Topbanner

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Tema: Faglig kamp (DK)

Se også: Se også: DK: Faglig kamp; DK: Fagforeninger; Faglig kamp (DK) efter arb.gruppe

Overenskomst 1985
Se også: Påskestrejkerne 1985; Faglig kamp 1981-1990
IS mener: Hvem er bange for en storstrejke?
Socialistisk Arbejderavis nr. 4, jan 85 – side 3
Note: Alt peger i øjeblikket på en elendig overenskomst. Regeringen og arbejdsgiverne udstråler en optimisme, som bunder i, at de har formået at gennemføre en politik de sidste par år, som tjener det samlede borgerskabs interesser på bekostning af arbejderbefolkningens.
 
Overenskomst 1987
Se også: Faglig kamp 1981-1990
Michael Mogensen: Kongres om overenskomstskænderier: Ballade i SiD
Socialistisk Arbejderavis nr. 28, apr 87 – side 2
Note: Hardy Hansen og Willy Strube er meget uenige. Men uenigheden drejer sig ikke om, hvordan man bedst forsvarer SiD’ernes interesser. Uenigheden drejer sig om, hvem af de to fløje i SiD, der skal have størst magt og indflydelse.
 
Jason Meyler: Sygehusejerne vil have mere arbejde fra færre læger: Ingen fred på sygehusene
Socialistisk Arbejderavis nr. 28, apr 87 – side 3
Note: Landets 6000 yngre læger har været i oprør over sammenbruddet i deres overenskomstforhandlinger. Der har været faglige møder og arbejdet har været nedlagt i enkelte dage.
 
Bryggerierne: “Giv mig ro”
Socialistisk Arbejderavis nr. 28, apr 87 – side 3
Note: Overenskomstforhandlingerne for bryggeriarbejderne kan nu begynde.
 
Fart og Tempo: Faglig konference
Socialistisk Arbejderavis nr. 28, apr 87 – side 3
Note: Den 4.-5. april indkalder PMF-København, Tillidsmandsringen i Lager og Handel og “Fart og Tempo” til en faglig konference.
 
Kortene blev pakket! ...men hva’ med jokeren?
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 1
Note: Den 30. marts 1985 udtalte Poul Schlüter: “Tiden er løbet fra de frie forhandlinger – regeringen skal også i fremtiden blande sig i overenskomstforhandlingerne.”
 
Martin B. Johansen: Reportage og analyse af ok-udsalget: OK-87: Nej-kampagnen på vildspor
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 5
Note: Den store enighed mellem DA og LO ved OK-87 skyldes næppe, at arbejdsgivernes og fagforbundenes forhandlere har været mere enige om kravene i år end i 1985.
 
Hans Jørgen Vad: OK-87: De offentligt ansatte blev også forrådt
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 5
Note: Med påskestrejkerne i 85 fik militansen blandt de offentligt ansatte et gennembrud. Omfanget af protesterne og arbejdsnedlæggelserne viste en bredde, man ikke tidligere havde drømt om.
 
Martin B. Johansen: Urafstemningsreglerne: Skabt for at undgå kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 6
Note: For langt de fleste arbejdere er resultatet af de nye overenskomster temmelig magert. Men en gave har vi da fået: Et lærestykke i hvordan forbundspamperne har opbygget et system af afstemnings- og forhandlingsregler for at bevare kontrollen over medlemmerne.
 
Poul Erik Kristensen: OK-87: Hardy Hansen – Den fødte taber
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 6
Note: SiD’s formand har mange år stået som det store lys for militante arbejdere og store dele af venstrefløjen.
 
Overenskomst 87: Stem nej til udsalg!
Socialistisk Arbejderavis nr. 26, jan 87 – side 1
Note: Sideløbende med det store januarudsalg af tøj, bøger, TV og lignende, finder der traditionen tro også et andet udsalg sted.
 
Jørgen Lund: TM-ringenes aktionsuge: Unødvendig frustration ... men nogle steder en indsprøjtning
Socialistisk Arbejderavis nr. 26, jan 87 – side 3
Note: Tillidsmandsringenes aktionsuge løb ubemærket af stablen den første uge i december. 20 arbejdspladser og flere bygge- og stilladssjak deltog i “ta’ selv de 35 timer”-kampagnen. 3-400 var med, da man samledes til demonstration foran arbejdsgiverforeningen.
 
Overenskomst 1991
Se også: Faglig kamp 1991-2000
Hans Erik Madsen: Overenskomst 91: En rævekage
Socialistisk Arbejderavis nr. 62, sep 90 – side 3
Note: LO-bosserne satser på, at overenstkomst 91 bliver “reformernes overenstkomstforhandling”, som de kalder det. Med pension som det absolut vigtigste, samt efteruddannelse og tryghed i ansættelsen.
 
Ribus-strejken
Se også: Faglig kamp 1991-2000; Overenskomst 1995
Hans Erik Madsen: En venstrefløj, der gør en forskel i klassekampen
Socialistisk Arbejderavis nr. 336, feb 14 – side 8
Note: Den store udfordring for venstrefløjen er at skabe et parti, som gør en forskel i den daglige klassekamp. Flere mandater og flere medlemmer er godt, men ikke godt nok.
 
Hans Erik Madsen: Ri-bus-konflikten
Socialistisk Arbejderavis nr. 325, dec 12 – side 5
Note: Ri-bus konflikten for 17 år siden er på en og samme tid enestående og en klassiker indenfor arbejderklassens historie, som vi kan lære en masse af i dag.
 
Hans Erik Madsen: Ri-bus konflikten: 268 dages konflikt mod privatisering
Socialistisk Arbejderavis nr. 241, apr 05 – side 8
Note: For ti år siden sluttede en af Danmarkshistoriens længste strejker – Ri-bus-konflikten – efter mere end 9 måneder. Buschaufførerne i Esbjerg tabte – men deres modstand og den omfattende solidaritet i arbejderklassen dæmpede planerne om privatisering og udlicitering mange år frem.
 
RiBus-sagen: En politisk dom
Socialistisk Arbejderavis nr. 173, dec 97 – side 8
Note: Dommen over de fagligt aktive fra Ri-Bus strejken er politisk. Den er afgivet på et utroværdigt juridisk grundlag, hvor alene politiets vidneudsagn ligger til grund.
 
Ribus: Demonstartion den 12. dec.
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 7
Note: LO Esbjerg og SiD Foreningen Esbjerg indkalder til demonstration med faneborg 12. december klokken 9.45 foran retsbygningen i Esbjerg.
 
Ri-Bus-retssagen
Socialistisk Arbejderavis nr. 166, sep 97 – side 7
Note: Støttearbejdet for de anklagede Ri-Bus-aktivister er godt i gang.
 
Ri-Bus: En politisk retssag
Socialistisk Arbejderavis nr. 164, aug 97 – side 7
Note: Hundredvis af røde faner markerede i demonstrationen 11. august i Esbjerg kravet om frifindelse af de tidligere Ribus-aktivister Bjørn Marcher, Peter Kleist og John Andersen.
 
Ågot Berger: Mindeord: Karl Erik Petersen
Socialistisk Arbejderavis nr. 164, aug 97 – side 7
Note: Tidligere tillidsmand for de rigtige Ri-Bus chauffører Karl Erik Petersen – også kendt som K.E. – døde 25. juli efter kort tids sygdom.
 
RiBus-konflikten: Faner til Esbjerg
Socialistisk Arbejderavis nr. 163, jul 97 – side 7
Note: Der afholdes demonstration i Esbjerg til støtte for de tre faglige aktivister under Ri-Bus-konflikten Peter Kleist, John Andersen og Bjørn Marcher 11. august, hvor politiet indleder en retssag mod dem.
 
Høring: Politiets rolle i faglige konflikter (Esbjerg)
Socialistisk Arbejderavis nr. 143, sep 96 – side 7
 
Esbjerg: Vi glemmer aldrig Ri-Bus
Socialistisk Arbejderavis nr. 129, feb 96 – side 7
Note: På etårsdagen for starten på Ri-Busstrejken afholdt en række fagforeninger en demonstration som en protest mod fritstilling og skruebrækkeri – en sag som har fået sin aktualitet igen med skraldekonflikten.
 
1 år efter Ri-Bus-konfliktens start: Demonstration i Esbjerg
Socialistisk Arbejderavis nr. 128, feb 96 – side 7
Note: I anledning af etårsdagen for starten på Ribuskonflikten arrangerer en række fagforeninger i Esbjerg en lille demonstration lørdag d. 10. februar kl. 12.30 på hjørnet af Nørrebrogade og Jernbanegade.
 
Konference for faglige aktivister: Solidaritet på gulvplan
Socialistisk Arbejderavis nr. 126, jan 96 – side 7
Note: Støttekomiteerne, der blev oprettet i forbindelse med Ri-Bus-konflikten i Esbjerg, forbereder en konference for alle faglige aktivister.
 
Efter Ri-Bus: Konference for støttekomiteerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 125, dec 95 – side 7
Note: Støttekomiteerne forbereder i øjeblikket en konference for alle aktivister, fagforeninger osv. som har deltaget i støttearbejdet til de fritstillede Ri-Bus chauffører.
 
Ri-Bus: Regeringen anklaget for brud på menneskerettigheder
Socialistisk Arbejderavis nr. 125, dec 95 – side 7
Note: Som efterspil på Ri-Bus konflikten bliver den danske regering indklaget for ILO – FNs Internationale Arbejdsorganisation – for brud på menneskerettighederne på arbejdsmarkedet.
 
Hans Erik Madsen: Ri-Bus-chaufførernes nederlag: En fjende for meget ...
Socialistisk Arbejderavis nr. 123, nov 95 – side 8
Note: Ri-bus-konflikten er enestående. Først da chaufførernes eget forbund – SiD – faldt dem i ryggen gav de op.
 
Udtalelse fra tillidsfolk og arbejdspladser: Vil SiD acceptere uorganiserede Ri-Bus-chauffører
Socialistisk Arbejderavis nr. 122, nov 95 – side 2
Note: Vi tager hermed kraftigt afstand fra det forlig, som SiD-toppen med Hardy Hansen i spidsen har strikket sammen over hovedet på de rigtige chauffører i Esbjerg.
 
SiD svigter Ri-Bus-chaufførerne: ‘SiD lod sig nedkæmpe af en enkelt amtsborgmester’
Socialistisk Arbejderavis nr. 122, nov 95 – side 3
Note: “Hvad skal vi bruge SiD til efter dette forrædderi?” Det er den klare reaktion blandt tusinder af arbejdere landet over. Aftalen har selvsagt udløst bitterhed og dyb frustration blandt chaufførerne og mange andre.
 
SiD-Transport i Esbjerg: Protest mod SiD-toppen
Socialistisk Arbejderavis nr. 122, nov 95 – side 7
Note: Protesten mod SiD-toppens forræderi mod Ri-Buschaufførerne, er ved at blive organiseret.
 
Hans Erik Madsen: Ri-Bus konflikten: Opbakning fra neden
Socialistisk Arbejderavis nr. 122, nov 95 – side 8
Note: På trods af SiD-toppens forræderi og knæfald for arbejdsgiverne har en række arbejdspladser og fagforeninger besluttet alligevel at fortsætte støtten
 
Lene Junker: Kampen fortsætter: Ri-Bus ud af Esbjerg
Socialistisk Arbejderavis nr. 121, okt 95 – side 8
Note: Buschaufførerne vil vinde. Derfor forbereder de sig på at holde ud. Næste vigtige begivenhed er den Internationale Solidaritetsdag d. 21. oktober.
 
Hans Erik Madsen: Støt de fyrede Ri-Bus-chauffører: Løslad de fængslede
Socialistisk Arbejderavis nr. 120, okt 95 – side 8
Note: Arbejdspladserne skal lukkes, hvis de tre fængslede i Ri-Bus sagen ikke løslades.
 
Hans Erik Madsen: Ri-Bus: Politihetz mod fagligt aktive
Socialistisk Arbejderavis nr. 119, sep 95 – side 6
Note: Politiets fremfærd og metoder under Ri-Bus konflikten er styret af én ting: at knække de strejkende og hjælpe VKZ-flertallet.
 
Ellen Christensen: Politiet: Forfølger blokadevagter, men beskytter nazister
Socialistisk Arbejderavis nr. 119, sep 95 – side 11
Note: I Roskilde, og i mindre omfang i Greve, har politiet udmærket sig som vagtværn for nazisterne, og i Esbjerg bruges en masse energi på politisk forfølgelse af fagligt aktive arbejdere.
 
Ri-Bus-solidaritet: Kontakt til støttekomiteerne + Underskrift: Løslad de tre i Ri-Bus-sagen
Socialistisk Arbejderavis nr. 119, sep 95 – side 14
 
Hans Erik Madsen: Støt de fyrede Ri-Bus chauffører: Opbyg masseblokader
Socialistisk Arbejderavis nr. 119, sep 95 – side 16
Note: VKZ og Rutebilejernes Arbejdsgiverforening har med pressen, politiet og retssystemet nogle magtfulde kort på hænderne. De har penge nok – og retten og magten til at bruge psykisk og fysisk terror for at knække chaufførerne.
 
Politiets støtte til Ri-Bus: Koster os dyrt
Socialistisk Arbejderavis nr. 118, aug 95 – side 2
Note: Det er dyrt, endog meget dyrt for skatteyderne, at politiet hjælper ejerne af Ri-Bus i Esbjerg med at knægte de tidligere chaufførers rettigheder.
 
Hans Erik Madsen: Ri-Bus chaufførerne: Gør udmattelseskrigen til storstrejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 118, aug 95 – side 5
Note: Udmattelseskrigen skal vendes til en offensiv. Der skal masseblokader og sympatistrejker til for at knække Ri-Bus og VKZ-flertallet i Ribe Amtsråd.
 
Hans Erik Madsen: Læren af kampen mod Ri-Bus
Socialistisk Arbejderavis nr. 118, aug 95 – side 11
Note: De fyrede buschauffører i Esbjerg har endnu ikke vundet over Ri-Bus. Kampen har været lang og hård. Men vi har allerede lært en masse.
 
Hans Erik Madsen: Ri-Bus-konflikten: Fortsat solidaritet mod liberalisme
Socialistisk Arbejderavis nr. 117, jul 95 – side 6
Note: Fastholdes blokaderne og solidariteten, så vinder de fyrede Ri-Bus chauffører. Men der kan let gå flere måneder før sejren er i hus.
 
Støttekomiteen i Esbjerg: Åbent brev til politiet i Esbjerg
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 4
Note: Støttekomiteen i Esbjerg skal hermed kraftigt opfordre Politiet i Esbjerg til at dementere de udtalelser som man fremkom med i radioen den 17. maj.
 
Jakob Nerup: Ri-Bus kan knækkes
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 5
Note: Ri-Bus chaufførernes kamp kan vindes, hvis der mobiliseres til effektive blokader og fagbevægelsen bakker 100% op bag kampen på chaufførernes betingelser.
 
Danmark lukker Esbjerg den 1. juni (annonce)
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
 
Vedtaget på tillidsmandsmøder i Århus, Esbjerg, København og Odense, 25. april: Ri-Bus konflikten optrappes
Socialistisk Arbejderavis nr. 115, maj 95 – side 4
Note: Den landsdækkende aktionsdag d. 20 april 1995 blev en ubetinget succes.
 
Systemet på vrangen: Tale er sølv, men ...
Socialistisk Arbejderavis nr. 115, maj 95 – side 4
Note: Den socialdemokratiske top har været yderst tilbageholdende med at udtale sig om Ri-Bus konflikten.
 
Systemet på vrangen: Et spørgsmål om timing
Socialistisk Arbejderavis nr. 115, maj 95 – side 4
Note: Socialdemokratiets politikere var travlt optaget op til den 20. april, hvor 200.000 strejkede i solidaritet med de fyrede Ri-Bus chauffører.
 
Ågot Berger: Storstrejken 20. april: Solidaritet lukkede Danmark
Socialistisk Arbejderavis nr. 115, maj 95 – side 8
Note: “Danmark gik i stå.” Sådan lød en avisoverskrift om storstrejken til støtte for de fyrede Ri-Bus-chauffører den 20.marts.
 
Ri-Bus: Byg op til ny storstrejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 115, maj 95 – side 14
Note: Kampen mod Ri-Bus og Venstrepolitikerne skal optrappes. Det må gøres ved at mobilisere til blokaderne i Esbjerg fra alle byer, så skruebrækkerne ikke vinder kampen for arbejdsgiverne og Venstre.
 
Storstrejke 20. april: 250.000 i strejke. Over 400 arbejdspladser nedlagde arbejdet
Socialistisk Arbejderavis nr. 115, maj 95 – side 14
Note: Arbejdsgiverne og pressen har bevidst forsøgt at bagatellisere storstrejken d. 20. april.
 
IS mener: Støt Ri-Bus chaufførerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 3
Note: Chaufførerne ved Ri-Bus i Esbjerg strejker nu på 2. måned for at afværge konsekvenserne af privatisering af busdriften.
 
Socialpædagoger fra amtskreds 13 og 15: Vi støtter Ri-Bus
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 4
Note: Vi støtter jeres kamp for en lokalaftale uden lønnedgang og dårlige arbejdsforhold.
 
Jakob Nerup: Strejken ved Ri-Bus i Esbjerg: Solidaritet kontra liberalisme
Socialistisk Arbejderavis nr. 114, apr 95 – side 6
Note: Strejken i Esbjerg er en torn i øjet på Venstres liberalistiske ideologi, fordi strejken er en solidarisk kamp vendt mod privatisering.
 
IS mener: Støt de strejkende buschauffører
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 3
Note: Buschaufførerne i Esbjerg er ude i en vigtig strejke.
 
Hans Erik Madsen: Det er alles kamp: Ri-Bus: Støt de fyrede chauffører
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 16
Note: Chaufførerne i Ri-Bus bruger arbejdernes bedste våben mod arbejdsgiverne: solidaritet fra andre arbejdere.
 
Støt Ri-Bus chaufførerne
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 4
Note: Støtteudtalelse til Ri-Bus-chaufførerne
 
Ri-Bus, Esbjerg: Buschauffører
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 14
Note: Bybuschaufførerne i Esbjerg nedlagde arbejdet en halv dag for at holde fagligt møde.
 
Ri-Bus, Esbjerg: Buschauffører: Vandt også 3. omgang
Socialistisk Arbejderavis nr. 108, okt 94 – side 14
Note: Buschaufførerne i Esbjerg vandt også tredje strejke-omgang mod Ri-Bus efter privatiseringen i foråret.
 
Ole Mølholm Jensen + Hans Erik Madsen: Ri-Bus + KTAS: Strejker betaler sig. Sympatistrejker gav sejr
Socialistisk Arbejderavis nr. 106, aug 94 – side 4
Note: Buschaufførerne i Esbjerg og arbejderne på KTAS har vist, at arbejdere kun bliver taget alvorligt, når de strejker.
 
Hans Erik Madsen: Ri-Bus: Esbjerg ryster arbejdsgiverne: Vi har fået vores ret
Socialistisk Arbejderavis nr. 105, jul 94 – side 5
Note: Efter 23 dages strejke kører bybusserne igen i Esbjerg. Blokader og støtte fra andre arbejdere sikrede, at arbejdsgiveren bøjede sig.
 
Overenskomst 1998
Se også: Faglig kamp 1991-2000
Martin B. Johansen: Storstrejken: Strejken vi kunne have vundet
Socialistisk Revy nr. 5, jun 98 – side 13
Note: Selv om storstrejken i maj måned ikke gav det store resultat, har strejken alligevel forandret Danmark. Martin Johansen forklarer i denne artikel, hvordan mange især unge arbejdere har fået øjnene op for arbejderklassens styrke
 
Andreas Ytterstad: Storstrejken: "Arbejdere har kun magt, når de står sammen"
Socialistisk Revy nr. 5, jun 98 – side 15
Note: Storstrejken vakte bekymring hos arbejdsgiverne. Men der var også folk, der så med begejstring på konflikten. Andreas Ytterstad fra den norske avis Sosialistisk Arbeideravis besøgte under konflikten flere blokader i København. Han sendte denne rapport hjem.
 
Martin B. Johansen: Særnummer om storkonflikten: Så blev det payback-time
Socialistisk Revy nr. 4, maj 98 – side 33
Note: Overraskelsen var stor i den politiske elite, da et flertal afviste de nye overenskomster og dermed udløste en af de største overenskomststrejker nogensinde. Politikere, arbejdsgivere, LO-toppen, journalister og arbejdsmarkedsforskere sad tilbage med røde ører over, at deres forestillinger om klassekampens død pludselig blev modsagt af virkeligheden.
 
Særnummer om storkonflikten: Kan strejken vindes?
Socialistisk Revy nr. 4, maj 98 – side 34
Note: Storkonflikten var knapt nok blevet annonceret, før politikere begyndte at snakke om indgreb. Danske regeringer har tradition for at gribe ind i arbejdernes ret til at strejke – og altid til arbejdsgivernes fordel.
 
Lene Junker: Kort nyt: På vej mod storstrejke
Socialistisk Revy nr. 3, apr 98 – side 5
Note: I skrivende stund tyder alt på en storkonflikt i Danmark fra den 20. marts. Transport, byggeri, telekommunikation og industrien lammes. 500.000 arbejdere sendes i strejke og 25.000 virksomheder går i stå.
 
OK-98: Storkonflikt?
Socialistisk Arbejderavis nr. 173, dec 97 – side 7
 
Overenskomst 98: Underskriftsindsamling i gang
Socialistisk Arbejderavis nr. 168, okt 97 – side 7
Note: I øjeblikket kører en underskriftsindsamling på en række arbejdspladser, som skal lægge pres på CO-Industris forhandlere til overenskomsten 1998.
 
Overenskomst ’98: Støt underskriftindsamlingen
Socialistisk Arbejderavis nr. 166, sep 97 – side 7
Note: Arbejdstiden skal ned, og forholdene skal forbedres. Sådan lyser kravene i en underskriftindsamling, som for tiden kører med stor succes.
 
Overenskomst 2000
Falck-redderne står fast
Socialistisk Arbejderavis nr. 183, jun 00 – side 10
Note: Falckreddere over hele landet er gået i strejke, efter at 60% for anden gang har forkastet det overenskomstforslag, SiD og arbejdsgiverne var blevet enige om.
 
Journalister i offensiven
Socialistisk Arbejderavis nr. 183, jun 00 – side 10
Note: For første gang i mange år har journalisterne på en større arbejdsplads forkastet deres nye overenskomst.
 
Strejkespalten: Chauffør-overenskomsten
Socialistisk Arbejderavis nr. 182, maj 00 – side 14
Note: De mange strejker blandt buschauffører i februar, tvang fagforeningen og arbejdsgiverne til at genforhandle overenskomsten.
 
Hans Erik Madsen: Overenskomst 2000: Hovedkravet opfyldt, men det er ikke godt nok
Socialistisk Arbejderavis nr. 181, mar 00 – side 2
Note: Den 7. marts kom resultatet fra urafstemningen om overenskomsterne for de privatansatte. Det blev et klart ja ved afstemningen pånær indenfor transportområdet, hvor buschaufførerne, flere steder i landet, har været i strejke. Det har presset forhandlerne tilbage til forhandlingsbordet.
 
Ole Andersen: Overenskomst 2000: Stem Nej. Forlig undergraver folkepension
Socialistisk Arbejderavis nr. 180, feb 00 – side 12
Note: Overenskomsterne er usolidariske. To ekstra fridage på fire år, en minimal lønstigning for de svageste, og individuelle løsninger på pensionsområdet. Det er for ringe.
 
Ole Andersen: Derfor skal du stemme NEJ: Sølle to fridage og minimal lønfremgang
Socialistisk Arbejderavis nr. 180, feb 00 – side 12
Note: To gigantiske landvindinger for lønmodtagerne. Sådan præsenterede arbejderklassens repræsentanter, Willy Strube og Max Bæhring, triumferende resultatet af årets overenskomstforhandlinger.
 
Konni Nørlem: Overenskomstforhandlingerne: Flertal af arbejdere klar til ny konflikt
Socialistisk Arbejderavis nr. 179, jan 00 – side 10
Note: Arbejdsgiverne og fagtoppen er bange for en ny storkonflikt.
 
Silkeborg: Tillidsfolk samarbejder
Socialistisk Arbejderavis nr. 179, jan 00 – side 10
Note: – Vi skal være bedst mulig udrustede, hvis vi skal i konflikt.
 
Konference: Overenskomst 2000 – Ja til den 6. ferieuge
Socialistisk Arbejderavis nr. 175, sep 99 – side 12
Note: D. 8. oktober afholder en række fagforeninger konference om forårets overenskomst.
 
Lene Junker: OK-2000: Tillidsfolk klar til ny overenskomstkamp
Socialistisk Revy nr. 12, feb 99 – side 6
Note: Om et år skal overenskomsterne inden for det private område fornys. Landet over forbereder tillidsfolk sig – til en ny storstrejke? Lene Junker rapporterer.
 
Overenskomst 2002
Se også: Faglig kamp 2001-2010
Ida H. Jakobsen: Styrk kampen for højere løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 204, jul 02 – side 5
Note: Arbejdsgiverne har fået nok en sejr med gennemtrumfningen af det rådne overenskomstforlig til de kommunalt og amtsligt ansatte.
 
Ida H. Jakobsen: OK 2002: Kæmp for bedre løn- og arbejdsforhold
Socialistisk Arbejderavis nr. 203, maj 02 – side 3
Note: I april blev et forslag til overenskomstforlig for de kommunalt og amtsligt ansatte sendt ud til urafstemning blandt medlemmerne.
 
Hans Erik Madsen: Overenskomst 2002: Nej til fedterøvstillæg
Socialistisk Arbejderavis nr. 202, mar 02 – side 5
Note: Arbejdsgiverne vil have mere ny løn – dvs. flere fedterøvstillæg, flere usolidariske og splittende lønsystemer. De kommunalt ansatte kræver generelle lønstigninger, som sikrer reallønnen, og siger nej til mere ny løn.
 
Charlie Lywood: Nej til ‘Ny løn’
Socialistisk Arbejderavis nr. 201, feb 02 – side 2
Note: Forhandlingerne på det kommunale område har ligget stille siden sammenbruddet i starten af februar.
 
Peter Iversen: 100 dages-konference: Protestmøde mod arbejderfjendsk Fogh-regering
Socialistisk Arbejderavis nr. 201, feb 02 – side 10
Note: Vrede tillidsfolk fra hele landet mødes fredag d. 1. marts i Silkeborg til protestmøde imod den nye regerings første hundrede dages arbejderfjendtlige politik.
 
Overenskomst 2002: Kræv højere løn – afskaf ‘Ny Løn’
Socialistisk Arbejderavis nr. 200, jan 02 – side 10
Note: Overenskomsterne for de offentligt ansatte skal fornyes d. 1. april, og forhandlingerne er nu fuldt i gang.
 
Overenskomst 2004
Peter Iversen + Jakob Nerup: F!#%?%* Råddent overenskomstforlig – Vi stemmer nej
Socialistisk Arbejderavis nr. 224, feb 04 – side 6
 
Jakob Nerup: Fagligt opbrud: Medlemmerne protesterer og toppen skælver
Socialistisk Arbejderavis nr. 224, feb 04 – side 7
Note: + interviews med tillidsfolk
 
Overenskomst 2005
Se også: Faglig kamp 2001-2010
Jesper Juul Mikkelsen: Interview med Jan Hoby, LFS, om KTO-forliget: OK 2005: Ingen grund til at åbne champagne flaskerne!
Socialistisk Arbejderavis nr. 239, mar 05 – side 14
Note: På papiret ser det netop indgået OK-forlig på KTO området der tæller 570.000 offentlige ansatte en rigtig god overenskomst.
 
Overenskomst 2008
Se også: Faglig kamp 2001-2010
Sara Andersen: Pæne piger kan også strejke
Socialistisk Arbejderavis nr. 296, mar 10 – side 10
Note: Sara Andersen fulgte og interviewede sygeplejerskerne på Rigshospitalet under hele sygeplejerskernes konflikt i 2008. Hun beskriver her, hvordan strejken satte spørgsmålstegn ved den måde, sygeplejerskerne opfattede hele deres situation, også den kulturelle underordning af kvinder og den maskuline dominans.
 
Jan Hoby: Velfærdsdagsordenen, der forsvandt
Socialistisk Arbejderavis nr. 284, dec 08 – side 4
Note: Der er sikkert mange, der har svært ved at forstå, hvordan næsten to års stigende aktivitets- og kampvilje blandt arbejdere i specielt den offentlige sektor kunne forsvinde som dug fra solen over sommeren 2008.
 
Hans Jørgen Vad: Kommentar: OK-08: Kampviljen på gulvet blev afledt af sololøb i toppen
Socialistisk Arbejderavis nr. 280, jul 08 – side 2
Note: Var det samlede resultat af OK-08 en sejr eller et nederlag? Dette spørgsmål kan ikke besvares entydigt pt., da det afhænger af, hvordan det vil påvirke kampviljen fremover.
 
Jakob Nerup + Jan Hoby: OK08: Et afgørende skifte
Socialistisk Arbejderavis nr. 280, jul 08 – side 4
Note: Dag efter dag fyldte begejstrede SOSU’er og sygeplejersker gaderne med deres skilte og T-shirts. De råbte slogans og modtog opbakningen fra næsten alle de mødte. Selv medierne var for en stund nødt til at behandle de strejkende positivt. Spørgsmålet er om det blot var en enlig svale og resultatet af en dygtig kommunikationsstrategi eller noget helt andet og mere afgørende.
 
Kan strejkerne vindes?
Socialistisk Arbejderavis nr. 279, jun 08 – side 1
Note: Strejkerne finder på mange måder sted under den mest gunstige klassekampsituation siden 1985. Et stort flertal i befolkningen støtter de strejkende. De bakker op om de offentligt ansattes lønkrav, og ønsker et stop for udhulningen af velfærden.
 
Jesper Juul Mikkelsen: Kritisk pædagogisk netværk
Socialistisk Arbejderavis nr. 279, jun 08 – side 3
Note: Tirsdag aften d. 3 juni samledes en broget forsamling af pædagogstuderende, fagligt valgte fra BUPL og LFS, pædagogisk personale fra københavnske institutioner og pædagogik-studerende fra RUC og Københavns universitet på et fritidshjem på Østerbro.
 
Jan Hoby: Den militante kant: Hellere én lille sejr end ingen!
Socialistisk Arbejderavis nr. 279, jun 08 – side 3
Note: I skrivende stund er resultatet af BUPL og Sundhedskartellets strejke ikke er kendt. Men diskussionen om de forspildte historiske muligheder ved denne overenskomst er i fuld gang på venstrefløjen, i fagbevægelsen og blandt titusindvis af offentlige ansatte. Det er både historien om et forudsigeligt mord (fagtoppens accept af KL’s ramme på 12,8%), og så historien om al det uforudsigelige i enhver klassekamps-situation (alle arbejdsmarkedsforskere og politiske kommentatorers analyser har taget fejl).
 
Jakob L. Krogh: Mediernes ligegyldige kritik
Socialistisk Arbejderavis nr. 279, jun 08 – side 4
Note: Fra strejkerne startede har medierne fokuseret på, hvornår regeringen ville lave et indgreb. Alle medierne tog for givet, at et indgreb ville betyde et nederlag for de strejkende.
 
FOA vinder – hvem taber?
Socialistisk Arbejderavis nr. 279, jun 08 – side 4
Note: Det ser ud til at der på venstrefløjen er en slags venstresekterisk tilgang til FOA’s forlig på det kommunale område og til den mere generelle forståelse af hele overenskomstkampen.
 
Jesper Juul Mikkelsen: Strejkebevægelsen: – et begyndende opgør med Fogh og nyliberalismen
Socialistisk Arbejderavis nr. 278, apr 08 – side 8
Note: ”FOA, FOA, FOA” råber hundredvis af demonstranter taktfast, mens de larmer med de røde hænder. De strejkende er stolte af deres fagforening, og det tyder på én ting: Det er ikke fagforbund i kamp, som skræmmer arbejderne væk; det er forbund, som tror de skal lege forsikringsselskaber, der er blevet ligegyldige for deres medlemmer.
 
Jan Hoby: Den militante kant: Strejker for alles velfærd
Socialistisk Arbejderavis nr. 278, apr 08 – side 9
Note: „Strejker i den offentlige sektor er forældede og passer ikke ind i et moderne samfund.“ Det siger formanden for Kommunernes Landsforening (KL) Erik Fabrin (V), i Politiken den 23. april. Men det er gammel vin på nye flasker.
 
Interview: – Staten har masser af penge
Socialistisk Arbejderavis nr. 278, apr 08 – side 9
Note: Socialistisk Arbejderavis har spurgt Peter Nielsen, der er sekretær for Enhedslisten på Christiansborg, hvad den økonomiske situation betyder i forhold til overenskomst og strejker.
 
Fagbureaukratiet – Hvis side er de på?
Socialistisk Arbejderavis nr. 278, apr 08 – side 10
Note: Overenskomstforhandlingerne i 2008 og udviklingen omkring disse har aktualiseret spørgsmålet om de faglige lederes rolle og funktion i forhold til deres medlemmer. Sosu-strejkerne i maj 2007 satte en ny dagsorden som ingen spindoktor, intet reklamebureau, politisk parti eller fagforbund kunne.
 
Jan Hoby: Den militante kant: Historien om et (muligt) forudsigeligt mord
Socialistisk Arbejderavis nr. 277, mar 08 – side 3
Note: Hvis overenskomstforhandlingerne for tre år siden var endt med 12,8% til de offentligt ansatte, havde der været grund til jubel.
 
Overenskomst: 67% støtter storkonflikt
Socialistisk Arbejderavis nr. 276, feb 08 – side 1
Note: Hvis der skal rettes op på de seneste års omfordeling til de rige, skal resultatet for de statsansattes overenskomst forkastes. I stedet skal alle offentligt ansatte ud i fælles konflikt.
 
Jan Helbak: OK-08 – en politisk kamp
Socialistisk Arbejderavis nr. 276, feb 08 – side 2
Note: OK-08 er allerede nu, hvor der føres forhandlinger, blevet en vigtig brik i forårets politiske spil om velfærdsstatens fremtid.
 
Poul Erik Kristensen: „Det vigtigste er at få forberedt konflikten godt“
Socialistisk Arbejderavis nr. 276, feb 08 – side 3
Note: - Vi skrev historie. Ingen kan huske, at der har været så mange medlemmer til et medlemsmøde blandt HK’erne på rådhuset i Silkeborg.
 
Overenskomst 2010
Se også: Faglig kamp 2001-2010; Krise og modstand (DK)
Jakob L. Krogh: Dårlig overenskomst uden opbakning
Socialistisk Arbejderavis nr. 297, apr 10 – side 5
Note: Selvom 63,8 procent stemte ja til overenskomstforliget er det ikke udtryk for overvældende opbakning. Med en stemmeprocent på 33,9 procent, den laveste siden 1997 betyder det at kun 21,6 procent har stemt ja til overenskomsten.
 
Peter Iversen: Hvorfor blev overenskomsterne så dårlige?
Socialistisk Arbejderavis nr. 296, mar 10 – side 11
Note: Det elendigste overenskomstresultat i mands minde! Sådan er der mange, der kommenterer udfaldet af dette års overenskomstforhandlinger på det private område.
 
Ole Andersen: OK 2010: Reallønsnedgang nej tak!
Socialistisk Arbejderavis nr. 295, feb 10 
Note: Natten til mandag d. 22. februar indgik arbejdsgiverne i Dansk Industri (DI) og arbejdernes repræsentanter i CO industri forlig om overenskomsten for de næste to år for ca. 250.000 arbejdere i industrien.
 
Det mener vi: Vi vil med til lønfesten
Socialistisk Arbejderavis nr. 295, feb 10 – side 3
Note: Mens overenskomsten går ind i sin afgørende fase, siger LO-formand Harald Børsting: „Man må erkende, at der ikke er plads til lønfest denne gang.“ En mærkelig holdning fra en LO-formand.
 
Jakob L. Krogh: Overenskomst 2010: Vi skal stå sammen, ikke konkurrere
Socialistisk Arbejderavis nr. 295, feb 10 – side 4
Note: “Konkurrenceevnen har det så dårligt, at danskerne må indstille sig på, at tidligere tiders lønstigninger skal afløses af mådehold, hvis den danske økonomi skal hjælpes ud af krisen,“ siger overvismanden, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, i Børsen 6. januar. Dette argument er blevet gentaget på den ene eller anden måde op til og under overenskomstforhandlingerne af størstedelen af Overdanmark.
 
Peter Schjerning: Overenskomst 2010: Der er råd til ordentlig løn
Socialistisk Arbejderavis nr. 295, feb 10 – side 4
Note: Omkring 600.000 privatansatte skal have ny overenskomst i foråret 2010, og i denne situation føler mange lønmodtagere, at de skal vælge imellem pest eller kolera: blive fyret eller gå ned i løn. Arbejdsgiverne synes at sidde i den bedste position ved forhandlingsbordet med beskeden om, at vi stadig er i krise, og at man derfor er nødt til at skære helt ind til benet i en effektiviseringsproces.
 
Hans Erik Madsen: OK-2010: Forsvar reallønnen – lad de rige betale krisen
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 4
Note: Overenskomstforhandlingerne for de 600.000 privatansatte er netop skudt i gang. Arbejdsgiverne går efter en nulløsning, og fagbevægelsens top har allerede kastet håndklædet i ringen og erkendt ’mådehold og ansvarlighed’. Men både arbejdsgiverne og fagtoppen ved godt, at jokeren i overenskomstspillet som altid er arbejderklassen! Hvad vil de 600.000 privatansatte acceptere?
 
Hans Erik Madsen: OK-2010: Vi kan ikke stole på fagtoppen
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 4
Note: De faglige ledere er allerede i fuld gang med at sælge ud af medlemmernes krav inden overenskomstforhandlingerne er gået i gang. De synger med arbejdsgiverne og de fleste eksperter med i koret om, at der ikke er råd til lønforbedringer – endsige til at opretholde reallønnen.
 
Overenskomst 2011
Christine Kyndi: Reallønsfald for 800.000 offentligt ansatte: Stem nej til offentlige minus-overenskomster
Socialistisk Arbejderavis nr. 307, mar 11 – side 3
Note: ”Man kan ikke sige andet, end at fagbevægelsen udviser solidt samfundshensyn med denne aftale.” – Dennis Kristensen, FOA, om den nye overenskomstaftale for 540.000 kommunalt ansatte.
 
Christine Kyndi: Stem nej til offentlige minus-overenskomster: Reallønsfald for 800.000 offentligt ansatte
Socialistisk Arbejderavis nr. 306, feb 11 
Note: ”Man kan ikke sige andet, end at fagbevægelsen udviser solidt samfundshensyn med denne aftale.” – Dennis Kristensen, FOA, om den nye overenskomstaftale for 540.000 kommunalt ansatte.
 
Overenskomst 2012
Se også: Faglig kamp efter 2010
Jakob Nerup: Overenskomst: En tæsket hund
Socialistisk Arbejderavis nr. 318, mar 12 – side 4
Note: De lignede en stor undskyldning for sig selv, de faglige topbosser, da de for pressen forklarede hvorfor de havde lagt navn til det dårligste overenskomstresultat siden krigen. Industriforliget dikterer lønstigninger som kun halverer reallønstabet de næste 2 år.
 
Jesper Juul Mikkelsen: Interview med Søren Grønborg, tillidsmand på Carlsberg: “Det kan godt betale sig at sige hertil og ikke længere”
Socialistisk Arbejderavis nr. 318, mar 12 – side 5
Note: Det ser skidt ud for den danske fagbevægelse, men for at finde bud på veje ud af krisen, tog Socialistisk Arbejderavis til Carlsberg, for at lave et interview med Søren Grønberg, som er tillidsmand og har succes med at organisere sine kollegaer.
 
Overenskomst 2013
Se også: Faglig kamp efter 2010; Danmarks Lærerforening; Faglig kamp (DK): Lærere
Anne A. Lange: Et år efter konflikten: Lærere under pres
Socialistisk Arbejderavis nr. 340, aug 14 – side 15
Note: Inden skolestart i år har et rekordstort antal lærere sagt op eller er gået på orlov – i København 36 pct. flere end i 2012 og 15 pct. flere end sidste år. Stigningen skyldes uden tvivl dårligere arbejdsforhold.
 
Lærerkonflikten fra start til slut
Socialistisk Arbejderavis nr. 329, maj 13 – side 2
Note: Danmarks Lærerforening (DLF) reagerede længe defensivt på truslerne fra Kommunernes Landsforening (KL), men besluttede så i starten af januar at holde en række medlemsseminarer – kaldet ”handling giver forvandling”.
 
Lene Junker: Kunne lærerne havde vundet?
Socialistisk Arbejderavis nr. 329, maj 13 – side 2
Note: Under lærerkonflikten havde lærerne mange gode kort på hånden, rigtig mange af dem blev flittigt brugt, og der blev taget mange stik hjem.
 
Jørn Andersen: Var sympati-aktioner en mulighed?
Socialistisk Arbejderavis nr. 329, maj 13 – side 3
Note: Helt tilbage i det tidlige forår stod det klart, at det ville blive en kamp, ikke kun mod lærernes egne arbejdsgivere i KL, men mod regeringen.
 
Hans Erik Madsen: Lærernes kamp og løgnen om den danske model
Socialistisk Arbejderavis nr. 329, maj 13 – side 12
Note: Den netop afsluttede lærerlockout er et tydeligt udtryk for, at et nyt kapitel i klassekampen er i fuld gang. KL og regeringen erklærede med lockouten og et tæt makkerskab lærerne krig og klassekamp. De vandt og kørte både lærerne og den danske model over.
 
Bondos afvisning af sympatikonflikt
Socialistisk Arbejderavis nr. 328, apr 13 – side 2
Note: Danmarks Lærerforening har afvist BJMFs tilbud om sympatikonflikt. Begrundelsen fra DLF’s top er, at lærerne befinder sig i en konflikt skabt af KL, som de ikke ønsker at være i.
 
Lene Junker: Regeringen er svag: Lærerne kan vinde – men ikke alene
Socialistisk Arbejderavis nr. 328, apr 13 – side 2
Note: Regeringens masterplan for at “frigøre ressourcer” ved at ændre løn og ansættelsesvilkår for alle offentlige ansatte og svække de faglige organisationer, er nu afsløret.
 
3F BJMF støtter de lockoutede lærere
Socialistisk Arbejderavis nr. 328, apr 13 – side 4
Note: I den igangværende lockout af lærerne er det tydeligt at regeringen og kommunernes Landsforening som arbejdsgivere, aggressivt går efter lærernes underkastelse. Til stor skade for elever og samfund.
 
Jakob Nerup: Strejke nytter
Socialistisk Arbejderavis nr. 328, apr 13 – side 9
Note: Lærernes meget synlige kamp for at bevare indflydelsen på deres arbejdstid rejser mange spørgsmål for dem som ønsker at lærerne vinder. Et helt centralt spørgsmål er, om det overhovedet nytter noget at offentligt ansatte strejker.
 
Overvældende Nej til gymnasielærernes overenskomstforslag
Socialistisk Arbejderavis nr. 328, apr 13 – side 13
Note: Det har været kendt, at det nye overenskomstforslag for gymnasielærerne var meget upopulært.
 
Charlie Lywood: Læserbrev: KL og regeringens matchfixing
Socialistisk Arbejderavis nr. 328, apr 13 – side 13
Note: I Politiken d. 11.04.13 slår en række offentlige fagforenings ledere inklusive – desværre – Anders Bondo til lyd for et ”afbalanceret” regeringsindgreb i konflikten.
 
Lene Junker: OK13: “Det er vigtigt at frustration vendes til handling”
Socialistisk Arbejderavis nr. 325, dec 12 
Note: Socialistisk Arbejderavis har snakket med Rasmus Keis Neerbek, lærer på Ganløse Skole i Egedal Kommune og aktiv i Enhedslistens Lærernetværk, om opbygning af modstand mod angrebet på lærerne og andre faggrupper i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.
 
Overenskomst 2014
Se også: Faglig kamp efter 2010
Poul Erik Kristensen: Overenskomst betyder lavere realløn
Socialistisk Arbejderavis nr. 337, apr 14 – side 4
Note: Når ca. 600.000 privat-ansatte i den kommende uge skal stemme om de nye overenskomster, er der ikke udsigt til sikring eller forbedring af reallønnen.
 
Poul Erik Kristensen: OK-14: Stem Nej og byg modstand
Socialistisk Arbejderavis nr. 337, apr 14 – side 4
Note: En række fagforbund, lokale afdelinger, tillidsfolk og faglige aktive har i øjeblikket travl med at sikre et Nej til de nye overenskomster.
 
Christine Kyndi + Jesper Juul Mikkelsen: Overenskomst – hvad rager det mig?
Socialistisk Arbejderavis nr. 336, feb 14 – side 10
Note: “Dit job, din økonomi, din hverdag” – sådan lyder sloganet i LO’s og FTF’s kampagne om overenskomst.
 
Christine Kyndi: Overenskomst-14: “Vi skal vise hvordan virkeligheden ser ud”
Socialistisk Arbejderavis nr. 336, feb 14 – side 11
Note: Regeringen og arbejdsgiverne prøver at bilde os ind, at der ikke er råd til forbedringer ved de igangværende overenskomstforhandlinger.
 
Jesper Juul Mikkelsen: Stem nej til OK-14
Socialistisk Arbejderavis nr. 336, feb 14 – side 11
Note: De sidste år er arbejdsmarkedet blevet brutaliseret. Reallønnen stagnerer, tempoet sættes op, mange tør ikke melde sig syge, og arbejdsgiverne bruger bevidst udenlandsk arbejdskraft til at presse lønnen.
 
Overenskomst 2015
Lene Junker: OK 15: Offentligt ansatte mod Corydon og KL
Socialistisk Arbejderavis nr. 342, dec 14 – side 8
Note: Offentlige ansatte har forskellig uddannelsesbaggrund og udfører forskellige jobs. Men vi har alle de samme grundvilkår: At vi er lønarbejdere i den offentlige sektor.
 
Anne A. Lange: Lærerne klar til solidaritet ved OK15
Socialistisk Arbejderavis nr. 341, okt 14 – side 8
Note: Frygten for hårde angreb ved overenskomstforhandlingerne i 2015 får lærerne til at forberede støtte til andre grupper i tilfælde af konflikt.
 
Christine Kyndi: OK15: KL vil angribe pædagoger og sosu’er
Socialistisk Arbejderavis nr. 341, okt 14 – side 8
Note: I foråret 2015 skal 630.000 offentligt ansatte have ny overenskomst. KL vil bl.a. angribe social- og sundhedshjælperes og pædagogers forhold.
 
Enhedslistens Faglige Landsudvalg : Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område 2015: Fælles og solidarisk kamp er nødvendig
Socialistisk Arbejderavis nr. 340, aug 14 – side 3
Note: Det angreb på arbejdstidsreglerne, som de offentlige arbejdsgivere med succes indledte ved OK forhandlingerne i 2013, vil blive forstærket ved OK-forhandlingerne i 2015.
 

Der blev fundet 139 artikler

 

 

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside