Topbanner

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Tema: Miljø

Se også: Se også: Naturvidenskab; Økonomisk vækst/degrowth

Miljø
Se også: Naturvidenskab; Økonomisk vækst/degrowth
Camilla Royle: Marxism and the Anthropocene
International Socialism Journal nr. 151, jul 16 – side 63
Note: As you read this article every breath you take in contains about 400 parts per million (ppm) of carbon dioxide, around a third more than your great grandparents breathed 100 years ago. As well as leading to potentially catastrophic global warming, carbon dioxide in the atmosphere has changed the way plants photosynthesise and has also made seas and lakes more acidic, more so than they have been for the last 800,000 years. The effect human activity is having in the world is on such a huge scale that, for a growing number of thinkers, Earth has entered a new geological epoch defined by human activity. Using the Greek word Anthropos (human) they propose to name this epoch the Anthropocene.
 
Ian Rappel: Capitalism and species extinction
International Socialism Journal nr. 147, jul 15 – side 93
Note: Life on earth is arguably the most extraordinary phenomenon in the perceivable universe. And, among living things, 21st century humans are uniquely possessed with the means to appreciate this remarkable occurrence.
 
Marie Jæger: Boganmeldelse: Land & Labour – bidrag til en bæredygtig verden
Socialistisk Arbejderavis nr. 340, aug 14 – side 11
Note: “Land and Labour” af Martin Empson tager et marxistisk udgangspunkt i forståelsen af forholdet mellem menneske og natur. Marie Jæger har anmeldt bogen.
 
Conor Kennelly: Book Review: Martin Empson, Land and Labour: Marxism, Ecology and Human History
Irish Marxist Review (Irland) nr. 10, jun 14 – side 76
Note: Martin Empson’s Land and Labour provides a Marxist analysis of the dynamic relationship between humanity and nature. As we are approaching a ‘tipping point’ beyond which Global Warming is unstoppable, it is critical that this relationship is understood.
 
Ieuan Churchill: Environmentalism in crisis: neoliberal conservation and wilderness romanticism
International Socialism Journal nr. 142, apr 14 – side 125
Note: A review of Tony Juniper, What has Nature ever done for us? How Money really does grow on Trees (Profile Books, 2013), £9.99, and George Monbiot, Feral: Searching for Enchantment on the Frontiers of Rewilding
(Allen Lane, 2013), £11.99
 
Martin Empson: Book review: Natural’s not in it
International Socialism Journal nr. 130, apr 11 – side 216
Note: John Bellamy Foster, Brett Clark and Richard York, The Ecological Rift: Capitalism’s War on the Earth, (Monthly Review Press, 2010), £14.95
 
Jørn Andersen: BP-oliekatastrofen: Regering og olieindustri hånd i hånd
Socialistisk Arbejderavis nr. 299, jul 10 – side 10
Note: Obama 2. april: „I dag er olieboreplatforme generelt ikke årsagen til oliespild. De er teknologisk meget avancerede.“ Udtalelsen kom kun 18 dage før eksplosionen på Deepwater Horizon.
 
Christine Kyndi: BP’s olieudslip: Historisk miljøkatastrofe
Socialistisk Arbejderavis nr. 298, jun 10 – side 16
Note: Den 20. april kostede en eksplosion på olieboreplatformen Deepwater Horizon i den Mexicanske Golf 11 arbejdere livet. Fra et hul 1,5 km under havets overflade fosser enorme mængder olie ud og truer med at skabe en af de største miljømæssige katastrofer i USA’s historie.
 
Martin Empson: Book Review: Healing the rift
International Socialism Journal nr. 125, jan 10 – side 214
Note: John Bellamy Foster, The Ecological Revolution (Monthly Review Press, 2009), £13.95
The conclusion of John Bellamy Foster’s latest book is one that may not strike a chord with many traditional environmentalists—”today, the transition to socialism and the transition to an ecological society are one.”
 
Kelly Hilditch: Book review: The Ecological Revolution
Socialist Review nr. 338, jul 09 – side 26
Note: John Bellamy Foster, Monthly Review; £13.95
If there was ever a case not to judge a book by its cover, this is it. Despite the rather garish and vaguely confusing cover image, this is possibly the most coherent and fundamentally serious book on the issues facing the planet that I have had the pleasure to read.
 
John Bellamy Foster: Marx og den globale miljøkrise
Socialistisk Arbejderavis nr. 280, jul 08 – side 12
Note: Det er almindeligt at betragte marxismen som en miljøfjendtlig filosofi. Men i virkeligheden var Marx og Engels pionerer inden for den økologiske tænkning, forklarer John Bellamy Foster i denne artikel.
 
Alison Smith: Book Review: The Enemy of Nature
Socialist Review nr. 321, jan 08 – side 26
Note: by Joel Kovel, Zed Books, £17.99
The Enemy of Nature brilliantly lays out the current ecological crisis in all of its dimensions. Kovel reveals the real "inconvenient truth" surrounding climate change: that capitalism is responsible, and the only way to solve the problem is to get rid of it. But far from focusing purely on the environment, Kovel includes in his definition of ecological breakdown the increasing class division, imperialism and poverty which, along with environmental destruction, are all intrinsic features of capitalism.
 
John Bellamy Foster: Marx and ecology
Socialist Worker nr. 2080, dec 07 – side 13
Note: Karl Marx’s analysis of the environment under capitalism shows how saving the planet is inextricably linked to transforming our society.
 
Paul McGarr: Review: Accounting for the environment
International Socialism Journal nr. 116, okt 07 – side 195
Note: Paul Burkett, Marxism and Ecological Economics (Historical Materialism Book Series, Brill, 2006), £48.30
Paul Burkett, along with John Bellamy Foster, is one of the Marxists who has done most to engage with the ideas and the theorists to emerge from what might broadly be called the green or environmental movement.
 
Martin Empson: A to Z of Socialism: E is for Ecology
Socialist Review nr. 318, okt 07 – side 17
Note: The ecological relationship between human society and the planet's environment has become a major preoccupation for thousands of people around the world.
 
Kieran Allen: A light in the dark pools of squalor
International Socialism Journal nr. 111, jun 06 – side 172
Note: A review of Mike Davis, Planet of Slums (Verso, 2006), £15.99
 
Mike Davis: Mike Davis: "Planet of Slums": Slumbyens Økologi
Socialistisk Arbejderavis nr. 245, sep 05 – side 6
Note: Mere end 1 milliard mennesker lever i slum. Den amerikanske forfatter, socialist og aktivist Mike Davis ser i sin kommende bog Planet of Slums nærmere på storbyernes fattigdom, der kombineret med klimatiske risici udgør, en dødelig blanding for millioner af mennesker.
Dette er et bearbejdet uddrag af bogen, der udkommer på forlaget Verso i marts 2006 (www.versobooks.com)
 
Mary Black + Andrew Stone: Ecology against Capitalism: Nuclear Reaction
Socialist Review nr. 298, jul 05 – side 18
Note: Mary Black and Andrew Stone attack New Labour's desire for a nuclear renaissance.
 
Rikke Holm: Miljøpolitik til folkeafstemning
Socialistisk Arbejderavis nr. 218, sep 03 – side 4
Note: Et grønt oprør mod den sorte regering har længe været tiltrængt.
 
John Bellamy Foster: Marx's ecology in historical perspective
International Socialism Journal nr. 96, sep 02 – side 71
Note: JOHN BELLAMY FOSTER draws on his excellent recent book, "Marx's Ecology", in order to give a devastating reply to those who argue that Marx and the Marxist tradition have had little to say on environmental and ecological issues.
 
Rikke Holm: Miljø: Klodens fremtid er på spil
Socialistisk Arbejderavis nr. 205, aug 02 – side 5
Note: Som socialister har vi en drøm om at skabe en verden, hvor alle mennesker har muligheden for at leve et ordentligt liv.
 
Rikke Holm: Lomborgs institut for talmagi
Socialistisk Arbejderavis nr. 202, mar 02 – side 2
Note: Den nye regering har erklæret krig mod miljøet. Først blev hele miljøområdet ramt hårdt gennem nedskæringer for 2 mia. kr. og siden er det blevet fulgt op af en ideologisk offensiv ved ansættelsen af den miljøfjendtlige Bjørn Lomborg som chef for det nye ”Institut for Miljøvurdering”.
 
Rikke Holm: Finanslov 2002: Miljøet ofres – profitten skal sikres
Socialistisk Arbejderavis nr. 201, feb 02 – side 6
Note: 2 milliarder kroner – det er hvad den nye regering har skåret på miljø-området.
 
Rikke Holm: Miljøet drukner i kapitalismens kloak
Socialistisk Arbejderavis nr. 192, maj 01 – side 6
Note: “De store forventninger til det nye årtusind er nu overskygget af uanede trusler mod menneskehedens fremtid.”
Sådan indledte World Watch Institute i år 2000 deres årlige rapport “Verdens Tilstand”.
 
Jens Loller: Gensplejsning – en genvej til profit
Socialistisk Arbejderavis nr. 190, feb 01 – side 6
Note: Udviklingen indenfor gensplejsning af afgrøder, hjælpestoffer og færdige fødevareprodukter, kaldet GMO, går ufatteligt stærkt. På trods af EU’s 1 års stop for markedsføring af GMO, foregår udviklingen af GMO i meget høj hast, både i og udenfor EU.
 
Poul Erik Kristensen: Der er gift i drikkevandet
Socialistisk Arbejderavis nr. 190, feb 01 – side 7
Note: Nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer i grundvandet har betydet, at 535 vandforsyningsboringer er blevet lukket mellem 1987 og 1999. Og halvdelen af grundvandet ned til 40 meters dybde er forurenet med sprøjtemidler og nitrat.
 
Frank Antonsen: Er der grænser for vækst?
Socialistisk Revy nr. 4, maj 98 – side 14
Note: Øget industrialisering og stigende befolkningstal er ikke nødvendigvis en hindring for et bedre miljø. Frank Antonsen forklarer hvorfor det alligevel forholder sig sådan under kapitalismen.
 
Århus: Blokade mod gensplejsede sojabønner
Socialistisk Arbejderavis nr. 149, dec 96 – side 7
Note: Da det første skib med gensplejsede sojabønner anløb Århus Havn i midten af december måned, bestod velkomstkomiteen af en fysisk blokade.
 
Jens Klüver: Kapitalisme og miljø: Beskidt miljøpolitik
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 4
Note: Landbruget og Venstre vil boykotte spredning af spildevandsslam af hensyn til miljøet. Men argumenterne handler mere om økonomi.
 
Jakob Nerup: Verdens tilstand
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 8
Note: Miljørapporten “Verdens tilstand” dokumenterer, at det går dårligt, men giver ingen reelle løsninger.
 
Proms igen
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 2
Note: Det nykonstruerede selskab Proms Kemi A/S er igen under tiltale for ikke at overholde miljølovgivningen.
 
Proms: Svineri for millioner
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 2
Note: Proms Kemiske Fabrik får efter en rekonstruktion lov til at fortsætte.
 
Det frie markeds miljøsvineri
Socialistisk Arbejderavis nr. 99, jan 94 – side 2
Note: - 80% af det beløb som landbruget får fra EU bliver brugt til indkøb af kunstgødning og sprøjtegift.
 
Martin B. Johansen: Miljøgaranti: EU betyder mere gift i maden
Socialistisk Arbejderavis nr. 99, jan 94 – side 3
Note: Løftet om, at den europæiske union ikke ville forringe de danske miljøbestemmelser var svindel.
 
John Charlton: Building a new world (Linda Clarke: "Building Capitalism: Historical Change and the Labour Process in the Production of the Built Environment")
International Socialism Journal nr. 58, mar 93 – side 131
Note: John Chariton looks at Building Capitalism, Linda Clarke's study of urban development and the rise of capitalism in London
 
Dave Treece: Why the Earth Summit failed
International Socialism Journal nr. 56, sep 92 – side 63
Note: The Earth Summit in Rio earlier this year was a spectacular failure. Dave Treece explains why the world's leaders are incapable of coming to grips with the environmental crisis and outlines the only kind of political response that stands a chance of dealing with a problem so deeply rooted in the make up of late 20th century capitalism.
 
Karen S Andersen: Økonomien set med røde øjne: Blind vækst medfører forurening og rovdrift på naturen: Er nulvækst mulig?
Socialistisk Arbejderavis nr. 53, okt 89 – side 10
Note: Den stigende forurening og miljøødelæggelse har efterhånden skabt en veludviklet miljøbevidsthed hos mange mennesker.
 
Jens Peter Koldborg: Brundtland-rapport: Klodens overlevelse
Socialistisk Arbejderavis nr. 44, nov 88 – side 6
Note: Brundtlandrapporten har vundet stort gehør. For rapporten er klodens overlevelse utænkelig uden et stop for den blinde vækst. Men det er ikke teknologi, der truer miljøet som sådan. Det er det kapitalistisk system, der kontrollerer den teknologiske udvikling i sin stræben efter profit.
 
Mike Simons: The Red and the Green – socialists and the ecology movement
International Socialism Journal nr. 37, dec 87 – side 50
 
Peter Wedel: Regeringens handlingsplan: Fed gylle til alle
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 3
Note: Miljø-Christian og Gylle-Britta skændes og gemmer rapporter for hinanden, mens Schlüter vender solbrændt hjem fra Lanzarote og forsøger at gyde olie på de oprørte vande. Regeringens handlingsplan for et bedre miljø er kommet!
 
Freddie Nielsen: Faglig kamp mod farlige stoffer
Socialistisk Arbejderavis nr. 25, dec 86 – side 3
Note: Lige siden begyndelsen af 30’erne, har man vidst, at asbestfibre kunne give asbestose. Og allerede i 40’erne og 50’erne kom der beviser på, at det kunne give lungekræft.
 
Pia Larsen: Miljø – en død sild
Socialistisk Arbejderavis nr. 25, dec 86 – side 5
Note: “Først, når skidtet falder ned på direktørens hat, så får vi en miljødebat”, hed det i en slumstormersang fra 60’erne. Idag er det sket.
 
Ågot Berger: Socialdemokratiet: Et rødt/grønt alternativ?
Socialistisk Arbejderavis nr. 25, dec 86 – side 5
Note: Socialdemokraterne er gået i offensiven i miljøspørgsmålet, anført af miljø-ordføreren Ritt Bjerregård. Lad os nu se, hvor længe det holder overfor Venstres ‘holden hånd’ over landbruget.
 
Pia Larsen: På kanten: Giv kapitalismen åndenød
Socialistisk Arbejderavis nr. 24, nov 86 – side 4
Note: Fiskerne har sagt det længe – men nu synes det at begynde at sive ind hos de danske myndigheder; fiskene dør i de danske farvande. Hvad der tidligere har været en indbringende forretning for de danske fiskere, er nu en død hummer. Kattegat er så forurenet, at der ikke længere kan hentes føde derfra.
 
Miljøbevægelse
Se også: Klimabevægelse
Marie Jæger: Skifergas Nej Tak: Stop Danmarks nye energi-mareridt
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 – side 15
Note: Måske ligger der en skat gemt i den danske undergrund. En skifer-skat, som kan kaste Danmark ud i et energi-eventyr, som legitimeres som starten på omstilling til vedvarende energi. Men det er kun et eventyr for et lille mindretal.
 
Miljø: Jyder mod overflødige motorveje
Socialistisk Arbejderavis nr. 116, jun 95 – side 14
Note: En lille teltlejr i landsbyen Lillering 15 km vest for Århus har rejst sig i protest mod den planlagte motorvej mellem Herning og Århus.
 
Greenpeace: Aktion mod miljøgifte
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 14
Note: Aktivister fra Greenpeace gennemførte i oktober en aktion mod Esbjerg Kemi. De stod i over en uge lænket til fabrikkens porte.
 
Anne Kaltoft: Greenpeace: Økologernes flagskib
Socialistisk Arbejderavis nr. 14, nov 85 – side 8
Note: Den franske efterretningstjenestes agenters fiasko i forbindelse med sænkningen af Rainbow Warrior har endnu engang bragt Greenpeace i mediernes søgelys.
 
Klima/global opvarmning
Jesper Juul Mikkelsen: Kloden på kanten: Klima-dystopia
Socialistisk Arbejderavis nr. 362, nov 17 – side 10
Note: “Winter is coming,” sådan lyder advarslerne i verdens mest sete TV-serie og moralen er klar: hvis ikke menneskeheden står sammen og handler, er vi alle dømt til undergang.
 
Jesper Juul Mikkelsen: Kloden på kanten: Kan vi stoppe klimakatastrofen?
Socialistisk Arbejderavis nr. 361, sep 17 – side 3
Note: Det er ikke længere et spørgsmål om, hvornår klimaforandringer sætter ind – de er i gang.
 
Camilla Royle: Marxism and the Anthropocene
International Socialism Journal nr. 151, jul 16 – side 63
Note: As you read this article every breath you take in contains about 400 parts per million (ppm) of carbon dioxide, around a third more than your great grandparents breathed 100 years ago. As well as leading to potentially catastrophic global warming, carbon dioxide in the atmosphere has changed the way plants photosynthesise and has also made seas and lakes more acidic, more so than they have been for the last 800,000 years. The effect human activity is having in the world is on such a huge scale that, for a growing number of thinkers, Earth has entered a new geological epoch defined by human activity. Using the Greek word Anthropos (human) they propose to name this epoch the Anthropocene.
 
Marie Jæger: FN’s klimapanel: Kurs mod klima-kaos
Socialistisk Arbejderavis nr. 342, dec 14 – side 9
Note: I 2014 forventes den globale udledning af drivhusgasser at stige med 2,5 %. Hvis denne udvikling fortsætter, får vi en temperaturstigning på 4 grader eller mere inden år 2100. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra FN’s klimapanel, IPCC.
 
Martin Empson: Climate change: it’s even worse than we thought
International Socialism Journal nr. 137, jan 13 – side 195
Note: Whatever else it is remembered for, 2012 is likely to go down in history as the year when climate change began noticeably to change the face of the planet. The trends we are beginning to see mean that global warming is going to get far worse, far quicker than anyone expected.
 
Camilla Royle: Review: Climate of conflict
International Socialism Journal nr. 137, jan 13 – side 218
Note: Harald Welzer, Climate Wars: What People Will be Killed for in the 21st Century (Polity, 2012), £20
In this translation of a book originally published in German in 2007, Harald Welzer makes a gloomy argument: that climate change is already causing dramatic changes to people’s lives and that violence is always an option as a response to these changes. Using examples from the Vietnam War, the Rwandan genocide, the collapse of the Easter Island civilisation, Darfur and, in particular, the Holocaust, he attempts to explain not just the causes of extreme violence but the way violence is sustained and becomes part of a “violence economy”.
 
Owen McCormack: The age of extremes: new developments in climate change
Irish Marxist Review (Irland) nr. 1, mar 12 – side 44
Note: For socialists the last period is testimony to Lenin’s off quoted “There are decades where nothing happens; and there are weeks where decades happen.” From the Arab spring to the occupy movements, to the global fight against austerity, the pace of historic events has quickened dramatically. Yet in the middle of these events another development has taken place seemingly separate to, yet inextricably linked with, the overall crisis of capital.
Alt. url: PDF
 
Marie Jæger: Dystre klima-prognoser
Socialistisk Arbejderavis nr. 310, jul 11 – side 12
Note: I 2010 blev 30,6 gigaton CO2 ledt ud i Jordens atmosfære, de største CO2-udledninger nogensinde og en drastisk stigning i forhold til foregående år.
 
Green deal is a con
Socialist Worker nr. 2252, maj 11 – side 2
Note: Energy secretary Chris Huhne was set to unveil his new “green deal” in parliament as Socialist Worker went to press. Much was made of the idea that it would include a legally binding target for cutting carbon emissions—a first in the world. But the targets may not be legally binding—Britain may be able to “opt-out” of them.
 
Anders Bæk Simonsen: Høje fødevarepriser giver appetit på forandring
Socialistisk Arbejderavis nr. 306, feb 11 – side 13
Note: Fødevarepriserne har nu nået et rekordhøjt niveau og overstiger prisniveauet umiddelbart før finanskrisen. Det medfører social uro, som vi senest har set i hele Nordafrika, men også andre steder har der været opstande.
 
Suzanne Jeffery: Why we should be sceptical of climate sceptics
International Socialism Journal nr. 129, jan 11 – side 171
Note: Climate science came massively under attack in 2010. Leaked emails from the Climate Research Unit (CRU) at the University of East Anglia were spun by the right wing media to claim that climate scientists had hidden and manipulated data. The affair was dubbed “Climategate”.
 
Jørn Andersen: Klimakommissionens rapport: Klima- eller energi-politik?
Socialistisk Arbejderavis nr. 302, okt 10 – side 5
Note: Da klima- og energiminister Lykke Friis få dage før Klimakommissionens rapport skulle formulere sine forventninger til den, nævnte hun ikke „klima“ eller „CO2-reduktion“ med ét ord. Hendes fokus var energi-forsynings-sikkerhed (Information 23.9).
 
Jakob L. Krogh: Kan negativ økonomisk vækst løse klimakrisen?
Socialistisk Arbejderavis nr. 299, jul 10 – side 10
Note: Under klimatopmøde-demonstrationen 12. december havde den største blok parolen „System Change – Not Climate Change“. Mange af disse klimaaktivister havde en grundlæggende kapitalisme-kritik.
 
Peter Iversen: Den falske grønne bølge
Socialistisk Arbejderavis nr. 297, apr 10 – side 15
Note: De store energiselskaber i USA er ved at løbe tør for fossile brændstoffer – nu vil de igen kaste sig over atomkraft.
 
Robert Lange: Klimagæld og global retfærdighed
Socialistisk Arbejderavis nr. 296, mar 10 – side 9
Note: Det skuffende COP15 topmøde er efterhånden overstået for længst, spørgsmålene er endnu ubesvarede, og den så højt besungede handling er totalt udeblevet. Klimagæld er et af de væsentligste elementer i en retfærdig fordeling af den globale opvarmnings byrder og en del af løsningen på den globale opvarmning.
 
Suzanne Jeffery: Real agenda of climate deniers
Socialist Worker nr. 2192, mar 10 – side 11
Note: We are witnessing a frenzy of climate “scepticism”
 
Fred Pearce: In my opinion: The 'population bomb'
Socialist Review nr. 345, mar 10 – side 7
Note: The "population bomb" is on the environmental agenda once more. Green guru Jonathon Porritt recently lambasted the politically correct for ignoring the demographic elephant in the living room – "exponential population growth". Is he right?
 
Rikke Holm: Klimaproblemer: Er vi for mange mennesker i verden?
Socialistisk Arbejderavis nr. 295, feb 10 – side 10
Note: Et af argumenterne i klimadebatten er, at overbefolkning er skyld i klimaproblemerne. Problemet med denne påstand er, at den er historisk ukorrekt, bygger på falske præmisser, fjerner fokus fra de virkelige problemer og peger hen imod de helt forkerte løsninger.
 
Sadie Robinson: Climate change: Right wing lies are snow joke
Socialist Worker nr. 2184, jan 10 – side 3
Note: Sections of the right wing media have gone on the offensive – over snow. The Daily Express newspaper has even run a front page and several articles claiming that the cold weather proves that global warming is a sham. But it is the Daily Express’s arguments that are false, not those of climate scientists and activists.
 
Jesper Høi Kanne: ’Go Veggie’ – men det vil ikke redde planeten
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 5
Note: På venstrefløjen og i klimabevægelsen kan man under tiden møde argumenter om, at vi alle bør være vegetarer for at redde klimaet og „leve rigtigt“.
 
Sadie Robinson: Climate questions: Why there’s no such thing as ‘clean coal’
Socialist Worker nr. 2182, dec 09 – side 6
Note: In the final column of this series Sadie Robinson looks at why ‘carbon capture’ has no answers.
 
John Parrington: Climate change: Don’t get blinded by science
Socialist Worker nr. 2181, dec 09 – side 12
Note: This week the hard right has tried to muddy the waters over the reality of climate change.
 
Anne A. Lange + Christine Kyndi: Hvorfor kan klimakrisen ikke løses på markedets præmisser?
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 10
Note: Truslen fra global opvarmning kræver radikale løsninger. Den måde, der produceres på under kapitalismen, er i konflikt med naturen og skal ændres fundamentalt for at forhindre de truende klimaforandringer. Men kan kapitalismen rumme en grøn revolution?
 
Sadie Robinson: Climate questions: Trading the planet's future on credits and carbon offsetting
Socialist Worker nr. 2180, dec 09 – side 6
Note: In the first part of our new series on questions that face the movement against climate change, Sadie Robinson examines the problems with carbon markets.
 
Tom Walker: We don't have to abandon industrial progress to beat climate change
Socialist Worker nr. 2180, dec 09 – side 8
Note: The problem is not technology – it is what capitalism has done with it.
 
Sadie Robinson: Climate change: We need to look for collective solutions
Socialist Worker nr. 2180, dec 09 – side 9
Note: Growing concerns about climate change, fuelled by the failure of governments to address the problem, have led many people to ask what they can do to stop the destruction of the environment.
 
Is global warming all your fault?
Socialist Worker nr. 2180, dec 09 – side 9
Note: Small changes in individual lifestyles are promoted as the best we can achieve.
 
Martin Empson: Can we change the world enough to save the planet?
Socialist Worker nr. 2180, dec 09 – side 9
Note: Capitalism is causing climate chaos. It is a system based on blind competition between companies, each trying to make the most money. They see the natural world as something to be exploited for short term gain – a seemingly endless mine of resources and an infinitely large rubbish bin for waste.
 
Martin Empson: Capitalism and Climate Change: Accumulating Chaos
Socialist Review nr. 342, dec 09 – side 10
Note: As world leaders gather at the Cohenhagen summit to discuss climate change, Martin Empson argues that the market cannot save the planet – we need a mass movement.
 
Martin Empson: Climate change: Capitalism's inbuilt obsolescence
Socialist Review nr. 342, dec 09 – side 14
Note: The economic driving force of capitalism is the need to accumulate wealth – to make profits.
 
Jonathan Neale: 2012 and climate change: Off screen, real disaster looms
Socialist Worker nr. 2179, nov 09 – side 4
Note: Socialist Worker asked me to go see the new film 2012 and to use the review as an excuse to riff on climate change. So I went. At the end of the film my date said, “Good luck writing a review of that.”
 
Sadie Robinson: Is China to blame for climate change?
Socialist Worker nr. 2179, nov 09 – side 4
Note: Bitter rows over who is responsible for climate change lie behind much of the dithering by world leaders in the run up to the United Nations climate talks in Copenhagen next month.
 
John Stewart: Flyselskaberne udsender flere usandheder
Socialistisk Arbejderavis nr. 292, okt 09 – side 10
Note: Flyselskaberne påstår, at de vil skære drastisk ned på deres CO2-udledninger. Men det er alt sammen greenwash, skriver John Stewart
Alt. url: Airline bosses emit more untruths
 
Anne A. Lange: Film: The Age of Stupid
Socialistisk Arbejderavis nr. 292, okt 09 – side 11
Note: I år 2055 er verden dybt forandret. London er oversvømmet, sneen er væk fra Alperne, Las Vegas er druknet i ørkenen og Sydney brænder. I et tårn 800km. nord for Norge ligger alle jordens kulturelle, videnskabelige og biologiske „værdier“ som i Noahs ark gemt i et arkiv. I dette arkiv sidder en mand og ser tilbage på nutiden.
 
Martin B. Johansen: John Bellamy Foster: The Ecological Revolution: Økologi og socialisme – to sider af samme sag?
Socialistisk Arbejderavis nr. 292, okt 09 – side 15
Note: Efterhånden er det kun et lille mindretal af blinde og døve, som under indflydelse af typer som Bjørn Lomborg betvivler klimaproblemernes alvorlige omfang. Det store spørgsmål er snarere, hvor radikalt det er nødvendigt at gå til værks for at undgå en miljømæssig katastrofe i løbet af dette århundrede.
 
Robert Lange: Kommentar: Red miljøet og skab arbejde
Socialistisk Arbejderavis nr. 290, aug 09 – side 7
Note: Hvad der er galt? Det kræver intet geni at indse, at klimaforandringerne er en realitet og en af de største udfordringer, menneskeheden endnu har stået over for. For at imødegå disse udfordringer kræver det, at vi omorganiserer samfundet på ganske radikal vis, samt en enorm, og vigtigst af alt, kollektiv arbejdsindsats.
 
Klima: Hvad siger videnskaben?
Socialistisk Arbejderavis nr. 290, aug 09 – side 12
Note: For kun et par år siden ville politikerne helst ikke høre om rapporterne fra FN’s klimapanel. I dag klynger de sig til dem.
 
Vestas workers occupy: 'A fight for jobs and the planet'
Socialist Worker nr. 2161, jul 09 – side 1
Note: Workers at Vestas, the UK’s only wind turbine manufacturer, occupied their factory in Newport, Isle of Wight on Monday evening against plans to close it. Dave is one of the ­occupying workers. He spoke to Socialist Worker on Tuesday.
 
Vestas: Workers’ action can save the planet
Socialist Worker nr. 2161, jul 09 – side 2
Note: Jonathan Neale of the Campaign Against Climate Change spoke to Socialist Worker about the importance of the fight at Vestas.
 
Chris Bambery: G8 fail people and planet
Socialist Worker nr. 2160, jul 09 – side 2
Note: The G8 summit of world leaders held in L’Aquila in Italy committed itself to reduce carbon emissions by 80 percent by 2050. But the meeting failed to make short-term targets to reduce emissions.
 
Jørn Andersen: Klima: James Hansen i København
Socialistisk Arbejderavis nr. 287, mar 09 – side 8
Note: „Der er en stor kløft mellem hvad videnskaben forstår og hvad der er kendt blandt politikerne og i offentligheden om den globale opvarmning.“
Sådan indledte klimaforskeren James Hansen et offentligt møde på Det Fri Gymasium i København 11. marts.
 
Jørn Andersen: Klima: Hvem kan stoppe den globale opvarmning?
Socialistisk Arbejderavis nr. 287, mar 09 – side 9
Note: Hvis man læser rapporten fra FN’s klimapanel eller en af de mange bøger, der det seneste år er udkommet om klimatruslen, så er det ikke svært at indse, at der skal handles – og at det skal ske nu.
 
Chris Harman: In perspective: Slump, boom and climate change
Socialist Review nr. 334, mar 09 – side 21
Note: From the European Union to Barack Obama, promises have been made to give priority to a "green agenda". In reality, they are using the recession to go into reverse.
 
Sadie Robinson: Don’t buy Gordon Brown’s lies on Heathrow expansion
Socialist Worker nr. 2135, jan 09 – side 6
Note: As the government approves Heathrow expansion plans, Sadie Robinson looks at the myths of job creation and “green” aviation – and how we can resist.
 
Patrick Ward: Climate change: radical solutions needed
Socialist Review nr. 332, jan 09 – side 6
Note: Building a Low-Carbon Economy, Lord Adair Turner's 511 page report, made interesting Xmas reading for environmental campaigners. Produced by the Committee on Climate Change, which Turner chairs, it is the government plan to drag the world out of the clutches of uncontrolled climate change.
 
Martin Empson: Climate change: Poznan talks offer little hope
Socialist Worker nr. 2132, dec 08 – side 3
Note: Anyone who hoped that the recent international climate treaty meeting in Poznan, Poland, would come up with a solution to climate change will be severely disappointed.
 
Kelly Hilditch: Thousands march to demand climate action
Socialist Worker nr. 2131, dec 08 – side 2
Note: Around 10,000 people marched in London last Saturday at a demonstration called by the Campaign Against Climate Change. The march was young, noisy – and prepared to take direct action.
 
Mikkel Birk Jespersen: Strategi og politik i klimakampen
Socialistisk Arbejderavis nr. 284, dec 08 – side 2
Note: Hvordan vi vinder kampen om klimaet – og hvordan vi ikke gør det
 
Sadie Robinson: Climate change: Burning the world to keep up profits
Socialist Worker nr. 2126, nov 08 – side 9
Note: Britain’s carbon emissions, the major cause of global warming, are set to increase despite the passing of Britain’s first ever Climate Change Bill last week.
 
Editorial: Why is there no cash to bail out the planet?
Socialist Worker nr. 2125, nov 08 – side 12
Note: Our rulers are using the global recession as an excuse to cut back on measures to tackle climate change. So Franco Frattini, Italy’s foreign minister, demanded “flexibility” on the European Union’s target to cut carbon emissions by 20 percent by 2020 last week, arguing that it is not affordable.
 
Jørn Andersen: Fra Kyoto til København: Skal fiaskoen gentages?
Socialistisk Arbejderavis nr. 282, okt 08 – side 14
Note: Thi kendes for ret: 10 års klimapolitik siden Kyoto-aftalen i 1997 har været en total fiasko.
 
Jørn Andersen: Klimadebat på ESF i Malmö
Socialistisk Arbejderavis nr. 282, okt 08 – side 14
Note: På Europas Sociale Forum i Malmö i september var klimakampen et af de centrale temaer.
 
Jørn Andersen: Kan vi stoppe klimakatastrofen?
Socialistisk Arbejderavis nr. 281, aug 08 – side 10
Note: Alle ved efterhånden, at vi står over for en klimakatastrofe, hvis ikke der bliver „gjort noget“.Og „noget“ ikke bare handler om at skifte til el-spare-pærer og huske at slukke fjernsynet, men at der skal ske store ting. Det kan ikke vente 10-20 år, men skal i gang nu. De tekniske løsninger findes. Problemet er politisk.
 
Guy Smallman: Climate protesters defy police at Kingsnorth power station
Socialist Worker nr. 2114, aug 08 – side 2
Note: The week-long climate camp in Kent climaxed last Saturday with mass civil disobedience at the Kingsnorth power station, in which some protesters managed to enter the station’s site.
 
Martin Empson: What sort of society can save the planet?
Socialist Worker nr. 2114, aug 08 – side 13
Note: A sustainable future requires a radical break with capitalism, argues Martin Empson
 
Paul McGarr: Book review: What’s wrong, and what can be done
International Socialism Journal nr. 119, jul 08 – side 173
Note: Jonathan Neale, Stop Global Warming: Change the World (Bookmarks, 2008), £11.99
 
UN food summit ducks the issues
Socialist Worker nr. 2104, jun 08 – side 3
Note: World leaders were meeting at the United Nations world food summit in Rome as Socialist Worker went to press. The summit takes place in the shadow of a drastic rise in the global price of staple foods that is causing hunger for millions.
 
Ed Warburton: Heathrow: Third runway flies in face of good sense
Socialist Review nr. 326, jun 08 – side 6
Note: As Socialist Review went to press protesters were due to converge on Heathrow in a demonstration to oppose the airport's expansion.
 
Simon Basketter: Heathrow airport's strange history of evasion and expansion
Socialist Worker nr. 2103, maj 08 – side 8
Note: The expansion of Heathrow airport is part of a plan hatched at its very inception.
 
Jonathan Neale: ‘We must change the system to stop climate change’
Socialist Worker nr. 2103, maj 08 – side 9
Note: The fight to save the planet has thrown up questions over what measures are needed to stop abrupt climate change, the alternatives to carbon emitting fuels and how we could reorganise society. Jonathan Neale spoke to Socialist Worker about his forthcoming book, Stop Climate Change – Change the World!
 
Almuth Ernsting: Frontlines: Fuel for thought
Socialist Review nr. 325, maj 08 – side 4
Note: As of 15 April, all petrol and diesel sold at British filling stations has to be blended with biofuels.
 
Filip Nicolaisen: Der er dømt nøl i dansk klima-politik
Socialistisk Arbejderavis nr. 278, apr 08 – side 7
Note: Klimatopmødet i Danmark 2009 nærmer sig med hastige skridt, hvilket planetens kritiske tilstand desværre også gør. I dag findes der allerede en lang række af teknologisk muligheder, der kunne gøre meget for vores fælles fremtid, men „vores“ politikere har desværre svært ved at få gjort noget ved problemet.
 
Martin Empson: Book review: Plan B 3.0
Socialist Review nr. 324, apr 08 – side 26
Note: Lester R Brown, WW Norton, £10.99
There is a very real threat to human civilisation if climate change is allowed to get out of control. Our planet is already experiencing significant changes that give an indication of the problems to come. Billions of people face the possibility of premature death from disease, starvation, flooding or the wars that result as nations struggle for access to limited natural resources.
 
Jørn Andersen: Klimabevægelsen: Bevægelsen er stiftet
Socialistisk Arbejderavis nr. 277, mar 08 – side 2
Note: 100-150 mennesker deltog i Klimabevægelsens stiftende landsmøde 2. marts.
 
New eco-towns will help wreck planet
Socialist Worker nr. 2089, feb 08 – side 5
Note: The government is set to announce the development of ten new “eco-towns”, which it says will help fight the danger of climate chaos.
But far from helping save the planet, the plans threaten further damage while handing over even more power to large corporations.
 
Jørn Andersen: Dansk klima-kaos
Socialistisk Arbejderavis nr. 276, feb 08 – side 5
Note: Hvad har demonstrationer i Indonesien mod stigende fødevarepriser med Connie Hedegaard at gøre?
 
Jørn Andersen: Klima: Kloden brænder
Socialistisk Arbejderavis nr. 275, jan 08 – side 10
Note: For få år siden var “global opvarmning” noget som kun klima-forskere og nogle få miljø-freaks snakkede om. I 2007 blev det et spørgsmål, som alle har en mening om. Selv Fogh havde det med – som en sidebemærkning – i sin nytårstale. Men hvad handler det om? Hvor stort er problemet? Og kan vi gøre noget ved det?
 
Bali Summit: Our world left to burn
Socialist Worker nr. 2082, dec 07 – side 1
Note: George Bush and Gordon Brown put profits before planet
 
Martin Empson: Bali Summit: A wasted opportunity to save the planet
Socialist Worker nr. 2082, dec 07 – side 6
Note: We should force the richer nations to take responsibility for climate change.
 
Sadie Robinson: Thousands march against threat of climate change
Socialist Worker nr. 2081, dec 07 – side 2
Note: Some 10,000 people protested in London on Saturday of last week as part of a global day of action against climate change
 
Suzanne Jeffery: Free markets won’t stop climate chaos
Socialist Worker nr. 2080, dec 07 – side 4
Note: Up until recently many ordinary people were uncertain as to whether global warming was happening at all, let alone what the causes were of any changes in the climate. For millions, such doubt has now disappeared in the face of overwhelming scientific evidence and the increasingly apparent reality of a changing climate.
 
Sadie Robinson: Climate change: A global day of action to save the planet
Socialist Worker nr. 2079, dec 07 – side 3
Note: Millions of people across the globe will take part in a day of action against climate change on 8 December.
 
Jonathan Neale: Will it take a ban on flying to stop climate change?
Socialist Worker nr. 2073, okt 07 – side 12
Note: Stopping global warming means cutting air travel. Jonathan Neale looks at how this could be done without targeting the poor
 
Gareth Dale: “On the menu or at the table”: corporations and climate change
International Socialism Journal nr. 116, okt 07 – side 117
Note: “Another World Is Possible!” announces a placard held by a demonstrator on an unspecified global justice movement protest. The photograph is the background graphic of an advert. Above it the Shell logo. The advert is for a conference sponsored by the oil giant, entitled “Climate Change: Is Business Doing Enough?”
 
Sadie Robinson: Heathrow Camp: Climate protesters shift the agenda
Socialist Worker nr. 2065, aug 07 – side 4
Note: Despite all the press smears and police harassment, the Heathrow camp has highlighted the issue of climate change.
 
Chris Harman: Klimaet og klassekampen
Socialistisk Arbejderavis nr. 271, aug 07 – side 10
Note: Den globale opvarmning truer hele menneskeheden. Men skal den bekæmpes, kræver det mere end individuelle handlinger, hensigtserklæringer fra regeringen eller at droppe alle andre sager.
 
Esther Leslie: Cinema and the environment: Spectacle of disaster
Socialist Worker nr. 2059, jul 07 – side 12
Note: Film representations of environmental disasters may fascinate audiences, but they gloss over class issues.
 
Esme Choonara: Biofuels are not an eco solution
Socialist Worker nr. 2058, jul 07 – side 8
Note: Fuel made from plants will cause more problems than it solves, writes Esme Choonara
 
Martin Empson: Climate change: Signposts on the road to disaster
International Socialism Journal nr. 114, apr 07 – side 27
Note: The latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report, published in February 2007, paints a grim picture.
 
Martin Empson: Review: Hot stuff: coming to terms with nature
International Socialism Journal nr. 114, apr 07 – side 196
Note: A review of Leo Panitch and Colin Leys (eds), Coming to Terms with Nature: Socialist Register 2007 (Merlin Press, 2006), £14.95
 
Jonathan Neale: Climate change: Government carbon bill does not go far enough
Socialist Worker nr. 2043, mar 07 – side 5
Note: Jonathan Neale discusses whether new proposals to cut Britain’s greenhouse gas emissions will help to stop climate change
 
Mark Lynas: ‘It’s up to us, not the government’
Socialist Worker nr. 2043, mar 07 – side 5
Note: Mark Lynas’s new book Six Degrees looks at the impact that the projected rise in temperature will have on people’s lives. He spoke to Socialist Worker.
 
Norm Dixon: Lav systemet om – ikke klimaet
Socialistisk Arbejderavis nr. 265, feb 07 – side 12
Note: Al Gores film „An Inconvenient Truth“ har hjulpet til med at sætte fokus på omfanget af den globale miljøkrise. Norm Dixon argumentere her for at klimaforandringerne i høj grad skyldes kapitalismen.
 
Martin B. Johansen: Atomkraft er ikke løsningen på drivhusproblemet
Socialistisk Arbejderavis nr. 264, jan 07 – side 8
Note: Det historisk varme efterår og den indtil nu ekstremt milde vinter tegner et billede af, at klimaforandringer ikke er en dyster fremtidsudsigt – de er her allerede.
 
Mike Haynes: Book review: Taking precautions (global warming)
International Socialism Journal nr. 109, dec 05 – side 177
Note: A review of Andrew Simms: "Ecological Debt: The Health of the Planet and the Wealth of Nations" (Pluto Press, 2005), £12.99 + Steven P McGiffen: "Biotechnology: Corporate Power Versus Public Interest" (Pluto Press, 2005), £15.99
 
Mark Thomas: Feedback: Transport and climate change—a reply to James Woodcock
International Socialism Journal nr. 109, dec 05 – side 200
Note: In International Socialism 108 James Woodcock took issue with some of Paul McGarr’s arguments about the role transport under capitalism plays in the growing threat of climate change (see International Socialism 107). In particular, James offers some sharp criticisms of the idea that public transport is the solution to the environmental and other costs of transport under capitalism.
 
Jacob Middleton: Teori for bevægelsen: Kapitalisme og global opvarmning
Socialistisk Arbejderavis nr. 249, nov 05 – side 8
Note: John Bellamy Foster har talt med Jakob Middleton om hvordan, han mener, bevægelsen bør reagere på klimaforandringerne.
 
Tony Staunton: Degrees of Danger (interview with Mark Lynas about climate change)
Socialist Review nr. 300, okt 05 – side 22
Note: After Hurricane Katrina we can't ignore the threat of climate change, as Mark Lynas explains to Tony Staunton.
 
Sally Kincaid: Books Review: Ruling Class Denial (Andrew Simms: "Ecological Debt")
Socialist Review nr. 300, okt 05 – side 40
Note: The publication of this book is extremely timely, coming as it does as the effects of climate change are having devastating consequences in the Southern states of the US.
Review of 'Ecological Debt', Andrew Simms, Pluto £12.99.
 
James Woodcock: Feedback: Transport and climate change
International Socialism Journal nr. 108, sep 05 – side 204
Note: In the last issue of this journal Paul McGarr started a welcome debate on climate change. His analysis of the magnitude of the problem is spot on as are many of the solutions he proposes but I want to argue that a different kind of transport is both desirable and necessary.
 
Jonathan Neale: Ecology against Capitalism: Put the Heat on Governments
Socialist Review nr. 298, jul 05 – side 20
Note: We can deal with the challenge of climate change, argues Jonathan Neale.
 
Mike Davis: Ecology against Capitalism: Slum Ecology
Socialist Review nr. 298, jul 05 – side 23
Note: Urban poverty and climatic hazards are a deadly cocktail for millions, as Mike Davis explains.
 
Paul McGarr: On the road to catastrophe: Capitalism and climate change
International Socialism Journal nr. 107, jun 05 – side 96
Note: Climate change is now recognised to be a major threat to the world by everyone outside the Bush administration and oil giant Exxon. But greenhouse gases are pouring into the atmosphere in increasing quantities. Paul McGarr argues that there are easy solutions, but they cannot be achieved without militant anti-capitalist struggle.
 
Robert McChesney + Harry Magdoff + John Bellamy Foster: Review: The Day After Tomorrow: what if this film is not fiction?
Socialist Worker nr. 1904, jun 04 – side 8
Note: Hollywood blockbuster The Day After Tomorrow paints a bleak picture of global climate change. The danger is all too real, argue Professor John Bellamy Foster, Robert McChesney and Harry Magdoff
 
Frank Antonsen: Oversvømmelser: Ingen tvivl om global opvarmning
Socialistisk Arbejderavis nr. 206, sep 02 – side 8
Note: Overalt i medierne har man de sidste uger kunnet se billeder af de oversvømmelser, der har ramt store dele af Centraleuropa.
 
Poul Erik Kristensen: Klima-topmødet i Haag: Fortsat kurs mod afgrunden
Socialistisk Arbejderavis nr. 188, dec 00 – side 5
Note: Den globale opvarmning har det fint. Og efter FN’s miljøkonference i Haag i slutningen af november, er der intet til hindring for, at vi får subtropiske eller polar-tilstande i Danmark.
 
Poul Erik Kristensen: Klimaændringer på vej
Socialistisk Arbejderavis nr. 182, maj 00 – side 7
Note: Som beskrevet et andet sted på siden, har Jordkloden det seneste halve år oplevet mange naturkatastrofer.
 
Paul McGarr: Shock new warning: Temperatures could rise like never before
Socialist Worker nr. 1672, nov 99 – side 8
Note: CATACLYSMIC NEW evidence of the threat of global warming emerged last week. As government ministers from across the world met to discuss the issue in Germany, scientists warned that global temperatures could rise faster than at any time in Earth's history.
 
Konni Nørlem: FN-klimakonference i Buenos Aires: Profit vejer tungere end miljøet
Socialistisk Revy nr. 10, dec 98 – side 12
Note: Fraværet af nye, endsige positive resultater på den nys afholdte FN-klimakonference i Buenos Aires er desværre et eksempel på, hvordan kapitalinteresser er stærkere end hensynet til det globale miljø.
 
Klimatopmøde i ruiner: Masser af snak, men miljøsvinene går fri
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 1
Note: Allerede inden klimatopmødet i Kyoto startede, var det klart, at heller ikke denne gang kommer der andet end tomme løfter ud af de mange dages snak.
 
Martin B. Johansen: Kyoto-konferencen drukner i snak mens...: Klimaet går amok
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 4
Note: Selvom verdens miljøproblemer teknisk set er til at løse, vil klimakonferencen i Kyoto næppe resultere i andet end udenomssnak og fine hensigter.
Ingen regeringer har mod på at gribe ind overfor miljøsvinene – først og fremmest olie- og bilindustrien.
 
Martin B. Johansen: Socialister og Videnskab: Truer forureningen vores fremtid?
Socialistisk Arbejderavis nr. 99, jan 94 – side 15
Note: Et stop for forurening og misbrug af jordens resurser, kræver et opgør med den fri konkurrence.
 
Klimabevægelse
Se også: Miljøbevægelse
Martin Empson: Jobs, justice, climate: The struggle continues
International Socialism Journal nr. 149, jan 16 – side 143
Note: A review of Paul Hampton, Workers and Trade Unions for Climate Solidarity: Tackling Climate Change in a Neoliberal World (Routledge Studies in Climate, Work and Society, 2015), £90
The complete and utter failure of the world’s governments to take meaningful action on climate change was once again apparent at the COP21 talks in Paris in December 2015. In Britain, the Conservative government was barely into its new term before it announced policies that undermined even the minimal commitments its predecessors had made.
 
Christine Kyndi: COP21: Tid til klima-handling
Socialistisk Arbejderavis nr. 349, nov 15 – side 15
Note: Når verdens ledere mødes i Paris for at aftale en “ny ambitiøs klimaaftale” skal vi ikke vente andet fra dem end luftige aftaler og arrogant ligegyldighed. Heldigvis ser det ikke helt sort ud: en ny klima-bevægelse er ved at spire frem.
 
Christine Kyndi: Keystone XL: Vigtig sejr til amerikanske klima-aktivister
Socialistisk Arbejderavis nr. 349, nov 15 – side 15
Note: Efter 7 års kamp har klima-aktivister i USA vundet: Keystone XL-rørledningen bliver ikke bygget, meddelte Obama 6. november.
 
Suzanne Jeffery: Analysis: Up against the clock: Climate, social movements and Marxism
International Socialism Journal nr. 148, okt 15 – side 31
Note: Time is running out. This is not an alarmist call to arms but a reflection of the scientific consensus about what is happening to the climate and what will happen in the coming years unless action to reduce emissions of greenhouse gases happens on a huge scale and begins now.
 
Camilla Royle: Book review: Change the world, not the climate
International Socialism Journal nr. 145, jan 15 – side 213
Note: Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs the Climate (Simon & Schuster, 2014), £20
 
Dave O’Farrell: Review: Naomi Klein, This Changes Everything
Irish Marxist Review (Irland) nr. 11, dec 14 – side 83
Note: This Changes Everything, the latest book by Naomi Klein, is already having a significant impact on the climate change debate.
 
Marie Jæger: Folkets klimamarch giver nyt håb for klimabevægelsen
Socialistisk Arbejderavis nr. 341, okt 14 – side 13
Note: Den 21. september gik i alt 600.000 mennesker på gaden fra New Delhi til New York i den største klima-march nogen sinde. Demonstrationerne markerer et tiltrængt pust til et klimapolitisk dødvande siden COP15 i København i 2009.
 
Marie Jæger: Skifergas Nej Tak: Stop Danmarks nye energi-mareridt
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 – side 15
Note: Måske ligger der en skat gemt i den danske undergrund. En skifer-skat, som kan kaste Danmark ud i et energi-eventyr, som legitimeres som starten på omstilling til vedvarende energi. Men det er kun et eventyr for et lille mindretal.
 
Dennis Strøm Petersen: Kræv 100.000 klimajobs
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 13
Note: De tre vigtigste tiltag i kampen mod klimaforandringer er omlægning til vedvarende energi, bedre isolerede bygninger og meget mere kollektiv trafik.
 
Alexander Lassithiotakis: Klimaforum: Vi må skabe vores eget rum, dagsorden og løsninger
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 13
Note: Socialistisk Arbejderavis har talt med Kristine Holten-Andersen, talskvinde for Klimaforum, og aktiv i Socialt Forum-bevægelsen
 
Jørn Andersen: Efter klimatopmødet: En global bevægelse er født
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 16
Note: Kontrasten mellem statsledernes og lobbyisternes officielle minus-resultat-topmøde og „civilsamfundets“, græsrøddernes aktiviteter kunne næsten ikke være større.
 
Jonathan Neale: København: Den nye globale bevægelse
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 
Note: I København oplevede vi fødslen af en ny global bevægelse.
Alt. url: Original English
 
Sadie Robinson: Massive climate ‘Wave’ protest turns up the heat on the government
Socialist Worker nr. 2181, dec 09 – side 16
Note: A blue sea of protesters flowed through central London last Saturday as Britain’s biggest ever climate protest hit the city.
 
Jørn Andersen: Klimatopmøde uden resultater: Vi må selv kæmpe for CO2-reduktioner
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 1
Note: „Selv om udsigterne til voldsomt stigende global opvarmning kan ramme et meget stort antal mennesker og værdier, så er disse elementer stort set fraværende i politik- og beslutnings-sammenhænge.“
 
Det mener vi: De falske løsningers tid er forbi
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 3
Note: Lømmelpakke, bure, vandkanoner og anholdelse af aktivister for at sove i en bygning, de havde lejet til at sove i. Politiet og VKO gør hvad de kan for at skræmme folk fra at deltage i protesterne i forbindelse med klimatopmødet. Skræmmekampagnen har også et andet formål. Den skal flytte fokus fra, at verdens ledere kun kan blive enige om at lade kloden brænde i deres forsøg på at redde de tilbageværende profitter.
 
Jørn Andersen + Jørn Andersen: Klimakamp efter topmødet
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 16
Note: Hvis man tror, at klimatopmødet ikke vil forandre noget, så tager man fejl. Topmødet vil ganske vist ikke gøre noget mod klimatruslen. Men topmødet vil for tusindvis af mennesker fjerne illusionen om, at det var herfra løsningerne ville komme.
 
Guilty of wrecking the planet
Socialist Worker nr. 2179, nov 09 – side 1
Note: World leaders won’t stop climate change – so join the protests on Saturday 5 December
 
London climate protest set to make waves
Socialist Worker nr. 2179, nov 09 – side 4
Note: There will be huge climate protests around the world next Saturday 5 December.
 
Christine Kyndi: Shut It Down: Største klimademonstration hidtil
Socialistisk Arbejderavis nr. 292, okt 09 – side 8
Note: Lørdag den 26. september samledes omkring 1500 demonstranter for at lukke Amagerværket i protest mod brugen af kul til energiproduktion.
 
Jørn Andersen: Hvorfor vi ikke har atomkraft i Danmark: Historien om OOA
Socialistisk Arbejderavis nr. 292, okt 09 – side 8
Note: Da oliekrisen slog igennem i 1973 krævede elværkerne i Danmark, at der hurtigt blev indført atomkraft i Danmark. Forslaget havde opbakning fra storindustrien, regeringen og et stort flertal i folketinget.
 
Jørn Andersen: Kreative klimaaktioner
Socialistisk Arbejderavis nr. 292, okt 09 – side 9
Note: På over 2.682 steder i 134 lande samledes titusindvis af mennesker den 21. september til „Global Climate Wake Up Call“ organiseret via tcktcktck.org.
 
Klima: Hvilke krav skal vi stille?
Socialistisk Arbejderavis nr. 292, okt 09 – side 16
Note: Nogle gange bliver klimakravene bare for nørdede. Hvis vi skal snakke med andre end dem, der er inde i ppm, reduktionsmål og CO2-ækvivalenter, skal der mere konkrete krav på bordet.
Til demonstrationen i London 5. december er der opstillet følgende krav:
 
Jørn Andersen: Kampen mod klimatruslen
Socialistisk Arbejderavis nr. 291, sep 09 – side 10
Note: KlimaX-miljøet har været synligt aktiv på klimascenen i op mod 2 år. Det er længere end de fleste andre. Så det er på tide at tage et kig på nogle af de politiske erklæringer, der kommer fra den del af klimabevægelsen.
 
Alexis Passadakis + Tadzio Müller: 20 teser imod grøn kapitalisme (uddrag)
Socialistisk Arbejderavis nr. 291, sep 09 – side 10
Note: En »Green New Deal« lyder hyggelig og smertefri, men den lever ikke op til dens udfordringer. I det nuværende klima er det muligt at udfordre kapitalismens fundament og vi skal have modet til gøre det. Lad os være realistiske og kræve det mulige: Stop den globale kapitalisme, fossilistisk eller grønvasket!
 
Klimatopmøde for folket: Bliv aktiv lokalt
Socialistisk Arbejderavis nr. 290, aug 09 – side 12
Note: „Vi arbejder på, at der kommer lokale mobiliseringsgrupper i alle københavnske bydele, i alle provinsbyer, på universiteter osv.,“ fortæller Jørn Andersen fra 12. december-initiativet.
 
Kulkraft: Shut it down
Socialistisk Arbejderavis nr. 290, aug 09 – side 12
Note: Knapt 100 aktive deltog i det første infomøde i Shut it down-initiativet.
 
Klimajobs
Martin Empson: Jobs, justice, climate: The struggle continues
International Socialism Journal nr. 149, jan 16 – side 143
Note: A review of Paul Hampton, Workers and Trade Unions for Climate Solidarity: Tackling Climate Change in a Neoliberal World (Routledge Studies in Climate, Work and Society, 2015), £90
The complete and utter failure of the world’s governments to take meaningful action on climate change was once again apparent at the COP21 talks in Paris in December 2015. In Britain, the Conservative government was barely into its new term before it announced policies that undermined even the minimal commitments its predecessors had made.
 
Christine Kyndi: Byggefagenes Samvirke kræver klimajobs
Socialistisk Arbejderavis nr. 296, mar 10 
Note: Socialistisk Arbejderavis har talt med Anders Olesen om Byggefagenes Samvirkes plan. Planen vil være med til at løse arbejdsløsheden og klimakrisen.
 
Dennis Strøm Petersen: Kræv 100.000 klimajobs
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 13
Note: De tre vigtigste tiltag i kampen mod klimaforandringer er omlægning til vedvarende energi, bedre isolerede bygninger og meget mere kollektiv trafik.
 
Vestas: Workers’ action can save the planet
Socialist Worker nr. 2161, jul 09 – side 2
Note: Jonathan Neale of the Campaign Against Climate Change spoke to Socialist Worker about the importance of the fight at Vestas.
 
Jonathan Neale: Create jobs and save the planet
Socialist Worker nr. 2141, mar 09 – side 12
Note: Jonathan Neale sets out the case for a radical solution to unemployment – creating a million new jobs to tackle climate change
 
Klimatopmøder
Christine Kyndi: COP21: Tid til klima-handling
Socialistisk Arbejderavis nr. 349, nov 15 – side 15
Note: Når verdens ledere mødes i Paris for at aftale en “ny ambitiøs klimaaftale” skal vi ikke vente andet fra dem end luftige aftaler og arrogant ligegyldighed. Heldigvis ser det ikke helt sort ud: en ny klima-bevægelse er ved at spire frem.
 
Christine Kyndi: COP21: Endnu et spildt klima-topmøde
Socialistisk Arbejderavis nr. 348, okt 15 – side 15
Note: For 21. år i træk mødes verdens ledere for at snakke om klimaforandringer. Endnu en gang vil de, der håber på klimaløsninger derfra, blive skuffede. Alt håb er dog ikke ude: En spirende klimabevægelse er ved at genopstå.
 
Marie Jæger: Folkets klimamarch giver nyt håb for klimabevægelsen
Socialistisk Arbejderavis nr. 341, okt 14 – side 13
Note: Den 21. september gik i alt 600.000 mennesker på gaden fra New Delhi til New York i den største klima-march nogen sinde. Demonstrationerne markerer et tiltrængt pust til et klimapolitisk dødvande siden COP15 i København i 2009.
 
Martin Empson: Fiddling while Rome burns, a report from Rio
Irish Marxist Review (Irland) nr. 3, sep 12 – side 54
Note: The United Nations conference on Sustainable Development that took place in Rio de Janeiro in June 2012 was nothing short of a disaster. Called to mark twenty years since the first Earth Summit, Rio+20 was supposed to demonstrate that governments were taking environmental crisis seriously.
 
Christine Kyndi: Rio+20: The future they want
Socialistisk Arbejderavis nr. 321, jul 12 – side 15
Note: Sidst i juni samledes verdenens ledere til klimatopmøde i Rio. Topmødet blev endnu en anledning for dem til at illustrere deres kynisme.
 
Martin Empson: Klimaaftale: Kloden på udsalg
Socialistisk Arbejderavis nr. 304, dec 10 
Note: Resultatet af sidste uges klimakonference i luksusbyen Cancun, Mexico, viser den totale foragt, verdens rigeste regeringer har for kloden.
Alt. url: Oversat fra Socialist Worker (UK) 2232, 18 december 2010
 
Jakob L. Krogh: Fra „The Battle of Seattle“ til klimatopmøde
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 14
Note: „Those who were arguing they were going to shut the WTO down were in fact successful today.“
 
Klimatopmøde for folket
Socialistisk Arbejderavis nr. 289, jun 09 – side 20
Note: Spidserne fra de multinationale koncerner har fået lov til at sætte dagsordenen på hele to store klimatopmøder i foråret – bakket op af Anders Fogh, Lars Løkke og Connie Hedegaard.
Men heldigvis arbejdes der hårdt på at sætte en anden dagsorden. Der er mange initiativer i gang frem mod topmødet i december.
12. december-initiativet arbejder på at samle til en bred, fælles demonstration 12. december – lørdagen midt under topmødet.
 
Jørn Andersen: Klimatopmødet
Socialistisk Arbejderavis nr. 287, mar 09 – side 8
Note: Alle, der bekymrer sig om den globale opvarmning, har øjnene stift rettet mod klimatopmødet i København til december.
 
Klimatopmødet: Fakta – Global aktionsdag 12. december – Klimaforum
Socialistisk Arbejderavis nr. 287, mar 09 – side 9
Note: Hvad kommer der til at ske under klimatopmødet? Start overblikket her.
 
Frank Antonsen: Miljøsammenbrud i Haag: Kapitalismen smadrer jorden
Socialistisk Arbejderavis nr. 188, dec 00 – side 5
Note: Der er ingen tvivl om, at menneskeskabt forurening er ved at forandre Jordens klima.
 
Kyoto: Bundkarakter til miljøtopmødet
Socialistisk Arbejderavis nr. 173, dec 97 – side 2
Note: Det opreklamerede internationale miljøtopmøde i Kyoto først i december endte med et virkningsløst resultat.
 
Klimatopmøde i ruiner: Masser af snak, men miljøsvinene går fri
Socialistisk Arbejderavis nr. 172, dec 97 – side 1
Note: Allerede inden klimatopmødet i Kyoto startede, var det klart, at heller ikke denne gang kommer der andet end tomme løfter ud af de mange dages snak.
 
Profit udkonkurrerer hensynet til miljøet
Socialistisk Arbejderavis nr. 115, maj 95 – side 2
Note: I begyndelsen af april samledes repræsentanter fra 160 lande i Berlin for at diskutere, hvordan det er gået med at reducere udslippet af CO2.
 
COP-15
Se også: Klimakamp efter COP-15
Klimakollektivet: Klimatalspersoner: Et kæmpe nederlag for demokratiet
Socialistisk Arbejderavis nr. 304, dec 10 – side 4
Note: Vi bringer her Klimakollektivets udtalelse efter dommen over talspersonerne for CJA (25. nov.)
 
Lisa M. Ødegaard: Efter klimatopmødet: Tankekriminalitet
Socialistisk Arbejderavis nr. 301, sep 10 – side 4
Note: Natten til 15. december under klimatopmødet, foretager politiet en frihedsberøvelse af ca. 200 mennesker på Christiania. Lisa Marie Ødegaard var en af de anholdte, og har fulgt retssagen mod politiets masseanholder.
 
Jørn Andersen: Efter klimatopmødet: „De tiltalte frifindes“
Socialistisk Arbejderavis nr. 301, sep 10 – side 4
Note: Sådan sluttede en farce af en retssag mod to klimaaktivister, der blev præventivt anholdt under topmødet i december.
 
Jørn Andersen: Baggrund: Politi i stedet for klimaløsninger
Socialistisk Arbejderavis nr. 301, sep 10 – side 4
Note: Problemet for magthaverne op til topmødet var, at de godt vidste, at der var et bredt folkeligt krav om et eller andet resultat, som ville hjælpe klimaet. På den anden side var de lige så klar over, at de ikke ville levere varen.
 
Christine Kyndi: Nu indrømmer FN at topmødet i København var en fiasko
Socialistisk Arbejderavis nr. 295, feb 10 – side 11
Note: „Landene bliver ikke bedt om at skrive under på aftalen, de bliver ikke bedt om at påtage sig juridisk bindende mål, og de forpligtes ikke til de handlinger, som de giver sekretariatet besked om“ – Yvo de Boer. chefen for FN’s klimasekretariat.
 
Jørn Andersen: Hvad skete der egentlig på klima-topmødet?
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 2
Note: Det er vist gået op for de fleste, at der ikke kom nogen aftale ud af klimatopmødet i København. Til gengæld er der vild forvirring om, hvad der egentlig skete.
 
Carlos García-Robles: Censur af civilsamfundets organisationer ved COP15: De uønskede
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 3
Note: Marioliva González, en mexikansk repræsentant fra Friends of the Earth, ventede ude foran Bella Center, hvor den danske vinterkulde var lige så hård ved hende som ved de andre deltagere i COP15.
 
Sara Andersen: Kloden først – mennesker først
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 8
Note: Lørdag d.12. december 2009 samledes omkring 100.000 mennesker på Christiansborg for at deltage i den største klimademonstration i Danmark nogensinde. 100.000 mennesker samledes for sammen at gå fra Christiansborg slotsplads og ud til Bellacentret, hvor verdens magthavere var samlet til COP15.
 
Knud Vilby: Et åbent brev om Danmarks friheds- og retstilstand
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 9
Note: Vi må diskutere masseanholdelserne, politiets nye dømmende magt, og de overdrevne reaktioner på fredelig, ikke-voldelig civil ulydighed i Wonderful Copenhagen.
 
Jakob L. Krogh: Climate Justice Action: Direkte aktioner er en god start
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 11
Note: Netværkene Climate Justice Now (CJN) og Climate Justice Action (CJA) stod for „reclaim power“-aktionen 16. dec. under klimatopmødet. Aktionens formål var at gennemføre et folkemøde på Bella Centers grund.
 
Alexander Lassithiotakis: Klimaforum: Vi må skabe vores eget rum, dagsorden og løsninger
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 13
Note: Socialistisk Arbejderavis har talt med Kristine Holten-Andersen, talskvinde for Klimaforum, og aktiv i Socialt Forum-bevægelsen
 
Astrid Nielsen: ALBA-folkemøde
Socialistisk Arbejderavis nr. 294, jan 10 – side 14
Note: På en frysende decemberaften varmede deltagerne til Alba-folkemødet Valbyhallen op med jubel, slagråb, trampen og svingende flag. Omkring 4000 glade mennesker var mødt op for at høre Latinamerikanske socialister komme med deres bud på en bæredygtig fremtid. På scenen var Hugo Chavez sammen med Bolivias præsident, Evo Morales, Cubas vicepræsident, Estaban Lazo og Nicaraguas udenrigsminister Samuel Santos Lopez.
 
Alex Callinicos: Copenhagen deal exposes the real climate culprits
Socialist Worker nr. 2183, jan 10 – side 4
Note: The United Nations climate change conference in Copenhagen last month proved to be a historic watershed. This isn’t because of what it achieved.
 
Sadie Robinson: Copenhagen: Repression but no climate progress
Socialist Worker nr. 2183, jan 10 – side 5
Note: The UN’s climate talks in Copenhagen last month were a bitter disappointment for millions of people around the world who are concerned about the future of the planet.
 
Mark Bergfeld: Climate protests defy the police in Copenhagen (online only)
Socialist Worker nr. 2182, dec 09 
Note: The demonstration ”Reclaim Power” in Copenhagen on Wednesday of this week attracted several thousand Danish and international protesters.
 
Jonathan Neale: København: Forræderiet
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 
Note: En stor uret er blevet begået i København, og en ny global bevægelse er blevet født.
Alt. url: Original English
 
Jonathan Neale: København: Den nye globale bevægelse
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 
Note: I København oplevede vi fødslen af en ny global bevægelse.
Alt. url: Original English
 
Estelle Cooch: ‘Flood’ of protest hits Copenhagen
Socialist Worker nr. 2182, dec 09 – side 16
Note: More than 100,000 protesters gathered in the Danish capital of Copenhagen last Saturday to demand that world leaders take serious action on climate change.
 
What we think: Climate summit has no solutions
Socialist Worker nr. 2182, dec 09 – side 16
Note: The outcome of the UN climate talks at Copenhagen will be rises in carbon dioxide emissions.
 
Sadie Robinson: Massive climate ‘Wave’ protest turns up the heat on the government
Socialist Worker nr. 2181, dec 09 – side 16
Note: A blue sea of protesters flowed through central London last Saturday as Britain’s biggest ever climate protest hit the city.
 
Copenhagen: The secret plan to hit the poor and burn the planet
Socialist Worker nr. 2181, dec 09 – side 16
Note: United Nations climate talks finally began in Copenhagen this week, after months of speculation and infighting among those at the top. Politicians have already admitted that they will fail to reach a new agreement to replace the Kyoto Treaty, due to expire in 2012. But it now appears that more sinister machinations are underway.
 
Jørn Andersen: Klimatopmøde uden resultater: Vi må selv kæmpe for CO2-reduktioner
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 1
Note: „Selv om udsigterne til voldsomt stigende global opvarmning kan ramme et meget stort antal mennesker og værdier, så er disse elementer stort set fraværende i politik- og beslutnings-sammenhænge.“
 
Mikkel Birk Jespersen: Tør vi lægge vores fremtid i hænderne på FN?
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 7
Note: Der er intet, der tyder på, at den forsamling mennesker, der har sat hinanden stævne i Bella Centret, vil løse klimakrisen; selv om de hævder det. For i virkeligheden fremmer de for få og forkerte løsninger.
 
Klimatopmøde for folket – en guide for klima-aktivister
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 8
Note: Under klimatopmødet i København foregår der meget andet end de officielle forhandlinger mellem politikere, embedsmænd og multinationale virksomheder i Bella Centret. For klimaaktivister fra hele verden er COP15 nemlig en anledning til at mobilisere flere til kampen, protestere i gaderne og diskutere klimaproblemer, løsninger og opbygningen af en stærk international klimabevægelse.
 
Jesper Juul Mikkelsen: Reclaim Power – Pushing for Climate Justice
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 9
Note: Jesper Juul Mikkelsen har talt med David Balleby Rønbach, der er aktivist fra Climate Justice Action (CJA), for at høre mere om CJA og hvad planerne er under topmødet.
 
Jørn Andersen: Klimakamp efter topmødet
Socialistisk Arbejderavis nr. 293, dec 09 – side 16
Note: Hvis man tror, at klimatopmødet ikke vil forandre noget, så tager man fejl. Topmødet vil ganske vist ikke gøre noget mod klimatruslen. Men topmødet vil for tusindvis af mennesker fjerne illusionen om, at det var herfra løsningerne ville komme.
 
Patrick Bond: Copenhagen: The burning issues
Socialist Review nr. 342, dec 09 – side 13
Note: Patrick Bond examines the forces battling it out at the climate summit in Copenhagen – and the resistance from below.
 
Vegard Velle: Stor norsk mobilisering til klimatopmødet i København
Socialistisk Arbejderavis nr. 292, okt 09 – side 16
Note: 70-80 mennesker deltog 1. oktober i et meget vellykket „kickoff“-møde for at mobilisere til den store demonstration i København 12. december, i Norge kaldet Klimamarsjen. Mødet var indkaldt af Norges Sosiale Forum, som samler cirka 50 organisationer.
 
Klimatopmøde for folket
Socialistisk Arbejderavis nr. 291, sep 09 – side 1
Note: Nedtællingen til klimatopmødet er startet. Ministre og statschefer fra over 190 lande forventes at deltage.
Men vil det give resultater?
 
Lisa M. Ødegaard + Jesper Juul Mikkelsen: Politiet og de venstreorienterede „lømler“
Socialistisk Arbejderavis nr. 291, sep 09 – side 5
Note: Justits-Brian er i gavehumør og har lanceret en ny pakke – lømmel-pakken. Jesper Juul Mikkelsen og Lisa Marie Ødegaard ser her nærmere på Brians gave, der ikke er af den bløde slags.
 
Bred koalition bag klimademonstration
Socialistisk Arbejderavis nr. 291, sep 09 – side 16
Note: 3 måneder før demonstrationen 12. december under klimatopmødet bakkes den allerede op af 65 organisationer, både fra Danmark og internationalt.
 
Stop chikanen
Socialistisk Arbejderavis nr. 291, sep 09 – side 16
Note: I over et halvt år har medier, politi og politikere forsøgt at fremmane et billede af, at horder af voldspersoner vil lægge København i ruiner under klimatopmødet.
 
Klimatopmøde for folket
Socialistisk Arbejderavis nr. 290, aug 09 – side 12
Note: Op til klimatopmødet i december vil verdens ledere fortælle verdens befolkning, at de har en plan for at afværge klimatruslen. Men det har de ikke.
 
Klimatopmøde for folket: Bliv aktiv lokalt
Socialistisk Arbejderavis nr. 290, aug 09 – side 12
Note: „Vi arbejder på, at der kommer lokale mobiliseringsgrupper i alle københavnske bydele, i alle provinsbyer, på universiteter osv.,“ fortæller Jørn Andersen fra 12. december-initiativet.
 
Klimakamp efter COP-15
Se også: COP-15
Christine Kyndi: Klimakamp efter topmødet
Socialistisk Arbejderavis nr. 304, dec 10 – side 7
Note: COP16 i Mexico er begyndt. Det er ikke mere end et år siden at COP15 blev fremlagt som stedet hvor verdens politikere skulle aftale en ambitiøs efterfølger til Kyoto-protokollen der udløber i 2012. Men resultatet af COP15 blev en katastrofe. Forventningerne op til COP16 er meget lave, og ingen tror på at den vil bringe os tættere på at løse problemet.
 
Jørn Andersen: Mens verden skriger på vindmøller: Vestas fyrer 3.000
Socialistisk Arbejderavis nr. 302, okt 10 
Note: Vindmøllekoncernen Vestas meddelte i dag (ti 26.10), at de vil fyre 3.000 medarbejdere, heraf langt de fleste i Danmark. Fyringerne kommer, mens verden skriger på vindmøller, og mens en ny fyringsbølge er på vej i både den offentlige og den private sektor.
 
Christine Kyndi: Byggefagenes Samvirke kræver klimajobs
Socialistisk Arbejderavis nr. 297, apr 10 – side 11
Note: Socialistisk Arbejderavis har talt med Anders Olesen om Byggefagenes Samvirkes plan. Planen vil være med til at løse arbejdsløsheden og klimakrisen.
 
Jonathan Neale: Klimakonferencen i Bolivia: De fattige i spidsen i kampen for klodens fremtid
Socialistisk Arbejderavis nr. 297, apr 10 – side 15
Note: Kort efter det fejlslagne klimatopmøde i København inviterede Bolivias præsident, Evo Morales, oprindelige folk, sociale bevægelser, miljøaktivister, videnskabsfolk og regeringsrepræsentanter, „som ønsker at samarbejde med deres folk“, til en Verdenskonference om klimaforandringer og Moder Jords rettigheder. Den fandt sted 19.-22. april i Cochabamba, Bolivia.
 
Jonathan Neale: Climate politics after Copenhagen
International Socialism Journal nr. 126, apr 10 – side 35
Note: The global economic crisis of the last two years has transformed the nature of climate politics in two ways. The turning point was Copenhagen.
 
Jørn Andersen: Klimaløsninger
Socialistisk Arbejderavis nr. 296, mar 10 – side 9
Note: Nogle gange er der et skær af „urealisme“ over diskussionerne om, hvordan klimakampen skal fortsætte efter topmødet i København.
 
Jørn Andersen: København efter topmødet
Socialistisk Arbejderavis nr. 296, mar 10 – side 16
Note: Hvordan fortsætter vi klimakampen efter topmødet? Det har været det fælles tema for en række møder i København.
 
Ida H. Jakobsen: Klimabevægelsen efter topmødet: – Østjylland fortsætter
Socialistisk Arbejderavis nr. 295, feb 10 – side 10
Note: Klimanetværk Østjylland (KØ) blev opstartet sidste sommer med det formål at organisere lokale aktiviteter op til klimatopmødet i december 2009 samt mobilisere østjyder til at tage med til den store klimademonstration i København 12. december.
 
COP-16
Martin Empson: Klimaaftale: Kloden på udsalg
Socialistisk Arbejderavis nr. 305, jan 11 – side 5
Note: Resultatet af FNs klimakonference i luksusbyen Cancun, Mexico, viser den totale foragt, verdens rigeste regeringer har for kloden.
 
Christine Kyndi: Stadig bredt samarbejde i klimabevægelsen
Socialistisk Arbejderavis nr. 305, jan 11 – side 5
Note: Den 4. december under COP16 mødtes klimaaktivister for at demonstrere og kræve at verdens politikere handler nu for at stoppe den globale opvarmning.
 
Suzanne Jeffery: Cancun conference recycles old excuses
Socialist Review nr. 354, jan 11 – side 6
Note: The outcome of the UN climate talks in Cancún, Mexico, is being spun as a success. Such claims can only be made because of the chronically low expectations before the conference.
 
Martin Empson: Climate "deal" sells out the planet
Socialist Worker nr. 2232, dec 10 – side 6
Note: The outcome of last week’s climate conference in the luxury resort of Cancun, Mexico, shows the utter contempt the world’s richest governments have for the planet.
Alt. url: Dansk oversættelse
 
Energi
Marie Jæger: Skifergas Nej Tak: Stop Danmarks nye energi-mareridt
Socialistisk Arbejderavis nr. 339, jun 14 – side 15
Note: Måske ligger der en skat gemt i den danske undergrund. En skifer-skat, som kan kaste Danmark ud i et energi-eventyr, som legitimeres som starten på omstilling til vedvarende energi. Men det er kun et eventyr for et lille mindretal.
 
Inchka de Muiter: Gas og penge – eller rent vand?
Socialistisk Arbejderavis nr. 328, apr 13 – side 14
Note: I Skifergas Nej Tak arbejder vi på at få skifergasudvinding forbudt i Danmark, ligesom det er det i bl.a. Frankrig og Bulgarien.
 
Ida Egedal Henrikson: Kompleksiteten
Socialistisk Arbejderavis nr. 328, apr 13 – side 14
Note: Kan man tillade sig at være modstander af at få placeret vindmøller samtidig med, at kloden råber på vedvarende energi?
 
Simon Basketter: Oil industry: the hands on the tap
Socialist Worker nr. 2298, apr 12 – side 10
Note: In the wake of the petrol panic, Simon Basketter looks at how restructuring of key industries has hit workers, but also given them more power.
 
Marie Jæger: Fracking og jagten på den sidste olie
Socialistisk Arbejderavis nr. 310, jul 11 – side 12
Note: Nogen havde måske håbet, at stigende oliepriser og katastrofen på atomkraftværket Fukushima ville føre til langt større satsning på ren, vedvarende energi.
 
Cecilie Risager Pedersen: Energiforlig er gået i stå
Socialistisk Arbejderavis nr. 283, okt 08 – side 13
Note: For et halvt års tid siden, fik klima- og energiminister Connie Hedegaard sikret opstillingen af nye landvindmøller, men allerede nu lader projektet til at smuldre: Forhandlingerne er midlertidigt stoppet pga. uenighed om en erstatningsordning til naboerne til disse vindmølleparker.
 
Simon Assaf + Simon Basketter: The oil industry: capitalism and conflict
Socialist Worker nr. 2113, aug 08 – side 8
Note: As the oil companies rake in huge profits while increasing their prices, Simon Basketter and Simon Assaf look at how “black gold”, capitalism and conflict are intertwined
 
Simon Basketter + Simon Assaf: Ruthless and corrupt drive to make oil dominant
Socialist Worker nr. 2113, aug 08 – side 8
Note: The oil industry has been ruthless in its pursuit of markets. But a combination of state backing and corruption were at the heart of the industry’s dominance.
 
Simon Basketter + Simon Assaf: Are there alternative sources of oil?
Socialist Worker nr. 2113, aug 08 – side 9
Note: High demand for oil is pushing the US Congress to rip up legislation that protects the Alaskan wildlife reserve, which holds between 5.9 billion to 13.2 billion barrels of oil.
 
Simon Basketter + Simon Assaf: Who has oil and the real price graphs
Socialist Worker nr. 2113, aug 08 – side 9
 
Simon Assaf: Multinationals’ scramble for Africa fuels new conflicts
Socialist Worker nr. 2113, aug 08 – side 9
Note: The high price of oil is driving a new scramble for Africa that will bring more misery to the continent.
 
Det mener vi: Værdierne tilbage til samfundet: Nationalisér Nordsøolien
Socialistisk Arbejderavis nr. 222, dec 03 – side 2
Note: Skatteminister Svend Erik Hovmand har bevidst sørget for at holde et kæmpehul åbent, så TDCs multinationale aktionærer og amerikanske ejere kan snyde staten for mere end en milliard kroner i skat.
 
Jakob Nerup: Nordsøolien: Vores olie og gas
Socialistisk Arbejderavis nr. 222, dec 03 – side 3
Note: Mærsk hiver milliarder af kroner op fra Nordsøen, men kun få af dem havner i statskassen.
 
Frank Antonsen: Strømsvigt: Liberalisering skyld i at Sjælland gik i sort
Socialistisk Arbejderavis nr. 219, okt 03 – side 4
Note: Ikke længe efter at et gigantisk strømsvigt ramte det østlige USA og Canada, blev også Østdanmark og Sverige ramt.
 
Sue Clegg: Oil and the Crisis
International Socialism Journal (1st series) nr. 80, jul 75 – side 21
Note: THERE ARE two widely held theories on the causes and consequences of the present crisis of capitalism.
 
Atomkraft
Robert Lange: Tyskere imod atomkraft
Socialistisk Arbejderavis nr. 310, jul 11 – side 12
Note: Atomkraft er sikkert, forholdsvis sikkert, men ikke sikkert nok til at det enorme ødelæggelsespotentiale, et uheld har, kan opvejes. Ligeledes gør det uløste affaldsproblem, at forsættelsen af atomkraft er uholdbar.
 
Editorial: Nuclear dealt blow by protest power
Socialist Worker nr. 2254, jun 11 – side 3
Note: The disaster at Japan’s Fukushima nuclear plant in March has led to an unprecedented climb down in one of the world’s biggest economies.
 
Tom Walker: Climate activists debate nuclear power
Socialist Worker nr. 2252, maj 11 
Note: Activists debated whether nuclear power has any place in the fight against climate change at a meeting organised by the Campaign Against Climate Change last week.
 
Sadie Robinson: Nuclear power: ‘Powerful groups are out to skew the debate’
Socialist Worker nr. 2248, apr 11 – side 8
Note: As the row over nuclear power grows, scientist and activist Dr Helen Caldicott spoke to Sadie Robinson about the dangers of nuclear power, the powerful interests that back it and how we can win a better world.
 
Martin Empson: Nuclear power isn't green and it won’t save the planet
Socialist Worker nr. 2244, mar 11 – side 6
Note: Following the disaster at the Fukushima nuclear plant in Japan, the nuclear power industry has the almost impossible task of justifying its existence.
 
Sadie Robinson: Nuclear disasters: it’s not if but when
Socialist Worker nr. 2244, mar 11 – side 6
Note: The unfolding horror in Japan exposes one very stark truth—the extent to which our rulers are willing to let us die. Guenther Oettinger, European Union energy commissioner, said last week, “There is talk of an apocalypse and I think the word is particularly well chosen.”
 
Dave Handley: Voices from Japan: 'The government is not trying to protect us'
Socialist Worker nr. 2244, mar 11 – side 7
Note: Dave Handley writes from Kawasaki, Japan, about the growing anger and frustration at the government’s handling of the earthquake, tsunami and the devastating aftermath.
 
Sadie Robinson: Japan in crisis: Nuclear plants are never safe: Shut them all down
Socialist Worker nr. 2243, mar 11 – side 1
Note: Japan is facing nuclear ­meltdown. Explosions at its Fukushima nuclear plant, after an earthquake and tsunami, have released dangerous levels of radiation into the atmosphere—and the situation is rapidly getting worse.
 
Cameron ‘relaxed’ nuclear safety checks
Socialist Worker nr. 2243, mar 11 – side 1
Note: The British and Japanese governments are making nuclear power more unsafe.
 
Nuclear crisis: An industry based on lies, deceit and cover-ups
Socialist Worker nr. 2243, mar 11 – side 2
Note: Nuclear safety breaches aren’t only caused by earthquakes. Nuclear power is dangerous—but bosses cover up safety fears and cut corners because they are only interested in profit.
 
MOX: The most dangerous fuel
Socialist Worker nr. 2243, mar 11 – side 2
Note: MOX is a nuclear fuel made from a mixture of plutonium and uranium oxides by reprocessing nuclear waste.
 
Meltdown risk: ‘There are many reactors in the area, many Chernobyls’
Socialist Worker nr. 2243, mar 11 – side 2
Note: A former nuclear power plant designer says Japan’s government is increasing the possibility of nuclear meltdown—and suppressing information about the scale of the crisis.
 
Fukushima – a history of nuclear failure
Socialist Worker nr. 2243, mar 11 – side 2
Note: The first reactor at Fukushima began commercial operation in March 1971. Just four years later, corrosion cracks showed up on the reactor.
 
How reactors can meltdown
Socialist Worker nr. 2243, mar 11 – side 2
Note: Reactors convert the energy stored in nuclear fuel rods into electricity. This process generates intense heat.
 
Peter Iversen: Den falske grønne bølge
Socialistisk Arbejderavis nr. 297, apr 10 – side 15
Note: De store energiselskaber i USA er ved at løbe tør for fossile brændstoffer – nu vil de igen kaste sig over atomkraft.
 
Tony Staunton: Climate questions: Can nuclear power be green and safe?
Socialist Worker nr. 2181, dec 09 – side 6
Note: In our second column, Tony Staunton looks at the persistent problems with nuclear power.
 
Reactors could be dangerous says safety watchdog
Socialist Worker nr. 2180, dec 09 – side 2
Note: The Health and Safety Executive (HSE) last week said that it could not recommend the government’s plans for new nuclear reactors because of safety concerns.
 
Jørn Andersen: Hvorfor vi ikke har atomkraft i Danmark: Historien om OOA
Socialistisk Arbejderavis nr. 292, okt 09 – side 8
Note: Da oliekrisen slog igennem i 1973 krævede elværkerne i Danmark, at der hurtigt blev indført atomkraft i Danmark. Forslaget havde opbakning fra storindustrien, regeringen og et stort flertal i folketinget.
 
Jørn Andersen: Atomkraft: – Et farligt svar på klimatruslen
Socialistisk Arbejderavis nr. 288, apr 09 – side 13
Note: Atomkraftlobbyen vejrer morgenluft efter 20-30 års krise. Med henvisning til klimatruslen snakkes der nu igen om atomkraft som en mulig energikilde. Selv blandt klima-aktive er nogen villige til at overveje muligheden.
Men det er både farligt og dyrt – og et meget dårligt svar på klimatruslen, mener Jørn Andersen.
 
Martin B. Johansen: Atomkraft er ikke løsningen på drivhusproblemet
Socialistisk Arbejderavis nr. 264, jan 07 – side 8
Note: Det historisk varme efterår og den indtil nu ekstremt milde vinter tegner et billede af, at klimaforandringer ikke er en dyster fremtidsudsigt – de er her allerede.
 
Pia Larsen: På kanten: Selv fuglene er tavse i Tjernobyl
Socialistisk Arbejderavis nr. 21, aug 86 – side 4
Note: Det er godt tre måneder siden, at verden oplevede den katastrofe, der ikke kunne lade sig gøre. En kernenedsmeltning i en atomreaktor.
 
Tom Christiansen: Tjernobyl: Mareridt uden grænser
Socialistisk Arbejderavis nr. 20, jun 86 – side 6
Note: Tjernobyl-ulykken kunne ikke ske. Alligevel er der i dag og i den nærmeste fremtid titusinder, der lider under konsekvenserne af ulykken. Eksperternes talmagi over sandsynligheden for et sådant uheld er afsløret som bluff. Nu prøver eksperterne at bilde os ind, at det i hvert fald ikke kan ske i Vesten.
 
Trafik
Unjum Mirza: Public transport: how to get back on track
Socialist Review nr. 324, apr 08 – side 16
Note: Shareholders and accountancy firms are the biggest beneficiaries of the privatisation of public transport in Britain. Unjum Mirza, RMT rail union member and Left List candidate in the GLA elections, proposes a different vision of a publicly run, environmentally friendly and efficient system.
 
Poul Erik Kristensen: Trafikfarlig politik
Socialistisk Arbejderavis nr. 217, aug 03 – side 4
Note: Med 19 trafikdræbte blev uge 30 en af de mest blodige på de danske landeveje.
 
Jakob Nerup: Midtjysk togdrift: Daglige forsinkelser belønnes med 76 mio. kr.
Socialistisk Arbejderavis nr. 211, feb 03 – side 11
Note: Det engelske selskab Arriva startede ved årsskiftet driften af det vestjyske jernbanenet.
 
Jyder mod Overflødige Motorveje: Jyder anker hærværksdommen
Socialistisk Arbejderavis nr. 187, nov 00 – side 10
Note: Den 23. oktober blev 12 aktivister fra Jyder mod Overflødige Motorveje idømt en betinget straf på 14 dages hæfte og en tillægsbøde på 1000 kr. for at have malet en motorvejsbro ved den kommende motorvej mellem Århus og Herning.
 
Nina Holm Jensen: Nej til nye bilafgifter
Socialistisk Revy nr. 12, feb 99 – side 7
Note: Trafikminister Sonja Mikkelsen har for nylig været fremme med et forslag, som skal gøre det dyrere at være bilejer. Et debatoplæg fra trafikministeriet fastslår, at trods bestræbelser på det modsatte, er CO2-udslippet fra transportsektoren stigende.
 
Klassedeling på skinner
Socialistisk Arbejderavis nr. 161, jun 97 – side 2
Note: Mens DSB-toppen, dronningen og repræsentanter for Over-Danmark fejrede indvielsen af Storebæltsforbindelsen, benyttede DSB lejligheden til at udvide klasseopdelingen i togene.
 
Anders Schou: På kanten: Broen skabt af kvaj
Socialistisk Arbejderavis nr. 51, aug 89 – side 4
Note: “Tjah... øh... æh... den betyder, at københavnerne hurtigere kan få frisk mælk” – udtalt af trafikminister Knud Østergaard.
 
Naturkatastrofer
Yuri Prasad: Burmese need aid, not invasion
Socialist Worker nr. 2101, maj 08 – side 6
Note: The enormous suffering in the wake of the cyclone that hit southern Burma last week has shocked the world.
 
What causes flood disasters in the Global South?
Socialist Worker nr. 2101, maj 08 – side 6
Note: Many commentators make a point of directly connecting the scale of the devastation in Burma with the specific failures of the military regime.
 
Palash Kamruzzaman: Bangladesh: Relief mission?
Socialist Review nr. 321, jan 08 – side 4
Note: Bangladesh was struck by a major cyclone on 15 November. Cyclone Sidr was larger than the entire country. United Nations assessments suggest 2.2 million people in need of immediate life-saving relief. Some 3,500 are known to have died, with 40,000 injured and around 1,000 missing.
 
En menneskelig fejl
Socialistisk Arbejderavis nr. 112, feb 95 – side 2
Note: De borgerlige medier har været fyldt med beskrivelser af naturkatastrofer lige fra jordskælvet i Japan til oversvømmelserne i især Tyskland og Holland.
 

Der blev fundet 289 artikler

 

 

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside