsdommer afgjort.
 
2.000 i strejke 7. august: Arbejderne på Lindøværftet går til modstand mod ny lønaftale
Socialistisk Arbejderavis nr. 218, sep 03 – side 11
Note: Onsdag den 7. august nedlagde ca. 2000 arbejdere på Lindøværftet på Fyn arbejdet. De var utilfredse med værftsledelsens håndtering af en ny lønaftale – Plusløn!
 
Konference for KTO-fagforeninger: Tillidsfolk fra det offentlige siger Nej til Ny Løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 218, sep 03 – side 11
Note: D. 2. september mødtes 60 tillidsfolk fra 10 forskellige KTO-fagforeninger i Odense for at diskutere Ny Løn.
 
I offensiven mod nedskæringer
Socialistisk Arbejderavis nr. 218, sep 03 – side 12
Note: Skolelærere, sygeplejersker, pædagoger, skolebørn, københavnere, århusianere – om de er ansatte, brugere, forældre eller skolebørn så er de alle enige om, at nu har vi fået nok af politikernes nedskæringer.
 
Lisbeth Schmidt Jespersen: Kommentar: Ny løn har spillet fallit – Kommunalt ansattes lønstigninger halveret
Socialistisk Arbejderavis nr. 217, aug 03 – side 10
Note: Løn- og arbejdsvilkår for ansatte i amter og kommuner er en væsentlig del af fremtidens velfærd, men Ny Løn-systemet i det offentlige har været en narresut.
 
Allan Baumann, BUPL: “Vi har brug for forbedringer!”
Socialistisk Arbejderavis nr. 215, jun 03 – side 6
Note: Socialistisk Arbejderavis har talt med Allan Baumann, medlen af BUPL’s hovedbestyrelse og Fagligt Ansvar, om modstanden mod forringelser i vefærden.
 
Lisbeth Schmidt Jespersen: Eksklusivaftaler: Forbudet må bekæmpes
Socialistisk Arbejderavis nr. 212, mar 03 – side 11
Note: Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens lovforslag om stop for eksklusivaftaler i kollektive overenskomster er et kraftigt indgreb i den fri forhandlingsret og gældende overenskomster.
 
Jakob L. Krogh: Klassekamp på kirkegården
Socialistisk Arbejderavis nr. 211, feb 03 – side 11
Note: Den 4. november gik gravermedhjælperne på nogle af landets landsby-kirkegårde i strejke. Siden er konflikten blevet udvidet med solidaritetskonflikt på flere kirkegårde og krematorier. Det kan blive en lang konflikt.
 
Poul Erik Kristensen: Forældreaktion i Odense: Børn skal stimuleres – ikke parkeres
Socialistisk Arbejderavis nr. 208, nov 02 – side 5
Note: Odense Rådhus som fritter. Blokader foran de syv institutioner ud af 193, som stod udenfor strejken. Stormøder, happenings og demonstrationer. Parkering af børnene på byens store parkeringspladser, under mottoet: “Børn skal stimuleres – ikke parkeres.”
 
Poul Erik Kristensen: Odense: LO-formand på forkert side
Socialistisk Arbejderavis nr. 208, nov 02 – side 5
Note: - Strejkerne er gået ind i en farlig og nyttesløs fase. Jeg vil derfor opfordre pædagogerne til at stoppe strejken.
 
Poul Erik Kristensen: Solidaritetsdemonstrationer: Aktiv støtte fra studerende
Socialistisk Arbejderavis nr. 208, nov 02 – side 5
Note: Der var stående applaus fra et par tusind strejkende pædagoger og medhjælpere, da 200 pædagogstuderende fra Skipper Clementseminariet i Aalborg troppede op til et strejkemøde i Aalborg.
 
Udtalelse: Odense-pædagoger ikke knækket
Socialistisk Arbejderavis nr. 208, nov 02 – side 10
Note: Pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogstuderende må erkende, at vi har tabt slaget om ordentlige vilkår for børn og unge i Odense kommune. Vi vælger derfor at gå på arbejde igen, men kampen er ikke slut.
 
Sygehusene: Nedskæringerne af bordet
Socialistisk Arbejderavis nr. 208, nov 02 – side 12
Note: Først pædagogerne: 10.000 i strejke mod nedskæringer i kommunerne. Dernæst 60.000 kursister på VUC i strejke mod øget brugerbetaling. Så gymnasieeeleverne: 40.000 i strejke mod regeringens og amternes besparelser på uddannelsesområdet.
 
Århus Kommunehospital: Tillidsmand: Pleje går tabt
Socialistisk Arbejderavis nr. 208, nov 02 – side 12
Note: Socialistisk arbejderavis har talt med Poul Espersen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Århus Komunehospital.
 
Anders Schou: Danmarks Radio: Journalisterne kom styrket ud af strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 207, okt 02 – side 2
Note: Strejken på Danmarks Radio blev en sejr for journalisterne, men sejren kunne være blevet større hvis ikke journalisternes forhandlere for tidligt havde lavet et forlig med ledelsen.
 
Fortsæt kampen mod nedskæringer: Spræng rammerne – beskat de rige
Socialistisk Arbejderavis nr. 207, okt 02 – side 6
Note: Aftalen mellem regeringen og kommunerne om lavere service, og de fremlagte budgetter i kommunerne, har sat pædagogernes pis i kog. Det har foreløbig resulteret i, at pædagoger og medhjælpere i mindst 14 byer har nedlagt arbejdet inden for de seneste uger.
 
Poul Erik Kristensen: Hvorfor er pædagogerne i offensiven?
Socialistisk Arbejderavis nr. 207, okt 02 – side 6
Note: Lang politisk kamp, kombineret med, at den politiske diskussion er kommet tilbage på personalestuen. Det er den egentlige årsag til, at pædagogerne i dag fremstår som den mest offensive og aktive faggruppe.
 
Anders Schou: Læserbrev: DR-strejke mod Ny Løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 206, sep 02 – side 10
Note: Godt 1100 journalister på DR strejker og er lockoutet – og konflikten skyldes i høj grad utilfredshed med et nyt lønsystem. Hele 65% stemte nej til forligskvindens mæglingsforslag, så konflikten ser ud til at blive langvarig.
 
Ida H. Jakobsen: Styrk kampen for højere løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 204, jul 02 – side 5
Note: Arbejdsgiverne har fået nok en sejr med gennemtrumfningen af det rådne overenskomstforlig til de kommunalt og amtsligt ansatte.
 
20.000 i strejke mod deltidsloven
Socialistisk Arbejderavis nr. 204, jul 02 – side 5
Note: Den 16. maj strejkede op mod 20.000 arbejdere landet over i protest mod den forhadte deltidslov.
 
Jørn Andersen: Nørrebrohallen: Tillidsfolk mod deltidsloven
Socialistisk Arbejderavis nr. 204, jul 02 – side 10
Note: I forbindelse med proteststrejkerne den 16. maj mod deltidsloven var der også tillidsmandsmøde i Nørrebrohallen, København. Omkring 1000 tillidsfolk og fagligt aktive var mødt op, hvilket er enormt flot.
 
1300 lagerarbejdere i strejke hos FDB
Socialistisk Arbejderavis nr. 204, jul 02 – side 10
Note: I slutningen af maj var 1300 lagerarbejdere i strejke et par dage på FDBs lagre.
 
HT-chauffører laver kør-gratis aktion
Socialistisk Arbejderavis nr. 204, jul 02 – side 10
Note: Buschauffører i HT-området har aktioneret imod at skulle opbevare billetpenge hjemme.
 
Peter Iversen: Styrk den faglige kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 203, maj 02 – side 2
Note: Regeringen møder modstand, når den forsøger sig med forringelser mod arbejderne og fagbevægelsen.
 
Poul Erik Kristensen: Stort tillidsmandsmøde i Silkeborg: Nu organiserer vi modstanden!
Socialistisk Arbejderavis nr. 202, mar 02 – side 5
Note: Det er ikke kun forår, der i luften i øjeblikket. Der er også en helt ny stemning. Det stod klart, da 750 repræsentanter fra 154 fag-foreninger og 48 byer, mødtes til tillidsmandsmøde i Silkeborg-Hallerne d. 1. marts. Den anti-kapitalistiske stemning er kommet til Danmark.
 
Peter Iversen: Frit valg: Deltid – eller fyreseddel
Socialistisk Arbejderavis nr. 202, mar 02 – side 5
Note: Regeringens såkaldte “friheds-pakke” rummer mange tvangs-indgreb, der giver arbejdsgiverne fordele på de ansattes bekostning. Et groft eksempel på dette er forslaget til ny deltidslov.
 
Ida H. Jakobsen: Opbyg kampen på arbejdspladserne
Socialistisk Arbejderavis nr. 202, mar 02 – side 7
Note: Op til tillidsmandsmødet i Silkeborg gik en række fællestillidsrepræsentanter fra større arbejdspladser ud i pressen med slet skjulte trusler om strejke mod regeringens nyliberale politik. Især regeringens forslag til ny deltidslov har fået tillidsrepræsentanterne til at se rødt.
 
Peter Iversen: Helikopterstrejke i Esbjerg
Socialistisk Arbejderavis nr. 202, mar 02 – side 9
Note: Strejkende helikopterpiloter i Esbjerg har måttet gribe til brug af fysisk blokade for at stoppe danske og skotske skruebrækkere.
 
Peter Iversen: 100 dages-konference: Protestmøde mod arbejderfjendsk Fogh-regering
Socialistisk Arbejderavis nr. 201, feb 02 – side 10
Note: Vrede tillidsfolk fra hele landet mødes fredag d. 1. marts i Silkeborg til protestmøde imod den nye regerings første hundrede dages arbejderfjendtlige politik.
 
Fyn: Strejke mod Arriva
Socialistisk Arbejderavis nr. 201, feb 02 – side 10
Note: Sidst år blev busdriften i Fyns Amt udliciteret til Arriva.
 
Poul Erik Kristensen: Fire strejker – fire sejre!
Socialistisk Arbejderavis nr. 199, dec 01 – side 3
Note: I løbet af to måneder var pædagogerne i Assens, Rudkøbing, Odense og Ørbæk på gaden. Arbejdet blev nedlagt i utilfredshed med de arbejdsforhold, deres arbejdsgivere tilbød dem.
 
Århus: Stilladsarbejdere stopper skruebrækkerfirma
Socialistisk Arbejderavis nr. 198, nov 01 – side 10
Note: Gennem et par måneder har stilladsarbejderne i Århus aktioneret mod stilladsfirmaet Per Berg og hans to underentreprenører Rosenholm Stillads Service og Houlbjerg Stillads Service i Langå.
 
Poul Erik Kristensen: ISS smidt ud af Assens
Socialistisk Arbejderavis nr. 197, okt 01 – side 2
Note: Da pædagogerne i Assens i starten af oktober pressede Assens kommune til at opsige kontrakten med ISS om driften af fire institutioner, var det ikke kun en enorm sejr for en bedre arbejdsmiljø, men også en sejr som styrker kampen mod privatisering generelt.
 
Rudkøbing: Børnepasning
Socialistisk Arbejderavis nr. 197, okt 01 – side 10
Note: Pædagoger og pædagog-medhjælpere i Rudkøbing har været ude i en 11 dage lang strejke mod kommunens nedskæringer.
 
Odense: ‘Ingen leg i legestuen’
Socialistisk Arbejderavis nr. 197, okt 01 – side 10
Note: Sådan kunne et skilt passende meddele børn og forældre, der vil i de odenseanske legestuer.
 
Århus: Buschauffører
Socialistisk Arbejderavis nr. 197, okt 01 – side 10
Note: Den 27. september startede buschaufførerne ved Århus Sporveje arbejdsdagen med et to timers fagligt møde i protest mod byrådets beslutning om at stoppe for ansættelser på tjenestemandsvilkår ved selskabet.
 
EU: Havnearbejdere
Socialistisk Arbejderavis nr. 197, okt 01 – side 10
Note: I oktober strejkede europæiske havnearbejdere i et par timer imod EU’s havnedirektiv.
 
Skejby og Riget strejker: Hospitalsansatte
Socialistisk Arbejderavis nr. 197, okt 01 – side 10
Note: Rengøringen på Skejby Sygehus i Århus skal udliciteres til ISS, og det har skabt utilfredshed blandt de ansatte.
 
Poul Erik Kristensen: Strejke på Berlingeren: Gode aviser eller profit til Orkla
Socialistisk Arbejderavis nr. 196, sep 01 – side 10
Note: Siden Berlingske Tidende skiftede ejere sidste år, har der kun stået en ting i hovedet på de nye ejere, Orkla-koncern. Penge hjem til aktionærerne.
 
Mikkel Bay + Ole Andersen: Udliciteringer (Lolland-Falster/Gladsaxe): Buschauffører i strejke mod forringede arbejdsvilkår
Socialistisk Arbejderavis nr. 196, sep 01 – side 10
Note: Endnu engang ses resultatet af udliciteringer i den kollektive trafik.
 
Ole Andersen: Vesterbro Postkontor: Strejke mod øget pres
Socialistisk Arbejderavis nr. 196, sep 01 – side 10
Note: Den 30. og 31. august strejkede postbudene på Vesterbro Postkontor i København.
 
Dorte Lange: Lærere: Kræver bedre arbejdstid
Socialistisk Arbejderavis nr. 196, sep 01 – side 10
Note: Lærerne på 1300 af landets skoler holdt faglige møder på samme skoledag.
 
Nye skraldemænd har lært lektien
Socialistisk Arbejderavis nr. 183, jun 00 – side 10
Note: Efter flere års løntilbageholdenhed blev det for meget for de århusianske skraldemænd, da de så ledelsens udspil i lønforhandlingerne.
 
Gigant-slagteri ødelægger miljøet
Socialistisk Arbejderavis nr. 183, jun 00 – side 10
Note: Planer om et storslagteri i Midtjylland fik d. 4. maj 1100 slagtere til at strejke.
 
Falck-redderne står fast
Socialistisk Arbejderavis nr. 183, jun 00 – side 10
Note: Falckreddere over hele landet er gået i strejke, efter at 60% for anden gang har forkastet det overenskomstforslag, SiD og arbejdsgiverne var blevet enige om.
 
Danske Fragtmænd slagter DSB Gods
Socialistisk Arbejderavis nr. 183, jun 00 – side 10
Note: Staten har solgt DSB Stykgods til Danske Fragtmænd. Dette er kun første skridt på vejen til en privatisering eller afvikling af hele DSB Gods.
 
Journalister i offensiven
Socialistisk Arbejderavis nr. 183, jun 00 – side 10
Note: For første gang i mange år har journalisterne på en større arbejdsplads forkastet deres nye overenskomst.
 
Faglig kamp efter 2010
Se også: Overenskomst 2012; Overenskomst 2013; Overenskomst 2014
Charlie Lywood: Portører går i principiel strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 360, jun 17 – side 7
Note: Portørerne på de fleste sydsjællandske hospitaler har strejket i næsten en uge (ved redaktionens afslutning) i protest mod behandling af 20 portører fra Roskilde Hospital.
 
Charlie Lywood: Elektrikere vinder strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 360, jun 17 – side 9
Note: Elektrikere fra et af de største el-firmaer i Danmark, Kemp og Lauritzen, ville ikke finde sig i, at deres lokale forhandling skulle ende med en usolidarisk løsning. Derfor gik de i strejke i to dage sidst i maj og tvang firmaet til forhandlingsbordet.
 
Charlie Lywood: Jan Hoby, Velfærdsalliancen: “Der er intet alternativ til kollektiv handling”
Socialistisk Arbejderavis nr. 359, maj 17 – side 5
Note: Som optakt til Velfærdsalliancens aktionsdag 10. maj har Socialistisk Arbejderavis talt med Jan Hoby fra Velfærdsalliancen.
 
Charlie Lywood: Interview: Sejr på Axel Towers
Socialistisk Arbejderavis nr. 355, nov 16 – side 10
Note: Socialistisk Arbejderavis har talt med Julius Gudmundsson, talsmanden for tømrerne fra byggefirmaet DEKO, som nedlagde arbejdet i 14 dage i oktober.
 
Anders Bæk Simonsen: Sass Larsen: Gå ned i løn eller bliv fyret
Socialistisk Arbejderavis nr. 340, aug 14 – side 6
Note: Danish Crowns discount-tilbud til de bornholmske slagteriarbejdere (lukning eller kollektiv lønnedgang) vil blive gældende på langt flere arbejdspladser, hvis Henrik Sass Larsen får sin vilje.
 
Lene Junker: Danish Crown: Fyraftensmøde i Faaborg
Socialistisk Arbejderavis nr. 340, aug 14 – side 6
Note: Danish Crown meddelte i februar, at slagteriet i Faaborg vil blive lukket og produktionen flyttet til udlandet. Derfor indkaldte Enhedslisten Faaborg-Midtfyn og Fagligt Landsudvalg til et åbent fyraftensmøde – Socialistisk Arbejderavis var med.
 
Anne A. Lange: Et år efter konflikten: Lærere under pres
Socialistisk Arbejderavis nr. 340, aug 14 – side 15
Note: Inden skolestart i år har et rekordstort antal lærere sagt op eller er gået på orlov – i København 36 pct. flere end i 2012 og 15 pct. flere end sidste år. Stigningen skyldes uden tvivl dårligere arbejdsforhold.
 
Anne A. Lange + Sonja Andersen Lange: Letz Sushi: Sejren er en lille fisk i det store vand
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 
Note: Ulrik Frost, der tidligere har arbejdet hos Letz Sushi, fik onsdag d. 26. juni Arbejdsrettens ord for, at hans fyring var usaglig. Selvom det er en vigtig sejr, så stopper kampen bestemt ikke her. Socialistisk Arbejderavis har snakket med Ulrik efter rettens afgørelse.
 
Det mener vi: Kan slagteriarbejderne vinde?
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 – side 3
Note: Danish Crown kan stoppes. Ikke alene af de 190, der er ansat i Rønne, men hvis slagteriarbejdere på flere andre slagterier strejker.
 
Christine Kyndi: TDC-teknikere i strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 – side 4
Note: Lokale lønforhandlinger på TDC førte til, at teknikerne i hele landet den 26. maj nedlagde arbejdet. Ligesom strejken på Danfoss er TDC-strejken overenskomststridig.
 
Christine Kyndi: 1.000 i 6-dages strejke på Danfoss
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 – side 4
Note: Strejken startede på Als 13. maj. Men allerede dagen efter var 1.000 Danfoss-ansatte – medlemmer af 3F, El-forbundet og Metal – i strejke.
 
Stadig ingen overenskomst på Letz Sushi
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 – side 4
Note: I mere end et år har 3F forsøgt at få overenskomst med den københavnske sushi-kæde, Letz Sushi, hvor personalet havde organiseret sig. Men måneders konflikt har ikke ført til forbedringer.
 
Anne A. Lange: Folkeskolereformen: Hvad er egentlig lærernes problem?
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 – side 4
Note: Skolereformen er over os, og mange lærere overvejer at finde andet arbejde eller gå på pension. 30-40 pct. flere vil i år have undersøgt deres pensionsforhold hos Lærernes Pension.
 
Lene Junker: Lindø Industripark
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 – side 5
Note: I starten af maj gled offshore-riggen Mærsk Gallant gennem Gabet og lagde til ved det tidligere Lindøværft – i dag Lindø Industripark.
 
Christine Kyndi: Kamp mod underbetaling på gartneri Rosa
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 – side 5
Note: Den 11. februar indledte 3F en konflikt mod gartneriet Rosa, og siden har der været daglige demonstrationer uden for gartneriet.
 
Christine Kyndi: Letz Sushi: Sammen kan vi forandre vores arbejdsplads
Socialistisk Arbejderavis nr. 337, apr 14 – side 5
Note: Socialistisk Arbejderavis har talt med Ulrik Frost, talsmand for de ansatte på Letz Sushi hvorfra han blev fyret den 22. januar for “grov illoyal adfærd”.
 
Lotte Hansen: Klassekamp i hverdagen: Et angreb på arbejderklassen
Socialistisk Arbejderavis nr. 321, jul 12 – side 9
Note: I slutningen af 2011 fik 3F opsigelse fra en lang række virksomheder i restaurationsbranchen, der ønskede at opsige deres overenskomst med 3F.
 
Jesper Juul Mikkelsen: Interview med Søren Grønborg, tillidsmand på Carlsberg: “Det kan godt betale sig at sige hertil og ikke længere”
Socialistisk Arbejderavis nr. 318, mar 12 – side 5
Note: Det ser skidt ud for den danske fagbevægelse, men for at finde bud på veje ud af krisen, tog Socialistisk Arbejderavis til Carlsberg, for at lave et interview med Søren Grønberg, som er tillidsmand og har succes med at organisere sine kollegaer.
 
Christine Kyndi: CSC og Prosa’s konflikt: Union-busting?
Socialistisk Arbejderavis nr. 309, maj 11 – side 4
Note: I juni 2009 startede forhandlingerne om ny overenskomst for de af de ansatte i CSC Danmark, der er organiseret i PROSA – det er 700 eller 1/3 af firmaets ansatte. Forhandlingerne brød sammen, men blev genoptaget i januar i år.
 
Christine Kyndi: CSC-konflikten – kort gennemgang
Socialistisk Arbejderavis nr. 308, apr 11 
Note: I juni 2009 startede forhandlingerne om ny overenskomst for de af de ansatte i CSC Danmark, der er organiseret i PROSA – det er 700 eller 1/3 af firmaets ansatte. Forhandlingerne brød sammen, men blev genoptaget i januar i år.
 
Christine Kyndi: Vilde strejker mod regeringen
Socialistisk Arbejderavis nr. 306, feb 11 – side 3
Note: ”Et varmt forår er i vente. Det er længe siden, vi har set den slags vilde strejker, hvor protester mod regeringens politik går ud over enkelte arbejdsgivere. Jeg tror, at der er sat ild til noget, der længe har ulmet, og vi vil komme til at opleve flere af den type konflikter inden valget.”
 
Arbejdsretten
Jakob Nerup: Angreb på fagligt aktive
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 4
Note: En millionbod truer københavnske fagforeningsledere. Den Kommunale Arbejdsgiverforening (KL) har indklaget Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS) for arbejdsretten med påstand om, at de støtter strejker. KL anklager Jan Hoby, socialist og næstformand i LFS, for at støtte strejkerne og forældreblokaderne op til kommunalvalget 17. november.
 
Dave Renton: Tribunals and tribulations
International Socialism Journal nr. 124, okt 09 – side 185
Note: In January 2009 a health worker and Unison activist, Karen Reissmann, brought a claim of unfair dismissal to the Employment Tribunal. She complained that she had been dismissed for publicly criticising cuts at her trust.
 
Arbejdsretten: Arbejdsgivernes forlængede arm
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 4
Note: Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har indledt en klapjagt på alle fagforeninger, der ytrer sympati med skraldemændene i Århus.
 
Martin B. Johansen: Urafstemningsreglerne: Skabt for at undgå kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 6
Note: For langt de fleste arbejdere er resultatet af de nye overenskomster temmelig magert. Men en gave har vi da fået: Et lærestykke i hvordan forbundspamperne har opbygget et system af afstemnings- og forhandlingsregler for at bevare kontrollen over medlemmerne.
 
Gerner Kristensen: ArbejdsGIVERretten
Socialistisk Arbejderavis nr. 10, jun 85 – side 4
Note: Arbejdsretten har igennem et utal af begrænsninger og sanktionsmuligheder to vigtige funktioner idag. Dels at sørge for selvjustits i folks hoveder så de ikke går ud i strejke, støtter andre arbejdere i kamp osv. Dels bruges det fagretslige system aktivt af fagbureaukratiet til at angribe og svække den selvstændige aktivitet, som udvikler sig på gulvet.
 
Arbejdsrettens historie: Fagtoppen er arbejdsgivernes politibetjent
Socialistisk Arbejderavis nr. 10, jun 85 – side 4
Note: Det fagretslige system er bygget op for at bekæmpe arbejdskampe. Strejker og strejkebekæmpelse går lige så langt tilbage, som der findes ejendomsløse arbejdere.
 

Der blev fundet 489 artikler

 

 

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside